Javno nastopanje Izobraževanje

Javno nastopanje za posameznike in skupine

Vse, kar počnemo v življenju, je v širšem smislu nastopanje. Pred otroki, partnerjem, prijatelji, sodelavci, nadrejenimi …

V šoli Povej naGlas členimo tri nivoje komunikacije, ki so enakomerno pomembni za uspešno javno nastopanje in komuniciranje.

Fizično telo: S telesno govorico govorjenje spremenimo v pripovedovanje. Z govorico telesa si pomagamo in občinstvu slikamo besede. Neverbalna komunikacija pa je odvisna od sproščenosti telesa in stabilnosti našega fizičnega stanja. Notranje stanje: Naše emocionalno stanje oz. ton govora je tisti, ki razkriva dinamiko in energičnost nastopa. Daje mu »drive« in »emocionalni naboj«. Z našim zaznavanjem je povezan tudi dvig in padec naše energije. Svetujemo, da pred nastopom naredite nekaj vaj za moč glasu (artikulacija, jasna izgovarjava, ogrejte si glasilke).

Um: Raz(um) oz. verbalna komunikacija je osredotočena na vsebino. Kako in koliko vsebine podate. In kaj konkretno. Sporočilo mora biti relevantno in tudi dobro predstavljeno. Povedano tako, da ga sogovornik sprejme in razume v celoti. Predvsem pa si morate želeti povedati.

 

Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe

Brez treme, samozavestno in karizmatično! Da bodo besede stekle na pravi način. Spoznajte nove pristope komunikacije, globino razumevanja in navdušite z odličnostjo nastopa. Premagajte strahove in omejitve. Ker zmorete!  Zato vabljeni k vpisu v Šolo javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe!

Prednosti

Celosten program šole za javno nastopanje in komunikacijsko preobrazbo je veliko več kot je videti na prvi pogled. V Povej naGlas treniramo ključna področja in se javnega nastopa lotevamo celostno: delovanje (fizično), identiteta (emocionalno), način razmišljanja (um), energija (strast) in sistemi. Gradimo na vaših prednostih in v programu oblikujemo vašo osebno strategijo za učinkovit javni nastop in komunikacijsko preobrazbo.

Gre za izkustveni in izrazito praktičen program, kjer boste spoznali, izboljšali in nadgradili vaše veščine nastopanja in komunikacije.  Program nudi podporno okolje, kjer se udeleženci sprostijo, podelijo svoje strahove, misli ter poglobijo svoja znanja in spoznanja. Prav tako skozi lastno izkušnjo, razumevanje in podporo združijo motivacijo za nove korake za odlično javno nastopanje in sproščenost v komunikaciji.

Zagotavljamo vam, da boste z našo pomočjo zgradili svoj lasten avtentičen stil nastopanja in svoje komunikacijske spretnosti dvignili na višji nivo!

Ključni razlogi, zakaj se pridružiti:

Naučili se boste:

 1. Uspešno javno nastopanje, učinkovite komunikacije ter prodornih prezentacijskih veščin.
 2. Suverenosti in kako to moč aktivirati ko jo potrebujete, samozavestno nastopati in odločno komunicirati ne glede na situacijo v kateri se znajdete.
 3. Učinkovite & pravilne uporabe govorice telesa in neverbalne komunikacije za samozavesten nastop. Spoznali nezavedne vzorce ter načine, kako jih preseči.
 4. Pravilnega dihanja za odprt in prodoren glas. Spoznali boste tehnike in metode za odlično artikulacijo govora.
 5. Tehnike in metode za premagovanje treme pred javnim nastopom, saj se boste naučili tehnik kako jo obvladati in jo spremeniti v svojega zaveznika, ko boste izražali svoje mnenje ali ko boste nastopali pred skupino ljudi.
 6. Spoznali boste vaša omejujoča prepričanja in zaviralce ter se naučili spopadati z njimi. Naučili se boste ključnih prvin samozavestnega in prepričljivega javnega nastopa in komunikacije.
 7. Izboljšati svojo samopodobo in lastno samospoštovanje.
 8. Razlikovati različne tipe vedenj ljudi ter različne tipe komunikacij.
 9. Spoznali boste tudi svoj komunikacijski profil in se naučili, kako komunicirati z drugimi tipi. (testiranje in osebna analiza tipa komunikacije, konfliktnega zaporedja in tipa prezentacijskih veščin)
 10. Ravnati z zahtevnimi sogovorniki ali zahtevno skupino ljudi na sproščen – asertiven način.
 11. Učinkovito podajanje in sprejemanje konstruktivne kritike, podajanje povratne informacije in aktivnega poslušanja, ki so ključne prvine za učinkovito komunikacijo.
 12. Kako ravnati v kriznih situacijah ter kako se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji.
 13. Učinkovite metode reševanja vaših težav pri komuniciranju.
 14. Metode kompas za samo coaching – metode za osebno učinkovitost in ravnovesje.
 15. Izboljšali se bodo vsi vaši odnosi tako poslovni kot osebni. Postali boste komunikacijsko celovita in samozavestna oseba, kar se bo odražalo na vseh vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih.

Učna metoda

 1. Delo poteka v majhnih skupinah (9 udeležencev).
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop (analiza vedenja udeleženca , odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja).
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik.
 6. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 7. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev.
 8. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga, vaje posnamemo in takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej – potem.
 9. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 10. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo.

 

 • Program šole zajema 10 skupinskih srečanj v živo in spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod.
 • Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce ter razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial.
 • Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener & mentor, s katerim boste v času treninga preverjali svoj napredek (na srečanju ali na e-srečanju). Na vsaki skupinski delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile med izpolnjevanjem nalog.

Kaj boste pridobili

Premagali boste ovire, ki vam onemogočajo, da ste osebno in poslovno uspešni.
Takšno izobraževanje pa je tudi posebna izkušnja, skozi katero vsak udeleženec pridobi nova znanstva, iz katerih lahko nastanejo trajna zavezništva.

Postali boste komunikacijsko celovita in samozavestna oseba, kar se bo odražalo na vseh vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih.

VEČ o naših IZOBRAŽEVANJIH–>

Povejmo na glas pravimo v šoli za retoriko in javno nastopanje Povej naGlas.

PONUDBA PODJETJA

coaching

Šola jungian coachinga

Podarite si izjemno izkušnjo rasti in transformacije svojih poslovnih ter osebnih potencialov! Jungian Coaching združuje bogata znanja v učinkovit izobraževalni ...

Šola jungian coachinga

coaching

Podarite si izjemno izkušnjo rasti in transformacije svojih poslovnih ter osebnih potencialov!

Jungian Coaching združuje bogata znanja v učinkovit izobraževalni program, ki vam zagotavlja izjemno rast na vašem osebnem in poslovnem področju, transformacijo vaših vodstvenih potencialov, razširitev vašega razumevanja vedenjskih vzorcev ter vašega coaching sloga na najvišji nivo. Program Jungian Coaching je učenje novega “jezika” ‒ z njim boste izboljšali svoj vodstveni/coaching slog, svojo sposobnost za analizo in reševanje ovir svojih zaposlenih in timov, mentorirancev, klientov na nov, kreativen, inovativen in predvsem učinkovit način.

coaching

Šola poslovnega coachinga

ŠOLA COACHING KOMPETENC IN POSLOVNEGA COACHINGA Vas mika, da bi se naučili  spretne uporabe coaching stila, razvili coaching veščine in ...

Šola poslovnega coachinga

coaching

ŠOLA COACHING KOMPETENC IN POSLOVNEGA COACHINGA

Vas mika, da bi se naučili  spretne uporabe coaching stila, razvili coaching veščine in veščine vodenja?

Prvič vodja? Prvič poslovni coach? Bi se želeli s coachingom ukvarjati tudi bolj profesionalno?

Če ste vodja, HR strokovnjak, interni coach, svetovalec ali psiholog oz. se pri svojem delu ukvarjate z razvojem ljudi, potem bo šola kompetenc poslovnega coachinga pravo odkritje za vas!

Razvijte učinkovitejšo coaching kluturo v podjetju ali nadgradite svojo prakso vodenja ljudi na naprednejši nivo! Možnost tudi za pridobitev mednarodne akreditacije v okviru JC programa in Integralni Coaching.

 • Učenje poteka na ključnih nivojih: fizičnem, emocionalnem, mentalnem in energetskem (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje.
 • Različni novi in napredni pristopi učenja.
 • Izkustveno učenje ‒ veliko prakse (75 %).
 • Razvijte suveren coaching stil in coaching miselnost.
 • Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo!

coaching

Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe

Brez treme, samozavestno in karizmatično! Da bodo besede stekle na pravi način. Spoznajte nove pristope komunikacije, globino razumevanja in navdušite ...

Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe

coaching

Brez treme, samozavestno in karizmatično! Da bodo besede stekle na pravi način. Spoznajte nove pristope komunikacije, globino razumevanja in navdušite z odličnostjo nastopa. Premagajte strahove in omejitve. Ker zmorete!  Zato vabljeni k vpisu v Šolo javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe!

Prednosti

Celosten program šole za javno nastopanje in komunikacijsko preobrazbo © je veliko več kot je videti na prvi pogled. V Povej naGlas treniramo ključna področja in se javnega nastopa lotevamo celostno: delovanje (fizično), identiteta (emocionalno), način razmišljanja (um), energija (strast) in sistemi. Gradimo na vaših prednostih in v programu oblikujemo vašo osebno strategijo za učinkovit javni nastop in komunikacijsko preobrazbo.

Gre za izkustveni in izrazito praktičen program, kjer boste spoznali, izboljšali in nadgradili vaše veščine nastopanja in komunikacije.  Program nudi podporno okolje, kjer se udeleženci sprostijo, podelijo svoje strahove, misli ter poglobijo svoja znanja in spoznanja. Prav tako skozi lastno izkušnjo, razumevanje in podporo združijo motivacijo za nove korake na poti do odličnosti javnega nastopanja in sproščenosti komunikacije.

Zagotavljamo vam, da boste z našo pomočjo zgradili svoj lasten avtentičen stil nastopanja in svoje komunikacijske spretnosti dvignili na višji nivo!

coaching

Šola komunikacijske odličnosti

Šola komunikacijske odličnosti© je namenjena vsem, ki želite graditi in izboljševati svoje komunikacijske spretnosti do odličnosti. Z znanjem in popolnostjo ...

Šola komunikacijske odličnosti

coaching

Šola komunikacijske odličnosti© je namenjena vsem, ki želite graditi in izboljševati svoje komunikacijske spretnosti do odličnosti. Z znanjem in popolnostjo razumevanja pravilne (adekvatne) komunikacije imate namreč vse možnosti za razumevanje sebe in ljudi okoli sebe.

 • Učenje poteka na ključnih nivojih: fizičnem, emocionalnem, mentalnem in energetskem (delovanje, identiteta/persona, način razmišljanja, energija in sistemi).
 • Hitro napredovanje.
 • Različni novi in napredni pristopi učenja.
 • Izkustveno učenje ‒ veliko prakse (75 %).
 • Razvijte suvereno in samozavestno komunikacijo.
 • Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo!

GALERIJA

KONTAKT