Davčno svetovanje Ljubljana Obrt in Storitve

Davčno svetovanje Ljubljana

računovodski servis ljubljana, računovodstvo ljubljana, davčno svetovanje ljubljana-sarti_modra

Davčna zakonodaja je obsežno, natančno in zahtevno področje, ki neposredno vpliva na končne rezultate poslovanja. V našem računovodskem servisu zato redno spremljamo pogoste spremembe na tem področju in nenehno izpopolnjujemo svoje znanje. Skrbimo, da vaše računovodske listine in knjige sledijo tem spremembam in izpolnjujejo posamezne zahteve.

Naše storitve segajo še dlje, saj se poglobimo v specifiko vaše dejavnosti in posebnosti davčne zakonodaje, ki so za vas posebno pomembne in v veliki meri vplivajo na vaše poslovanje. Ne le zato, da bodo vaše knjige spoštovale in izkazovale zakonitost, temveč tudi zato, da v okviru danosti poiščemo rešitve, ki so za vas najugodnejše in bodo lahko pozitivno vplivale na končni rezultat. Pomnite: denarna sredstva, ki se ne plemenitijo, rada izpuhtijo … na postavke, ki niso ali pa so le delno davčno priznane, na visoke davke na dobičke – še posebno, če ste uspešen mali podjetnik. Ne čakajte, da se zgodi, ukrepajte!

S pomočjo naših izkušenj, izobraževanj in celovitega znanja Izkoristite zakonite načine zmanjševanja svojih davčnih obveznosti in ugodnosti, ki jih davčna zakonodaja priznava. Poskrbite, da boste tiste olajšave, do katerih ste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni, tudi uveljavili.

 

računovodski-servis-ljubljana,-računovodstvo-ljubljana,-davčno-svetovanje-ljubljana-sarti2

STORITVE

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-33.jpg

Davčno svetovanje

Davčna zakonodaja je obsežno, natančno in zahtevno področje, ki neposredno vpliva na končne rezultate poslovanja. V našem računovodskem servisu zato ...

Davčno svetovanje

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-33.jpg

Davčna zakonodaja je obsežno, natančno in zahtevno področje, ki neposredno vpliva na končne rezultate poslovanja. V našem računovodskem servisu zato redno spremljamo pogoste spremembe na tem področju in nenehno izpopolnjujemo svoje znanje. Skrbimo, da vaše računovodske listine in knjige sledijo tem spremembam in izpolnjujejo posamezne zahteve.

Naše storitve segajo še dlje, saj se poglobimo v specifiko vaše dejavnosti in posebnosti davčne zakonodaje, ki so za vas posebno pomembne in v veliki meri vplivajo na vaše poslovanje. Ne le zato, da bodo vaše knjige spoštovale in izkazovale zakonitost, temveč tudi zato, da v okviru danosti poiščemo rešitve, ki so za vas najugodnejše in bodo lahko pozitivno vplivale na končni rezultat. Pomnite: denarna sredstva, ki se ne plemenitijo, rada izpuhtijo … na postavke, ki niso ali pa so le delno davčno priznane, na visoke davke na dobičke – še posebno, če ste uspešen mali podjetnik. Ne čakajte, da se zgodi, ukrepajte!

Več podrobnosti o naših storitvah najdete tukaj: https://sarti.si/nase-storitve/davcno-in-poslovno-svetovanje/

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-21

Celovite računovodske storitve

Nudimo vam celovito zunanjo podporo pri poslovanju, tako da se lahko vi resnično posvetite vašemu poslu in pustite skrb za ...

Celovite računovodske storitve

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-21

Nudimo vam celovito zunanjo podporo pri poslovanju, tako da se lahko vi resnično posvetite vašemu poslu in pustite skrb za administracijo, računovodenje in davke strokovnjakom.

V sklopu računovodskih storitev nudimo:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig – glavna knjiga, dnevnik glavne knjige
 • Vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • Vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije
 • Knjiženje bančnih izpiskov, obresti, provizij
 • Saldakonti – spremljanje terjatev in obveznosti
 • Obračun plač
 • Obračun DDV
 • Obračun zamudnih obresti
 • Sestavljanje letnih računovodskih izkazov
 • Izdelava mesečnih, polletnih obračunov
 • Sestavljanje davčne bilance
 • Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije
 • Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije
 • Svetovanje na področju davkov, poslovanja, administracije

Več podrobnosti o naših storitvah najdete tukaj: https://sarti.si/nase-storitve/celovite-racunovodske-storitve/

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-49.jpg

Kadrovske storitve

Ste vedeli, da morate kot delodajalec VODITI KADROVSKO EVIDENCO, bodisi fizično, bodisi elektronsko. T.i. personalne mape zaposlenega morajo biti hranjene ...

Kadrovske storitve

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-49.jpg

Ste vedeli, da morate kot delodajalec VODITI KADROVSKO EVIDENCO, bodisi fizično, bodisi elektronsko. T.i. personalne mape zaposlenega morajo biti hranjene v ognjevarnih omarah in pod ključem ali varno elektronsko. Poleg tega se večina evidenc oz. listin po zakonu hrani TRAJNO, zato je še bolj pomembno, da so te evidence urejene, pregledne in zaščitene.

Potrebujete pomoč pri ureditve teh evidenc? Želite imeti evidence urejene v skladu z zakonom in hkrati tudi pregledne, tako da lahko do njih dostopate kadarkoli?

V kolikor ste sedaj vodili evidence in ne veste ali so personalne mape pravilno ureje in ali so v mapah vsi dokumenti, vam pri tem lahko pomagamo mi! Skupaj lahko pregledamo dokumentacijo, jo uredimo skladno z zakoni ter uredimo varno elektronsko hranjenje dokumentov v našem programu. Dokumenti bodo shranjeni v skladu z vsemi zakoni in urejeni, da boste lahko vedno prišlo do podatkov, ki jih potrebujete.

Več podrobnosti o naših storitvah najdete tukaj: https://sarti.si/nase-storitve/kadrovske-evidence/

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-85.jpg

Računovodski izkazi

Računovodski izkazi so ogledalo našega poslovanja. Iz njih so razvidni naši poslovni rezultati, pa tudi naše ravnanje v poslovnem letu. ...

Računovodski izkazi

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-85.jpg

Računovodski izkazi so ogledalo našega poslovanja. Iz njih so razvidni naši poslovni rezultati, pa tudi naše ravnanje v poslovnem letu.
Ne dovolite, da bo končni rezultat slabši le zato, ker niste pravočasno ukrepali. Ukrepi pa bodo pravočasni le, če boste z rednim knjiženjem dokumentov poskrbeli za preglednost poslovanja v vsakem trenutku, saj bodo morebitne pomanjkljivosti le tako vidne in le tako jih bomo lahko pravočasno odpravili. Poskrbite, da vam vaši računovodski izkazi ne bodo povzročali preglavic ob zaključku leta.

Več podrobnosti o naših storitvah najdete tukaj: https://sarti.si/nase-storitve/racunovodski-izkazi/

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-294.jpg

Obračun plač

Obračun plač Obračun plač je pomemben del računovodskega dela. Ker pa je storitev obračuna plač hkrati tudi zelo specifična in ...

Obračun plač

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-294.jpg

Obračun plač

Obračun plač je pomemben del računovodskega dela. Ker pa je storitev obračuna plač hkrati tudi zelo specifična in zahteva posebno usposobljenost, nakup dodatne programske opreme in vzdrževanje le-te ter, zaradi nenehnih sprememb v zakonodaji, tudi stalno izobraževanje, je pomembno, da si izberete partnerja s pravimi kompetencami in izkušnjami!

Pri nas imamo dolgoletne izkušnje na področju obračuna plač in drugih prejemkov, prav tako pa redno spremljamo aktualne spremembe na tem področju.

Poskrbimo, da so obračuni pripravljeni v roku ter da so vsi podatki ažurirani in pravilni. Nudimo vam lahko tudi pomoč in svetovanje v celotnem postopku zaposlitve in/ali prenehanja zaposlitve!

Obračun plač in drugih prejemkov nudimo tako v sklopu celovitih računovodskih storitev, obračune in ostale storitve povezane s prejemki pa seveda izvajamo tudi izven računovodskih storitev, npr. za podjetja, ki imajo svoje notranje računovodstvo.

Obračune pripravljamo pomočjo vrhunskega programa SAOP iCenter, storitev pa je opravljena kakovostno in v skladu z zakonom!

Več podrobnosti o naših storitvah najdete tukaj: https://sarti.si/nase-storitve/obracun-plac/

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-421.jpg

Osnovna sredstva

Le malo je področij, ki za svoje delo ne potrebujejo osnovnih sredstev. Kakšna osnovna sredstva potrebujete za svoje delo, je ...

Osnovna sredstva

racunovodski-servis-ljubljana-racunovodstvo-ljubljana-davcno-svetovanje-ljubljana-421.jpg

Le malo je področij, ki za svoje delo ne potrebujejo osnovnih sredstev. Kakšna osnovna sredstva potrebujete za svoje delo, je seveda odvisno od vaše dejavnosti. Medtem, ko je pridobivanje osnovnih sredstev za določene tehnološko nezahtevne dejavnosti lahko povsem preprosto, je lahko financiranje specifičnih osnovnih sredstev, na primer delovnih strojev, marsikdaj zahteven zalogaj.

Več podrobnosti o naših storitvah najdete tukaj: https://sarti.si/nase-storitve/osnovna-sredstva/

GALERIJA

KONTAKT