Varstvo pri delu, izdelava izjave z oceno tveganja Obrt in Storitve

Varstvo pri delu, izdelava izjave z oceno tveganja

V podjetju G.A. d.o.o se že več kot 25 let ukvarjamo s storitvami in svetovanjem na področju varstva pri delu, požarne varnosti in varnosti pri delu s kemikalijami. Izdelujemo izjavo z oceno tveganja in izvajamo praktično in teoretično usposabljanje zahtevano po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Nudimo predavanja o varnosti in zdravju pri delu, ki jih z vami koordiniramo in uskladimo po vaših željah in potrebah. Za vas lahko tudi vodimo evidence in vas pravočasno opozarjamo na pretekle roke usposabljanj, zdravniških pregledov, meritev ipd.

Nudimo storitve s področij:

Naš cilj je varnost in zadovoljstvo naših strank. Dosegamo ga z bogatimi izkušnjami, veliko količino znanja in strokovnostnjo pri delu.

Za dodatne informacije nas pokličite na 041 639 028, pošljite poizvedbo na info@gadoo.si ali obiščite našo uradno spletno stran.

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 010
Varstvo pri delu, izdelava izjave z oceno tveganja – GA d.o.o.

STORITVE

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 001

Varnost in zdravje pri delu

Potrebujete usluge s področja varstva pri delu ali svetovanje s tega področja? Mogoče zastopanje na invalidskih komisijah ali reševanje obrazcev ...

Varnost in zdravje pri delu

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 001

 • Potrebujete usluge s področja varstva pri delu ali svetovanje s tega področja?
 • Mogoče zastopanje na invalidskih komisijah ali reševanje obrazcev za invalidsko komisijo?
 • Imate težave z zaposlenimi?
 • Nimate navodil za varno delo?
 • Ali pa ne veste kaj vse zahtevajo predpisi?
Meritve razsvetljave in toplotnega udobja izvajamo z inštrumentom (MI 6401 Poly).

Za meritve hrupa uporabljamo inštrument proizvajalca Brül&Kjaer.

Kontaktirajte nas

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 004

Varstvo pred požarom

Na področju požarnega varstva opravljamo naslednje strokovne naloge: Svetovanje v zvezi s požarnim varstvom Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varstva pred ...

Varstvo pred požarom

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 004

Na področju požarnega varstva opravljamo naslednje strokovne naloge:

 • Svetovanje v zvezi s požarnim varstvom
 • Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varstva pred požarom
 • Pripravljanje in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varstvo pred požarom
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • Izdelava požarnih redov (požarni načrt, načrt evakuacije)
 • Izračun potrebnega števila gasilnih aparatov
 • Organiziramo izdelavo študije požarne varnosti
 • Vodenje evidenc varstva pred požarom
 • Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih ter obveščanje inšpekcije skladno z veljavno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu

Kontaktirajte nas

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 007

Varno delo s kemikalijami

Na področju ravnanja s kemikalijami izvajamo naloge svetovalca, ki sledijo iz Zakona o kemikalijah in sicer: Pomoč pri pripravi prijave ...

Varno delo s kemikalijami

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 007

Na področju ravnanja s kemikalijami izvajamo naloge svetovalca, ki sledijo iz Zakona o kemikalijah in sicer:

 • Pomoč pri pripravi prijave Uradu za kemikalije za vpis v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami
 • Izdelava navodil za varno delo s kemikalijami in ukrepi prve pomoči ob nezgodah
 • Nadzor in svetovanje nad ustreznim skladiščenjem kemikalij
 • Nadzor nad pravilnim zbiranjem, skladiščenjem in odstranjevanjem nevarnih odpadkov (ostankov in embalaže) v skladu s predpisi s področja odstranjevanja odpadkov
 • Nadzor nad vzdrževanjem sanitarno tehničnih pogojev, ki se nanašajo samo na kemikalije, v skladu s predpisi
 • Preverjanje ali so kemikalije ustrezno označene, razvrščene in pakirane, ter pisno obveščanje naročnika o tem
 • Preverjanje varnostnih listov za kemikalije glede usklajenosti s slovensko zakonodajo
 • Preverjanje in usklajevanje varnostnih listov (v angleščini in nemščini) ter etiket na embalažah izdelkov
 • Sporočanje Uradu za kemikalije RS o prometu s kemikalijami, ki jih naročnik sam uvaža v skladu s pravilnikom o sporočanju
 • Poučevanje zaposlenih, ki rokujejo z nevarnimi kemikalijami o njihovi uporabi in lastnostih
 • Priprava letnega poročila Uradu za kemikalije o imenih in količinah nevarnih kemikalij za preteklo leto
 • Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih in sicer s strani zdravstvenega inšpektorja, katerega predmet pregleda je delo z nevarnimi kemikalijami
 • Sestavljanje odgovorov na odločbe in zapisnike ter vlog za podaljšanje s strani zdravstvenega inšpektorja, katerega predmet pregleda je delo z nevarnimi kemikalijami
 • Nadzor nad pretekom rokov inšpekcijskih odločb s strani zdravstvenega inšpektorja, katerega predmet pregleda je delo z nevarnimi kemikalijami

Kontaktirajte nas

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 008

Storitve s področja vzdrževanja in elektro storitev

Na področju elektro vzdrževanja in meritev izvajamo naslednje naloge: Meritve elektro instalacij Meritve strelovodnih instalacij Elektromeritve delovne opreme Kontaktirajte nas ...

Storitve s področja vzdrževanja in elektro storitev

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 008

Na področju elektro vzdrževanja in meritev izvajamo naslednje naloge:

 • Meritve elektro instalacij
 • Meritve strelovodnih instalacij
 • Elektromeritve delovne opreme

Kontaktirajte nas

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 003

Pogodbeno sodelovanje

Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu v podjetjih: Vodenje predpisanih evidenc iz varnosti pri delu po Zakonu o varnosti ...

Pogodbeno sodelovanje

Izdelava varstva pri delu, izdelava izjave za oceno tveganja 003

Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu v podjetjih:

 • Vodenje predpisanih evidenc iz varnosti pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu
 • Svetovanje delodajalcu in strokovna pomoč pri urejanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju delovne opreme
 • Svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
 • Organizacija periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju
 • Izvajanje periodičnih preiskav v delovnem okolju – meritve toplotnih razmer, razsvetljave in hrupa
 • Organiziranje in opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme
 • Usklajevanje internih predpisov družbe z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
 • Opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo (kontrolni obhodi)
 • Sodelovanje pri izdelovanju navodil za varno delo
 • Spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkrivanje vzrokov zanje in pripravljanje poročil za delodajalca s predlogi ukrepov. V primeru hujših poškodb sodelovanje z upravnimi organi.
 • Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo, periodika in za novo zaposlene (usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu)
 • Sodelovanje pri organizaciji in pošiljanju delavcev na obdobne zdravniške preglede na stroške naročnika
 • Sodelovanje s specialisti medicine dela, prometa in športa
 • Izdelovanje letnih in občasnih poročil o stanju in problematiki varnosti in zdravja pri delu ter poškodb pri delu
 • Izdelava navodil za varno delo
 • Izdelava programov varnostnih ukrepov, dogovorov o skupnih varnostnih ukrepih
 • Sodelovanje pri pripravi pisnih sporazumov pri opravljanju del z drugimi družbami na skupnem delovišču
 • Izdelava evakuacijskih načrtov

Kontaktirajte nas

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

 

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  REFERENCE

  Reference

  Naše podjetje ima pogodbe z naslednjimi družbami, katerim izvaja celotni program varnosti pri delu in požarne varnosti.

  Lahko jih povprašate, če so zadovoljni z nami.

  • Tobačna Ljubljana d.o.o.
  • BAUMAX d.o.o., Ljubljana
  • Pozavarovalnica Sava, d.d.
  • RUTAR Marketing d.o.o.
  • Factor banka
  • Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
  • Eurolux d.o.o.
  • Bovis d.o.o.
  • ELMO d.d.
  • B.L.Watt d.o.o.
  • TERRA – R.B d.o.o.
  • PROCONI d.o.o.

  Druge reference

  Druga podjetja, katerim smo izdelali izjavo varnosti, izvedli usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti, izvedli elektro meritve in opravili pregled delovnih sredstev so:

  • BELINKA d.d.
  • JULON d.d
  • INPLET Sevnica
  • OBČINA IG
  • SVILANIT, d.d.
  • ZALOŽBA MODRIJAN
  • VIA BONA
  • LINDE KALTETECHNIK
  • Srednja gradbena šola Kranj
  • TOSAMA Domžale
  • AQUASAVA, d.o.o. Kranj
  • MOTVOZ IN PLATNO d.d.
  • VRTEC IG
  • RAZGORŠEK, d.o.o
  • CROSSAIR d.d.
  • GULIVER
  • IMMORENT d.o.o.
  • Obala Promet d.o.o.
  • KEMOSTIK
  • DINOS Holding, d.d.
  • SINDIKAT
  • KONEX CENTER d.o.o.
  • Dr. OETKER, d.o.o.
  • PREDILNICA LITIJA d.d.
  • AUREA PRESS d.o.o.
  • AICO
  • Stil Inženiring d.o.o.