Dimnikarstvo Kocbek Obrt in Storitve

Dimnikarstvo Kocbek

Dimnikarstvo Kocbek smo podjetje iz Solkana, ki vam nudi kakovostne in ugodne dimnikarske storitve na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah. Prav tako poskušamo strankam svetovati kako varno in varčno uporabljati svoje kurilne naprave. Svoje storitve opravljamo na področju Goriške regije (N.Gorica, Solkan, Šempeter, Vrtojba, Renčne, Kanal, …).

Naša vizija je, s svojimi storitvami, prispevati k čistejšemu okolju in manjši porabi goriv ter izgradnji pozitivnega odnosa do okolja. Skrbimo za kvalitetno in strokovno opravljene dimnikarske storitve, saj s tem prispevamo k čistejšemu okolju in manjši porabi goriv v zadovoljstvo vseh porabnikov. Prav tako je poskrbljeno za strokovno izobraževanje o kurilnih napravah in dimnikih.Smo tehnično in programsko, za namen evidentiranja podatkov v evidenco, zelo dobro opremljeni in ves čas sledimo vsem trendom in novostim, ki se pojavljajo na trgu.

dimnikarstvo-damijan-kocbek-2Za varnost življenje, premoženja, varstvo okolja in varčevanje z gorivi potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimnovodne in prezračevalne naprave, ki varno delujejo. Dimniški požari se pojavljajo na napravah, ki so zanemarjenje in na področju, kjer se opusti izvajanje požarnih ukrepov. S tem povzročimo uničenje dragocenega premoženja ljudi in ogrožamo življenje in zdravje ljudi.

Namen dimnikarske službe je, da zagotovi varno in učinkovito delovanje ter preprečiti napake na kurilnih sistemih, za to naše podjetje skrbi z naslednjimi storitvami:

 • čiščenje kurilnih naprav,
 • čiščenje dimovodov,
 • čiščenje prezračevalnih naprav,
 • generalno, kemično in strojno čiščenje,
 • pregled dimnika s kamero,
 • redna letna čiščenja,
 • meritve emisij,
 • povrtavanje dimnikov…

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe.

PONUDBA

dimnikarstvo kocbek 006

Dimnikarske storitve

Vnašem podjetju se vsakodnevno srečujemo s pogostimi napakami na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah, katere ogrožajo varnost ljudi ter njihovo ...

Dimnikarske storitve

dimnikarstvo kocbek 006

Vnašem podjetju se vsakodnevno srečujemo s pogostimi napakami na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah, katere ogrožajo varnost ljudi ter njihovo premoženje.

Namen dimnikarske službe je, da zagotovi varno in učinkovito delovanje ter prepreči napake na kurilnih sistemih, zato naše podjetje izvaja naslednje storitve:

 • čiščenje kurilnih naprav,
 • čiščenje dimovodov,
 • čiščenje prezračevalnih naprav,
 • generalno, kemično in strojno čiščenje,
 • pregled dimnika s kamero,
 • redna letna čiščenja,
 • meritve emisij,
 • povrtavanje dimnikov…

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe.

dimnikarstvo kocbek 009

Strokovni pregledi

Za varnost življenje, premoženja, varstvo okolja in varčevanje z gorivi potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimnovodne in prezračevalne naprave, ...

Strokovni pregledi

dimnikarstvo kocbek 009
Za varnost življenje, premoženja, varstvo okolja in varčevanje z gorivi potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimnovodne in prezračevalne naprave, ki varno delujejo. Zato so potrebni redni in vzdrževalni pregledi!

Izvajamo:

 • prvi pregled pred vpisom naprav v evidenco kurilnih naprav (tukaj se izda tudi poročilo o prvem pregledu)
 • redni letni pregled, ki se opravi enkrat v kurilni sezoni
 • izredni pregled, ki se opravi na zahtevo inšpektorja ali uporabnika
 • strokovni pregledi s kamero (na posnetku vidimo stanje dimniške tuljave, razpoke in obloge v dimniku ter predmete, ki ovirajo delovanje dimnika)

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe.

dimnikarstvo kocbek 011

Merjenje emisij

Poznamo dve vrsti meritev in sicer prve meritve ter občasne meritve dimne emisije. Te meritve se izvajaj najmanj enkrat v ...

Merjenje emisij

dimnikarstvo kocbek 011

Poznamo dve vrsti meritev in sicer prve meritve ter občasne meritve dimne emisije. Te meritve se izvajaj najmanj enkrat v kurilni sezoni in se uporabljajo za ugotavljanje škodljivih emisij v dimnih plinih. Merimo: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, žveplov dioksid, dušikove okside, preostale ogljikovodike ter sajavost – črnino dimnih plinov.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe.

dimnikarstvo kocbek 005

Svetovanje

Svetujemo vam glede: izbire, vzdrževanja, posluževanja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, zmanjšanja emisij dimnih plinov, … Prav tako poskušamo strankam ...

Svetovanje

dimnikarstvo kocbek 005
Svetujemo vam glede: izbire, vzdrževanja, posluževanja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, zmanjšanja emisij dimnih plinov, … Prav tako poskušamo strankam svetovati kako varno in varčno uporabljati svoje kurilne naprave.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe.

GALERIJA

KONTAKT


  CENIK

  CENIK 2023

   

  normativi delovnega časa

   

  Cene dimnikarskih storitev so opredeljene v prehodnih določbah Zakona o dimnikarskih storivah (Ur. l. RS št. 68/2016; ZDimS), in sicer znašajo največ 33,00€/h (brez DDV) za vsako dimnikarsko storitev oziroma po porabljenem času . Takšen način obračunavanja velja le do sprejetja podzakonskega akta ministrstva.

  Zakon predvideva sprejem podzakonskih predpisov, ki bodo določile urne postavke ter časovne normative za posamezne dele, ki jih mora Vlada oz minister za okolje sprejeti v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona, torej najkasneje do 19.5.2017.

   

  (vir: MOP, Dodatna pojasnila o Zakonu o dimnikarskih storitvah)

  POGOSTA VPRASANJA

  Ali tudi jaz potrebujem dimnikarja?

  Ali tudi vi sodite med tiste uporabnike v Sloveniji, ki odklanjajo dimnikarske storitve? Ali kljub večstoletni tradiciji dimnikarske službe ne verjamete ali ne veste, da so dimnikarske storitve nujno potrebne za preprečevanje dimniških požarov in zastrupitev zaradi izhajanja dimnih plinov kot posledice pomanjkljivosti kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav? Za vas smo pripravili nekaj odgovorov na najpogostejše razloge za odklanjanje dimnikarskih storitev. Podrobnejša pojasnila ter vsi podatki o obvezni državni dimnikarski službi so vam na voljo tudi na spletni strani MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR.

  Za mojo peč povsem zadostno poskrbi serviser!

  To ne drži. Dimnikar je po zakonu dolžan nadzorovati delovanje vaše peči, izmeriti emisije, ob tem pa pregledati tudi vse komponente in preveriti pogoje delovanja kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave. Dimnikar skrbi za nadzor, preventivo, varnost in učinkovito rabo energije. Serviser opravi servis v terminih, ki jih določuje proizvajalec kurilne naprave ali v primeru drugih napak. Prav tako pa serviser oz./in/ali monter odpravlja pomanjkljivosti, na katere je dolžan opozoriti licenčno dimnikarsko družbo – izvajalca dimnikarske službe.

  Svoj dimnik čistim sam.

  Če niste po poklicu dimnikar in, če poklica redno ne opravljate, zelo verjetno nimate prave delovne opreme ali zaščitne opreme niti znanja za strokovno čiščenje dimnika. Že pred stoletji so se izvajalci dimnikarskih storitev posebej izobraževali in tako je tudi danes. V medijih dnevno lahko spremljamo poročila o izbruhih dimniških požarov zaradi nestrokovno očiščenih dimnikov. Pri delovanju peči vas lahko presenetijo saje, ki se nepričakovano vnamejo, nevarne emisije, pri čiščenju pa se lahko tudi poškodujete. Za ohranitev varnosti, zdravja in premoženja vas, vaše družine in sosedov vam priporočamo, da za vaše dimnike tako kot tudi za peči in zračnike poskrbijo dimnikarji. Dimnikar pri svojem delu spremlja stanje dimnika in opozarja na nepravilnosti, ki ogrožajo varnost. Dokument, ki ga izda dimnikar je pomemben tudi za zavarovalnice in druge postopke.

  V stanovanju nimam peči in ogrevam se na toplovod, torej dimnikar pri nas nima nobenega opravka.

  To ne drži. Četudi v vašem stanovanju ni peči, pa ima stavba zračnike, za katere je zelo pomembno, da so čisti in prehodni. Dimnikarji v njih očistijo prah, pajčevino, živalske iztrebke, smeti, itd., s čimer se zagotavlja sanitarna varnost, ugodje bivanja, zračnost prostorov (vpliv na zdravje) ter požarna varnost. Dimnikarji morajo po zakonu 1x letno pregledati oz. očistiti vaše zračnike in na vsake 3 leta, rezervne dimnike, ter s tem preveriti stanje dimnika, preprečiti samovžig ter paziti na morebitne nove aktivnosti na dimnikih (pomembno zlasti za večstanovanjske stavbe). Rezervni dimniki so namenjeni uporabi v primeru elementarnih ali drugih nesrečah, energetski krizi, ekonomski krizi (cena goriva je vse dražja) oz. če bi iz kakršnih koli drugih razlogov v stanovanju zakurili na trdno gorivo.

  Imam detektor ogljikovega monoksida, tako da je za varnost poskrbljeno.

  Detektor CO vas lahko na nevarnost opozori in tako morda prepreči najhujše. Noben detektor pa niti ne preprečuje niti ne odpravlja nevarnosti. Zelo pomembno je, da detektor CO resnično uporabljate samo v skladu z navodili in skrbite za njegovo brezhibno delovanje. Ob tem pa zagotovite tudi izvedbo dimnikarskih storitev. Redni pregledi, čiščenje, meritve emisij ter učinkovito odpravljanje pomanjkljivosti so najboljše jamstvo za varno uporabo vaše kurilne naprave. Redno izvedene dimnikarske storitve vas varujejo tudi pred dimniškimi požari, pred izhajanjem drugih nevarnih snovi, pripomorejo k učinkovitejši rabi energije in manj onesnaženemu okolju.

  Pred kratkim sem kupil/a nov plinski grelnik, ki ga je po montaži zagnal pooblaščeni serviser, zato dimnikarja nisem poklical/a.

  Če se z dimnikarjem niste posvetovali že pred/ob montaži oz. projektiranju, je po instalaciji nove peči zadnji trenutek, da dimnikar pregleda njegovo delovanje in pogoje obratovanja. Opraviti je potrebno PRVI PREGLED. To je še zlasti pomembno tudi v primeru, če ste namestili nova, zrakotesna okna in vrata, pregradili prezračevalno rešetko, kupili nov sušilni stroj ali novo močnejšo napo (ki je blizu peči – v istem ali povezanem prostoru) ali ste na kakršen koli drug način spremenili tlačne pogoje v svojem domu. Za vašo varnost je zelo pomembno, da grelnik v vašem domu varno obratuje. Čim prej pokličite dimnikarja in poskrbite za zdravje in varnost vas ter vaših najbližjih.

  Imam novo kurilno napravo, nov dimnik, spremenil/a sem vrsto goriva za ogrevanje, itd. Kaj naj storim?

  Prosimo, da o vsem tem obvestite dimnikarsko službo, da opravi PRVI PREGLED in novo stanje zavede v EVIDENCO KURILNIH NAPRAV.

  Prigradil/a sem peletni gorilnik na kurilno napravo, namenjeno uporabi tekočega oz. plinastega goriva.

  »Če se kurilne naprave ne uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca, kot je bilo določeno ob prodaji kurilne naprave ali naknadno pridobljenih navodil proizvajalca, potem dimnikar ne more prevzeti odgovornost za vgrajeni sklop kotel – gorilnik. Odgovornost prevzame tisti, ki je tako kombinacijo vgradil. Seveda pa posledice glede omejitev uporabe take naprave nosi uporabnik storitev dimnikarske službe.« Citat dopisa MKO št. 012-6/2006-MOP/39; 15.4.2013

  Dodatno peč uporabljam samo občasno, zato je nisem prijavil/a dimnikarskemu podjetju.

  Neprijavljene kurilne naprave, posebej na trdna goriva, so pogost razlog za dimniške požare. Pri pečeh, s katerimi ne kurite pogosto, se zaradi neredne uporabe nalaga še več oblog v dimnike, kurilne naprave niso redno očiščene, zgorevanje je slabše itd. Vaš dimnikar bo za vašo peč ustrezno lahko poskrbel le, če bo vedel zanjo.

  Mislim, da je pregledovanje peči preveč prepogosto.

  Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev v kurilni sezoni je zakonsko predpisana in temelji na dolgoletnih izkušnjah na tem področju. Z upoštevanjem predpisov se torej zagotavlja ustrezna varnost. Vse naprave je treba pregledati 1 x letno, pogostost čiščenja pa je pri t.i. malih kurilnih napravah (do 50 kW- te so običajne v gospodinjstvih) odvisna od vrste goriva: peči na trdna goriva je treba čistiti 4x v sezoni, na biomaso 2x, na tekoče in plinasto gorivo 1x, pri slednjih je treba tudi 1x v sezoni izvesti meritve dimnih plinov.

  Nihče me ne more prisiliti, da izvajam dimnikarske storitve.

  Dimnikarska služba je po zakonu obvezna, saj neizvajanje dimnikarskih storitev z veliko verjetnostjo slej kot prej pomeni nesrečo, katere posledica je najmanj materialna škoda, če ne še kaj hujšega. Zato so dimnikarska podjetja dolžna uporabnike, ki te storitve odklanjajo, prijaviti na inšpekcijo, ta pa vas lahko tudi kaznuje.

  ZA VAROVANJE ZDRAVJA, PREMOŽENJA IN OKOLJA VSI POTREBUJEMO DIMNIKARJA!

  Vendar pa dimnikarji lahko za vašo varnost poskrbijo le, če vi pri tem sodelujete. Zato vas pozivamo, da dimnikarske storitve ne odklonite. Vabimo vas, da nas čimprej pokličete in se dogovorite za pregled in izvedbo dimnikarskih storitev.

  Tehnične smernice, predpisi in standardi za vgradnjo ter obravnavo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

  Povezava do spletne strani Zakona o dimnikarskih storitvah.

  Dosedanji predpisi, ki se uporabljajo, so:

  Podzakonski akti:

  • Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev
   (Uradni list RS, št. 12/18)

  • Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah
   (Uradni list RS, št. 77/17)
  • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev
   (Uradni list RS, št. 48/17)
  • Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov
   (Uradni list RS, št. 48/17)
  • Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev
   (Uradni list RS, št. 40/17)

  Pravila stroke in stanje tehnike – Sekcija dimnikarjev pri OZS