Pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja Posel in Gospodarstvo

Pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja

Trgotur smo družinsko podjetje, ki v vaše zadovoljstvo in zadovoljstvo vaših zaposlenih kadrovsko funkcijo izvaja že od leta 1990. Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in imamo zanesljive strokovnjake z znanji in izkušnjami na organizacijsko-kadrovskem, delovnopravnem, ekonomskem in psihološkem področju.

Naše poslanstvo je ponudba vseh kadrovskih storitev na enem mestu. Z najvišjo stopnjo strokovnosti in predanosti rešimo vsa vaša kadrovska vprašanja, da lahko vi usmerite energijo v svoje delo.

Naše vrednote so zanesljivost, lojalnost, kakovost in konkurenčnost. Te se odražajo v strateškem in individualnem pristopu do strank, kjer so njene specifične potrebe upoštevane do najvišje možne mere.

Naš cilj pa je vidno prispevati k izboljšanju našega gospodarstva in ostati vodilni kadrovski outsourcing v Sloveniji, svoje delovanje pa razširiti tudi preko meja v druge države EU in širše.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 100

SPLOŠNI AKTI SO USTAVA VAŠEGA PODJETJA
Izdelava splošnih aktov. Kaj so splošni akti in zakaj jih potrebujemo?

Kaj so splošni akti?

Splošni akti delodajalca so zavezujoča dokumentacija o pravicah in dolžnostih tako delodajalca kot tudi zaposlenega po kateri se obe strani morata ravnati. Splošni akti so sestavljeni iz pravilnikov in sklepov.

To kar so splošni akti za d.o.o. in s.p. je kolektivna pogodba družbe za delniško družbo. Kolektivno pogodbo družbe nekateri imenujejo tudi podjetniška kolektivna pogodba. Podjetniška kolektivna pogodba ni nič drugega kot splošni akti združeni v en sam dokument s to razliko, da je postopek sprejemanja podjetniške kolektivne pogodbe drugačen od postopka sprejemanja za d.o.o. in s.p.

Zakaj splošni akti?

Ker urejajo in opredeljujejo pravice, obveznosti, pristojnosti in odgovornosti vseh zaposlenih
Ker jasno določajo vse postopke, zaradi česar so temelj vsestranskega zadovoljstva
Ker uzakonjajo uvedene spremembe, kar vam zagotavlja varnost pred delovnimi inšpekcijami, tožbami in kršitvami ter povezanimi visokimi in nepotrebnimi stroški, ki so običajno posledica nepoznavanja zakonov

Zakon o delovnih razmerjih jasno predpisuje, da delodajalci z do 10 zaposlenimi morajo imeti izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ostali pa poleg tega tudi Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Prav tako morajo delodajalci sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu ter načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Splošni akti so usklajeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi s Kolektivno pogodbo vaše dejavnosti v kolikor le ta obstaja.

Prednosti naših dolgoletnih izkušenj vam zagotavljajo:

 • poslovno učinkovitost, ker znamo upoštevati številne posebnosti vašega podjetja
 • visoko uporabnost, ker znamo vsak pravilnik uskladiti z zahtevami delovnega procesa
 • pravno neoporečnost, ker znamo vgraditi veljavno zakonodajo in panožno kolektivno pogodbo
 • visoko koristnost, ker znamo delovno pravno zakonodajo z njimi uporabiti v vaš prid
 • korektno predstavitev, ker znamo zaposlenim spremembe pravilno predstaviti

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 101Za vas bomo uredili in pripravili:

 • Pravilnik o plačah,
 • pravilnik o organizaciji,
 • delovno-pravna ureditev,
 • kadrovska administracija,
 • interni akti podjetja.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

PONUDBA PODJETJA

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 012

Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o delovnih razmerjih je krovni akt, ki predstavlja izhodišče za ostale pravilnike. Je najpomembnejši pravilnik in opredeljuje delovno razmerje ...

Pravilnik o delovnih razmerjih

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 012
Pravilnik o delovnih razmerjih je krovni akt, ki predstavlja izhodišče za ostale pravilnike. Je najpomembnejši pravilnik in opredeljuje delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Ta pravilnik predpisuje postopke zaposlovanja ter postopke prenehanja delovnega razmerja in med drugim določa tudi:

 • pogoje in trajanje poskusnega dela
 • nujno vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • možnosti in postopke prenehanja delovnega razmerja (odpovedni roki, odpravnina, …)

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja013

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je obvezen za podjetja z več kot 10 zaposlenimi. Izdelan je na ...

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja013
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je obvezen za podjetja z več kot 10 zaposlenimi. Izdelan je na osnovi sedanjega stanja, s pogledom na prihodnost. Poleg trenutnih in bodočih organizacijskih enot ter podrejenosti in nadrejenosti pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovni mest določa še:

 • nazive, vsebino dela in pogoje za zasedbo posameznih delovnih mest
 • pristojnosti in odgovornosti za vsako delovno mesto

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 002

Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih

Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih ali krajše pravilnik o delovnem času opredeljuje dnevni in tedenski delovni čas, ...

Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 002
Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih ali krajše pravilnik o delovnem času opredeljuje dnevni in tedenski delovni čas, njegovo izrabo ter evidentiranje. Določa odmore in počitke med delovnim časom ter med drugim predpisuje:

 • ureditev dela preko polnega delovnega časa
 • možnosti v primeru zmanjšanega obsega dela
 • trajanje možne odsotnosti zaposlenega z dela (z oz. brez nadomestila plače)
 • odmerjanje, način in pogoje za izrabo letnega dopusta

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 014

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih

Kvalitetne in sposobne delavce je modro ustrezno nagrajevati. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih določa plačni sistem v podjetju in ...

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 014
Kvalitetne in sposobne delavce je modro ustrezno nagrajevati. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih določa plačni sistem v podjetju in opredeljuje pojme kot so: osnovna plača, izhodiščna plača podjetja, minimalna plača. Opredeljuje tudi:

 • dodatke k plači (dodatek za delovno dobo, posebne obremenitve, …)
 • del plače za delovno uspešnost (osebna, skupinska in druge uspešnosti)
 • povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, službena potovanja, …)
 • nadomestila plače (odsotnost zaradi bolezni, letni dopust, izredni dopust, …)
 • druge osebne prejemke (regres, jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč, odpravnine, …)

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 010

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev

Bistvena prednost tega pravilnika je možnost, da delodajalec sam določi kaj so v njegovem podjetju lažje in kaj hujše kršitve, ...

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 010
Bistvena prednost tega pravilnika je možnost, da delodajalec sam določi kaj so v njegovem podjetju lažje in kaj hujše kršitve, prav tako pa tudi ukrepe v primeru kršitev. Pravilnik opredeljuje:

 • kdaj je zaposleni odškodninsko odgovoren za nastalo škodo in kdaj jo je dolžan plačati
 • postopek v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • postopek v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • disciplinski postopek

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 004

Pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter vpliva mamil ali psihonarkotičnih sredstev

Bistvena prednost tega pravilnika je možnost, da delodajalec sam določi kaj so v njegovem podjetju lažje in kaj hujše kršitve, ...

Pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter vpliva mamil ali psihonarkotičnih sredstev

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 004
Bistvena prednost tega pravilnika je možnost, da delodajalec sam določi kaj so v njegovem podjetju lažje in kaj hujše kršitve, prav tako pa tudi ukrepe v primeru kršitev. Pravilnik opredeljuje:

 • kdaj je zaposleni odškodninsko odgovoren za nastalo škodo in kdaj jo je dolžan plačati
 • postopek v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • postopek v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • disciplinski postopek

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti - 1701741831

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

Ker je varovanje osebnih podatkov ena izmed ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je zakon na tem področju še ...

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti - 1701741831
Ker je varovanje osebnih podatkov ena izmed ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je zakon na tem področju še posebej strog. Vsak, ki obdeluje osebne podatke je dolžan zagotoviti ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. Prav tako jih je dolžan predpisati v svojih aktih. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti med drugim opredeljuje:

 • preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega spreminjanja osebnih podatkov
 • vrste osebnih podatkov, ki jih delodajalec zbira
 • način njihovega hranjenja in varovanja
 • poslovne skrivnosti in načine njihovega varovanja
 • ureditev morebitnega video nadzora

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 011

Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja ali trpinčenja

Pravilnik opredeljuje pojma nadlegovanje in trpinčenje ter postopke ravnanja zaposlenih tako v primerih ko ti menijo, da so bili žrtev ...

Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja ali trpinčenja

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 011
Pravilnik opredeljuje pojma nadlegovanje in trpinčenje ter postopke ravnanja zaposlenih tako v primerih ko ti menijo, da so bili žrtev nadlegovanja ali trpinčenja, kot tudi v primerih ko takšno ravnanje opazijo. S pravilnikom bistveno zmanjšate možnosti ignoriranja in ponavljanja takšnega ravnanja v vašem podjetju. Glede na to, da nadlegovanje in trpinčenje postajata vse pogostejši vzrok spora med delodajalcem in delavcem (večinoma po prenehanju delovnega razmerja), pa se s tem pravilnikom zavarujete pred odškodninskimi zahtevki iz tega naslova.

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 003

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Pravilnik ureja skupne osnove in kriterije za pridobivanje službenih vozil ter pogoje in odgovornosti za njihovo uporabo. Določa odgovorne za ...

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 003
Pravilnik ureja skupne osnove in kriterije za pridobivanje službenih vozil ter pogoje in odgovornosti za njihovo uporabo. Določa odgovorne za službeno vozilo, upravičence do uporabe službenih vozil ter njihove pravice in obveznosti ter uporabo službenih vozil za zasebne namene.

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Druge pravilnike - 1701741833

Druge pravilnike

V kolikor želite urediti področje, ki ga navedeni pravilniki ne urejajo, brez skrbi. Za vas ga bomo izdelali. Ob naročilu ...

Druge pravilnike

Druge pravilnike - 1701741833
V kolikor želite urediti področje, ki ga navedeni pravilniki ne urejajo, brez skrbi. Za vas ga bomo izdelali.

Ob naročilu vsaj treh pravilnikov vam na najcenejšega priznamo 50% POPUST! Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE


  REFERENCE

  Reference

  Na področju delovnopravne zakonodaje ter rednega operativnega izvajanja celotne kadrovske dejavnosti, nam že 25 let zaupajo mnoga podjetja vseh panog in iz celotne Slovenije. Razvili smo dolgoročna partnerstva, ki nas uvrščajo med verodostojne svetovalce in profesionalne partnerje več kot 300 delodajalcem različnih panog, ki skupaj zaposlujejo preko 6.500 ljudi.

  Zaupajo nam:

  Aplast d.o.o.

  Aplast d.o.o. je eno vodilnih podjetij, ki se ukvarja s preoblikovanjem plastičnih mas (rotomouldingom) v Sloveniji in dejavno prodira na zahodna tržišča ter obenem ohranja prednost, ki jo ima na obstoječih trgih. Uspešno uresničuje svoje strateške usmeritve, sledi svojemu poslanstvu in viziji, usmerjeno je v razvoj visokokakovostnih ter estetsko sprejemljivih izdelkov, ki izpolnjujejo osnovne zahteve: kakovost, varnost in učinkovitost.

  Baumax trgovinska družba d.o.o.

  V srednji in jugovzhodni Evropi kakor tudi v Turčiji, velja bauMax za pionirja kar zadeva samostojno delo doma in na vrtu. Na področjih gradnja, bivanje, vrt in orodje so pojem kompetence in napredka in si prizadevajo doseči vodilni tržni položaj v vseh državah, kjer so prisotni.

  CNC Pušnik d.o.o.

  Poslanstvo podjetja CNC P&K — PUŠNIK d.o.o. je obdelava kovin, ki jo razvijajo in dopolnjujejo že 40 let. V tem času se je podjetje razvilo v moderno srednje veliko podjetje z več kot 260 zaposlenimi, ki prihajajo iz bližnje in daljne okolice. Podjetje ima vidno vlogo v slovenskem gospodarstvu, v prihodnje pa načrtujejo tudi njegovo širitev in dodatno zaposlovanje.

  CPU – Center za poslovno usposabljanje

  Center za poslovno usposabljanje ima 25 letno tradicijo v izobraževanju odraslih in je eden izmed največjih ponudnikov in izvajalcev strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Poslujejo kot specializirana institucija Gospodarske zbornice Slovenije za verificirane in ostale oblike izobraževanja in usposabljanja. Z njimi kot poslovni partnerji izvajamo predavanja in delavnice iz delovnopravnega in razvojno-kadrovskega področja.

  Cruise & Ferry Center d.o.o.

  Cruise & Ferry Center ponuja obsežno paleto križarjenj, nizkih cen, najboljših kabin, popolne organizacije in izkušenega osebja – vse to in še več vam je na voljo pri Cruise & Ferry Centru, združenju za promocijo in prodajo križarjenj, ladijskih in letalskih prevozov.
  Sposobni, motivirani in marljivi zaposleni so ključ do uspeha vsakega podjetja. In ravno takšni so se s pomočjo podjetja Trgotur znašli v Cruise & Ferry Centru, kjer skupaj z nami pišejo zgodbo o uspehu!

  Davidov hram d.o.o.

  Skozi leta vztrajnega dela je podjetje Davidov hram d.o.o. postalo eno vodilnih privatnih podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo vseh vrst pijač in ta status nameravamo obdržati tudi v prihodnosti. V ta namen odpirajo tudi nove logistične centre, da so svojim strankam (gostincem, trgovcem, raznim društvom ipd) čim bolj dosegljivi.

  DBSS d.o.o.

  Podjetje DBSS d.o.o. vzdržuje strojne naprave v energetskih objektih ter izdeluje in montira opremo na termoenergetskih sistemih za proizvodnjo toplotne in električne energije. Izvajajo tudi zahtevna ključavničarska, varilska in cevarska dela ter izdelajo transportne in druge tehnološke sisteme.

  Elastomeri d.o.o.

  Elastomeri d.o.o. izdelujejo in obnavljajo gumirane, poliuretanske in zobate kolute za lesnoobdelovalne stroje, izdelujejo kolute po naročilu, gumirajo in izdelujejo grafične valje za gumo podjetja Westland, gumirajo in izdelujejo vse vrste valjev z utori ter izdelujejo tehnične izdelke iz gume.

  Fresenius Medical Care Slovenija d.o.o.

  Fresenius Medical Care je v svetovnem merilu vodilno podjetje na področju renalne terapije, ki vsakodnevno pomaga več kot 215.000 bolnikom s kronično ledvično boleznijo. V prvi polovici leta 2010 je podjetje Fresenius Medical Care upravljalo z mrežo 2.599 dializnih centrov po celem svetu.

  GAAL gradnje, d.o.o.

  V podjetju GAAL gradnje d.o.o. so specializirani za opravljanje različnih sanacij plazov in usadov, izgradnjo in rekonstrukcijo cest, pločnikov, kolesarskih stez, ureditve parkirnih mest in urejanje okolic. Pri izvedbi storitev podjetje za vsa dela uporablja lastno gradbeno mehanizacijo.

  GEP Štalekar d.o.o.

  S storitvami in izdelki iz potiskane kartonske embalaže so prisotni v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Švici in na trgih bivše Jugoslavije. Pohvalijo se lahko z najsodobnejšo tehnologijo, ki jim omogoča proizvodnjo na najvišjem kakovostnem nivoju. Z njo dosegajo visoke kakovostne zahteve njihovih strank, ki so večinoma farmacevtska podjetja in podjetja z živili.

  Gorenje orodjarna d.o.o.

  Gorenje Orodjarna d. o. o. je med najpomembnejšimi orodjarskimi podjetji v Sloveniji. Hčerinsko podjetje mednarodno uglednega koncerna Gorenje, razvija, izdeluje, trži in vzdržuje orodja za predelavo pločevine, brizganje plastike, termoformiranje in stiroporno embalažo ter merilne sisteme za kontrolo in preverjanje funkcionalnih in varnostnih lastnosti različnih aparatov.

  Gostilna “Pri Brigiti” d.o.o.

  Gostilna “Pri Brigiti” je leta 2007 začela kot okrepčevalnica s ponudbo usmerjeno predvsem v pripravo malic, z leti pa se je razvila, izboljšala tudi kulinarično ponudbo in obstoječemu objektu dogradila novi del, v katerem lahko sprejemajo večje zaključene družbe. V njihovi ponudbi sedaj najdete jedi iz domače štajerske kuhinje, ribje jedi, jedi izpod peke, ostale jedi po naročilu, ter seveda pestro izbiro sveže pripravljenih malic.

  Hidrosvet d.o.o.

  Podjetje Hidrosvet d.o.o. je specializirano podjetje z visoko strokovnim kadrom za izdelavo projektne dokumentacije vseh faz s področja nizkih gradenj, s sedežem v Celju in enoto v Ljubljani.
  S podjetjem Trgotur d.o.o. in z njihovim strokovnim znanjem, kakovostjo in zanesljivostjo smo zelo zadovoljni in jih priporočamo vsem, ki iščejo odgovore na področju kadrovske dejavnosti.

  I.H.S. d.o.o.

  Podjetje I.H.S. d.o.o. od leta 1989 nastopa na tržišču s ponudbo celovitih rešitev na področju transportne, pakirne in paletirne tehnike, ki je plod lastnega znanja in dolgoletnih izkušenj. Zaposleni v lastnem razvojnem oddelku razvijajo visokokakovostno opremo za proizvodnjo pijač, predelavo mleka, farmacijo, kemično, gradbeno in ostalo industrijo.

  Kmetijska Zadruga Šaleška Dolina

  Korenine Kmetijske Zadruge Šaleška Dolina segajo v leto 1955. Danes se Zadruga ukvarja z odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim repromaterialom, kmetijskimi stroji in mehanizacijo. Leta 2013 so odprli živilsko trgovino – Market Toplica. Članom zadruge nudijo tudi ostale usluge; računovodski in finančni servis ter strokovno pomoč pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

  Kovis d.o.o.

  Kovis je moderno in tehnološko napredno podjetje, ki izvaža svoje proizvode na trge po vsej Evropi, Severni Ameriki, Aziji in Afriki. Specializiralo se je za proizvodnjo metalnih delov za tirna vozila, kot so npr. zavorni diski in ležajna ohišja.

  Klimatiziran.si

  Klimatiziran.si je specializirano podjetje za aplikacijo alternativnih virov ogrevanja in hlajenja. Zastopajo vodilne proizvajalce naprav in sistemov, kot so: toplotne črpalke, klimatske naprave, solarni sistemi, prezračevanje in rekuperacija, kotli na biomaso, talno ogrevanje… Pri njih dobite vse na enem mestu: svetovanje, prodaja, montaža in servis! Zanesljiva tehnologija, strokovna montaža in vzdrževanje – zadovoljstvo zagotovljeno!

  Lincos d.o.o.

  Podjetje Lincos d.o.o. je specializirano za prodajo opreme za avtomehanične in vulkanizerske delavnice. Prisotni so v več kot 24 državah (Italija, Avstrija, Nemčija, Madžarska, Francija, Slovenija, Hrvaška …). V ponudbi imajo dvigala, centrirne stroje, montirne stroje, kompresorje, peskalnike, avtooptiko, testerje, orodja (ročna in specialna), pnevmatske pištole, orodje za obdelavo karoserije, varilno opremo, preše, pohištvo za delavnico in še mnogo več.

  Ljudska univerza Velenje

  Ljudska univerza Velenje je kakovostna in dinamična organizacija za izobraževanje odraslih, ki je iskan partner izobraževalnim izzivom gospodarstva v evropskem okolju. Poslanstvo Ljudske univerze Velenje je ponuditi občanom aktualne in kvalitetne izobraževalne programe za odrasle. Z udeleženci gradijo odprte in ustvarjalne odnose, jih motivirajo in jim svetujejo ter vseskozi spremljajo njihovo uspešnost. Njihove vrednote so: kakovost, strokovnost, prijaznost, prilagodljivost, odprtost in inovativnost.

  Medicopharmacia d.o.o.

  Vizija podjetja Medicopharmacia je nuditi izbor najkvalitetnejših izdelkov s področja zdravil, zdravstvene preventive, osebne nege in lepote. Delovanje podjetja je usmerjeno v zadovoljevanje potreb končnih potrošnikov in pacientov, od leta 2009 pa je tudi članica skupine Orbico.
  Medicopharmacia sodeluje s podjetjem Trgotur že od leta 2002. Pohvala ekipi, ki deluje strokovno in profesionalno.

  MPT d.o.o.

  MPT d.o.o. je družinsko podjetje, z več kot 30 letno tradicijo, ki jih odlikuje z izkušnjami, znanjem, skrbjo za zaposlene ter vrhunsko tehnologijo. Sodelujejo na področjih bele tehnike, avtoindustrije, elektroindustrije, zabavne industrije ter pohištvene industrije. So rastoče družinsko podjetje, ki svojim partnerjem nudi vrhunske izdelke in izpeljavo projektov od ideje do realizacije. Več na: www.mpt.si.

  Muzej Velenje

  Muzej Velenje deluje od leta 1957 in vključuje enajst stalnih muzejskih in galerijskih zbirk. Poleg zbirk v prostorih na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad Šoštanjem, ki je zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske arhitekture, ter spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori.

  Miheu d.o.o.

  Podjetje Miheu d.o.o. se ukvarja s termično in strojno obdelavo kovin.
  Človeški viri in ravnanje z njimi je zahtevno in občutljivo področje, zato lahko sodelujemo le poslovnim partnerjem, ki mu lahko resnično zaupamo. Zakoni se neprestano spreminjajo in je težko ves čas biti z vsem na tekočem. Takrat smo veseli njihove strokovne in zanesljive pomoči. Pokličemo jih, kadar jih potrebujemo, in vedno so nam pripravljeni pomagati. Vseskozi zelo dobro sodelujemo na področju kadrovske dokumentacije in kadrovskega svetovanja. Pripravljajo nam tako redno dokumentacijo kot tudi občasne projekte.

  MojaZaposlitev.si

  MojaZaposlitev.si je najprijaznejši zaposlitveni portal, kjer iskalci zaposlitve lahko pregledujejo aktualna prosta delovnega mesta, se prijavijo na E-informator in preberejo koristne nasvete v rubriki Kariera A-Ž. Obenem pa je odlično orodje za delodajalce, ki iščejo nove sodelavce in želijo svoj v svoj izbor dobiti prijave visoko motiviranih, zanesljivih in talentiranih kandidatov.

  MojeDelo.com

  MojeDelo.com je največji slovenski zaposlitveni portal. Delodajalcem omogoča učinkovit kanal za komuniciranje s trgom dela, iskalcem zaposlitve pa številna orodja in storitve za karierni razvoj in iskanje zaposlitve. Obiščite ga!

  NCM d.o.o.

  NCM d.o.o. je slovensko podjetje, v lasti bratov MARTINC, specializirano za mehansko obdelavo kovin. Na približno 2000 m2 proizvodne hale vršijo obdelave na skupno ca. tridesetih različnih obdelovalnih centrih, stružnicah, strojih in drugih pripravah. So podjetje, ki sodeluje z različnimi slovenskimi in hrvaškimi livarnami. Dolgoletne izkušnje, strokovna usposobljenost in vrhunska kakovost odlitkov jim omogočajo, da lahko ustrežejo še tako zahtevnim kupcem. Glavni vodili podjetja sta prilagajanje zahtevam kupcev in zagotavljanje kakovosti opravljenih storitev.

  Nefrodial d.o.o.

  Nefrodial d.o.o. je hčerinsko podjetje Fresenius Medical Care, ki je v svetovnem merilu vodilno podjetje na področju renalne terapije in vsakodnevno pomaga več kot 215.000 bolnikom s kronično ledvično boleznijo. V prvi polovici leta 2010 je podjetje Fresenius Medical Care upravljalo z mrežo 2.599 dializnih centrov po celem svetu.

  Ograje Kočevar d.o.o.

  Ograje Kočevar d.o.o. je družinsko podjetje, ki se s proizvodnjo, prodajo in montažo ograj in ograjnih vrat ukvarja že 12 let. Razvili so se iz podjetja s 35-letno tradicijo proizvodnje strojev za uporovno varjenje kovin. Svojim kupcem zagotavljajo izdelke vrhunske kakovosti in designa, ki so v celoti plod lastnega znanja in razvoja. Ograje in ograjna vrata uspešno prodajajo na slovenskem in tujih trgih, predvsem v Avstriji.

  Orodja Erhart d.o.o.

  ORODJA ERHART d.o.o. je podjetje za proizvodnjo, trgovino, tehnične, razvojne, komercialne in finančne storitve. Podjetje posluje že od leta 1976. Specializirano je za proizvodnjo vpenjalnih orodij za rezkalne stroje in obdelovalne centre, ki jih izvaža v več kot 10 držav po Evropi.

  Pfeifer d.o.o.

  Podjetje Pfeifer d.o.o. je bilo ustanovljeno v začetku sedemdesetih let. Od takratnih individualnih prevozov so do danes z mednarodnimi prevozi in skladiščenjem postali celovita logistična storitev. Zaposlujejo preko 70 ljudi, razpolagajo z 10.000m2 pokritih skladiščnih površin in 10.000m2 parkirnih površin, lastno avtopralnico, črpalko za gorivo, mehanično ter vulkanizersko delavnico in gostinskim lokalom. Imajo posodobljen vozni park (EURO 5) s 40 vozili za mednarodni transport ter 8 za distribucijo po Sloveniji. Odlikujeta jih tudi certifikat ISO 9001:2008 ter AEOS certifikat Carinske uprave RS. Ker se zavedajo pomena varstva okolja,odpadke ločujejo in ustrezno odvažajo, na del svojih objektov pa so namestili tudi sončne module za koriščenje obnovljivih virov energije.

  PIA d.o.o.

  Podjetje PIA d.o.o. se ukvarja z razvojem programske opreme, ki prispeva k optimizaciji procesov v podjetjih in javni upravi. Ponuja inovativne rešitve upravljanja dokumentov in procesov, CNC tehnologije in sistemov za učenje na daljavo.

  Pirh d.o.o.

  Podjetje Pirh d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1972, poleg storitvene dejavnosti, avtoličarstva, avtokleparstva in avtovleke pa se danes ukvarjajo še s prodajo barv in lakov.

  Profiles International Slovenia

  Profiles Slovenia je nosilec licence za psihološka orodja, ki jih je razvila korporacija Profiles International. Slednja je zastopana v 122 državah in je prava izbira za majhna, srednja in velika podjetja kot tudi za korporacije na globalni ravni. S pomočjo omenjenih orodij Profiles Slovenia nudijo celovite poslovne rešitve ter zagotavljajo popolno poslovno asistenco. Več na: www.profilesslovenia.com in www.profilesinternational.com

  Prosignal d.o.o.

  Njihovi začetki segajo v leto 1975 leto, iz majhnega podjetja, ki je v začetku štelo le nekaj varnostnih tehnikov in varnostnikov, pa so prerasli v srednje podjetje, ki šteje že več kot 200 zaposlenih. S strokovno usposobljenim kadrom, sodobno tehnično opremo in izkušnjami smo pripravljeni na izzive. Zagotavljamo vse vrste varnostnih storitev in skrbimo za varovanje ljudi in premoženja v vseh oblikah in okoljih. Ponosni so na lasten varnostno nadzorni center, v katerem 24 ur in vse dni spremljajo in nadzorujejo delovanje sistemov tehničnega varovanja v objektih njihovih naročnikov. Priključenih imajo že več kot 4.000 varovanih objektov državnih organov, denarnih ustanov, vseh vrst javnih zavodov – vrtcev, šol, muzejev, lekarn, proizvodnih in drugih poslovnih objektov, skladišč, trgovskih podjetij, stanovanjskih hiš, stanovanj, počitniških hiš in tudi zunanjih območij.

  Računovodski servis Skok Alenka s.p.

  Računovodski in knjigovodski servis, Mozirje

  Rihter d.o.o.

  Podjetje Rihter montažne gradnje d.o.o., ki je na trgu prisotno že več kot 25 let, se ukvarja s proizvodnjo in gradnjo individualnih nizkoenergijskih in pasivnih montažnih hiš. Podjetje svoje hiše uspešno gradi tako doma kot tudi v tujini, kjer je prisotno na trgih EU, Švici in na Hrvaškem. Prizadevnost, trud, popolna predanost kupcem in predvsem kakovost jih uvršča med najbolj priznana podjetja s področja gradnje montažnih hiš. Pri gradnji svojim kupcem omogočajo pripravo celotne projektne dokumentacije in izgradnjo hiše do željene faze ali pa na ključ. Naj ”Naša hiša” Rihter postane Vaš dom!

  Savinjske novice d.o.o.

  Tednik Savinjske novice je najbolj efektiven lokalni medij na območju Zgornje Savinjske doline, nudimo pa tudi učinkovite rešitve s področja direktnega marketinga in grafičnih storitev.
  Podjetje Trgotur je zaupanja vreden poslovni partner na področju kadrovskih storitev z najvišjo stopnjo profesionalnosti in strokovnosti.

  Sifleks d.o.o.

  Sifleks je močno in zaupanja vredno podjetje za pridobivanje delavcev na področju konstrukcij, ladjedelništva, petrokemije in naftnih ploščadi. So zanesljiv partner za stranke, ki cenijo profesionalnost in fleksibilnost.

  Skupina Počivavšek d.o.o.

  Skupina Počivavšek je podjetje s tradicijo v elektro dejavnosti. V novih prostorih vam nudi vse na enem mestu: material in montažo za elektroinštalacije, projektiranje projektov osvetlitve in lighting studio s pomočjo lastnih prodajnih kanalov veleprodaje, maloprodaje in elektroinštalacij.
  Vso kadrovsko evidenco ureja zunanji poslovi partner Trgotur d.o.o., ki ima izkušnje na tem področju, je strokovno in ustrežljivo.

  Spekter d.o.o.

  Podjetje Spekter d.o.o. je specializirano za prodajo lakov in barv. S svojo dejavnostjo so začeli že leta 1990, nahajajo pa se na Ložnici pri Žalcu. Več na www.spekter-zalec.si.
  Zelo smo zadovoljni s storitvijo, vedno je na voljo nekdo, ki nam lahko svetuje ali pa je prisoten ob obisku inšpektorja. Predvsem nam je všeč, da oni skrbijo za ureditev zadev do rokov, ter nas po potrebi večkrat opomnijo, dokler se zadeva ne reši.

  Turnaplast d.o.o.

  Turnaplast d.o.o. je mlado podjetje iz skupine Turna. Na temeljih tradicije nadaljujejo in nadgrajujejo aktivnosti izdelave plastičnih izdelkov in polizdelkov ter dekoracije plastike in kovine. Svoje izdelke jim zaupajo svetovni proizvajalci industrije bele tehnike, avtomobilske in elektro industrije.

  Termo shop d.o.o.

  V podjetju Termo shop, d.o.o. se zavedajo, da imajo kupci na današnjem tržišču nešteto možnosti in izbire, kako varčno in trajnostno ogrevati svoj dom. Prav zaradi tega je njihov cilj vselej zagotavljati profesionalno podporo, visoko kakovostne izdelke, strokoven kader in konkurenčne tržne cene. Mnogi jim skrbno vzdrževanje svoje toplotne črpalke zaupajo že več desetletij, kar je gotovo znak lojalnosti in zvestobe.

  VTV Studio d.o.o.

  VTV je regionalni televizijski program s statusom posebnega pomena, ki zagotavlja objektivno obveščanje prebivalcev lokalnih skupnosti o politični, kulturnih, gospodarskih, verskih in drugih vprašanjih. Največ programskega časa namenjamo informativnim vsebinam s področja občin celjske, koroške, savinjsko-šaleške regije, Kozjanskega in Obsotelja. Vidni smo po vsej Sloveniji.
  Trgotur je korekten in zanesljiv poslovni partner!

  ZAGOŽEN d.o.o.

  Podjetje ZAGOŽEN d.o.o. je priznano slovensko podjetje, ki je na trgu prisotno že 35 let. Spadajo med vodilne proizvajalce in prodajalce materialov za zunanji vodovod in kanalizacijo.

  Zdravstveni dom Velenje

  Zdravstveni dom Velenje s svojo več kot 50 letno zgodovino ponuja zdravstveno oskrbo z naslednjimi oddelki, ambulantami in dejavnostmi: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, logopedsko ambulanto, psihološko in psihiatrično ambulanto, dermatološko ambulanto, ORL ambulanto, internistično ambulanto, dispanzer za medicino dela, ginekološko ambulanto, šolsko in predšolsko ambulanto, dežurno ambulanto in ambulanto splošne medicine.