LGZ z.o.o. – LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o.

Les je lep, topel in zdrav

Lesno gozdarska zadruga Gornja Radgona z.o.o., se je preoblikovala leta 1993 po sprejetem Zakonu o zadrugah iz leta 1992. Celotni družbeni kapital iz predhodne organizacije (Temeljna organizacija kooperantov) je prenesla kot zadružni kapital v novoustanovljeno zadrugo. Od takrat naprej zadruga pravno in organizacijsko deluje v taki obliki. S 1. 1. 2016 pa je podjetje vse svoje prostore preselilo na enotno lokacijo Apače 2 in preoblikovalo svoje ime v LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o..

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Opis podpore

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetja je sredstva pridobljena iz naslova operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 porabilo za nakup Horizontalnega tračnega žagalnega stroja, sekalnika, napravo za komorsko sušenje lesa ter vakuumsko dvigalo.

POVZETEK

LGZ z.o.o., ki je bila ustanovljena leta 1993 se ukvarja s predindustrijsko predelavo lesa.
Zaradi velike konkurence na trgu je potrebno podjetje nenehno posodabljati, predvsem zaradi doseganja optimalne delovne učinkovitosti in kvalitete lesa za nadaljnjo predelavo.
Z investicijo speljano preko operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016, bo podjetje dosegalo boljšo ceno razžaganega lesa, kar je tudi glavni cilj investicije.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje je usmerjeno v nakup hlodovine, razrez in sušenje lesa.

CILJ

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo zadruga dosegla boljšo kvaliteto predelanega lesa, kar pa posledično privede tudi do doseganja boljše cene razžaganega lesa.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati investicije so predvsem:

• večja konkurenčna prednost na trgu
• doseganje višjih prihodkov podjetja
• zaposlitev novih delavcev.

KDO IN KAJ SMO?
In kakšni so naše poslanstvo ter načrti za prihodnost?

LGZ z.o.o. - LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. 002

KDO SMO

Podjetje LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. se ukvarja z odkupom in prodajo hlodovine, kakor tudi z odkupom in prodajo rezanega lesa. Leta 2013 je podjetje investiralo v nakup modernejše žage, kar nam je omogočilo stopiti v korak s konkurenco in povečati svoje kapacitete. Sedaj pa je naša energija usmerjena v posodobitev skladišča sušenega lesa.

LGZ z.o.o. - LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. 003

VIZIJA

Z investicijami želi zadruga povečati racionalnost in kvaliteto proizvodnje kar posledično pomeni večjo konkurenčnost na trgu. Na obstoječi lokaciji nenehno razširjamo proizvodnjo in ponudbo polproizvodov, povečati želimo kvaliteto le teh, ter s komercialnimi prijemi obvladovati tržišče tako na domačem, kakor tudi tujih trgih.

 

LGZ z.o.o. - LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. 004

POSLANSTVO

Naše podjetje želi ostati pomemben in zanesljiv partner pri proizvodnji in dobavi polproizvodov različnih lesnih asortimentov. Nenehno stremimo za visoko kakovostjo posušenega rezanega lesa, to pa je temelj, ki nam zagotavlja povečevanje našega tržnega deleža tudi na tujih trgih.

 

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

prodaja rezanega lesa  

razrez in sušenje lesa  

gradbeni les – iglavci  

   odkup in prodaja hlodovine

   izdelovanje raznih lesnih izdelkov

   prevoz hlodovine in žaganega lesa

GALERIJA

LGZ Z.O.O. V ŠTEVILKAH

10

zaposlenih

23

let tradicije

30

različnih drevesnih vrst

1000

zadovoljnih strank

NAŠA EKIPA

Daniel STRAH, direktor


+386 41 612 029

dani@lgz.si

info@lgz.si

Tomas SLEKOVEC, rezan les


+386 41 235 187

tomas@lgz.si

info@lgz.si

Srečko TROPENAUER, hlodovina


+386 41 630 705

info@lgz.si

 

 

Tamara RAJK, računovodstvo


+386 31 341 141

tamara@lgz.si

 

KONTAKT

Kontakti

Apače 2, 9253 Apače, Slovenija

+386 2 564 83 20

+386 2 564 83 21

info@lgz.si

 

LGZ z.o.o.

ID za DDV: SI27294218

Matična številka: 5174384000

NLB; Nova Ljubljanska banka d.d.

Trg republike 2

1520 Ljubljana

ID za DDV: SI91132550

TRR: SI56 0234 1001 2190 130

BIC = SWIFT: LJBASI2X

 

DBS; Deželna banka Slovenije d.d.

Kolodvorska 9

1000 Ljubljana

ID za DDV: SI18787762

TRR: SI56 1910 0001 0137 039

BIC = SWIFT: SZKBSI2X

POVPRAŠEVANJE