Prodaja, montaža, servis toplotnih črpalk Ljubljana, Maribor, Portorož Elektro storitve

Prodaja, montaža, servis toplotnih črpalk Ljubljana, Maribor, Portorož

TERMOSOLAR d.o.o. smo podjetje z izkušnjami na svojem področju delovanja, saj začetki segajo v leto 2002, tako, da smo si v času svojega delovanja nabrali bogate izkušnje pri izvajanju vseh vrst strojnih instalacij. Eno izmed temeljnih načel in vodil poslovanja pri doseganju zastavljenih strateških ciljev je celovito obvladovanje kakovosti.

Vodilo našega dela je ponuditi kvalitetne usluge našim naročnikom. Bistvo je tako v strokovnosti ter natančnosti. Pri tem si pomagamo z nenehnim izobraževanjem in stalnim vlaganjem v razvoj in novo opremo. Podjetje odlikujejo kakovost, pravočasnost, poštenost ter dobri poslovni odnosi, tako do partnerjev, kot do vseh prisotnih v delavnem procesu.

Ker je izvedba kompletne strojne inštalacije objekta zahteven ter kompleksen projekt, daje podjetje največji poudarek na izdelavi kompletnega projekta, v katerem so vsi podatki natančno definirani, tako da ob izvedbi ne pride do težav ter odstopanj. Instalacije so tako izvedene hitro, natančno in kvalitetno, kar je tudi moto podjetja. Na vso izvedeno inštalacijo nudimo tudi garancijo.

Našo paleto aktivnosti s področja ogrevanja, prezarčevanja hlajenjem, najnovejših sistemov s področja nizkoenergetske gradnje objektov kot so toplotne črpalke, izmenjevalci toplote, sončne celice- odlikujejo visoka kvaliteta opreme, storitev in kompletna ponudba od enostavnega radiatorskega ventila pa do najzahtevnejše regulacije.

toplotnih črpalk 100

Toplotne črpalke

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin ali drva uporabite toplotno črpalko, ki energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode zagotovi tako, da porabi manjši del električne energije, glavnino potrebne energije pa odvzame iz okolja. S tem lahko prihranimo do 70 % pri stroških za energijo.

Toplotno črpalko lahko uporabljamo za ogrevanje našega doma in/ali pripravo tople sanitarne vode. Prednost toplotne črpalke je v tem, da glavnino potrebne toplote zajema iz okolja (iz zraka, podtalne vode ali zemlje) in ji s pomočjo kompresorja dvigne temperaturo na nivo, ki je primeren za ogrevanje. Glede na vir energije ločimo tri sisteme toplotnih črpalk: zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda. Oznaka zrak/voda npr. pomeni, da toplotna črpalka zajema toploto iz okoliškega zraka in jo prenaša na ogrevni medij, ki je voda. Če imamo sistem toplotne črpalke voda/voda ali zemlja/voda, ga lahko pri talnem ali stenskem ogrevanju uporabimo tudi za hlajenje prostorov.

Ogrevanje s toplotno črpalko je zanesljivo, saj je električna energija edini energent, ki ga v Sloveniji skoraj v celoti proizvedemo sami. Pri toplotni črpalki odpade skrb za dobavo goriva, ni potreben rezervoar ali prostor za shranjevanje goriva, ni potreben dimnik itd. Vzdrževanje je enostavno in poceni.
toplotnih črpalk 101

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

PONUDBA-PODJETJA

Toplotne črpalke - 1686201430

Toplotne črpalke

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin ali drva uporabite toplotno črpalko, ki energijo za ogrevanje in pripravo ...

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke - 1686201430

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin ali drva uporabite toplotno črpalko, ki energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode zagotovi tako, da porabi manjši del električne energije, glavnino potrebne energije pa odvzame iz okolja. S tem lahko prihranimo do 70 % pri stroških za energijo.

ZAKAJ IZBRATI TOPLOTNO ČRPALKO

Toplotno črpalko lahko uporabljamo za ogrevanje našega doma in/ali pripravo tople sanitarne vode. Prednost toplotne črpalke je v tem, da glavnino potrebne toplote zajema iz okolja (iz zraka, podtalne vode ali zemlje) in ji s pomočjo kompresorja dvigne temperaturo na nivo, ki je primeren za ogrevanje. Glede na vir energije ločimo tri sisteme toplotnih črpalk: zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda. Oznaka zrak/voda npr. pomeni, da toplotna črpalka zajema toploto iz okoliškega zraka in jo prenaša na ogrevni medij, ki je voda. Če imamo sistem toplotne črpalke voda/voda ali zemlja/voda, ga lahko pri talnem ali stenskem ogrevanju uporabimo tudi za hlajenje prostorov.

Glavna karakteristika toplotne črpalke je grelno število (COP – kratica v angleščini), ki je razmerje med pridobljeno toploto in porabljeno električno energijo. Letno grelno število se običajno giblje med 3 in 5. Če je vrednost COP 4, to pomeni, da za npr. 100 kWh pridobljene toplote toplotna črpalka porabi le 25 kWh električne energije, preostalih 75 kWh pa odvzame iz okolja. Grelno število je odvisno od vrste toplotne črpalke in od vira toplote iz okolja.

Z majhno porabo energije so povezani tudi stroški za energijo, ki so za ogrevanje glede na druge energente nižji za 60 do 75 %. Znižanje stroškov je odvisno od vrste toplotne črpalke, vira toplote iz okolja in vrste energenta, ki bi ga sicer uporabljali.

Ogrevanje s toplotno črpalko je zanesljivo, saj je električna energija edini energent, ki ga v Sloveniji skoraj v celoti proizvedemo sami. Pri toplotni črpalki odpade skrb za dobavo goriva, ni potreben rezervoar ali prostor za shranjevanje goriva, ni potreben dimnik itd. Vzdrževanje je enostavno in poceni. Investicija v sistem toplotne črpalke je sicer višja, se pa zaradi nižjih obratovalnih stroškov povrne v 5 do 7 letih, nato pa ostane le strošek za porabljeno električno energijo, ki je znatno manjši od stroška za kurilno olje ali za zemeljski plin. Poleg tega z uporabo toplotne črpalke zmanjšamo tudi negativne vplive na okolje.. Glede na regijo in sestavo tal izbiramo različne vire toplote. Najpogostejši so zemlja, voda in zrak.

Pri izboru toplotne črpalke so bistvene temperaturne in geološke značilnosti okolja v katerem živimo, torej naravne danosti na potencialni lokaciji postavitve, ter velikost ogrevane površine stavbe, na osnovi katere opredelimo potrebo po toplotni energiji. Pri slabo izoliranih stavbah so toplotne izgube prevelike, zato je treba pred priključitvijo črpalke na sistem centralnega ogrevanja poskrbeti za kakovostno izolacijo stavbe. Glede na regijo in sestavo tal izbiramo različne vire toplote. Najpogostejši so zemlja, voda in zrak.

Glede na velikost stavbe pa se odločimo za moč toplotne črpalke, ki ne sme biti prevelika ali premajhna, saj s tem postane ogrevalni sistem neučinkovit. Pomembno je izbrati kvalitetno črpalko, ki zagotavlja visoka grelna števila. Grelno število (COP) je razmerje med pridobljeno toploto in vloženo pogonsko energijo (npr. COP = 4 pomeni, da za 4 kWh ogrevalne energije porabimo 1 kWh električne energije). Ponudnik toplotne črpalke vam bo svetoval pri izbiri naprave, ki ustreza razmeram vašega gospodinjstva.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

Plinske inštalacije - 1686201430

Plinske inštalacije

Utekočinjeni naftni plin (UNP) je energetsko učinkovito in do okolja prijazno gorivo. Pri popolnem zgorevanju nastajata poleg toplote le še ...

Plinske inštalacije

Plinske inštalacije - 1686201430

Utekočinjeni naftni plin (UNP) je energetsko učinkovito in do okolja prijazno gorivo. Pri popolnem zgorevanju nastajata poleg toplote le še ogljikov dioksid in vodna para, medtem ko je emisija ostalih škodljivih snovi z okolje-varstvenega vidika zanemarljiva

PREDNOSTI IN UPORABNOST UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA

Zanesljivost

Pri uporabi UNP so stranke neodvisne od omrežja, saj je plin shranjen v rezervoarjih ob hiši, ob naročilu pa ga dostavimo z avtocisterno.

Čisto okolje

UNP zgoreva brez ostankov in pri tem nastaja tudi najmanj okolju škodljivih snovi, saj razpade le v vodno paro in ogljikov dioksid.

Prihranek prostora

S sistemom ogrevanja na UNP prihranite dragocen stanovanjski prostor. Naprave za ogrevanje UNP so majhne in tihe, za shranjevanje plina pa ne potrebujete dodatnega prostora v hiši, saj se plinohram nahaja izven hiše, lahko je celo vkopan v zemljo.

Ekonomičnost

Ogrevanje na UNP vam omogoča preprosto regulacijo in natančen pregled porabe. Izkoristek pri izgorevanju UNP je največji v primerjavi z drugimi energenti, toplotnih izgub praktično ni.

Enostaven prehod na zemeljski plin

Če v prihodnosti načrtujete prehod na uporabo zemeljskega plina, je predhodna odločitev za utekočinjen naftni plin najbolj racionalna. Ob zamenjavi energenta bodo stroški prilagoditve minimalni, saj naprave in instalacije lahko ostanejo iste.

Ima vsestransko uporabnost in ga uporabljamo v:

• Gospodinjstvu, za ogrevanje, kuhanje, osvetljevanje …
• Gostinstvu, za kuhanje, pečenje, peko kruha in peciva, slaščičarstvo …
• Kmetijstvu in vrtnarstvu, za sušenje vseh vrst žita, ogrevanje prašičjih in kurjih farm, za ogrevanje rastlinjakov …
• Industriji, primeren je za ogrevanje proizvodnih hal preko seval, za toplotno obdelavo kovin, livarstvo, proizvodnjo in obdelavo stekla…
• Proizvodnjo in obdelavo keramike …
• Pri transportu, vedno bolj se uveljavlja in uporablja za pogon viličarjev, sredstev javnega prevoza in za pogon osebnih avtomobilov…

PLINSKA NAPELJAVA

Zunanje plinske instalacije

Zunanje plinsko omrežje je do stavbe lahko speljano v zemlji ali na prostem. Potek omrežja na prostem je redkejši način, saj je potrebno v takšnem primeru plinovod zaščititi pred vplivi temperaturnih sprememb in klimatskimi vplivi (zaščita pred korozijo) ter mehanskimi obremenitvami (npr. kompenzacija temperaturnih raztezkov, zaščita pred zunanjimi vplivi).
Najpogostejši način je torej vodenje plinovoda v terenu. Globina plinovoda se naj giblje med 0.6 in 1 metrom ter naj ne presega globine 2 metrov. Plinovod je izdelan iz PE ali jeklenih cevi, na njem pa se nahaja tudi zaporni element s teleskopskim nastavkom.

Zunanji hišni plinski priključek

Hišni priključek je del plinske instalacije, ki spaja zunanje plinsko omrežje ter plinsko cevno omrežje v stavbi. Hišni plinski priključek se zaključi na mestu glavnega zapornega elementa – požarne pipe. Ta je vgrajena na dostopnem mestu znotraj objekta (npr. klet, stopnišče, vhod), lahko tudi izven njega (fasadna priključna omarica).

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!/infoslo-ponudba]

Centralna kurjava - 1686201432

Centralna kurjava

Centralna kurjava

Centralna kurjava - 1686201432

Pri izgradnji novega ali pri prenovi obstoječega ogrevalnega sistema se pojavi vprašanje izbire energenta in ogrevalnega sistema. V poplavi reklamnih sporočil o ogrevalnih napravah in različnih ogrevalnih sistemih je za končnega uporabnika prava odločitev vse prej kot lahka. Ko se odločate za ogrevalni sistem bodisi pri novogradnji ali prenovi, je pomembno, da izberete strokovnjaka, ki je sposoben zasnovati celoten sistem od dimenzioniranja ogrevalne naprave do dimenzioniranja ogreval, cevovodov hidravličnihe lementov, dimnika in avtomatike. To lahko opravi le projektant ali inštalatersko podjetje z ustrezno kvalificiranim kadrom.

Pri zasnovi ogrevalnega sistema je treba preučiti arhitekturno zasnovo hiše, vrsto in debelino izolacije , vrsto zasteklitve in vrsto ogrevalnih teles (radiatorji, konvektorji, talno, stensko ali stropno ogrevanje). Samo pravilno izbran in dimenzioniran ogrevalni sistem lahko omogoča pravilno in varčno delovanje ogrevalne naprave.Zato v podjetju Termosan Franc rečnik s.p.,damo veliko pozornosti ravno na izbiro in čim prejšno amortizacijo vloženih sredstev.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

Klimatske naprave - 1686201431

Klimatske naprave

Klimatske naprave tudi v inverterski tehnologiji odlikuje tiho in ekonomično delovanje ter samodejno preklapljanje med ogrevanjem in hlajenjem. Opremljene so ...

Klimatske naprave

Klimatske naprave - 1686201431

Klimatske naprave tudi v inverterski tehnologiji odlikuje tiho in ekonomično delovanje ter samodejno preklapljanje med ogrevanjem in hlajenjem. Opremljene so s funkcijami za nočno in turbo delovanje, LED zaslon na klimatski napravi pa vam omogoča pregled nad vašimi nastavitvami.

Nova generacija inverterskih klimatskih naprav se ponaša z izjemno visokim koeficientom (preko 4) energetske učinkovitosti. Aparat ima ionizator, ki skrbi za dobro počutje v prostoru, saj ustvarja negativne ione in jih oddaja v prostor.

MULTI INVERTERSKE KLIMATSKE NAPRAVE

Multi inverterske klimatske naprave odlikuje visoko zmogljiva tehnologija, ki zagotavlja varčnost in optimalno delovanje aparata. Inverterska tehnolologija omogoča več kot 30% prihranka pri porabi energije. Enosmerni rotacijski kompresorji omogočajo, da se aparati optimalno odzivajo na naše potrebe in sicer tako, da zelo hitro dosežejo želeno temperaturo in jo nato zelo natančno vzdržujejo. Ena zunanja enota, na katero lahko montiramo do štiri notranje enote predstavlja prihranek pri montaži in seveda tudi pri prostoru.

Zagotavljajo elegantno in funkcionalno uporabo. S svojo elegantno obliko in številnimi funkcijami so vsestransko uporabne v različnih delovnih in bivalnih prostorih. Z namestitvijo 20 cm pod stropom omogočajo dobro porazdelitev klimatiziranega zraka. Številne funkcije, ki jih nastavite s pomočjo digitalnega upravljalnika, vam vselej zagotovijo po vaših željah prijetno ohlajen prostor.

Namestitev na steni pri tleh omogoča, da se hladen zrak najprej dvigne proti stropu, nato pa enakomerno pada proti tlom. S tem si zagotovite enakomerno klimatiziranje prostora ob minimalnem pihanju. Z elegantnimi oblikami se prilagodijo videzu prostora, z možnostjo upravljanja na daljavo pa se odlično prilagodijo tudi vašim potrebam.

V tudi samo 30 cm spuščene stropove lahko vgradite kasetne klimatske naprave praktičnih dimenzij 60 x 60 ali 90 x 90 cm V prostorih z višino 2,5 m ali več vam bodo na eleganten način omogočale nastavitev najugodnejšega osebnega okolja – s programiranim delovanjem ali z digitalnim daljinskim upravljanjem.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

 

Kopalnice - 1686201431

Kopalnice

Adaptacije kopalnic zahtevajo celosten pristop, poleg tega pa mora biti delo izvedeno maksimalno vestno in natančno, saj si tako dolgoročno ...

Kopalnice

Kopalnice - 1686201431

Adaptacije kopalnic zahtevajo celosten pristop, poleg tega pa mora biti delo izvedeno maksimalno vestno in natančno, saj si tako dolgoročno zagotovite brezhibno delovanje sistemov in vam kopalnica služi vrsto let. Poskrbeli bomo za celotno adaptacijo kopalnice od A do Ž, pri čemer bomo spoštovali dogovorjene roke in zvesto sledili vašim željam.

Pred pričetkom adaptacije vam bomo predstavili strokovno zasnovan načrt, prilagojen izbranemu prostoru, saj je to ključna iztočnica za kvalitetno opravljeno storitev. Tako boste lažje spremljali in nadzorovali potek adaptacije, prav tako pa z dobro zastavljenim načrtom pridobite garancijo kakovosti izvedbe storitve. Pri delu uporabljamo samo preverjene prvovrstne materiale z dolgo življenjsko dobo in zdravju prijaznimi sestavinami.

Storitve, ki jih zagotavljamo:

 • Odstranjevanje starih kopalniških elementov
 • Odstranjevanje stare keramike
 • Odstranjevanje stare inštalacije
 • Odvoz na deponijo
 • Štemanje in dolbljenje utorov za inštalacijo
 • Groba inštalacija vode
 • Napeljava cevi za talno ali radiatorsko ogrevanje
 • Električarska dela
 • Ometavanje utorov in ravnanje sten z ometom ter predpriprava za keramiko
 • Polaganje keramike in fugiranje fug
 • Slikopleskarska dela
 • Montaža kopalniških elementov
 • Finomontaža kopalniške opreme

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]