Energetika Projekt d.o.o. Elektro storitve

ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM!!!

animacija pdf-page

Energetika Projekt d.o.o.

Energetika Projekt d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju distribucije toplote, ki se izvaja kot lokalna gospodarska javna služba z lastno proizvodnjo toplote (distributer z lastno proizvodnjo toplote) na območju občine Vransko.

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Vransko (DOLB Vransko) s skupno dolžino vročevodnega omrežja 12,25 km sestoji iz dveh kotlov na lesno biomaso skupne inštalirane moči 3,2 MW, proizvodne naprave SPTE (soproizvodnja toplotne in električne energije) nazivne moči koristne toplote 108,5 kW in nazivne neto električne moči 45,0 kW ter sistema sprejemnikov sončne energije skupne površine 890 m2.

Poleg dejavnosti distribucije toplote je podjetje v zadnjem času vse bolj aktivno tudi na področju komunalne dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Vransko.

Naše poslanstvo je zagotavljati zanesljivo, varno, ekonomsko učinkovito in okolju prijazno oskrbo prebivalcev občine Vransko in poslovnih uporabnikov s toploto, proizvedeno na način učinkovite rabe energije ter po konkurenčnih cenah.

                                                                                                                                            Janko DRČA, direktor

 

INFORMACIJE

energetika-projektiranje-logo

Pogosta vprašanja in odgovori

CENA TOPLOTNE ENERGIJE Cena toplotne energije je kupcem znana v naprej po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja in je sestavljena iz ...

Pogosta vprašanja in odgovori

energetika-projektiranje-logo

CENA TOPLOTNE ENERGIJE

Cena toplotne energije je kupcem znana v naprej po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja in je sestavljena iz variabilnega dela (obračun po toplotnem števcu-dejansko porabljena energija v kWh), fiksnega dela (priključna moč objekta v kW) in števnine.

Variabilni del stroškov tako vključuje stroške energentov (biomasa, elektrika, voda, ….), medtem ko fiksni del stroške amortizacije, stroške dela, materialne stroške in stroške storitev (vzdrževanje, obratovanje, obračun,…) ter druge stroške (zavarovanja, financiranja,….).

Uporabnik daljinskega ogrevanja v času uporabe storitve plačuje vse stroške po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja (variabilni del, fiksni del in števnino).

TOPLOTNA PODPOSTAJA

Vsak objekt dobi svojo toplotno podpostajo. Podpostaja zagotavlja neodvisnost glede določanja pričetka in konca ogrevalne sezone. Podpostaja omogoča tudi določitev poljubnega režima ogrevanja ter ogrevalnih krivulj. Toplotne postaje zagotovi Energetika Projekt d.o.o. na strošek uporabnika. Podpostaja tudi fizično loči vodna tokokroga na toplovod na zunanji strani in dvižne vode znotraj stavbe.

NI PLAČEVANJA AKONTACIJ

Uporabnik plačuje izključno porabljeno energijo za pretekli mesec po veljavnem ceniku daljinskega ogrevanja.

energetika-projektiranje-logo

Bistvene prednosti

NIŽJA CENA ENERGIJE Cena kWh energije pridobljene iz biomase (sekanci) je več kot 30% cenejša od cene kwh energije pridobljene ...

Bistvene prednosti

energetika-projektiranje-logo

NIŽJA CENA ENERGIJE

Cena kWh energije pridobljene iz biomase (sekanci) je več kot 30% cenejša od cene kwh energije pridobljene iz kurilnega olja.

ZLOŽNEJŠA RAST CENE ENERGENTA

V primerjavi z rastjo cen kurilnega olja, nafte, plina in elektrike ima lesna biomasa najzložnješo rast cen.

ČISTEJŠE OKOLJE

Lesni sekanci (biomasa) so naravno obnovljiv vir energije. S pridobivanjem energije iz biomase praktično ne vplivamo na bilanco CO2 ter ostalih toplogrednih plinov. Čisto zgorevanje in visoki izkoristki v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje, proizvedejo bistveno manj prašnih delcev, monoksidov ter ostalih emisij.

PLAČEVANJE ZA PORABLJENO ENERGIJO

Uporabnik sistem DOLB Vransko plačuje že porabljeno energijo in ne na zalogo.

LOČENI SISTEMI

Vsak objekt dobi svojo podpostajo, ki uporabniku le-te omogoča, da sam dogovori začetek ter konec ogrevalne sezone, ogrevalne krivulje in ogrevalne režime. Podobno kot da bi vsaka stavba imela svojo ločeno kurilnico.

energetika-projektiranje-logo

Splošni pogoji

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko

energetika-projektiranje-logo

Tehnični pogoji

Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko

energetika-projektiranje-logo

Tarifni pravilnik

Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko

energetika-projektiranje-logo

Kdaj se začne kurilna sezona

Kurilna sezona

Kdaj se začne kurilna sezona

energetika-projektiranje-logo
energetika-projektiranje-logo

Zakonodaja

Energetski zakon (EZ-1) Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo ...

energetika-projektiranje-logo

Navodila za uporabo krmilnikov

Trovis 5579 Danfoss ECL 210

Navodila za uporabo krmilnikov

energetika-projektiranje-logo

 

GALERIJA

KONTAKT


  OBVESTILA

  Obvestilo.

   

  Objavljamo telefonsko številko za razna popravila na toplotnih podpostajah toplovodnega omrežja.

  Dolar Martin 041 656 717.

  Storitev je plačljiva in jo poravnate izvajalcu.

   

  Motena oskrba s toplotno energijo

  Spoštovani odjemalci toplotne energije.

  Obveščamo vas, da bo od torka 20.2.2024 do četrtka 22.2.2024, oziroma do odprave napake na toplovodnem omrežju motena oskrba s toplotno energijo na VEJI 2 – območje Videm Vransko.

  Hvala za razumevanje

  Motena oskrba s toplotno energijo

  Spoštovani odjemalci toplotne energije.

   

  Obveščamo vas, da bo od ponedeljka 5.2.2024 do srede 7.2.2024, oziroma do odprave napake na toplovodnem omrežju motena oskrba s toplotno energijo na VEJI Vransko-Brode.

   

  Hvala za razumevanje

  Motena oskrba s toplo vodo

  Spoštovani uporabniki toplotne energije.

   

  Od srede 31.01.2024 naprej bo zaradi odprave napak na omrežju nekaj dni motena oskrba s toplo vodo.

   

  Prosimo za razumevanje.

  Povečanje cen vhodnih derivatov

  Spoštovani uporabniki toplotne energije.

   

  Obveščamo vas, da bomo s 01.01.2024 primorani zvišati variabilni del cene toplotnega ogrevanja zaradi povečanja cen vhodnih energentov. Variabilni del cene bomo povečali za 15 %.

  Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

  Motena oskrba

  Obvestilo

  Vse uporabnike in uporabnice toplovoda obveščamo, da bo od 28.11.2023 do 01.12.2023 motena oskrba s toplotno energijo zaradi vzdrževalnih del na toplovodnem omrežju.

   

  Hvala za razumevanje.

  Motena dobava toplotne energije

  Spoštovani uporabniki in uporabnice toplotne energije.

  Od srede 25.10.2023 naprej se bodo selektivno zapirale veje toplovoda zaradi iskanja napak na omrežju.

  Občasno bo tako motena dobava toplotne energije. Preizkusi se bodo vršil nekje do ponedeljka 30.10.2023.

  Prosimo za razumevanje.

  Sanacija okvare na toplovodnem omrežju

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplotne energije.

  Jutri 11.10.2023 bomo pričeli s sanacijo okvare na toplovodnem omrežju. Tako bo v naslednjih dneh motena oskrba s toplo vodo.
  Prosimo za razumevanje.

  Motena oskrba s toplotno energijo

  Obvestilo

  Vse uporabnike in uporabnice toplovoda obveščamo, da bo v dneh od 14.9.2023 do 20.9.2023 motena oskrba s toplotno energijo zaradi vzdrževalnih del na toplovodnem omrežju.

  Hvala za razumevanje.

  Sanacija okvare na toplovodnem omrežju

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplotne energije.

  Jutri 27.07.2023 bomo pričeli s sanacijo okvare na toplovodnem omrežju. Tako bo jutri in v petek motena oskrba s toplo vodo.

  Prosimo za razumevanje.

  Motena oskrba s toplo vodo

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplotne energije.

  Jutri 29.6.2023 bo zaradi del na toplovodu motena oskrba s toplo vodo.

  Prosimo za razumevanje.

  Dela na omrežju toplovoda

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplotne energije.

  Obveščamo vas, da bo zaradi del na omrežju toplovoda od jutri 6.6.2023 naprej (nekaj dni), predvsem v popoldanskem času motena oskrba s toplo vodo.

  Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

  Energetika Projekt d.o.o.

  Sanacija okvare

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplotne energije.

   

  Danes 29.03.2023 bomo pričeli s sanacijo okvare na toplovodnem omrežju na lokalni cesti 490251 Vransko – Trg ( Lokacija – pri Pizzerija Golobček ).

  Do nadaljnjega bo motena oskrba s toplotno energijo.

   

  Prosimo za razumevanje.

  Sanacija okvare

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplotne energije.

   

  Danes 01.03.2023 bomo pričeli s sanacijo okvare na toplovodnem omrežju na lokalni cesti 490251 Vransko Trg ( Lokacija – pri stanovanjski hiši Vransko 17a).

  Motena bo oskrba s toplotno energijo od hišne št. Vransko 90 proti Podgorica do stanovanjske hiše 95b in veja proti naselju Prapreče do stanovanjske hiše Vransko 101.

   

  Prosimo za razumevanje.

  Zaključna dela sanacije

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplotne energije.
  Jutri, v soboto 21.01.2023 bomo izvajali zaključna dela sanacije na obeh lokacijah toplovodnega omrežja, kjer je bila okvara ( VEJA 1 -med trgovina Jager in Pekarna Brglez).
  Zato bo jutri med 10. in približno 18. uro motena oskrba s toploto.

  Prosimo za razumevanje.

  Motena oskrba s toploto

  Spoštovani uporabniki in uporabnice toplotne energije.
  Obveščamo vas, da je na toplovodnem omrežju prišlo do okvare, ki jo odpravljamo.

  V času reševanja zadeve bo motena oskrba s toploto.

  Prosimo za razumevanje.

  OBVESTILO!

  OBVESTILO!

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplote.

  Obveščamo vas, da bomo s 1.oktobrom 2022 primorani zvišati ceno-variabilni del energije (obračun po toplotnem števcu) za 22 %.
  Dvig cen vstopnih energentov je tudi nas posledično prisilil v zvišanje cene energije.

   

  S spoštovanjem.

  Energetika Projekt d.o.o.

  Vransko, 27.09.2022

  Direktor: Janko Drča l.r.

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplote

  OBVESTILO!

  Spoštovane uporabnice in uporabniki toplote.

  Obveščamo vas, da se bo s prvim decembrom povišala cena-variabilni del energije (obračun po toplotnem števcu) za 10 %.

  Zadnje usklajevanje cene je bilo 01.11.2013 – cenik daljinskega ogrevanja št. – 07.

  Dvig cen vseh storitev, ki so vezane na obratovanje kotlarne in s tem proizvodnjo toplotne energije v času do danes, je povzročil, da je za ohranjanje nemotene dobave energije do končnih uporabnikov, potrebno storiti ta korak.

   

  S spoštovanjem

  Energetika Projekt d.o.o.

  Vransko, 25.11.2021

  Direktor: Janko Drča

  Obvestilo vsem odjemalcem toplotne energije

  Obvestilo vsem odjemalcem toplotne energije.

  Obveščamo vas , da so bila v Ur. l. RS, štev. 160 dne 06.11.2020 objavljena Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje občine Vransko.

  PDF: SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA
  za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Vransko

  Ponovna vzpostava ogrevanja

  Spoštovani uporabniki toplotne energije.

  Včeraj ob 17. uri smo ponovno vzpostavili sistem ogrevanja. Vsem se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje v času, ko ni bilo tople vode.

  S spoštovanjem.

  Energetika Projekt d.o.o.

  Motena oskrba s toplo vodo

  Spoštovani uporabniki toplotne energije.

  Obveščamo vas, da bo danes dne 24.9.2020 zaradi novega priklopa motena oskrba s toplo vodo.

  Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

  S spoštovanjem.

  Energetika Projekt d.o.o.

  Nov način izpisa obračuna toplote

  Spoštovani odjemalci toplotne energije.

   

  Obveščamo vas, da smo s 1. januarjem 2020 prešli na nov način izpisa obračuna toplote. Položnice so po novem opremljene z dvodimenzionalno črtno kodo QR, ki so jo uvedle in zahtevale banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije. Omogoča vam sodobnejši način plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati,…), popoln  zajem vseh podatkov iz obrazca UPN QR na plačilnih mestih (ponudnikov ali izdajateljev), zmanjšuje  možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih in preko mobilnih bank.

   

  Skladno z uredbami pa  smo na položnicah dodatno obračunali tudi zakonsko določene takse;

  • na podlagi  Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014), ki  določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE) in ga je dolžan plačevati  končni odjemalec  toplote iz omrežja. Prispevek URE je določen v višini 0,0008 € na kilovatno uro. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije oziroma goriv plačujejo operaterju, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.
  • na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15, 76/17) so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Prispevek OVE+SPTE je določen v višini 0,00099045 € na kilovatno uro. Končni odjemalci sredstva obračunana po omenjeni uredbi plačujejo operaterju, le ta pa jih nakazuje Borzenu-operaterju trga z elektriko d.o.o.

   

  Hvala za razumevanje.

  Energetika Projekt d.o.o.

  inDEAL PROJEKT – ENERGETIKA PROJEKT D.O.O.

  inDEAL PROJEKT – ENERGETIKA PROJEKT D.O.O.

  Energetika Projekt d.o.o. je partner na projektu InDeal, ki se je pričel aktivno izvajati junija 2015. Prijava na projekt je v sklopu HORIZON 2020.
  Naslov projekta je inDEAL ( Innovative Technology for District Heating and Cooling), kar pomeni inovativna tehnologija za daljinsko ogrevanje in hlajenje.
  Namen projekta inDeal je bil namreč narediti korak naprej, prispevati k širši uporabi inteligentnega sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vključevanju obnovljivih virov energije, odpadkov ter skladiščenja energije.
  Trajanje projekta: 27 mesecev
  Projekt je vreden 1.995.868,75 €
  Glede na mednarodni pomen projekta, poleg Energetike Projekt d.o.o. pri omenjenem projektu sodelujejo še naslednje organizacije: THE CITY UNIVERSITY (Združeno kraljestvo), FUNDATION CETENA (Španija), ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (Grčija), COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (Francija), IZNAB SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Poljska), CENTER OF TEHNOLOGY RESEARCH AND INNOVATION LTD ( Ciper), NET TEHNOLOGIES FINLAND OY (Finska), PROMAR Sp. Z.o.o. (Poljska) in FEDENE (Francija).

  Vransko, 18.12.2018

  ENERGETIKA PROJEKT D.O.O.

  CENIK