Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za legalizacije, novogradnje, rekonstrukcije Gradbeništvo

Legalizacija, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PID

Ponujamo izdelavo geodetskih in etažnih načrtov, parcelacij, zakoličevanje in vrisovanje objektov, ureditev meja itd.

Izdelamo vam načrte zunanje ureditve, arhitekture, električnih, telekomunikacijskih in strojnih inštalacij pa tudi vodovodnih in plinskih priključkov.

Prav tako pa vam pomagamo pri ureditvi upravnih postopkov gradbenega in uporabnega dovoljenja in potrebnih soglasij.

PIN projektiranje, inženiring, nepremičnine Zvonka Perme s.p. smo majhno podjetje z 10 letno tradicijo s področja projektiranja in nepremičninskega inženiringa. Sodelujemo z uveljavljenimi strokovnjaki in nudimo celovito podporo pri preverjanju zemljišč, geodetskih storitvah, izdelavi investicijskih študij in projektnih dokumentacij PGD, PZI in PID, ter vodenju upravnih postopkov.

V sklopu geodetskih storitev vam ponujamo: parcelacije, geodetski posnetki oz. posnetek obstoječega stanja, ureditev meje, zakoličevanje in vrisovanje objektov, izdelava etažnih načrtov itd.

Izdelamo vam načrte arhitekture, zunanje ureditve, gradbenih konstrukcij, električnih, telekomunikacijskih in strojnih inštalacij pa tudi vseh potrebnih priključkov, kot so: elektro NN priključek, vodovodni, kanalizacijski,  plinski.

Seveda ne smemo pozabiti na izdelavo vodilne mape v vseh fazah, katera je ključnega pomena za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj so v njej zbrani vsi lokacijski podatki, skladnosti s prostorskimi akti, vsa potrebna soglasja…

Prav tako pa vam pomagamo pri vodenju upravnih postopkov v fazi pridobitve vseh potrebnih projektnih pogojev, soglasij za priključitev, soglasij na projekt, odločbe komunalnega prispevka in nenazadnje odločbe gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja.

Storitve opravimo kakovostno in ugodno, pri tem pa vam vedno prisluhnemo in vam z našimi predlogi in dolgoletnimi izkušnjami pomagamo priti do uresničitve vaših želja, v zadovoljstvo vseh. Priče našega uspeha so zadovoljne stranke in naše reference.

legalizacija, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje 100

 

ŽELITE LEGALIZIRATI VAŠ OBJEKT? ŽELITE PRIDOBITI GRADBENO DOVOLJENJE ZA VAŠO SANJSKO HIŠKO? ŽELITE PRIDOBITI UPORABNO DOVOLJENJE ZA VAŠ LOKAL?

PIN Zvonka Perme s.p., smo pravi naslov za vas! Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev! Zagotavljamo vam najvišjo možno kakovost vseh naših storitev po konkurenčnih cenah. Pokličite ali pošljite povpraševanje, ponudbo vam pošljemo v najkrajšem možnem času.

legalizacija, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje 101

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

NAŠA PONUDBA

Preverjanje zemljišč - 1680007539

Preverjanje zemljišč

Kot prvo mora biti zemljišče, ki ga poseduje investitor zazidljivo, kar je razvidno iz prostorsko izvedbenih pogojev. Zato skupaj z ...

Preverjanje zemljišč

Preverjanje zemljišč - 1680007539

Kot prvo mora biti zemljišče, ki ga poseduje investitor zazidljivo, kar je razvidno iz prostorsko izvedbenih pogojev. Zato skupaj z investitorjem preverimo, kaj je možno na tej gradbeni parceli postaviti. Zelo pomembno je tudi, ali ima gradbena parcela urejen dovoz, ali so komunalni vodi na parceli, če niso, kje potekajo. Kajti, če do gradbene parcele ne vodi pot, ki je v ZK evidentirana kot javno dobro, mora investitor pred izdajo GD pridobiti služnostno pogodbo z vpisom služnosti v ZK. Pridobiti je potrebno tudi služnost za potek komunalnih vodov, če le-ti niso na parceli. Skratka, mi ob ogledu investitorju razložimo, kaj vse je potrebno urediti, da bo pridobil gradbeno dovoljenje.

Pomembno je tudi, ali je zemljišče, na katerem je predvidena gradnja, lastniško, kar izkazuje zemljiško knjižni izpisek. Če ni, je potrebno dokazilo o pravici gradnje izkazati z ustreznim dokumentom.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte celotne naše ponudbe in spletne strani!

Izdelava projektne dokumentacije - 1680007539

Izdelava projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD Zahtevni in manj zahtevni objekti Ob upoštevanju zakona o graditvi objektov; ZGO ...

Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava projektne dokumentacije - 1680007539

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD

Zahtevni in manj zahtevni objekti

Ob upoštevanju zakona o graditvi objektov; ZGO – 1B (Ur.l. RS, št. 126/2007) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l.RS, št. 55/2008)

 • na pristojni občini preverimo vrste dopustnih gradenj in vrste dopustnih objektov na danem zemljišču;
 • pooblaščeni geodet izdela geodetski posnetek s certifikatom, ki je osnova za nadaljnjo umestitev objekta v prostor;
 • na podlagi investitorjevih želja pooblaščeni arhitekt izdela idejni projekt;
 • ko investitor potrdi končno varianto, izdelamo vodilno mapo idejne zasnove, na podlagi katere pridobimo projektne pogoje, oziroma soglasje za priključitev ;
 • na podlagi prejetih projektnih pogojev in soglasij za priključitev sledi izdelava PGD ki je sestavljen iz:
  1. vodilna mapa
  2. načrt arhitekture
  3. načrt zunanje ureditve
  4. načrt gradbenih konstrukcij
  5. načrt električnih instalacij
   1. načrt NN priključka (če je potrebno)
  6. načrt strojnih instalacij
   1. načrt vodovodnega priključka (če je potrebno)
   2. načrt plinskega priključka (če je potrebno)
  7. načrt telekomunikacij (če je potrebno)
  8. elaborati (če je potrebno)
 • na podlagi izdelanih načrtov pridobimo potrebna soglasja na projektno rešitev;
 • ko imamo pridobljena vsa soglasja, lahko sestavimo celotno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljena.

Nezahtevni objekti

Izdelamo vam dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte. Sestavni deli dokumentacije pa so:

 1. Prikaz lege objekta na zemljišču na zemljiškokatastrskem prikazu z navedbo odmikov od sosednjih parcel;
 2. Značilni prerezi objekta in terena;
 3. soglasja pristojnih soglasodajalcev;
 4. dokazilo o pravici graditi.

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta je samo investitor.

Projektna dokumentacija za izvedbo – PZI

Izvedemo jo ob upoštevanju zakona o graditvi objektov; ZGO – 1B (Ur.l. RS, št. 126/2007) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l.RS, št. 55/2008).
Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt za izvedbo je podlaga za graditev vseh vrst objektov.

Projektna dokumentacija izvedenih del – PID

Izdelamo vam jo ob upoštevanju zakona o graditvi objektov; ZGO – 1B (Ur.l. RS, št. 126/2007) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l.RS, št. 55/2008).
Projekt izvedenih del je skupaj z geodetskim načrtom novega stanja zemljišča, dokazilom o zanesljivosti objekta, drugimi podatki in dokazili, če jih za to vrsto objekta določa zakon prilaga k vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte celotne naše ponudbe in spletne strani!

Geodetske storitve - 1680007540

Geodetske storitve

S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam nudimo geodetske storitve in svetovanje pri: izdelava geodetskih načrtov izdelava parcelacij ureditev meja ...

Geodetske storitve

Geodetske storitve - 1680007540

S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam nudimo geodetske storitve in svetovanje pri:

 • izdelava geodetskih načrtov
 • izdelava parcelacij
 • ureditev meja
 • zakoličevanje objektov
 • vris objektov
 • izdelava etažnih načrtov

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah. Izdeluje se ga za različne namene (pridobitve gradbenega dovoljenja, posnetek izvedenega stanja, …)

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte celotne naše ponudbe in spletne strani!

Vodenje upravnih postopkov - 1680007540

Vodenje upravnih postopkov

Po pooblastilu investitorja vodimo upravne postopke, ki so potrebni za pridobitev: projektnih pogojev; soglasij za priključitev; soglasij za projektno rešitev; ...

Vodenje upravnih postopkov

Vodenje upravnih postopkov - 1680007540

Po pooblastilu investitorja vodimo upravne postopke, ki so potrebni za pridobitev:

 • projektnih pogojev;
 • soglasij za priključitev;
 • soglasij za projektno rešitev;
 • odločbe za komunalni prispevek;
 • gradbeno dovoljenje;
 • uporabno dovoljenje.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte celotne naše ponudbe in spletne strani!

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  REFERENCE

  Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

  2010

  • 01/2010 – Vikend Hiša Kranjska gora
  • BP-01/2010 BP Tušmobil Dobrova
  • 02/2010 Hiša Kašelj 1
  • BP-02/2010 BP Rikom
  • 03/2010 Hiša Kašelj Vaca– urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • BP -03/2010 BP Tušmobil Ig Šteblaj
  • BP-04/2010 BP Tušmobil Muta
  • 04/ 2010 Hiša Plevel – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 05/2010 Hiša Uršič Ig – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • BP-05/2010 BP Tušmobil Bela
  • BP -06/2010 BP Tušmobil Beltinci

  2011

  • BP-01/2011 TUŠMOBIL ODRANCI
  • 01/2011 HIŠA KOZJEK TRNOVEC
  • BP -02/2011 TUŠMOBIL PLASTENKA

  2012

  • 01/2012 LOKAL KAMNIK
  • BP-02/2012 BP TUŠMOBIL JATA
  • BP-03/2012 BP TUŠMOBIL POPOUŠEK
  • 04/2012 HIŠA PIRNIČE – urbanizem, upravni postopek (AB NADIŽAR d.o.o.) (arhitekt Nadižar d.o.o.)
  • 05/2015 REKONSTRUKCIJA HIŠA SENIH
  • 06/2012 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT TOME – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 07/2012 OBJEKT DIMNIK
  • 08/2012 HIŠA ODER (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)

  2013

  • 01/2013 VEČSTANOVANJSKA HIŠA PELTRONIC d.o.o.
  • 02/2013 LEGALIZACIJA JESIH
  • 03/2013 LEGALIZACIJA JEVRIĆ
  • 04/2013 HIŠA KERMAVNER
  • 05/2013 HIŠA KERN – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 06/2013 DVOSTANOVANJSKI DVOJČEK – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 07/2013 ZGNL – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 08/2013 HIŠA BLAŽUN – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 09/2013 HIŠA PETERKA – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 10/2013 HIŠA GORENC – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 11/2013 LOKAL TILEN

  2014

  • 01/2014 OBJEKT FORMAMONT– urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 03/2014 EXCENTER – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 04/2014 JEVRIĆ ČRNA GORA ARHITEKTURA
  • 05/2014 HIŠA KLEMENC
  • 06/2014 LEGALIZACIJA KNAVS
  • 07/2014 BP TUŠMOBIL S PROM
  • 08/2014 OBJEKT BODOVLJE– urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 09/2014 GARAŽA URŠIČ
  • BP-01-10/2014 BP TUŠMOBIL DOLSKO

  2015

  • BP-01/2015 BP TUŠMOBIL TRNOVSKA CERKEV
  • 02/2015 REKONSTRUKCIJA HIŠA PERME IDZ
  • 03/2015 HIŠA LAMOVŠEK
  • 04/2016 VEČSTANOVANJSKI OBEJEKT PELTRONIC d.o.o. PID
  • 04/2015 :P-08/2015 OBJEKT HERMES – urbanizem, upravni postopek (arhitekt AB NADIŽAR d.o.o.)
  • 10/2010 BP TUŠMOBIL SELA NA KRASU

  2016

  • 01/2016 DVOSTANOVANJSKA HIŠA JEVRIĆ
  • 02/2016 BP TELEMACH GOLF BLED
  • 03/2016 BP TELEMACH PODČETRTEK
  • 04/2016 BP TELEMACH BRASLOVČE
  • 05/2016 BP TELEMACH ROGAŠKA
  • 06/2016 BP TELEMACH IG
  • 07/2016 LEGALIZACIJA HIŠA VIDMAR
  • 08/2019 BP TELEMACH NAMA
  • 09/2016 BP TELEMACH PODROJE
  • 10/2016 BP TELEMACH PREŽGANJE
  • 11/2016 BP TELEMACH ŽALNA
  • 12/2016 ODSTANITEV HIŠE ŽUPNIŠČE POLJE

   

  Stanovanjska hiša Rafko – Reteče


  Vikend hiška Kastelic – Račna pri Grosupljem


  Izdelava urbanističnega dela in upravni postopek pri pridobitvi GD za postavitvitev montažne hiše Trtnik – Kašelj

  Trtnik: Leta 2008 sem se odločil za gradnjo montažne hiše. Pred končno odločitvijo mi je izvajalec obljubljal izdatno pomoč in strokovno vodstvo tudi pri projektiranju in urejanju birokracije z dovoljenji. Žal so bile to le slepe obljube. Znašel sem se, kot se je takrat zdelo, pred neskončno vrsto dokumentov. Za nasvet sem se obrnil na prijatelja arhitekta, ki mi je priporocil PIN Zvonka Perme s.p..
  Z gospo Zvonko sva se dobila na lokaciji bodočega objekta in se okvirno dogovorila o obsegu najinega sodelovanja. V naslednjih mesecih je uspela povezati in uskladiti zunanje sodelavce, izvajalca in birokrate tako, da je bilo gradbeno dovoljenje pripravljeno v predvidenem roku. Tudi po končanem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mi je bila na voljo kot vir dodatnih informacij in nasvetov. Zavezanost dogovorom in podpora tudi po zaključenem projektu sta njeni lastnosti, ki jih boste pri gradnji našli le izjemoma.


  Legalizacija stanovanjske hiše Jevrić – Rakova Jelša


  Rekonstrukcija in prizidava stanovanjske hiše Verč – Trzin


  Izdelava projektne dokumentacije za telekomunikacijske objekte Tušmobil

   

  ZAHVALE

  Spoštovani, naj se vam kot naročnik vaših storitev iskreno zahvalim za vašo pomoč. Rada bi vam izrazila svoje zadovoljstvo, da sem lahko sodelovala z vami.Vašo cenjeno storitev, strokovnost, poslovnost in vztrajnost so lahko vzgled vsem nam, ki se dnevno trudimo svoje storitve izvajati na zahtevnem in nepredvidljivem trgu.

  Uspešno delo vam želim še naprej in bom z veseljem tudi v bodoče sodelovala z vami.

  S spoštovanjem,

  Anita Kastelic

  Ps: gradbeno za hišo v Lj po vseh bitkah končno uspešno

  PRIPOROČILO

  PRIPOROČILO; ZVONKA PERME;
  Celoten sklop dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

  Žalostno, vendar še prevečkrat resnično je dejstvo, da je pri gradnji eno najzahtevnejših in dolgotrajnih postopkov, prav pridobitev ustrezne dokumentacije, saj zahteva čas, ter še posebej vztrajnost in ustrezne kontakte, kar pa je za »laika« prav poseben podvig.Prav iz teh razlogov, da si prihranimo živčne vojne in ker se nam je seveda »zelo mudilo«, smo se odločili, da se za pomoč obrnemo na strokovnjaka in sicer na strokovnjaka v pravem pomenu besede. Na podlagi priporočil smo se obrnili na podjetje PIN Zvonka Perme s.p., oz. Zvonko samo, ki je svoje delo opravila strokovno, učinkovito in hitro. Temu v prid kaže že tale enostavna časovnica; aprila 2014 smo začeli s pridobivanjem prvih soglasij s strani sosedov in stvar je stekla. Ostala dokumentacija PGD in PZI, ki je bila v skladu v prostorskimi akti potrebna, je bila urejena do novembra 2014. Decembra 2014, smo lahko začeli z gradnjo in se oktobra 2015 že vselili.

  Zadeve so potekale ne da bi nas s čimerkoli obremenjevala, le vsake toliko smo se slišali glede podrobnosti in napredka in pri njej je vse izgledalo tako enostavno. Skoraj nismo mogli verjeti, ko je prišla novica, da bomo dobili gradbeno dovoljenje. Pri tem nam je brez dvoma prihranila marsikateri siv las. Glede na vse obveznosti, ki jih prinese priprava na gradnjo in gradnja sama, je bilo delo, ki nam ga je prihranila Zvonka, zlata vredno.

  Skratka; v kolikor si želite prihraniti živce in čas, z zaupanjem da bodo stvari korektno in hitro urejene, je PIN Zvonka Perme s.p., vsekakor prava izbira.

  Hiša Van Sušnik