Steelcon d.o.o. Gradbeništvo, Obrt in Storitve

Steelcon d.o.o. – Projektiranje, inženiring, Krško

V podjetju Steelcon d.o.o. imamo dolgoletne izkušnje pri projektiranju stavb, izvajanju gradbenega nadzora in vodenju gradbenih projektov. Našim strankam nudimo tudi strokovno svetovanje s področja projektiranja in inženiringa. Z veseljem vam bomo pomagali pri iskanju najbolj primerne in najbolj ugodne rešitve za vas. Smo hitri, zanesljivi in prijazni do strank.

Potrebujete nasvet pri zidavi novega objekta ali le prizidka? Strokovnjaki podjetja Steelcon d.o.o. smo pravi naslov za vas!

Za dodatne informacije nas pokličite na 041 708 290 ali pošljite elektronsko pošto na steelcon@siol.net.

V podjetju STEELCON d.o.o., projektiranje, inženiring in storitve izdelujemo projekte za:

 1. stanovanjske hiše
 2. večstanovanjske objekte
 3. počitniške hiše
 4. poslovno stanovanjske objekte
 5. poslovne objekte
 6. gostinske objekte
 7. industrijske objekte
 8. kmetijske objekte (hlevi s tehnološkim načrtom v sodelovanju s KGZS – Zavod Celje)
 9. legalizacije vseh objektov (nelegalna gradnja)

Vsi projekti so lahko:

 • idejni projekt (IP)
 • idejna zasnova (IDZ)
 • projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
 • projekt za izvedbo (PZI)
 • projekt izvedenih del (PID)

PONUDBA PODJETJA

Projektiranje - 1701745105

Projektiranje

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izdelana  v najkrajšem možnem času, kakovostno in tako, da investitorju poda vse podatke in ...

Projektiranje

Projektiranje - 1701745105

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izdelana  v najkrajšem možnem času, kakovostno in tako, da investitorju poda vse podatke in informacije, potrebne za nemoteno izvedbo objekta.

Projektna dokumentacija lahko obsega sledeče projekte:

 1. idejni projekt (IP): katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta
 2. idejna zasnova (IDZ): katere namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev
 3. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja
 4. projekt za izvedbo (PZI): katerega namen je izvedba gradnje
 5. projekt izvedenih del (PID): katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja

Posamezen projekt (PGD) lahko vsebuje:

 • vodilno mapo z urbanističnim delom
 • načrt arhitekture
 • načrt gradbenih konstrukcij
 • načrt elektro inštalacij in elektro opreme
 • načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
 • gradbeni načrt odstranjevalnih del
 • elaborate: elaborat gradbene fizike…

Steelcon d.o.o. - Projektiranje, inženiring, Krško 002

Inženiring

Za vas lahko pridobimo vse potrebne listine: lokacijska informacija z grafično prilogo prikaz parcele in potrdilo o parceli dokazilo o ...

Inženiring

Steelcon d.o.o. - Projektiranje, inženiring, Krško 002

Za vas lahko pridobimo vse potrebne listine:

 • lokacijska informacija z grafično prilogo
 • prikaz parcele in potrdilo o parceli
 • dokazilo o lastništvu
 • naročimo geodestki načrt
 • dokazilo, da je objekt zgrajen pred l. 1967
 • projektne pogoje
 • soglasja za priključitev
 • soglasja k projektnim rešitvam
 • pridobimo gradbeno dovoljenje

Steelcon d.o.o. - Projektiranje, inženiring, Krško 001

Projektna dokumentacija

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izvedena v najkrajšem možnem času, kakovostno ter da investitorju poda vse podatke in informacije, ...

Projektna dokumentacija

Steelcon d.o.o. - Projektiranje, inženiring, Krško 001

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izvedena v najkrajšem možnem času, kakovostno ter da investitorju poda vse podatke in informacije, potrebne za ustrezno in nemoteno izvedbo objekta. Pri projektiranju sledimo zahtevam in predpisom s področja zakonodaje – Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki ureja projektiranje in gradnjo objektov.

Projektna dokumentacija obsega sledeče projekte:

 1. idejni projekt (IP): katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta
 2. idejna zasnova (IDZ): katere namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev
 3. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja
 4. projekt za izvedbo (PZI): katerega namen je izvedba gradnje
 5. projekt izvedenih del (PID): katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja

Steelcon d.o.o. - Projektiranje, inženiring, Krško 004

Urbanizem

Ukvarjamo se z izdelavo vodilne mape projektne dokumentacije, ki je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev ...

Urbanizem

Steelcon d.o.o. - Projektiranje, inženiring, Krško 004

Ukvarjamo se z izdelavo vodilne mape projektne dokumentacije, ki je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje. V vodilni mapi so podane izjave o odgovornosti in pregledu celotnega projekta. Največji pomen  vodilne mape je pri upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodilna mapa za PGD vsebuje:

 1. naslovno stran
 2. splošne podatke o objektu in soglasjih
 3. podatke o izdelovalcih projekta
 4. izjavo odgovornega vodje projekta
 5. lokacijske podatke
 6. izkaze
 7. kopije soglasij ter soglasij za priključitev.

Lokacijski podatki vsebujejo:

 • prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele
 • opis usklajenosti s prostorskim aktom
 • prikaz lege objekta na zemljišču
 • prikaz značilnih prerezov
 • prikaz priključkov na infrastukturo
 • prikaz prometne ureditve
 • prikaz zunanje ureditve
 • opis pričakovanih vplivov objekta
 • elemente za zakoličenje
 • prikaz območja gradbišča

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE


  PROJEKTIRANJE

  REFERENCE