CILJ DPS D.O.O. Posel in Gospodarstvo

CILJ DPS D.O.O.

CILJ DPS D.O.O. (Družba za poslovno svetovanje, d.o.o.), opravlja dejavnost na področju poslovnega in organizacijskega svetovanja, ocenjevanja vrednosti podjetij in premoženja ter davčnega svetovanja.

Naša prednost je v celovitem pristopu k reševanju problemov in potreb naših partnerjev, ko skušamo doseči optimalne rešitve. Vizija našega delovanja je partnerski odnos pri izboljševanju učinkovitosti poslovanja naših poslovnih partnerjev, povečevanje njihove uspešnosti in koristi.

V več kot 20-letnem delovanju smo pridobili širok krog poslovnih partnerjev, vse od delniških družb, družb z omejeno in neomejeno odgovornostjo, zavodov in društev. Zaupalo nam je več kot 200 slovenskih pravnih oseb, od katerih z mnogimi že dolgoletno sodelujemo.

CILJ DPS D.O.O. 100

Zaposleni v podjetju CILJ Družba za poslovno svetovanje d.o.o., smo si v obdobju 20-letnega delovanja pridobili veliko izkušenj iz svetovanja na področjih:

 • Svetovanje na statusno pravnem področju
 • Ocenitve vrednosti in poslovne finance
 • Svetovanje na področju izbire kadrov, zaposlovanja in nagrajevanja
 • Davčno svetovanje

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte! CILJ DPS D.O.O. vam bomo z veseljem svetovali in skupaj z vami našli najbolj optimalne rešitve za vas in vaše poslovne cilje!

PONUDBA-PODJETJA

Podjetniško in poslovno svetovanje - 1716391032

Podjetniško in poslovno svetovanje

Zaposleni v podjetju CILJ Družba za poslovno svetovanje d.o.o., smo si v obdobju 20-letnega delovanja pridobili veliko izkušenj iz svetovanja ...

Podjetniško in poslovno svetovanje

Podjetniško in poslovno svetovanje - 1716391032
Zaposleni v podjetju CILJ Družba za poslovno svetovanje d.o.o., smo si v obdobju 20-letnega delovanja pridobili veliko izkušenj iz svetovanja na področju podjetniško poslovnega svetovanja!

Nudimo vam:

 • Svetovanje in pomoč poslovodstvu in lastnikom pri sprejemanju strateških odločitev in priprava predlog za odločanje,
 • svetovanje poslovodstvu in lastnikom pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju podjetij,
 • svetovanje in pomoč pri izvedbi postopkov prisilne poravnave z načrtom finančne reorganizacije.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte! CILJ DPS D.O.O. vam bomo z veseljem svetovali in skupaj z vami našli najbolj optimalne rešitve za vas in vaše poslovne cilje!

Statusno-pravno področje - 1716391033

Statusno-pravno področje

CILJ Družba za poslovno svetovanje d.o.o. vam nudi svetovanje na statusno-pravnem področju. Nudimo vam: Ustanavljanje družb (pravni, ekonomsko finančni, revizijski ...

Statusno-pravno področje

Statusno-pravno področje - 1716391033
CILJ Družba za poslovno svetovanje d.o.o. vam nudi svetovanje na statusno-pravnem področju.

Nudimo vam:

 • Ustanavljanje družb (pravni, ekonomsko finančni, revizijski in vsi drugi postopki pri ustanavljanju družb, vključno z ocenitvijo stvarnih vložkov in revizijo stvarnih vložkov),
 • izvajanje celovitih postopkov združitev in razdelitev družb (določitve menjalnih razmerij delnic in poslovnih deležev, priprava združitvenih in razdelitvenih elaboratov, priprava in vodenje vseh pravnih in drugih postopkov statusnega preoblikovanja),
 • priprava in vodenje postopkov redne (prostovoljne) likvidacije družb in likvidacije po skrajšanem postopku,
 • svetovanje in izvedba postopkov pri povečanju in zmanjšanju kapitala družb,
 • priprava in vodenje skupščin gospodarskih družb.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte! CILJ DPS D.O.O. vam bomo z veseljem svetovali in skupaj z vami našli najbolj optimalne rešitve za vas in vaše poslovne cilje!

Ocenitve vrednosti podjetij - 1716391033

Ocenitve vrednosti podjetij

Prav tako vam nudimo pomoč in strokovno svetovanje pri ocenitvi vrednosti podjetij. Nudimo vam: Ocenitve vrednosti gospodarskih družb zaradi nakupa ...

Ocenitve vrednosti podjetij

Ocenitve vrednosti podjetij - 1716391033
Prav tako vam nudimo pomoč in strokovno svetovanje pri ocenitvi vrednosti podjetij.

Nudimo vam:

 • Ocenitve vrednosti gospodarskih družb zaradi
  • nakupa in prodaje družb,
  • združitev in razdelitev (določitev menjalnega razmerja delnic ali deležev),
  • izstopov ali izključitev družbenikov,
  • izključitev (iztisnitev) manjšinskih delničarjev,
  • povečanja kapitala,
  • razdelitve premoženja in dedovanja,
  • likvidacije družb,
  • davčnih potreb,
  • ocenitev različnih strategij družb,
 • ocenitve industrijske lastnine (patentov, blagovnih znamk, know-howa…),
 • ocenitve stvarnih vložkov,
 • izdelava mnenja ocenjevalca po ZFPPIPP,
 • ocenitve nepremičnin in opreme,
 • skrbni pregled poslovanja (due diligence).

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte! CILJ DPS D.O.O. vam bomo z veseljem svetovali in skupaj z vami našli najbolj optimalne rešitve za vas in vaše poslovne cilje!

Poslovne finance - 1716391034

Poslovne finance

Na področju poslovnih financ, vam nudimo strokovne storitve, na podlagi dolgoletnih izkušenj. Nudimo vam: Izdelava razvojnih in poslovnih načrtov, izdelava ...

Poslovne finance

Poslovne finance - 1716391034
Na področju poslovnih financ, vam nudimo strokovne storitve, na podlagi dolgoletnih izkušenj.

Nudimo vam:

 • Izdelava razvojnih in poslovnih načrtov,
 • izdelava investicijskih programov in študij,
 • izdelava poslovno finančnih analiz,
 • izdelava sanacijskih programov,
 • izdelava načrtov finančne reorganizacije v okviru postopkov prisilne
 • poravnave,
 • svetovanje pri prestrukturiranju družb,
 • priprava projektov za pridobitev nepovratnih sredstev.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte! CILJ DPS D.O.O. vam bomo z veseljem svetovali in skupaj z vami našli najbolj optimalne rešitve za vas in vaše poslovne cilje!

Davčno svetovanje - 1716391034

Davčno svetovanje

Na področju davčnega svetovanja vam nudimo, kakovostne in konkurenčno ugodne storitve. Nudimo vam: Svetovanje in optimizacija obdavčitev kapitalskih dobičkov, davčno ...

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje - 1716391034
Na področju davčnega svetovanja vam nudimo, kakovostne in konkurenčno ugodne storitve.

Nudimo vam:

 • Svetovanje in optimizacija obdavčitev kapitalskih dobičkov,
 • davčno načrtovanje.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte! CILJ DPS D.O.O. vam bomo z veseljem svetovali in skupaj z vami našli najbolj optimalne rešitve za vas in vaše poslovne cilje!

Kadrovsko svetovanje - 1716391035

Kadrovsko svetovanje

CILJ D.O.O. vam svetuje tudi pri organizaciji kadrovskih potreb. Nudimo vam: Svetovanje na področju organizacije gospodarskih družb na vseh nivojih, ...

Kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje - 1716391035
CILJ D.O.O. vam svetuje tudi pri organizaciji kadrovskih potreb.

Nudimo vam:

 • Svetovanje na področju organizacije gospodarskih družb na vseh nivojih,
 • svetovanje na področju izbire kadrov, zaposlovanja in nagrajevanja,
 • svetovanje na kadrovskem področju in uskladitev pravnih podlag z zakonodajo.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte! CILJ DPS D.O.O. vam bomo z veseljem svetovali in skupaj z vami našli najbolj optimalne rešitve za vas in vaše poslovne cilje!

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE