Virtualna gradnja, 3D projektiranje, BIM projektiranje Gradbeništvo

Virtualna gradnja, 3D projektiranje, BIM projektiranje

Plus Hiša smo podjetje, ki vam nudi pomoč pri načrtovanju vseh vrst gradbenih posegov v prostor. Prizadevamo si za nove estetske kvalitete in lokacijam prilagojene prostorske umestitve. Vlagamo v najkvalitetnejše informacijske in tehnološke rešitve. Razpolagamo s sodobno prostorsko in informacijsko infrastrukturo ter licenčno programsko opremo. Osnovni pogoj uspešnega poslovanja je celovito izpolnjevanje zahtev in pričakovanj naših naročnikov. Naše temeljni cilj pa je zagotavljati vrhunske inženirske storitve na področju načrtovanja in gradnje objektov v zadovoljstvo naših naročnikov. Naše storitve so hitre, kakovostne in konkurenčno ugodne!

projektiranje 100

Ponujamo novejši pristop klasičnemu 2D projektiranju iz katerega je že na samem začetku razvidno kaj želite in kako bo to izgledalo, na ta način vam olajšamo predstavo kako bo vaš objekt v resnici izgledal – izdelamo virtualni 3D model objekta. Ne ponujamo samo vizualizacije, ampak mnogo več. V sodelovanju z ostalimi projektanti in izračuni energetske bilance po PHPP 07 dopolnimo 3D objekt kateri vsebuje že vse ključne detajle in informacije za zagotovitev energetske učinkovitosti. Iz takega dopolnjenega 3D modela lahko hitro pridobimo podatke za detajlno sestavo popisa del.

Na koncu ne bo presenečenj s strani izvajalca v smislu podražitve ponujenih del. Iz obstoječega modela izhajajo vsi nadaljnji načrti za PGD in PZI dokumentacijo. Stremimo k BIM modeliranju.

projektiranje 101Potrebujete pomoč pri gradnji vašega novega doma ali poslovnega prostora? Ne poznate vseh možnosti oz. si jih težko viziualizirate?

Plus Hiša smo pravi naslov za vas! Naše načrte izpeljemo najprej virtualno, nato še dejansko in vam pri tem pomagamo uresničiti sanje. Nudimo vam kakovostno in kvalitetno gradnjo, s preprostimi materiali. Vsak detajl najde svoje mesto v prijetno dokončanem objektu. Od ostalih podjetij nas loči strast do gradnje, brez katere ne gre!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

PONUDBA PODJETJA

3D Projektiranje - 1638140563

3D Projektiranje

Ponujamo novejši pristop klasičnemu 2D projektiranju iz katerega je že na samem začetku razvidno kaj želite in kako bo to ...

3D Projektiranje

3D Projektiranje - 1638140563

Ponujamo novejši pristop klasičnemu 2D projektiranju iz katerega je že na samem začetku razvidno kaj želite in kako bo to izgledalo, na ta način vam olajšamo predstavo kako bo vaš objekt v resnici izgledal – izdelamo virtualni 3D model objekta. Ne ponujamo samo vizualizacije, ampak mnogo več. V sodelovanju z ostalimi projektanti in izračuni energetske bilance po PHPP 07 dopolnimo 3D objekt kateri vsebuje že vse ključne detajle in informacije za zagotovitev energetske učinkovitosti. Iz takega dopolnjenega 3D modela lahko hitro pridobimo podatke za detajlno sestavo popisa del.

Na koncu ne bo presenečenj s strani izvajalca v smislu podražitve ponujenih del. Iz obstoječega modela izhajajo vsi nadaljnji načrti za PGD in PZI dokumentacijo. Stremimo k BIM modeliranju.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

Novogradnje - 1638140563

Novogradnje

Odločili ste se za gradnjo novega objekta, naj bo vaše vodilo kvaliteta. S tem mislimo predvsem na racionalno gradnjo z ...

Novogradnje

Novogradnje - 1638140563

Odločili ste se za gradnjo novega objekta, naj bo vaše vodilo kvaliteta. S tem mislimo predvsem na racionalno gradnjo z nizkimi obratovalnimi stroški. Če se tega zavedate, potem ste že na pravi poti. Pri načrtovanju novih objektov stremimo k popolnosti, predvsem v smislu energetske učinkovitosti in funkcionalnosti zasnove objekta. Pri taki zasnovi vam poiščemo konstrukcijske rešitve, ki zmanjšajo finančni vložek pri gradnji.

Če že vlagate v gradnjo nepremičnin, potem to storite premišljeno!

Ponudimo vam lahko:

 1.  Ogled lokacije parcele, za katero po potrebi izdelamo geodetski posnetek, katerega tudi kasneje uporabimo v projektni dokumentaciji.
 2.  Virtualni 3D izris objekta usklajen z vašimi željami in našimi idejnimi rešitvami.
 3.  Investicijsko oceno virtualnega objekta ločeno po posameznih delih.
 4.  Ovrednotimo učinke gradnje glede na prioriteto oz. faznost izvedbe glede na vaše finančno stanje.
 5.  Načrte.
 6.  Načrte v kompletu z upravnimi postopki za IDZ in PGD dokumentacijo.
 7.  Detajlno dokumentacijo za PZI, komplet z izračunom PHPP ter ključnimi detajli izvedbe.

Lahko pa se dogovorimo za delno sodelovanje, če že imate izbrane projektante.

Stremimo k popolnosti energetskih rešitev, zanima nas PH (pasivna hiša) in NEH (nizko energijska hiša) objekti. Vsaka stranka mora že pred pričetkom del vedeti, koliko bo znašal njen finančni vložek ter koliko časa ima na voljo.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

Celovita ponudba - 1638140563

Celovita ponudba

Držimo se načela, da zajamemo dobre vhodne podatke, jih obdelamo in na koncu dobimo dobre rezultate. To pomeni, da z ...

Celovita ponudba

Celovita ponudba - 1638140563

Držimo se načela, da zajamemo dobre vhodne podatke, jih obdelamo in na koncu dobimo dobre rezultate. To pomeni, da z dobro začetno idejno zasnovo lahko dosežemo zavidljive rezultate kateri vam bodo v objektu zagotavljali ugodje in ne bremena vaši denarnici tekom uporabe.

Celovita ponudba zajema:

 • svetovanje o gradnji katero je podkrepljeno z energetsko bilanco objekta, virtualno 3D projektiranje vašega objekta ter inženiring od začetka do konca gradnje skupaj z znanimi finančnimi sredstvi in terminskim planom izvedbe.

V primeru, da že imate svojega arhitekta-projektanta, se lahko dogovorimo za sodelovanje in tako skupaj dosežemo želene rezultate.

Predpostavke o učinkoviti gradnji:

 • energetski objekt z majhnimi toplotnimi izgubami,
 • racionalna zasnova objekta in razporeditev prostorov,
 • preverljiva energetska bilanca objekta podprta z programom PHPP07,
 • redosledni načrti in ustrezni detajli ključnih elementov,
 • predvidljive količine potrebnih del za dosego končnega cilja,
 • ustrezni (standardizirani) popisi del,
 • upoštevanje želj naročnika
 • nadzor gradnje, kontrola ključnih detajlov.

V podjetju smo mnenja, da zgoraj opisane postavke pripeljejo do kakovostnega objekta zato želimo s celovito ponudbo doseči kakovostni izdelek za vas.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

Energetska sanacija - 1638140563

Energetska sanacija

Odločate se za sanacijo vašega obstoječega objekta, pri tem naj vam bosta vodilo kvaliteta prenove ter zmanjšanje energije potrebne pri ...

Energetska sanacija

Energetska sanacija - 1638140563

Odločate se za sanacijo vašega obstoječega objekta, pri tem naj vam bosta vodilo kvaliteta prenove ter zmanjšanje energije potrebne pri ogrevanju za faktor 10, kar bo kasneje zmanjšalo obratovalne stroške. Če že na začetku temu posvetite dovolj pozornosti, se vam bo to obrestovalo v prihodnosti. Če ste se že odločili, da boste vložili vaš čas in denar v obnovo objekta, potem to storite premišljeno!

Rešitev za energetsko sanacijo je veliko, zato je treba izbrati najboljšo in najustreznejšo za vaš objekt in vaš žep. Detajli zahtevajo največ pozornosti, saj je od njih odvisen popis del in končna cena prenove objekta.

Če se boste odločili za ta korak, vam lahko ponudimo:

 • Idejna zasnova prenove: Izdelava računske letne energijske bilance stavb (za obstoječe stanje ter za izbran scenarij energetske sanacije, po metodologiji za nizkoenergijske oz. pasivne stavbe (PHPP07), z določitvijo računske potrebe stavb po energiji za ogrevanje.
 • Pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • Projekt za izvedbo (PZI)

Celovita energetska sanacija, ki vam jo ponujamo, zajema:

 1.  Ogled objekta (izmera, če obstoječi objekt načrtov nima.
 2.  Predlog ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.
 3.  Izračun letne energijske bilance stavbe z določitvijo računske potrebe stavbe po energiji za ogrevanje za obstoječe in predvideno stanje po metodologiji za nizkoenergijske oz. pasivne stavbe (PHPP07).
 4.  3D izris arhitekture objekta pred in po sanaciji (iz modela je razvidna celovita sanacija in izgled stavbe).
 5.  Natančni načrti z detajlno dokumentacijo za sanacijo.

Dokumentacija poleg IDZ, PGD in PZI dokumentacije zajema še PHPP izračun s podrobnimi detajli izvedbe saniranih delov vašega objekta. Hkrati se lahko izvedejo tudi upravni postopki za morebitne legalizacije objektov.

 • Preračun energijske bilance v času gradnje (morebitne spremembe, cenejše rešitve,…).
 • Nadzor energetske obnove, komplet z našo prisotnostjo na gradbišču. Na ta način zagotovimo, da bo objekt saniran na tak način, kot je bilo dogovorjeno!

Lahko pa se dogovorimo za delno sodelovanje, če že imate izbrane projektante. Na ta način zagotovimo, da bo objekt saniran na tak način kot je bilo dogovorjeno!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

Inženiring - 1638140563

Inženiring

1.faza IDZ – idejna zasnova projekta Vse se začne z idejo o gradnji, ob predpostavki, da že imate prostor namenjen ...

Inženiring

Inženiring - 1638140563

1.faza IDZ – idejna zasnova projekta

Vse se začne z idejo o gradnji, ob predpostavki, da že imate prostor namenjen gradnji. Prvi dokument je idejna zasnova, skupaj predvidimo naslednja izhodišča:

 • zasnova objekta (Ob upoštevanju vaših želja in potreb oblikujemo skupaj vaš bodoči objekt. Pomembno je, da že na začetku natančno definirate vaše želje in potrebe ter višino finančnega vložka, ker vam tako lahko ponudimo optimalne rešitve in v kasnejših fazah projekta ne prihaja do težav.),
 • energetska varčnost objekta (zaželena gradnja v NEH ali PH standardu),
 • postavitev finančnih ter časovnih okvirjev za izvedbo,
 • virtualni izris objekta v 3D obliki in
 • pregled virtualnega objekta in prilagajanje vašim željam ter pogojem iz predhodno pridobljene lokacijske informacije ter geodetskega načrta.

Idejna zasnova projekta je najpomembnejša faza, ki je nujni predpogoj za naslednje faze.

2.faza PGD, PZI – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo

 • pridobimo projektne pogoje, soglasja, izdelamo potrebno projektno dokumentacijo PGD
 • izdelamo projektno dokumentacijo PZI skupaj z detajli ključnih konstrukcijskih sklopov, kateri so usklajeni s PHPP 07 izračunom, določimo potrebne materiale in na podlagi predhodnih dveh opisov izdelamo kakovostne standardizirane popise del in terminski plan gradnje.
 • na podlagi PZI dokumentacije pridobimo ponudbene predračune posameznih izvajalcev. Točneje definiramo strošek gradnje po posameznih fazah. Skupaj izberemo najustreznejšega izvajalca, določimo pogodbene pogoje in podpišemo pogodbo za izvedbo.

3.faza GRADNJA

 • izvajamo nadzor nad gradnjo ter skrbimo, da se gradnja odvija skladno s pogodbenimi pogoji,
 • skrbimo za koordinacijo med vsemi udeleženci projekta,
 • usklajujemo morebitne spremembe,
 • s krbimo za mesečne situacije in potrdimo končni obračun in
 • virtualno vodimo gradnjo, sproti vpisujemo ključne podrobnosti posameznim sklopom – spodbujamo BIM gradnjo

4.faza UPORABA OBJEKTA

 • vodimo postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • predamo objekt naročniku z vso potrebno dokumentacijo, vključno z BIM informacijami in
 • spremljamo objekt v garancijski dobi ter poskrbimo za odpravo morebitnih napak.
 Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

Svetovanje - 1638140563

Svetovanje

Investitorju kateri ni podučen in nima izkušenj v gradbeništvu lahko pri odločitvah povezanimi z investicijo olajšamo delo, saj mu pomagamo ...

Svetovanje

Svetovanje - 1638140563
Investitorju kateri ni podučen in nima izkušenj v gradbeništvu lahko pri odločitvah povezanimi z investicijo olajšamo delo, saj mu pomagamo poiskati najustreznejše rešitve za dosego želenega cilja:

 1. svetujemo pri arhitekturnih rešitvah, katere so skladne z predpostavkami o učinkoviti gradnji,
 2. svetujemo v času priprave potrebne dokumentacije,
 3. svetujemo pri izbiri izvajalca, obračunu del in pogodbi z izvajalcem in
 4. svetujemo o primernosti sanacije obstoječega objekta katere so skladne z predpostavkami o učinkoviti gradnji.
Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani!

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE