Odpoved delovnega razmerja, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilnik o plačah, pravilnik o delovnih razmerjih, sistemizacija, sistematizacija delovnih mest Posel in Gospodarstvo

Odpoved delovnega razmerja, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilnik o plačah, pravilnik o delovnih razmerjih, sistemizacija, sistematizacija delovnih mest

Trgotur smo družinsko podjetje, ki v vaše zadovoljstvo in zadovoljstvo vaših zaposlenih kadrovsko funkcijo izvaja že od leta 1990. Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in imamo zanesljive strokovnjake z znanji in izkušnjami na organizacijsko-kadrovskem, delovnopravnem, ekonomskem in psihološkem področju.

Naše poslanstvo je ponudba vseh kadrovskih storitev na enem mestu. Z najvišjo stopnjo strokovnosti in predanosti rešimo vsa vaša kadrovska vprašanja, da lahko vi usmerite energijo v svoje delo.

Naše vrednote so zanesljivost, lojalnost, kakovost in konkurenčnost. Te se odražajo v strateškem in individualnem pristopu do strank, kjer so njene specifične potrebe upoštevane do najvišje možne mere.

Naš cilj pa je vidno prispevati k izboljšanju našega gospodarstva in ostati vodilni kadrovski outsourcing v Sloveniji, svoje delovanje pa razširiti tudi preko meja v druge države EU in širše.

Odpoved delovnega razmerja, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilnik o plačah, pravilnik o delovnih razmerjih, sistemizacija, sistematizacija delovnih mest 001

Odpoved delovnega razmerja – VODJE USPOSOBIMO ZA USTREZNO UKREPANJE
Kršitve pogodbenih obveznosti – razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kršitve pogodbenih obveznosti so žal pogoste, vodstvo pa se nanje preredko ali premilo odzove. Rezultat je prevelika toleranca do kršiteljev, ta pa ima negativni učinek na zdravo sredino kolektiva. Razlog za takšno stanje je predvsem nepoznavanje možnosti in pristojnosti, ki so določene s sprejetimi splošnimi akti.

V primeru kršitev izvajamo ustrezne ukrepe:

 • Opozorila o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Odpovedi delovnega razmerja
 • Odškodninske postopke
 • ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA

Ko sodelovanje ni več mogoče …

Odpoved delovnega razmerja ne prizanaša nobeni strani. V naši praksi se je izkazalo, da je mediacijski pristop v takšnih situacijah najboljši. Kot tretja stran lahko z objektivnim pogledom na nastalo situacijo predlagamo in izvedemo najustreznejše postopke – od najenostavnejših do najzahtevnejših. Razlikujemo redne, izredne in sporazumne odpovedi delovnega razmerja, kot tudi odpovedi iz strani delavca ali delodajalca. Tako obstajajo:

 • Prenehanje delovnega razmerja zaradi poteka določenega časa
 • Prenehanje na podlagi izjave delavca
 • Prenehanje iz poslovnega razloga
 • Prenehanje iz razloga nesposobnosti
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • Sporazumno prenehanje delovnega razmerja
Odpoved delovnega razmerja, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilnik o plačah, pravilnik o delovnih razmerjih, sistemizacija, sistematizacija delovnih mest 002

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Odpoved delovnega razmerja, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilnik o plačah, pravilnik o delovnih razmerjih, sistematizacija delovnih mest, reorganizacija delovnih mest

PONUDBA PODJETJA

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 012

Odpoved delovnega razmerja

Prenehanje delovnega razmerja zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v večini primerov zelo obremenjujoč in stresen trenutek tako z vidika zaposlenega ...

Odpoved delovnega razmerja

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 012
Prenehanje delovnega razmerja zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v večini primerov zelo obremenjujoč in stresen trenutek tako z vidika zaposlenega kot z vidika delodajalca. Zaposleni so soočeni z osebno stisko izgube zaposlitve, delodajalec pa je pogosto v dvomih ali postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodi na ustrezen, zakonit in pravilen način.

Vprašanja, ki si jih postavlja delodajalec so povezana s tem ali so: 
Izkoristite naše brezplačno delovnopravno svetovanje in nas vprašajte v kolikor imate podobne težave. Kontaktirajte nas: 041/459-699 (Matej) in info@trgotur.si.
Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.
Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 014

Pravilnik o plačah

Omogočamo vam vzpostavitev stimulativnih plačnih sistemov, ki omogočajo nagrajevanje vaših najboljših zaposlenih ob hkratnem upoštevanju vaših specifik in stroškov. V ...

Pravilnik o plačah

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 014

Omogočamo vam vzpostavitev stimulativnih plačnih sistemov, ki omogočajo nagrajevanje vaših najboljših zaposlenih ob hkratnem upoštevanju vaših specifik in stroškov.
V sklopu storitev iz naslova obračuna plač vam nudimo:
 • Svetovanje pri izbiri najustreznejšega plačnega modela glede na vaše potrebe
 • Izdelavo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
 • Pripravo dokumentacije za pravilno izvedbo obračuna plač
 • Simulacije plač
 • Izdelavo poročil in poročanje institucijam
 • Obračun plač

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Računovodske storitve 101

Sistematizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v podjetju. Dokument v katerem je zapisana sistemizacija delovnih mest je akt o sistemizaciji delovnih ...

Sistematizacija delovnih mest

Računovodske storitve 101

Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v podjetju. Dokument v katerem je zapisana sistemizacija delovnih mest je akt o sistemizaciji delovnih mest, ki predstavlja temeljni splošni akt delodajalca. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan sprejeti splošni akt delodajalca/akt o sistemizaciji delovnih mest s katerim določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je obvezen za podjetja z več kot 10 zaposlenimi. Izdelan je na osnovi sedanjega stanja, s pogledom na prihodnost. Poleg trenutnih in bodočih organizacijskih enot ter podrejenosti in nadrejenosti pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovni mest določa še:

 • nazive, vsebino dela in pogoje za zasedbo posameznih delovnih mest
 • pristojnosti in odgovornosti za vsako delovno mesto

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Reorganizacija delovnih mest - 1719118320

Reorganizacija delovnih mest

Razmere na trgu so spremenljive, zato brez prožnosti ne gre. Organizacija podjetja je osnovno ogrodje podjetja in omogoča pravilno zaposlovanje in ...

Reorganizacija delovnih mest

Reorganizacija delovnih mest - 1719118320

Razmere na trgu so spremenljive, zato brez prožnosti ne gre. Organizacija podjetja je osnovno ogrodje podjetja in omogoča pravilno zaposlovanje in razvrščanje novih sodelavcev. Podjetje je nujno reorganizirati takrat, ko obstoječa struktura ne zmore več zagotavljati optimalnega delovanja. Toga organizacija, ki kljubuje silam in premikom časa ne more vzdržati v nedogled, temveč se prej kot slej zlomi.

Dobra organizacija podjetja je takšna, ki vključuje:

 • jasno vizijo nadaljnjega razvoja podjetja
 • ustrezne pravne podlage za uvedbo sprememb
 • opredeljen pretok informacij znotraj in med nivoji
 • urejene medsebojne odnose z vidika pristojnosti in odgovornosti
 • jasno opredeljene zahteve slehernega delovnega mesta

Na podlagi vaše vizije:

 • svetujemo in izdelamo splošne akte v skladu z vašimi potrebami
 • izvedemo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
 • izdelamo opise posameznih delovnih mest
 • novosti predstavimo vašemu kolektivu

Odslej vam je pri reorganizaciji za optimalno razvrstitev že obstoječih in morebitnih novih kadrov na voljo objektivno, zanesljivo in veljavno svetovanje s svetovno priznanimi, znanstveno podprtimi in objektivnimi orodji. Preverite uspeh nove razporeditve kadrov vnaprej, po najzanesljivejšem kriteriju uspešnosti – skladnosti med posameznikom in zahtevami delovnega mesta.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE


  REFERENCE

  Reference

  Na področju delovnopravne zakonodaje ter rednega operativnega izvajanja celotne kadrovske dejavnosti, nam že 25 let zaupajo mnoga podjetja vseh panog in iz celotne Slovenije. Razvili smo dolgoročna partnerstva, ki nas uvrščajo med verodostojne svetovalce in profesionalne partnerje več kot 300 delodajalcem različnih panog, ki skupaj zaposlujejo preko 6.500 ljudi.

  Zaupajo nam:

  Aplast d.o.o.

  Aplast d.o.o. je eno vodilnih podjetij, ki se ukvarja s preoblikovanjem plastičnih mas (rotomouldingom) v Sloveniji in dejavno prodira na zahodna tržišča ter obenem ohranja prednost, ki jo ima na obstoječih trgih. Uspešno uresničuje svoje strateške usmeritve, sledi svojemu poslanstvu in viziji, usmerjeno je v razvoj visokokakovostnih ter estetsko sprejemljivih izdelkov, ki izpolnjujejo osnovne zahteve: kakovost, varnost in učinkovitost.

  Baumax trgovinska družba d.o.o.

  V srednji in jugovzhodni Evropi kakor tudi v Turčiji, velja bauMax za pionirja kar zadeva samostojno delo doma in na vrtu. Na področjih gradnja, bivanje, vrt in orodje so pojem kompetence in napredka in si prizadevajo doseči vodilni tržni položaj v vseh državah, kjer so prisotni.

  CNC Pušnik d.o.o.

  Poslanstvo podjetja CNC P&K — PUŠNIK d.o.o. je obdelava kovin, ki jo razvijajo in dopolnjujejo že 40 let. V tem času se je podjetje razvilo v moderno srednje veliko podjetje z več kot 260 zaposlenimi, ki prihajajo iz bližnje in daljne okolice. Podjetje ima vidno vlogo v slovenskem gospodarstvu, v prihodnje pa načrtujejo tudi njegovo širitev in dodatno zaposlovanje.

  CPU – Center za poslovno usposabljanje

  Center za poslovno usposabljanje ima 25 letno tradicijo v izobraževanju odraslih in je eden izmed največjih ponudnikov in izvajalcev strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Poslujejo kot specializirana institucija Gospodarske zbornice Slovenije za verificirane in ostale oblike izobraževanja in usposabljanja. Z njimi kot poslovni partnerji izvajamo predavanja in delavnice iz delovnopravnega in razvojno-kadrovskega področja.

  Cruise & Ferry Center d.o.o.

  Cruise & Ferry Center ponuja obsežno paleto križarjenj, nizkih cen, najboljših kabin, popolne organizacije in izkušenega osebja – vse to in še več vam je na voljo pri Cruise & Ferry Centru, združenju za promocijo in prodajo križarjenj, ladijskih in letalskih prevozov.
  Sposobni, motivirani in marljivi zaposleni so ključ do uspeha vsakega podjetja. In ravno takšni so se s pomočjo podjetja Trgotur znašli v Cruise & Ferry Centru, kjer skupaj z nami pišejo zgodbo o uspehu!

  Davidov hram d.o.o.

  Skozi leta vztrajnega dela je podjetje Davidov hram d.o.o. postalo eno vodilnih privatnih podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo vseh vrst pijač in ta status nameravamo obdržati tudi v prihodnosti. V ta namen odpirajo tudi nove logistične centre, da so svojim strankam (gostincem, trgovcem, raznim društvom ipd) čim bolj dosegljivi.

  DBSS d.o.o.

  Podjetje DBSS d.o.o. vzdržuje strojne naprave v energetskih objektih ter izdeluje in montira opremo na termoenergetskih sistemih za proizvodnjo toplotne in električne energije. Izvajajo tudi zahtevna ključavničarska, varilska in cevarska dela ter izdelajo transportne in druge tehnološke sisteme.

  Elastomeri d.o.o.

  Elastomeri d.o.o. izdelujejo in obnavljajo gumirane, poliuretanske in zobate kolute za lesnoobdelovalne stroje, izdelujejo kolute po naročilu, gumirajo in izdelujejo grafične valje za gumo podjetja Westland, gumirajo in izdelujejo vse vrste valjev z utori ter izdelujejo tehnične izdelke iz gume.

  Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o.

  Fresenius Medical Care je v svetovnem merilu vodilno podjetje na področju renalne terapije, ki vsakodnevno pomaga več kot 215.000 bolnikom s kronično ledvično boleznijo. V prvi polovici leta 2010 je podjetje Fresenius Medical Care upravljalo z mrežo 2.599 dializnih centrov po celem svetu.

  GAAL gradnje, d.o.o.

  V podjetju GAAL gradnje d.o.o. so specializirani za opravljanje različnih sanacij plazov in usadov, izgradnjo in rekonstrukcijo cest, pločnikov, kolesarskih stez, ureditve parkirnih mest in urejanje okolic. Pri izvedbi storitev podjetje za vsa dela uporablja lastno gradbeno mehanizacijo.

  GEP Štalekar d.o.o.

  S storitvami in izdelki iz potiskane kartonske embalaže so prisotni v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Švici in na trgih bivše Jugoslavije. Pohvalijo se lahko z najsodobnejšo tehnologijo, ki jim omogoča proizvodnjo na najvišjem kakovostnem nivoju. Z njo dosegajo visoke kakovostne zahteve njihovih strank, ki so večinoma farmacevtska podjetja in podjetja z živili.

  Gorenje orodjarna d.o.o.

  Gorenje Orodjarna d. o. o. je med najpomembnejšimi orodjarskimi podjetji v Sloveniji. Hčerinsko podjetje mednarodno uglednega koncerna Gorenje, razvija, izdeluje, trži in vzdržuje orodja za predelavo pločevine, brizganje plastike, termoformiranje in stiroporno embalažo ter merilne sisteme za kontrolo in preverjanje funkcionalnih in varnostnih lastnosti različnih aparatov.

  Gostilna “Pri Brigiti” d.o.o.

  Gostilna “Pri Brigiti” je leta 2007 začela kot okrepčevalnica s ponudbo usmerjeno predvsem v pripravo malic, z leti pa se je razvila, izboljšala tudi kulinarično ponudbo in obstoječemu objektu dogradila novi del, v katerem lahko sprejemajo večje zaključene družbe. V njihovi ponudbi sedaj najdete jedi iz domače štajerske kuhinje, ribje jedi, jedi izpod peke, ostale jedi po naročilu, ter seveda pestro izbiro sveže pripravljenih malic.

  Hidrosvet d.o.o.

  Podjetje Hidrosvet d.o.o. je specializirano podjetje z visoko strokovnim kadrom za izdelavo projektne dokumentacije vseh faz s področja nizkih gradenj, s sedežem v Celju in enoto v Ljubljani.
  S podjetjem Trgotur d.o.o. in z njihovim strokovnim znanjem, kakovostjo in zanesljivostjo smo zelo zadovoljni in jih priporočamo vsem, ki iščejo odgovore na področju kadrovske dejavnosti.

  I.H.S. d.o.o.

  Podjetje I.H.S. d.o.o. od leta 1989 nastopa na tržišču s ponudbo celovitih rešitev na področju transportne, pakirne in paletirne tehnike, ki je plod lastnega znanja in dolgoletnih izkušenj. Zaposleni v lastnem razvojnem oddelku razvijajo visokokakovostno opremo za proizvodnjo pijač, predelavo mleka, farmacijo, kemično, gradbeno in ostalo industrijo.

  Kmetijska Zadruga Šaleška Dolina

  Korenine Kmetijske Zadruge Šaleška Dolina segajo v leto 1955. Danes se Zadruga ukvarja z odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim repromaterialom, kmetijskimi stroji in mehanizacijo. Leta 2013 so odprli živilsko trgovino – Market Toplica. Članom zadruge nudijo tudi ostale usluge; računovodski in finančni servis ter strokovno pomoč pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

  Kovis d.o.o.

  Kovis je moderno in tehnološko napredno podjetje, ki izvaža svoje proizvode na trge po vsej Evropi, Severni Ameriki, Aziji in Afriki. Specializiralo se je za proizvodnjo metalnih delov za tirna vozila, kot so npr. zavorni diski in ležajna ohišja.

  Klimatiziran.si

  Klimatiziran.si je specializirano podjetje za aplikacijo alternativnih virov ogrevanja in hlajenja. Zastopajo vodilne proizvajalce naprav in sistemov, kot so: toplotne črpalke, klimatske naprave, solarni sistemi, prezračevanje in rekuperacija, kotli na biomaso, talno ogrevanje… Pri njih dobite vse na enem mestu: svetovanje, prodaja, montaža in servis! Zanesljiva tehnologija, strokovna montaža in vzdrževanje – zadovoljstvo zagotovljeno!

  Lincos d.o.o.

  Podjetje Lincos d.o.o. je specializirano za prodajo opreme za avtomehanične in vulkanizerske delavnice. Prisotni so v več kot 24 državah (Italija, Avstrija, Nemčija, Madžarska, Francija, Slovenija, Hrvaška …). V ponudbi imajo dvigala, centrirne stroje, montirne stroje, kompresorje, peskalnike, avtooptiko, testerje, orodja (ročna in specialna), pnevmatske pištole, orodje za obdelavo karoserije, varilno opremo, preše, pohištvo za delavnico in še mnogo več.

  Ljudska univerza Velenje

  Ljudska univerza Velenje je kakovostna in dinamična organizacija za izobraževanje odraslih, ki je iskan partner izobraževalnim izzivom gospodarstva v evropskem okolju. Poslanstvo Ljudske univerze Velenje je ponuditi občanom aktualne in kvalitetne izobraževalne programe za odrasle. Z udeleženci gradijo odprte in ustvarjalne odnose, jih motivirajo in jim svetujejo ter vseskozi spremljajo njihovo uspešnost. Njihove vrednote so: kakovost, strokovnost, prijaznost, prilagodljivost, odprtost in inovativnost.

  Medicopharmacia d.o.o.

  Vizija podjetja Medicopharmacia je nuditi izbor najkvalitetnejših izdelkov s področja zdravil, zdravstvene preventive, osebne nege in lepote. Delovanje podjetja je usmerjeno v zadovoljevanje potreb končnih potrošnikov in pacientov, od leta 2009 pa je tudi članica skupine Orbico.
  Medicopharmacia sodeluje s podjetjem Trgotur že od leta 2002. Pohvala ekipi, ki deluje strokovno in profesionalno.

  MPT d.o.o.

  MPT d.o.o. je družinsko podjetje, z več kot 30 letno tradicijo, ki jih odlikuje z izkušnjami, znanjem, skrbjo za zaposlene ter vrhunsko tehnologijo. Sodelujejo na področjih bele tehnike, avtoindustrije, elektroindustrije, zabavne industrije ter pohištvene industrije. So rastoče družinsko podjetje, ki svojim partnerjem nudi vrhunske izdelke in izpeljavo projektov od ideje do realizacije. Več na: www.mpt.si.

  Muzej Velenje

  Muzej Velenje deluje od leta 1957 in vključuje enajst stalnih muzejskih in galerijskih zbirk. Poleg zbirk v prostorih na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad Šoštanjem, ki je zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske arhitekture, ter spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori.

  Miheu d.o.o.

  Podjetje Miheu d.o.o. se ukvarja s termično in strojno obdelavo kovin.
  Človeški viri in ravnanje z njimi je zahtevno in občutljivo področje, zato lahko sodelujemo le poslovnim partnerjem, ki mu lahko resnično zaupamo. Zakoni se neprestano spreminjajo in je težko ves čas biti z vsem na tekočem. Takrat smo veseli njihove strokovne in zanesljive pomoči. Pokličemo jih, kadar jih potrebujemo, in vedno so nam pripravljeni pomagati. Vseskozi zelo dobro sodelujemo na področju kadrovske dokumentacije in kadrovskega svetovanja. Pripravljajo nam tako redno dokumentacijo kot tudi občasne projekte.

  MojaZaposlitev.si

  MojaZaposlitev.si je najprijaznejši zaposlitveni portal, kjer iskalci zaposlitve lahko pregledujejo aktualna prosta delovnega mesta, se prijavijo na E-informator in preberejo koristne nasvete v rubriki Kariera A-Ž. Obenem pa je odlično orodje za delodajalce, ki iščejo nove sodelavce in želijo svoj v svoj izbor dobiti prijave visoko motiviranih, zanesljivih in talentiranih kandidatov.

  MojeDelo.com

  MojeDelo.com je največji slovenski zaposlitveni portal. Delodajalcem omogoča učinkovit kanal za komuniciranje s trgom dela, iskalcem zaposlitve pa številna orodja in storitve za karierni razvoj in iskanje zaposlitve. Obiščite ga!

  NCM d.o.o.

  NCM d.o.o. je slovensko podjetje, v lasti bratov MARTINC, specializirano za mehansko obdelavo kovin. Na približno 2000 m2 proizvodne hale vršijo obdelave na skupno ca. tridesetih različnih obdelovalnih centrih, stružnicah, strojih in drugih pripravah. So podjetje, ki sodeluje z različnimi slovenskimi in hrvaškimi livarnami. Dolgoletne izkušnje, strokovna usposobljenost in vrhunska kakovost odlitkov jim omogočajo, da lahko ustrežejo še tako zahtevnim kupcem. Glavni vodili podjetja sta prilagajanje zahtevam kupcev in zagotavljanje kakovosti opravljenih storitev.

  Nefrodial d.o.o.

  Nefrodial d.o.o. je hčerinsko podjetje Fresenius Medical Care, ki je v svetovnem merilu vodilno podjetje na področju renalne terapije in vsakodnevno pomaga več kot 215.000 bolnikom s kronično ledvično boleznijo. V prvi polovici leta 2010 je podjetje Fresenius Medical Care upravljalo z mrežo 2.599 dializnih centrov po celem svetu.

  Ograje Kočevar d.o.o.

  Ograje Kočevar d.o.o. je družinsko podjetje, ki se s proizvodnjo, prodajo in montažo ograj in ograjnih vrat ukvarja že 12 let. Razvili so se iz podjetja s 35-letno tradicijo proizvodnje strojev za uporovno varjenje kovin. Svojim kupcem zagotavljajo izdelke vrhunske kakovosti in designa, ki so v celoti plod lastnega znanja in razvoja. Ograje in ograjna vrata uspešno prodajajo na slovenskem in tujih trgih, predvsem v Avstriji.

  Orodja Erhart d.o.o.

  ORODJA ERHART d.o.o. je podjetje za proizvodnjo, trgovino, tehnične, razvojne, komercialne in finančne storitve. Podjetje posluje že od leta 1976. Specializirano je za proizvodnjo vpenjalnih orodij za rezkalne stroje in obdelovalne centre, ki jih izvaža v več kot 10 držav po Evropi.

  Pfeifer d.o.o.

  Podjetje Pfeifer d.o.o. je bilo ustanovljeno v začetku sedemdesetih let. Od takratnih individualnih prevozov so do danes z mednarodnimi prevozi in skladiščenjem postali celovita logistična storitev. Zaposlujejo preko 70 ljudi, razpolagajo z 10.000m2 pokritih skladiščnih površin in 10.000m2 parkirnih površin, lastno avtopralnico, črpalko za gorivo, mehanično ter vulkanizersko delavnico in gostinskim lokalom. Imajo posodobljen vozni park (EURO 5) s 40 vozili za mednarodni transport ter 8 za distribucijo po Sloveniji. Odlikujeta jih tudi certifikat ISO 9001:2008 ter AEOS certifikat Carinske uprave RS. Ker se zavedajo pomena varstva okolja,odpadke ločujejo in ustrezno odvažajo, na del svojih objektov pa so namestili tudi sončne module za koriščenje obnovljivih virov energije.

  PIA d.o.o.

  Podjetje PIA d.o.o. se ukvarja z razvojem programske opreme, ki prispeva k optimizaciji procesov v podjetjih in javni upravi. Ponuja inovativne rešitve upravljanja dokumentov in procesov, CNC tehnologije in sistemov za učenje na daljavo.

  Pirh d.o.o.

  Podjetje Pirh d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1972, poleg storitvene dejavnosti, avtoličarstva, avtokleparstva in avtovleke pa se danes ukvarjajo še s prodajo barv in lakov.

  Profiles International Slovenia

  Profiles Slovenia je nosilec licence za psihološka orodja, ki jih je razvila korporacija Profiles International. Slednja je zastopana v 122 državah in je prava izbira za majhna, srednja in velika podjetja kot tudi za korporacije na globalni ravni. S pomočjo omenjenih orodij Profiles Slovenia nudijo celovite poslovne rešitve ter zagotavljajo popolno poslovno asistenco. Več na: www.profilesslovenia.com in www.profilesinternational.com

  Prosignal d.o.o.

  Njihovi začetki segajo v leto 1975 leto, iz majhnega podjetja, ki je v začetku štelo le nekaj varnostnih tehnikov in varnostnikov, pa so prerasli v srednje podjetje, ki šteje že več kot 200 zaposlenih. S strokovno usposobljenim kadrom, sodobno tehnično opremo in izkušnjami smo pripravljeni na izzive. Zagotavljamo vse vrste varnostnih storitev in skrbimo za varovanje ljudi in premoženja v vseh oblikah in okoljih. Ponosni so na lasten varnostno nadzorni center, v katerem 24 ur in vse dni spremljajo in nadzorujejo delovanje sistemov tehničnega varovanja v objektih njihovih naročnikov. Priključenih imajo že več kot 4.000 varovanih objektov državnih organov, denarnih ustanov, vseh vrst javnih zavodov – vrtcev, šol, muzejev, lekarn, proizvodnih in drugih poslovnih objektov, skladišč, trgovskih podjetij, stanovanjskih hiš, stanovanj, počitniških hiš in tudi zunanjih območij.

  Računovodski servis Skok Alenka s.p.

  Računovodski in knjigovodski servis, Mozirje

  Rihter d.o.o.

  Podjetje Rihter montažne gradnje d.o.o., ki je na trgu prisotno že več kot 25 let, se ukvarja s proizvodnjo in gradnjo individualnih nizkoenergijskih in pasivnih montažnih hiš. Podjetje svoje hiše uspešno gradi tako doma kot tudi v tujini, kjer je prisotno na trgih EU, Švici in na Hrvaškem. Prizadevnost, trud, popolna predanost kupcem in predvsem kakovost jih uvršča med najbolj priznana podjetja s področja gradnje montažnih hiš. Pri gradnji svojim kupcem omogočajo pripravo celotne projektne dokumentacije in izgradnjo hiše do željene faze ali pa na ključ. Naj ”Naša hiša” Rihter postane Vaš dom!

  Savinjske novice d.o.o.

  Tednik Savinjske novice je najbolj efektiven lokalni medij na območju Zgornje Savinjske doline, nudimo pa tudi učinkovite rešitve s področja direktnega marketinga in grafičnih storitev.
  Podjetje Trgotur je zaupanja vreden poslovni partner na področju kadrovskih storitev z najvišjo stopnjo profesionalnosti in strokovnosti.

  Sifleks d.o.o.

  Sifleks je močno in zaupanja vredno podjetje za pridobivanje delavcev na področju konstrukcij, ladjedelništva, petrokemije in naftnih ploščadi. So zanesljiv partner za stranke, ki cenijo profesionalnost in fleksibilnost.

  Skupina Počivavšek d.o.o.

  Skupina Počivavšek je podjetje s tradicijo v elektro dejavnosti. V novih prostorih vam nudi vse na enem mestu: material in montažo za elektroinštalacije, projektiranje projektov osvetlitve in lighting studio s pomočjo lastnih prodajnih kanalov veleprodaje, maloprodaje in elektroinštalacij.
  Vso kadrovsko evidenco ureja zunanji poslovi partner Trgotur d.o.o., ki ima izkušnje na tem področju, je strokovno in ustrežljivo.

  Spekter d.o.o.

  Podjetje Spekter d.o.o. je specializirano za prodajo lakov in barv. S svojo dejavnostjo so začeli že leta 1990, nahajajo pa se na Ložnici pri Žalcu. Več na www.spekter-zalec.si.
  Zelo smo zadovoljni s storitvijo, vedno je na voljo nekdo, ki nam lahko svetuje ali pa je prisoten ob obisku inšpektorja. Predvsem nam je všeč, da oni skrbijo za ureditev zadev do rokov, ter nas po potrebi večkrat opomnijo, dokler se zadeva ne reši.

  Turnaplast d.o.o.

  Turnaplast d.o.o. je mlado podjetje iz skupine Turna. Na temeljih tradicije nadaljujejo in nadgrajujejo aktivnosti izdelave plastičnih izdelkov in polizdelkov ter dekoracije plastike in kovine. Svoje izdelke jim zaupajo svetovni proizvajalci industrije bele tehnike, avtomobilske in elektro industrije.

  Termo shop d.o.o.

  V podjetju Termo shop, d.o.o. se zavedajo, da imajo kupci na današnjem tržišču nešteto možnosti in izbire, kako varčno in trajnostno ogrevati svoj dom. Prav zaradi tega je njihov cilj vselej zagotavljati profesionalno podporo, visoko kakovostne izdelke, strokoven kader in konkurenčne tržne cene. Mnogi jim skrbno vzdrževanje svoje toplotne črpalke zaupajo že več desetletij, kar je gotovo znak lojalnosti in zvestobe.

  VTV Studio d.o.o.

  VTV je regionalni televizijski program s statusom posebnega pomena, ki zagotavlja objektivno obveščanje prebivalcev lokalnih skupnosti o politični, kulturnih, gospodarskih, verskih in drugih vprašanjih. Največ programskega časa namenjamo informativnim vsebinam s področja občin celjske, koroške, savinjsko-šaleške regije, Kozjanskega in Obsotelja. Vidni smo po vsej Sloveniji.
  Trgotur je korekten in zanesljiv poslovni partner!

  ZAGOŽEN d.o.o.

  Podjetje ZAGOŽEN d.o.o. je priznano slovensko podjetje, ki je na trgu prisotno že 35 let. Spadajo med vodilne proizvajalce in prodajalce materialov za zunanji vodovod in kanalizacijo.

  Zdravstveni dom Velenje

  Zdravstveni dom Velenje s svojo več kot 50 letno zgodovino ponuja zdravstveno oskrbo z naslednjimi oddelki, ambulantami in dejavnostmi: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, logopedsko ambulanto, psihološko in psihiatrično ambulanto, dermatološko ambulanto, ORL ambulanto, internistično ambulanto, dispanzer za medicino dela, ginekološko ambulanto, šolsko in predšolsko ambulanto, dežurno ambulanto in ambulanto splošne medicine.