Prevajalnica Izobraževanje

Prevajalnica

Zavod Prevajalnica združuje skupino prevajalcev, jezikoslovnih strokovnjakov in poslovnih svetovalcev, ki vam zagotavljajo integralno rešitev za hitro, učinkovito in predvsem kakovostno komuniciranje z vašimi poslovnimi partnerji s področja bivše Jugoslavije (danes Zahodni Balkan).

Namen ustanovitve Zavoda Prevajalnica je ozaveščanje, razvoj in izboljšanje kakovosti medsebojnega človeškega sporazumevanja. Zavod bo s svojim delovanjem skušal dvigniti kakovost razumevanja vseh pisanih besedil in govornih prispevkov, kot tudi prispevati k inovativnejšim, trajnejšim in sistematičnejšim rešitvam na področju komuniciranja.

Specializirani smo za prevajanje kombinacij srbščine, hrvaščine, slovenščine, makedonščine in angleščine, svojo ponudbo pisnih prevodov pa smiselno dopolnjujemo tudi s prilagajanjem besedil za uporabo na govornih področjih, kot so Federacija Bosne in Hercegovine, Republika Srbska in Črna gora.

Poleg pisnega prevajanja se Zavod ukvarja tudi s podnaslavljanjem televizijskih programov in tolmačenjem, med hitro razvijajočimi se dejavnostmi Zavoda Prevajalnica pa je svetovanje podjetjem in nevladnim organizacijam pri pridobivanju nepovratnih sredstev in tudi izdelava posameznih prijav na evropske in nacionalne razpise.

prevajalnica 100

Potrebujete hitre, kakovostne in cenovno ugodne prevode? Morda tolmačenje ali podnaslavljanje?

Zavod Prevajalnica smo pravi naslov za vas! Združujemo združuje skupino prevajalcev, ki so specializirani za prevajanje vseh kombinacij slovenščine, hrvaščine, srbščine, makedonščine, angleščine in kitajščine. Nudimo vam kakovostno, hitro in cenovno ugodno prevajanje vseh vrst besedil po enotni ceni, ne glede na jezikovno kombinacijo ali področje prevajanja, v in iz naslednjih jezikov:

 • srbščina
 • hrvaščina
 • makedonščina
 • slovenščina
 • angleščina
 • kitajščina

Naše prednosti:

 • Plačate, kolikor prevedemo! (Cena je določena glede na izvirnik)
 • Vedno dosegljivi! (Zavod Prevajalnica nima uradnih ur)
 • Ni zviševanja cen! (Pri nas ni dodatkov na zahtevnost ali kratek rok)
 • Prevedeno besedilo lektorira naravni govorec jezika!
 • Bliskovit odgovor! (Na povpraševanje odgovorimo v povprečju v 15 minutah)

Za našo kakovost jamčijo mnogi zadovoljni posamezniki in:

Arhiv republike Slovenije • Inštitut za novejšo zgodovino • SRC.SI d.o.o. • Zveza svobodnih sindikatov • Iskra Medical d.o.o. • Imis d.o.o. • Konvikt d.o.o. • TV3Pink • SDI Media

Prevajalnica 101

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

PONUDBA PODJETJA

Prevajanje - 1701746097

Prevajanje

Nudimo vam kakovostno, hitro in cenovno ugodno prevajanje vseh vrst besedil po enotni ceni, ne glede na jezikovno kombinacijo ali ...

Prevajanje

Prevajanje - 1701746097

Nudimo vam kakovostno, hitro in cenovno ugodno prevajanje vseh vrst besedil po enotni ceni, ne glede na jezikovno kombinacijo ali področje prevajanja, v in iz naslednjih jezikov:

 • slovenščina
 • hrvaščina
 • srbščina
 • bosanščina
 • črnogorščina
 • makedonščina
 • angleščina
 • kitajščina

Naj vas posebej opozorimo na storitev prilagoditev besedila, ki smo jo sami razvili. Na vašo željo pa zagotovimo tudi prevode drugih jezikovnih kombinacij.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Hrvaščina - 1701746098

Hrvaščina

Prevajanje srbohrvaščine ali hrvaščine in srbščine? V članku bomo spregovorili o najpomembnejšem uradnem jeziku nekdanje Jugoslavije in njegovem razvoju v ...

Hrvaščina

Hrvaščina - 1701746098

Prevajanje srbohrvaščine ali hrvaščine in srbščine?

V članku bomo spregovorili o najpomembnejšem uradnem jeziku nekdanje Jugoslavije in njegovem razvoju v jezike novonastalih držav po razpadu naše bivše skupne države. Namen zapisa je laičnemu občinstvu na kratko predstaviti zgodovino srbohrvaščine in pojasniti današnje jezikovno stanje na geografskem območju nekdanje SFRJ.

Srbohrvaščina

Za začetek bomo definirali srbohrvaščino, in sicer kot prevladujoči jezik naše nekdanje skupne države, ko smo se še vsi med seboj razumeli in ko prevajalci nismo imeli prav nobenih težav s prevajanjem slovenščine, makedonščine ali angleščine in drugih jezikov v ta prekrasni, bogati in vsem razumljivi jezik. Dejstvo, da veter piha, si lahko povedal ali zapisal z izrazom »vetar duva« ali »vjetar piše«, pa se zaradi tega ni nihče pretirano razburjal, kvečjemu izvedeli so, od kod prihajajo tvoji starši. Če verjamete ali ne, včasih so Hrvati »razumeli«, če si rekel hleb, Slovenci pa smo znali prebrati tudi kakšno besedo v cirilici (resda zelo počasi in obvezno z napačnim naglasom). Časopisi, učbeniki, slovnice in pravopisi so izhajali v vseh jezikovnih različicah, ki jim danes pravimo jeziki. Zdaj vas tovrstni lapsusi lahko drago stanejo – poslovno ali zasebno. Zakaj? Kaj je bilo takrat drugače?

O razlogih in vzrokih bi lahko razpredali na dolgo in široko, ampak na kratko povedano, takrat so Srbi redno hodili k Hrvatom na morje, Hrvati so žurali v Beogradu, tudi zapečkarske Slovence je Tito s pomočjo obveznega služenja vojaškega roka izven matične republike uspel razkropiti po Jugi, združene reprezentance v moštvenih športih z žogo pa so bile med najmočnejšimi na svetu in že s tem predmet ponosa vseh državljanov. »Bratstvo i jedinstvo« nista bili samo besedi, pač pa resnični modus vivendi Jugoslovanov. Zadeva se je začela spreminjati s Titovo smrtjo, povsem na glavo pa se je obrnila z nedavno državljansko vojno oziroma po njenem neslavnem koncu.

Srbščina in hrvaščina

Da ne bi zašli predaleč, se bomo posvetili predvsem jezikovni problematiki. Prepričani smo, da ste tudi sami opazili, da imajo Hrvatje veliko novih, čudno zvenečih besed, ki jih pravzaprav niti ne razumete, kot sta recimo raskružje (krožišče) in najnovejša hrvaška beseda dodirnik (zaslon na dotik) . Mogoče ste tudi zaznali, da je hrvaščina vse bolj podobna slovenščini (primera zatipak in šport ) ali pa vsaj vse manj podobna srbščini. Seveda je to rezultat izključno politično motiviranih naporov, ki imajo za posledico dejstvo, da so na Hrvaškem trenutno v obtoku kar štirje med seboj precej različni pravopisi. Vrh napora, da bi hrvaščino kar se da oddaljili od srbščine, pa predstavljajo »Razlikovni rječnici hrvatskog i srpskog jezika«, pisani v 90-ih letih, ki bi s svojim izborom besed naravnost šokirali tudi marsikaterega naravnega govorca enega ali drugega jezika. Pri tem je potrebno poudariti, da imajo Hrvati res zelo učinkovit PR-stroj v obliki nacionalne televizije, s cenzuro in »lektoriranjem«, ki dobesedno na silo vpeljuje nove besede.

Ampak da ne bomo krivili samo Hrvatov, tudi pri srbščini je moč opaziti številne spremembe – čeprav manj na jezikovnem kot na političnem področju, predvsem vse bolj nasilno vpeljevanje cirilice v administrativni jezik (tako imenovani cirilomanijaki), zahteve po priznavanju prvotnosti srbskega jezika, po vpeljavi manjšinskega srbskega jezika v Vukovarju in recimo zahteva srbskih haaških obtožencev po prevajalcu.

Kakšne so dejansko razlike?

Nekaj naj bo povsem jasno: razlike med jezikoma nedvomno so. Ločimo jih lahko na fonološke (recimo: oladiti (srp.) in ohladiti (hrv.), suv – suh, jevtin ‒ jeftin ipd.), morfološke (diplomatija – diplomacija, srećan – sretan, saradnik – suradnik ipd.), sintaktične (Ja ću da radim – Ja ću raditi), leksične (teh je največ, na primer opšti – opći, biblioteka – knjižnica …) in pravopisne (Šekspir – Shakespeare, pisaću – pisat ću).

Manjše razlike so torej prisotne na vseh jezikovnih ravneh, a kljub temu temeljno dejstvo ostaja: govorci obeh jezikov se med seboj razumejo. Strokovna javnost, pri tem seveda ne mislimo na puriste, je mnenja, da gre za en t. i. policentrični jezik (podobno kot nemščina, ki jo govorijo tako Nemci, Avstrijci kot Švicarji) z različnimi variantami (srbska, hrvaška, bosanska, črnogorska). Dejstvo je tudi, da je mnogo večja razlika med posameznimi narečji istega jezika (recimo kajkavsko in čakavsko v hrvaščini), kot pa je med samo srbščino in hrvaščino. Po najbolj konservativnih ocenah naj bi se oba jezika razlikovala za 3, po najbolj prenapihnjenih ocenah pa do 20 %. EU recimo ne pride na misel, da bi delala razlike med jeziki, pač pa jih preprosto smatra za en in isti jezik z argumentom, da se vsi med seboj povsem dobro razumejo.

Prevajanje

Ko preberete zgoraj zapisane besede, vas verjetno večina pomisli, da je 20 € za prevod ene avtorske strani iz srbščine v hrvaščino odločno preveč. Pred kratkim smo po istem načelu dobili še bosanski in črnogorski jezik, oba s še precej manjšimi razlikami, kot srbščina in hrvaščina, in tako morate zdaj, če potrebujete prevod besedila za celotno bivšo Jugoslavijo, plačati 4 x 20 € = 80 € za prevod ene same strani! Ampak časi so se spremenili, jeziki se še vedno spreminjajo, in kar je še najbolj pomembno, spremenila se je mentaliteta. Ne krivi ne dolžni morate pač poskrbeti, da bo vaše ciljno občinstvo slišalo ali prebralo tiste besede, ki si jih iz tega ali drugega razloga želi, pa četudi gre za še tako majhne razlike.

Vendar pa je, pošteno povedano, prevajanje besedila iz srbščine v hrvaščino precej manj zahtevno, kot je prevajanje iz recimo slovenščine v srbščino. Zato smo se v Zavodu Prevajalnica odločili, da za vas pripravimo povsem novo storitev, tako imenovano prilagoditev besedila posameznemu govornemu področju in jo tudi ustrezno nižje zaračunamo. Po našem skromnem strokovnem mnenju gre kljub očitnim razlikam vendarle za isti jezik!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Kitajščina - 1701746098

Kitajščina

Kitajski jezik Kitajščina je jezik oziroma jezikovna družina, ki je del sinotibetanskih jezikov. Sam jezik oziroma jezikovna družina se deli ...

Kitajščina

Kitajščina - 1701746098

Kitajski jezik

Kitajščina je jezik oziroma jezikovna družina, ki je del sinotibetanskih jezikov.

Sam jezik oziroma jezikovna družina se deli na 6 do 12 narečij oz. jezikov, med katerimi so najbolj razširjene: mandarinščina (okoli 800 milijonov), wu (okoli 90 milijonov) in kantonščina (okoli 80 milijonov govorcev).

Zaradi števila govorcev kitajščina (kot enotni jezik) velja za najbolj razširjen materni jezik po številu govorcev, saj ga govori več kot 1,3 milijarde ljudi, kar je več kot petina celotnega prebivalstva Zemlje, okoli 40 milijonov pa se jo uči kot tuji jezik.

Sodobna kitajščina je eden od šestih sprejetih uradnih jezikov Združenih Narodov in vse pomembnejši akter na mednarodnem prizorišču. Ne le, da je dolga zgodovinska in kulturna tradicija Kitajske pustila vidne sledi v svetovni civilizaciji, s svojim ogromnim trgom in dinamičnimi smernicami eksplozivnega razvoja in še posebno s svojim trendom visoke gospodarske rasti v zadnjih desetletjih je Kitajska botrovala k izjemnem povečanju zanimanja za kitajski jezik po vsem svetu.

Kitajski trg je najhitreje rastoče gospodarstvo na svetu, zato je znanje kitajščine vse pomembnejše. Gospodarske in politične spremembe Kitajske so bistveno spremenile tudi položaj in vlogo kitajskega jezika v Evropi. Danes je kitajščina kot izbirni, in delno tudi kot redni predmet, vse bolj uveljavljena v številnih osnovnih in srednjih šolah večine evropskih držav.

Razumevanje kitajščine je močno prepleteno s kitajsko zgodovino in kulturo. Brez razumevanja kitajske kulture je učenje kitajščine oziroma natančneje standardne mandarinščine praktično nemogoče.

Učenje kitajščine se močno razlikuje od učenja ostalih indoevropskih jezikov, saj poleg slovnične strukture zajema učenje latinične transkripcije pinyin, učenje različnih tonov posameznih zlogov, učenje zapisa pismenke (pravilne smeri in poteka zapisa posameznih potez pismenke) ter navsezadnje samega pomena posamezne pismenke. Pri kitajščini branje predstavlja svojevrsten del poučevanja, saj morajo učenci in učenke, preden lahko pismenko izgovorijo, poznati njeno izgovorjavo, kar vključuje tudi poznavanje ustreznega tona. V kitajščini se pomen posamičnih besed oziroma zlogov namreč razlikuje glede na ton, v katerem se ta beseda oz. zlog izgovarja. Poznamo štiri takšne tone, katerih slušno in govorno razlikovanje je predpogoj za slušno in govorno razumevanje. Zato se učenje kitajščine po navadi prične s slušnim razumevanjem, predvsem s prepoznavanjem kitajskih glasov in tonov.

Pisava

Kitajska pisava je ideografska, saj vsaka pismenka opisuje določeno besedo ali določen sestavni del pomena besede. Medtem ko je v slovenščini fonetična enota predstavljena s fonemi, je kitajščina po svojem ustroju večinoma morfemska pisava. Morfemi so glasovno izraženi kot zlogi in v večini primerov ena pismenka predstavlja en zlog. Osrednja fonetična enota kitajskega jezika je torej jezikovni zlog oziroma jezikovno-tonalni zlog. Zlogi so sestavljeni iz začetnih soglasnikov in končnic. Za običajno pismenost je treba poznati od 2.500 do 5.000 pismenk, kar je manj kot desetina doslej evidentiranih pismenk (nad 80.000).

Prevajanje kitajščine

Kakor lahko razberemo iz tega kratkega povzetka, je učenje kitajščine za Evropejce nekoliko drugačno kakor učenje drugih jezikov. Prav tako je s prevajanjem. Ker je za prevajanje potrebno odlično znanje tako jezika, iz katerega prevajamo (izvirni jezik), kakor tudi jezika, v katerega prevajamo (ciljni jezik), je zares težko najti kakovostne prevajalce za prevode v kombinaciji s kitajščino.

V Zavodu Prevajalnica smo z leti razprostrli široko mrežo sodelavcev, med drugim tudi odličnih prevajalcev za prevajanje v in iz kitajskega jezika. Na podlagi vse večjega povpraševanja po prevodih iz kitajščine smo se odločili, da poleg jezikov, za katere smo specializirani (južnoslovanski jeziki), v svojo ponudbo uvrstimo tudi prevode v kombinaciji s kitajščino. Vljudno vas vabimo, da nas preizkusite in svoje prevode iz ali v kitajski jezik zaupate prav nam. Naši sodelavci se bodo potrudili, da vam ob povpraševanju po prevodih teh kombinacij ponudijo kar se da ugodno ceno prevodov.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Ekspresni prevodi - 1701746099

Ekspresni prevodi

Potrebujete bliskovit prevod elektronskega sporočila? Pogosto komunicirate s tujino, a vam to vzame veliko časa oziroma vam ne gre najbolje od ...

Ekspresni prevodi

Ekspresni prevodi - 1701746099

Potrebujete bliskovit prevod elektronskega sporočila? Pogosto komunicirate s tujino, a vam to vzame veliko časa oziroma vam ne gre najbolje od rok?

Gotovo ste že pomislili na prevajanje vaših e-poštnih sporočil, a ste naleteli na:

 •       prepočasen odziv prevajalskih agencij;
 •       drago ceno storitve;
 •       predolgo izvedbo storitve.

Pri nas je drugače!

Prevode do dveh avtorskih strani vam prevedene in lektorirane vrnemo že v dveh urah po naročilu, krajša besedila pa tudi prej. Idealno za takojšen odgovor na pomembno sporočilo, ki ste ga pravkar prejeli. Partnerji bodo gotovo cenili vaš trud za neoporečno komunikacijo v njihovem maternem jeziku.

Cena prevoda je 7,49 € za e-pošto do ene avtorske strani. Za redno prevajanje vaše korespondence pa pokličite na 031/350-764 in pripravili vam bomo ugoden paket po vaši meri.

Na vašo željo elektronsko sporočilo tudi sestavimo po vaših navodilih – cena 9 €/avtorska stran.

Zakaj je pri nas drugače?

 1. Proces prevajanja pri prevajalskih agencijah je dolg, saj je glavni cilj agencij kopičenje dobička. Vaša povpraševanja sprejme tržnik, ki nato pošlje povpraševanje najcenejšemu  prevajalcu (običajno tudi najslabšemu) in čaka na odgovor. Če ga ne dobi, stopi v stik z naslednjim najcenejšim prevajalcem in tako naprej. Isti postopek velja tudi za lektoriranje vaših dokumentov, zato je vaš prevod pogosto slab(še) kakovosti, na odgovor na povpraševanje pa čakate (pre)dolgo.
 2. Cena prevajanja pri agencijah je absolutno pretirana, še posebej, če se zavedate dejstva, da Zavod Prevajalnica sodeluje z istimi prevajalci kot vse vodilne prevajalske agencije v Sloveniji! Tako za isto storitev pravzaprav plačujete več, ker imajo agencije občutno višje marže (tudi po 8-krat višje!), saj z njimi pokrivajo stroške tržnikov, marketinga in pisarn.

Zavod Prevajalnica kot neprofitna organizacija, ki deluje z namenom zagotavljanja kakovostnih storitev, s katerimi so zadovoljni vsi udeleženci (torej prevajalci, Zavod in stranke), tako predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo prevajalskih storitev.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Sodno overjeni prevodi - 1701746099

Sodno overjeni prevodi

Sodno overjeni prevodi: slovenščina hrvaščina bosanščina srbščina makedonščina Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše ...

Sodno overjeni prevodi

Sodno overjeni prevodi - 1701746099

Sodno overjeni prevodi:

 • slovenščina
 • hrvaščina
 • bosanščina
 • srbščina
 • makedonščina

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Prevajanje leposlovja (beletristike) - 1701746100

Prevajanje leposlovja (beletristike)

Prevajamo tudi umetniška besedila, najsi gre za poezijo ali prozo. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca ...

Prevajanje leposlovja (beletristike)

Prevajanje leposlovja (beletristike) - 1701746100
Prevajamo tudi umetniška besedila, najsi gre za poezijo ali prozo.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Podnaslavljanje - 1701746100

Podnaslavljanje

Zavod Prevajalnica ponuja kakovostno podnaslavljanje vseh vrst televizijskega programa. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in ...

Podnaslavljanje

Podnaslavljanje - 1701746100
Zavod Prevajalnica ponuja kakovostno podnaslavljanje vseh vrst televizijskega programa.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Tolmačenje - 1701746101

Tolmačenje

Zagotavljamo tolmačenje na želeni lokaciji v vseh kombinacijah naslednjih jezikov: hrvaščina srbščina angleščina slovenščina Za vse dodatne informacije smo vam ...

Tolmačenje

Tolmačenje - 1701746101

Zagotavljamo tolmačenje na želeni lokaciji v vseh kombinacijah naslednjih jezikov:

 • hrvaščina
 • srbščina
 • angleščina
 • slovenščina

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Pisanje besedil (Copy Writing) - 1701746101

Pisanje besedil (Copy Writing)

Potrebujete nepozaben slogan? Učinkovito predstavitev novega izdelka? Privlačna besedila za vašo spletno stran?  Zanimiv in izviren marketinški material? Ali pa ...

Pisanje besedil (Copy Writing)

Pisanje besedil (Copy Writing) - 1701746101

Potrebujete nepozaben slogan? Učinkovito predstavitev novega izdelka? Privlačna besedila za vašo spletno stran?  Zanimiv in izviren marketinški material? Ali pa vse to že imate in potrebujete kakovostno predelavo besedil v tuje jezike?

V Zavodu Prevajalnica pišemo besedila za vse vaše potrebe.

Okvirna cena 20€ po avtorski strani besedila.

Zagotavljamo vam:

 • Izvirna in sodobna besedila
 • Drugačen, svež pristop
 • Prepoznavnost in jasnost sporočila

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

 

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE


  NAŠE PREDNOSTI

  Naše prednosti

  Zavod Prevajalnica, zavod za razvoj in spodbujanje kakovosti medsebojnega razumevanja, je bil ustanovljen kot neprofitna organizacija, ki izvaja raznovrstne dejavnosti na področju komuniciranja. Že po svoji naravi in načinu poslovanja je organiziran tako, da ponuja številne prednosti za stranke, člane, partnerske organizacije in prijatelje Zavoda.

  Te prednosti so:

  • Plačate, kolikor prevedemo! (Cena je določena glede na izvirnik, in sicer na znak natančno.)
  • Vedno dosegljivi! (Zavod nima uradnih ur, kontaktirate nas lahko kadar koli.)
  • Vaše besedilo obravnavajo trije jezikovni strokovnjaki! (Pri nas so tudi vodje projektov izkušeni prevajalci in ne tržniki ali tako imenovani koordinatorji projektov.)
  • Bliskovit odgovor! (Na povpraševanje odgovorimo v povprečju v manj kot v petnajstih minutah po prejemu vašega elektronskega sporočila).
  • Naši prevajalci in lektorji sami določajo svojo ceno! (V nasprotju z vsemi prevajalskimi agencijami ima Zavod prijateljski – in ne striktno poslovni –  odnos s svojimi zunanjimi sodelavci. Namen Zavoda ni kopičenje dobička, ampak kakovostna storitev, s katero so zadovoljni vsi udeleženci; torej prevajalci, Zavod in stranke – princip win-win-win.)
  • Ni zviševanja cen! (Pri nas ne poznamo dodatkov na zahtevnost besedila ali kratek rok.)
  • Prevedeno besedilo lektorira naravni govorec jezika! (Vzpostavljeno imamo mrežo prevajalcev in lektorjev v številnih državah.)
  • Človeški! (Ne veste, ali se beseda piše skupaj ali narazen? Niste prepričani, kje stoji vejica? Vprašajte nas, naš nasvet boste dobili brezplačno.)
  • Ljubezen do dela! (Prevajalnico so ustanovili prevajalci, ki prevajalsko delo opravljajo z veseljem in profesionalnim zanosom. Prevajalnica ponuja zelo konkurenčne cene za visoko strokovnost.)
  • Zavedanje lastnih omejitev! (Namen Zavoda ni brezglavo pehanje za zaslužkom. Če ugotovimo, da je naročilo zunaj naših zmožnosti ali rok naročila prekratek, vam bomo to dali tudi jasno vedeti.)

  PREVAJALSKI PROCES

  prevajalnica 102

  PRILAGODITEV BESEDILA (VELJA ZA HRVAŠKI, SRBSKI, BOSANSKI IN ČRNOGORSKI JEZIK)

  V Prevajalnici smo se odločili za uvedbo nove storitve, ki smo jo poimenovali Prilagoditev besedila. Ta storitev v celoti zamenjuje prevajanje vseh jezikovnih kombinacij med hrvaščino, srbščino, bosanščino in črnogorščino; je tudi znatno cenejša, čeprav povsem enaka po kakovosti in načinu izvedbe. Z znižanjem cene za ‘prevajanje’ med omenjenimi jeziki so se strinjali vsi naši prevajalci, saj gre za nekoliko drugačen proces od prevajanja katere koli druge jezikovne kombinacije.

  Vsi štirje jeziki imajo namreč za osnovo svojega standardnega jezika južnoslovansko štokavsko narečje (štokavico), torej bo besedilo, ne glede na to, v katerem jeziku je napisano, skorajda v celoti razumljivo tudi vsem govorcem drugih jezikov. To v praksi pomeni, da bo hrvaško besedilo povsem razumljivo Črnogorcem, Bosancem in Srbom (pri prepisu iz cirilice v latinico gre le za transliteracijo črk). Tako je delo prevajalcev v teh primerih nekoliko olajšano, zato takšne prilagoditve ne bomo računali kot storitev prevajanja, saj se nam zdi to do naših strank nepravično.

  Naš nov način dela z omenjenimi kombinacijami je tako storitev PRILAGODITEV BESEDILA Z LEKTURO. Primerna je za vse vrste besedil. Prevajalec izvirno različico besedila prilagodi vsem pravilom in zakonitostim ciljne različice (spremembe besedišča, oblikoslovne in slogovne spremembe), zelo pomembne pa so seveda tudi pravopisne razlike, zato po prilagoditvi besedilo pregleda še lektor, ki je naravni govorec ciljnega jezika. Na ta način poskrbimo, da je ciljno besedilo po pomenu povsem enako izvirnemu, le prilagojeno je ciljnemu govornemu področju.

  CENIK

  Cenik prevajanja

  Cena vseh storitev je določena glede na izvirnik. Enota je 1 prevajalska stran oziroma 1500 znakov brez presledkov. Edina izjema so sodno overjeni prevodi, kjer je enota 1 fizična stran formata A4.

  Cenik velja za vse jezikovne kombinacije!


  VRSTA STORITVE

  CENA/1500 ZNAKOV BREZ PRESLEDKOV

  LEKTURA

  slovenski jezik

  3 €

  LEKTURA

  tuji jezik

  5,70 €

  PRILAGODITEV Z LEKTURO NARAVNEGA GOVORCA

  na primer iz hrvaščine v bosanski jezik

  9 €

  PREVOD Z LEKTURO NARAVNEGA GOVORCA

  velja za vse jezike

  19 €

  SODNO OVERJENI PREVODI

  vsi jeziki

  30 €

  TOLMAČENJE

  slovenski ali tuji jezik

  90 €/uro

  PREVAJANJE KITAJŠČINE

  vse kombinacije

  29 €

   


  *Cene ne vključujejo 22 % DDV.