Energetika Projekt d.o.o. Elektro storitve

Energetika Projekt d.o.o.

Energetika Projekt d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju distribucije toplote, ki se izvaja kot lokalna gospodarska javna služba z lastno proizvodnjo toplote (distributer z lastno proizvodnjo toplote) na območju občine Vransko.

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Vransko (DOLB Vransko) s skupno dolžino vročevodnega omrežja 12,25 km sestoji iz dveh kotlov na lesno biomaso skupne inštalirane moči 3,2 MW, proizvodne naprave SPTE (soproizvodnja toplotne in električne energije) nazivne moči koristne toplote 108,5 kW in nazivne neto električne moči 45,0 kW ter sistema sprejemnikov sončne energije skupne površine 890 m2.

Poleg dejavnosti distribucije toplote je podjetje v zadnjem času vse bolj aktivno tudi na področju komunalne dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Vransko.

Naše poslanstvo je zagotavljati zanesljivo, varno, ekonomsko učinkovito in okolju prijazno oskrbo prebivalcev občine Vransko in poslovnih uporabnikov s toploto, proizvedeno na način učinkovite rabe energije ter po konkurenčnih cenah.

 Janko DRČA, direktor

 

INFORMACIJE

energetika-projektiranje-logo

Pogosta vprašanja in odgovori

CENA TOPLOTNE ENERGIJE Cena toplotne energije je kupcem znana v naprej po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja in je sestavljena iz ...

Pogosta vprašanja in odgovori

energetika-projektiranje-logo

CENA TOPLOTNE ENERGIJE

Cena toplotne energije je kupcem znana v naprej po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja in je sestavljena iz variabilnega dela (obračun po toplotnem števcu-dejansko porabljena energija v kWh), fiksnega dela (priključna moč objekta v kW) in števnine.

Variabilni del stroškov tako vključuje stroške energentov (biomasa, elektrika, voda, ….), medtem ko fiksni del stroške amortizacije, stroške dela, materialne stroške in stroške storitev (vzdrževanje, obratovanje, obračun,…) ter druge stroške (zavarovanja, financiranja,….).

Uporabnik daljinskega ogrevanja v času uporabe storitve plačuje vse stroške po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja (variabilni del, fiksni del in števnino).

TOPLOTNA PODPOSTAJA

Vsak objekt dobi svojo toplotno podpostajo. Podpostaja zagotavlja neodvisnost glede določanja pričetka in konca ogrevalne sezone. Podpostaja omogoča tudi določitev poljubnega režima ogrevanja ter ogrevalnih krivulj. Toplotne postaje zagotovi Energetika Projekt d.o.o. na strošek uporabnika. Podpostaja tudi fizično loči vodna tokokroga na toplovod na zunanji strani in dvižne vode znotraj stavbe.

NI PLAČEVANJA AKONTACIJ

Uporabnik plačuje izključno porabljeno energijo za pretekli mesec po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja.

energetika-projektiranje-logo

Bistvene prednosti

NIŽJA CENA ENERGIJE Cena kWh energije pridobljene iz biomase (sekanci) je več kot 30% cenejša od cene kwh energije pridobljene ...

Bistvene prednosti

energetika-projektiranje-logo

NIŽJA CENA ENERGIJE

Cena kWh energije pridobljene iz biomase (sekanci) je več kot 30% cenejša od cene kwh energije pridobljene iz kurilnega olja.

ZLOŽNEJŠA RAST CENE ENERGENTA

V primerjavi z rastjo cen kurilnega olja, nafte, plina in elektrike ima lesna biomasa najzložnješo rast cen.

ČISTEJŠE OKOLJE

Lesni sekanci (biomasa) so naravno obnovljiv vir energije. S pridobivanjem energije iz biomase praktično ne vplivamo na bilanco CO2 ter ostalih toplogrednih plinov. Čisto zgorevanje in visoki izkoristki v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje, proizvedejo bistveno manj prašnih delcev, monoksidov ter ostalih emisij.

PLAČEVANJE ZA PORABLJENO ENERGIJO

Uporabnik sistem DOLB Vransko plačuje že porabljeno energijo in ne na zalogo.

LOČENI SISTEMI

Vsak objekt dobi svojo podpostajo, ki uporabniku le-te omogoča, da sam dogovori začetek ter konec ogrevalne sezone, ogrevalne krivulje in ogrevalne režime. Podobno kot da bi vsaka stavba imela svojo ločeno kurilnico.

 

energetika-projektiranje-logo

Splošni pogoji

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko

energetika-projektiranje-logo

Tehnični pogoji

Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko

energetika-projektiranje-logo

Tarifni pravilnik

Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko

energetika-projektiranje-logo

Kdaj se začne kurilna sezona

Kurilna sezona

Kdaj se začne kurilna sezona

energetika-projektiranje-logo
energetika-projektiranje-logo

Zakonodaja

Energetski zakon (EZ-1) Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo ...

energetika-projektiranje-logo

Navodila za uporabo krmilnikov

Trovis 5579 Danfoss ECL 210

Navodila za uporabo krmilnikov

energetika-projektiranje-logo

 

GALERIJA

energetika projekt vranskoenergetika projekt energy-139366_1920energetika projekt energy-1989341_1920energetika projekt solar-2376233_1920energetika projekt energy-efficiency-154006_1280energetika projekt header3energetika projekt header1energetika projekt header2
<
>

KONTAKTOBVESTILA

inDEAL PROJEKT – ENERGETIKA PROJEKT D.O.O.

Energetika Projekt d.o.o. je partner na projektu InDeal, ki se je pričel aktivno izvajati junija 2015. Prijava na projekt je v sklopu HORIZON 2020.
Naslov projekta je inDEAL ( Innovative Technology for District Heating and Cooling), kar pomeni inovativna tehnologija za daljinsko ogrevanje in hlajenje.
Namen projekta inDeal je bil namreč narediti korak naprej, prispevati k širši uporabi inteligentnega sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vključevanju obnovljivih virov energije, odpadkov ter skladiščenja energije.
Trajanje projekta: 27 mesecev
Projekt je vreden 1.995.868,75 €
Glede na mednarodni pomen projekta, poleg Energetike Projekt d.o.o. pri omenjenem projektu sodelujejo še naslednje organizacije: THE CITY UNIVERSITY (Združeno kraljestvo), FUNDATION CETENA (Španija), ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (Grčija), COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (Francija), IZNAB SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Poljska), CENTER OF TEHNOLOGY RESEARCH AND INNOVATION LTD ( Ciper), NET TEHNOLOGIES FINLAND OY (Finska), PROMAR Sp. Z.o.o. (Poljska) in FEDENE (Francija).

Vransko, 18.12.2018

ENERGETIKA PROJEKT D.O.O.

CENIK

energetika projekt cenik t. 07