Računovodske storitve Ljubljana Posel in Gospodarstvo

Računovodske storitve Ljubljana

MM Konto smo podjetje, katerega osnovna dejavnost je opravljanje zunanjega računovodstva za mala in srednja podjetja ter društva in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki je zavezana vodenju poslovnih evidenc. Naše storitve prilagodimo dejavnosti posamezne organizacije ter njenim specifičnostim, načinu in obsegu poslovanja.

Zaupajo nam zasebniki, družbe, društva in zavodi. Sodelujemo in pripravljamo investicijske elaborate ter oddajamo vloge na razpise za subvencije in nepovratna sredstva. E-knjigovodstvo nam omogoča hiter in zanesljiv pretok informacij med servisom in strankami. Cenimo poslovnost in za zastavljene cilje veliko časa namenjamo izobraževanju. Delavci smo strokovno usposobljeni. Pomagamo vam optimizirati poslovanje v skladu z zakonodajo. V tem smislu vas tudi usmerjamo pri vaših poslovnih odločitvah.

Računovodskestoritve 100Znanje, izkušnje in nadgradnja programske opreme nam omogočajo, da lahko poslovne storitve za vas opravljamo tudi na sedežu vašega podjetja. Omogočamo vam vpogled in spremljanje glavne knjige kjerkoli in kadarkoli. Takšen način sodelovanja za vas pomeni velik prihranek časa in nepotrebnih poti, hkrati pa plemeniti vaše poslovanje.

Individualni pristop do vsakega našega naročnika dopolnjuje našo celotno storitev. Tako tudi na področju davčnega in računovodskega svetovanja, s pomočjo česar vam zagotavljamo optimalno poslovanje. Naš oseben način komuniciranja pomeni, da smo popolnoma seznanjeni s poslovanjem vaše organizacije in njenih posebnosti.

Poleg vseh računovodskih storitev vam nudimo tudi svetovanje in urejanje delovnih razmerij, ki so eno pomembnejših področji organiziranosti podjetja. Brez provizije pa poskrbimo tudi za vložitev odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici ali drugi odgovorni osebi.

Računovodske storitve 101

Želite računovodstvo, ki bi vam znalo prisluhniti in poiskati najboljšo rešitev? Potrebujete zanesljivega partnerja na področju kadrovskega ali poslovnega svetovanja?

MM Konto, računovodske storitve, smo pravi naslov za vas! Kontaktirajte nas že danes, in si tako zagotovite brezskrbno poslovanje! Svoje delo opravljamo vestno in kakovostno, v skladu z vsemi zakoni, ki jih nalaga država. Z svojimi dolgoletnimi izkušnjami in z individualnim svetovanjem, pa lahko našim strankam prihranimo marsikateri strošek!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca ali naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

PONUDBA-PODJETJA

Računovodstvo - 1716394152

Računovodstvo

Osnovna dejavnost MM Konta je opravljanje zunanjega računovodstva za mala in srednja podjetja ter društva in fizične osebe, ki samostojno ...

Računovodstvo

Računovodstvo - 1716394152

Osnovna dejavnost MM Konta je opravljanje zunanjega računovodstva za mala in srednja podjetja ter društva in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki je zavezana vodenju poslovnih evidenc. Naše storitve prilagodimo dejavnosti posamezne organizacije ter njenim specifičnostim, načinu in obsegu poslovanja. Za naše naročnike opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige
 • analitično evidenco saldkontov, z izpisi odprtih postavk
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelavo zaključnega računa
 • izdelavo medletnih bilanc
 • pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • vodenje blagajne
 • obračun plač
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun podjemnih podgodb in avtorskih honorarjev
 • knjiženje maloprodaje
 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C …)
 • izdelavo statistike finančnih računov
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun obresti
 • vlaganje izvršb
 • letno spremljanje trenutne bonitetne ocene pri vaših partnerjih

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca ali naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Delovna razmerja - 1716394152

Delovna razmerja

Obvladovanje tako pomembnega in občutljivega področja, kot so urejena delovna razmerja, je eno pomembnejših področji organiziranosti podjetja. Zato svojim naročnikom ...

Delovna razmerja

Delovna razmerja - 1716394152

Obvladovanje tako pomembnega in občutljivega področja, kot so urejena delovna razmerja, je eno pomembnejših področji organiziranosti podjetja. Zato svojim naročnikom svojo storitveno podporo nudimo tudi na tem področju:

 • obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • načrtovanje in izvedba izplačil osebnih dohodkov v skladu z veljavno zakonodajo
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • doseganje višjega neto dohodka predvsem vodstva in družbenikov posameznih družb
 • usklajevanje pravic in dolžnosti zaposlenih z veljavnimi predpisi zaposlovanju
 • mesečni obračun prispevkov za zasebnika
 • prijava potrebe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca ali naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Svetovanje - 1716394153

Svetovanje

Individualni pristop do vsakega našega naročnika dopolnjuje našo celotno storitev. Tako tudi na področju davčnega in računovodskega svetovanja, s pomočjo ...

Svetovanje

Svetovanje - 1716394153

Individualni pristop do vsakega našega naročnika dopolnjuje našo celotno storitev. Tako tudi na področju davčnega in računovodskega svetovanja, s pomočjo česar vam zagotavljamo optimalno poslovanje. Naš oseben način komuniciranja pomeni, da smo popolnoma seznanjeni s poslovanjem vaše organizacije in njenih posebnosti. Za naše naročnike opravljamo naslednje storitve:

 • sodelovanje pri inšpekcijskem in revizorskem pregledu
 • zmanjševanje davčnega tveganja ob morebitnem obisku davčnega inšpektorja
 • svetovanje iz področja davkov od dohodkov pravnih oseb
 • svetovanje iz področja davka iz dejavnosti (s.p. in samostojni poklici)
 • optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja
 • storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti
 • svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije
 • finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev)
 • priprava kompenzacij, asignacij
 • periodična poročila po želji naših strank
 • priprava dokumentacije za različne potrebe
 • sodelovanje z bankami in odvetniki
 • prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register
 • pomagamo optimizirati vašo osebno obdavčitev
 • drugo finančno in poslovno svetovanje

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca ali naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 014

Odškodninski postopki

Ste utrpeli poškodbo v prometni nesreči, pri opravljanju dela, na javni površini, na zavarovanih stanovanjskih objektih, vas je napadla ali ...

Odškodninski postopki

Izdelava pravilnikov, pravilnik o plačah, pravilnik o organizaciji, delovno-pravna ureditev, kadrovska administracija, interni akti podjetja 014
Ste utrpeli poškodbo v prometni nesreči, pri opravljanju dela, na javni površini, na zavarovanih stanovanjskih objektih, vas je napadla ali ugriznila žival? Menite, da ste žrtev medicinskih napak ali morda kaznivih dejanj?

Brez provizije poskrbimo za vložitev odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici ali drugi  odgovorni osebi. Kadar se odškodninski zahtevek zaključi s podpisom poravnave pri zavarovalnici, se odškodnina v celoti nakaže na oškodovančev račun.

Vodilo našega dela je strokovnost in profesionalnost, saj se zavedamo, da je le-to ključ do uspeha. Z vsako stranko opravimo osebni razgovor, kajti le dobro poznavanje primera in osebni kontakt vodita do uspeha.

Zavedamo se, da je le višina odškodnine merilo za uspeh, zato se zavzemamo za uspešno reševanje odškodninskih primerov.

Ker je ravnanje oškodovanca po nastopu škodnega dogodka ključnega pomena za uspešno vodenje odškodninskega postopka, svetujemo, da v primeru kakršnih koli vprašanj ali nejasnosti, brez odlašanja nas pokličete.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca ali naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE