Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje Družba in Javne Storitve, Zdravje

Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje

Fritz Perls inštitut

EAG FPI

p o d r u ž n i c a   v   s l o v e n i j i
i n t e g r a t i v n a   p s i h o t e r a p i j a

INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJAKratka predstavitev integrativne psihoterapije je povzeta po članku Osnove koncepta in modela integrativne psihoterapije (Grundzüge eines Konzeptes und Modells Integrativer Psychotherapie), katerega avtor je Waldemar Schuch. Članek je izšel ob 25 obletnici integrativne psihoterapije v reviji “Integrative Therapie”. V poglavju “literatura” lahko preberete celotni članek, ki ga je iz nemščine v srbski jezik prevedla Zorica Becker-Drakulič.

Čemu integrativna psihoterapija?

Nastanku integracije v psihoterapiji so botrovale različne okoliščine. Poleg tega, da je psihoterapija sama po sebi kompleksna, so na nastajanje koncepta in modela IT vplivali še naslednji dejavniki:

 • osebna nezadovoljstva in izkušnje s potekom in rezultati monotematske in enostranske metodološko monistične orijentacije v psihoterapiji, tako psihoanalize kot tudi vedenjske terapije, gestalt terapije, bioenergetike itd.
 • znanstveno – teoretsko delo, ki je privedlo do spoznanja, da so se tradicionalne orientacije v psihoterapiji orientirale le na delna spoznanja o človeku in njegovem razvoju, osebnosti, zdravju in bolezni in so se v tem smislu tudi razvijali. V luči modernih raziskav v psihoterapiji se je pokazalo, da sicer monotematske in metodološko monistične usmeritve v psihoterapiji lahko vplivajo na specifične in nespecifične dejavnike, ki delujejo v psihoterapiji, ampak kažejo tudi na enostranskosti, omejenosti določenih področij glede na določeno indikacijo ter imajo veliko pomankljivosti. Tako je Integrativna usmeritev je odgovor na spremenjene življenjske okoliščine. Postmoderna pestrost in tempo življenja pogosto pripelje do življenjskih izkušenj, ki bi bili v npr. okviru teorije osenosti Pierra Janet (1859- 1947), utemeljitelja psihološke analize, razumljeni kot patološki. Janet je namreč “normalno” osebnost opredelil kot popolnoma integrirano celoto. V današnjem potrošniškem svetu, kjer iz dneva v dan raste število življenjskih stilov, posameznik težko svet okoli sebe doživi kot celovit svet in tudi sebe posameznik težko doživi kot smiselno celoto, ki se smiselno tudi obnaša. Normalno situacijo, s katero se mora posameznik spoprijeti je, lahko opišemo kot diferencirano, polno novih facet in dezintegracij in cepljenj.

Zaradi tega so glavne teme psihoterapije vprašanja, ki so povezana s smislom in vrednostjo življenja v povezavi z vprašanji, povezanimi z identiteto, stresom, strahom in z neprimernimi načini spoprijemanja z okoliščinami življenja kot, odvisnosti, kršenjem meja soljudi in z nasiljem kot obliko in priložnost, da se posameznik spet počuti močnega in “celotnega”.

Ena od glavnih nalog psihoterapije danes je pomoč pacientu da lahko obvlada in strukturira kompleksno življenje in svoja doživljanja in realizira svojo identiteto in življenjski smisel ter vrednote in tako kompetentno navigira v tej kompleksnosti.

Kratek opis integrativne psihoterapije, ki je nastala v okviru inštituta EAG-FPI (Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit – Fritz Perls Institut)

Integrativno terapijo (IT), o kateri govorimo je zasnoval prof. dr. mult. Hilarion Gotfried Petzold v sredini 60-tih kot “projekt” in od takrat je se IT neprekinjeno razvijala.

Integrativna terapija, ki je tukaj na kratko predstavljena, je zamišljena in osnovana kot koncept in hkrati model integracije. Sebe pojmuje skladno s heraklitskim principom, ki je opisan z izrazom “Panta rei”- vse teče. IT ni dovršena konstrukcija, ampak temelji na metodološki nedokončanosti, ki tiste, ki razmišljajo o njej, se z njo ukvarjajo in so na njo orientirani “sili” k diskurzu in integraciji lastnega predznanja z novimi idejami in koncepti. Spodbuja k nadaljnjemu delu.

V procesih korespondence različnih stališč, ki jih poznamo v različnih psihoterapevtskih usmeritvah se neprekinjeno razvijajo novi – začasni – koncepti. Pravzaprav se IT ne temelji na – lahko bi rekli – diktatu različnih dogem in “legend”. Tako ima IT “procesni značaj”, ki vedno sproti nastaja: dobiva nove oblike glede na nova spoznanja in vedno ostaja projekt.

V različnih stopnjah razvoja je bila IT o kateri govorimo tukaj različno orientirana. Dejstvo, da je nosilec šolanja v tej terapevtski modaliteti še vedno “Fritz Perls inštitut za integrativno terapijo” kaže na vpliv geštalt terapije in psihodrame. Friedrich Solomon Perls (1893-1970) je bil začetnik gestalt terapije.

Razvoj integrativne terapije je potekal in poteka v dveh smereh. Po eni strani je IT praktični postopek, ki temelji na elementih aktivne in elastične psihoanalize madžarske šole psihoanalize (Sandor Ferenczi), geštalt terapije (Fritz S. Perls), psihodrame (Jakob L. Moreno), terapevtskega gledališča (Vladimir Iljine), in tudi kot terapije orientirane na telo in na gibanje (Petzold 1988) ter na vedenjske modifikacije. Po drugi strani pa je integrativna terapija zasnovana kot teoretski okvir ali metastruktura za sistematsko integracijo različnih metod. Centralna ideja metastrukture je predstavljena kot “drevo znanosti” (“tree of science”), ki je sociološko zasnovan sistem, odprt za teorije, ki so relevantne za psihoterapijo, socioterapijo in supervizijo ter omogoča ustvarjanje reda znotraj IT.

Med danes obstoječimi usmeritvami integracije v psihoterapiji je na nemškem govornem področju IT o kateri govorimo najstarejša in najbolj razvita, tako v teoretičnem kot v praktičnem smislu.

Moderna IT vključuje v svoj (po definiciji začasni) koncept najnovejša spoznanja iz področja psihoterapije in v skladu s svojo filozofijo tudi iz drugih področij. “Stanje” IT šole FPI je objavljeno v številnih publikacijah. Več o tem lahko zainteresirani pogledajo v poglavjih “literatura” in “kontakti in povezave”. Periodične publikacije, ki jih izdaja inštitut EAG-FPI je revija ( v nemščini) “Integrative Therapie”, revija “Supervision” in elektronska publikacija “Polyloge”. Poleg tega obstajajo številne knjige, (glej prej omenjena poglavja), kjer lahko interesenti dobijo natančnejšo predstavo o IT v okviru inštituta EAG.FPI. Učni proces s področja integrativne psihoterapije se je začel s curriculumom za odrasle, sedaj pa je v toku tudi edukacija s področja psihoterapije otrok. Sam proces izobraževanja v okviru EAG-FPI je izjemna osebna izkušnja. V preteklih letih, ko je IT prišla na naše področje so bili nosilci izobraževanja večinoma vrhunski strokovnjaki iz različnih področij Evrope (Nemčija, Nizozemska , Švica, Avstrija). Danes so se tem pridružili še prav tako vrhunski in kompetentni psihoterapevti in supervizorji iz Slovenije in tudi Hrvaške, ki so se izšolali v okviru EAG-FPI. Poleg znanja s področja prakse in prakseologije, za katero stoji obsežna teoretična podlaga je izobraževanje s področja IT možnost za razširitev obzorij v številnih stikih z drugih področij Evrope. To velja posebej za intenzivne seminarje (v toku šolanja sta obvezna dva), ki trajajo 11 dni in potekajo največkrat v prijetnem okolju, največkrat nekje v Dalmaciji. Tu velja omeniti, da izobraževanje predstavlja tudi možnost za napredovanje v znanju tujih jezikov, predvsem angleščine. Po drugi strani pa slabše znanje (ali pa vsaj tak občutek) ob medsebojni pomoči nikoli ni bilo ovira za izobraževanje.

Prestavitev prof. dr. Hilarion Petzolda

Predstavitev IT v srbskem jeziku

 

 

 

 

GALERIJA

POVPRAŠEVANJEOBVESTILA

Aktualno

Najnovejše informacije o poteku izobraževanja:

Seminar: Individualno in odnosno doživljanje telesnosti z Ilse Orth
 Razpis za vpis v študij integrativne terapije
 Razpis za študij supervizije

Prijavite se preko maila s Prijavnico.

prijave in informacije: eag.fpislo@gmail.com

 

Obvestila

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Letni program seminarjev in srečanj 2016.

ŠTUDIJSKI PROGRAM INŠTITUTA FRITZA PERLSA – SLOVENIJA

Prijavnice

Kliknite na spodnji link.

Prijavnica se odpre v programu Microsoft Word.

Prijavnico natisnite, izpolnite in pošljite po pošti.

DRUŠTVO IT

 Slovensko društvo za integrativno psihoterapijoDruštvo ima svojo spletno stran: http://www.psihoterapijaintegrativna.com/

KONTAKTI

Kontakti in povezave

EAG – INŠTITUT FRITZ PERLS GmbH
Kuhlwetterstrasse 49, D-402339 Düsseldorf

PODRUŽNICA MARIBOR, Čufarjeva 5 Maribor-Slovenija
Matična številka: 1252968
Davčna številka: 45681660

EAG-FPI Podružnica Maribor
Čufarjeva 5
2000 Maribor
mobi: 031 658 242
transakcijski račun: 04515-0000289277, Nova kreditna banka Maribor,
Devizni račun pri Novi kreditna banka Maribor, konto št: 27620-633-10949/5, Swift code: KB MA SI 2X

e-mail: eag.fpislo@gmail.com

Povezave:

Društvo študentov psihoterapije Slovenije
http://marela.uni-mb.si/skzp/
http://www.worldpsyche.org/
http://www.europsyche.org/
http://www.integrative-therapie.de/
http://www.eag-fpi.com
http://www.fpi-publikationen.de/
http://www.integrativ-terapi.no
http://www.integrative-therapie.ch/
http://www.psihoterapijaintegrativna.com/
http://world-psychotherapy.com/

LITERATURA

Integrative body and movement therapy

The (IT) texts translated in Slovene (or Croatian) language:

 1. The whole book: D.Rahm, H.Otte, S.Bosse, H.Ruhe-Holle: Introduction in IT

What follows are texts, which we received from our senior colleagues – for few of them we do not know the origin (from which book the translation was done):

 1. Renate Frühman: Mediation of the Basic Therapeutic Qualities in the Process of Learning-Therapy – From the View of IT (p.331-336)
 2. H.G.Petzold: Control Analysis and Group Supervision (p.479-488)
 3. Fourteen Healing Factors in Therapy
 4. H.G.Petzold: Integrative Therapie 4/88 (p.325-364): The Four Ways to Recovery Within IT; Part 1: Antropological and Conceptual Basis
 5. H.G.Petzold: Integrative Therapie (2.Klinische Theorie; p.457-646): The “Tree of Science” (1991) (very shortened!!! There is all together 56 pages of translation)
 6. H.G.Petzold: Grounds for Diseases in the Life of Adults – Perspectives for Diagnosis, Therapy and Life-Help – From the View of IT
 7. H.Petzold: Integrative Therapie – 3rd book (p.147-175): Theory and Practice of Dream-Treatment in IT
 8. I.Orth, H.Petzold: Analysis of Group process: Heuristic Model of Integrative Work In the Group and With Group
 9. Integrative Focal Short Therapy and Focal Diagnostics – Principles, Methods and Technics
 10. H.Petzold, I.Orth: Creative Dyagnostics of Personalities with the Help of Creative media in IT
 11. H.Petzold: Integrative Bewegungs und Leibtherapie: Ein Ganzheitlicher Weg leibbezogener Psychotherapeutic (Integrative Therapic Schriften zu Theorie, Methodik und Praxis Bd 1/1) (p.59-172)

Personality Theory: Richard Stevens, Understanding the Self, London: Sage Publication. 1997 – ISBN 0761950397

Developmental Theory: Rutter, M., Hay, D.F., Development Through Life. A handbook for clinicians, Blackwell Science, Oxford, London 1994.

Evolutionary Psychology: Workman, L., Reader, W., Evolutionary Psychology. Cambridge: Cambridge University Press 2004 .

Supervision: Haraway, D., Clinical Supervision, Sage, London 1995.

Theory of Disease: Hafen, B.Q., Karren, K.J., Frandsen, K.J., Smith, N.L., Mind, body health, Allyn and Bacon, Boston 1996.

CURRICULUM

INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA ZA ODRASLE

360 – 400 ur delo v skupini (*)
60 ur skupinske supervizije
60 ur individualne supervizije
30 ur kontrolne analize
160 ur individualne terapije ( učna terapija)
160 ur (2x intenzivni poletni 10 dnevni seminar)

Prvo leto:
Študent mora poleg rednih srečanj v skupini (*) (4x letno po štiri dni) obvezno sodelovati še v naslednjih seminarjih:
40 ur Delo s sanjami
24 ur Teorija 1
40 urni izbirni seminar po letnem programu FPI

Drugo leto:
Študent mora poleg rednih srečanj v skupini (*) (4x letno po štiri dni) obvezno sodelovati še v naslednjih seminarjih:
40 ur Delo na telesu
24 ur Teorija 2
40 ur Delo s kreativnimi mediji
40 ur izbirnega seminarja po letnem programu FPI

Tretje leto:
Študent mora poleg rednih srečanj v skupini (*) (4x letno po štiri dni) obvezno aktivno sodelovati še v naslednjih seminarjih
40 ur Krizna intervencija
40 ur Prvi intervju in procesualna diagnostika
40 ur Supervizija
40 ur izbirnega seminarja po letnem programu FPI

Četrto leto:
40 ur Supervizija 2
40 ur izbirnega seminarja po letnem programu FPI

Študij se zaključi z diplomsko nalogo in diplomskim izpitom, ko ima študent, specializant izpolnjene vse obveznosti in pa soglasje vseh terapevtov-trainerjev za napredovanje in zaključek študija.

DIPLOME

Pravilnik o postopku obravnave vlog EDP:

SEZNAM PSIHOTERAPEVTOV, UČNIH TERAPEVTOV IN SUPERVIZORJEV