Vzpostavljanje HACCP sistema, usposabljanje HACCP za zaposlene Obrt in Storitve

Vzpostavljanje HACCP sistema, usposabljanje HACCP za zaposlene, HACCP načrt

LI-JA storitve, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje smo podjetje, ki je pomemben partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi kompletnih strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, strokovnega usposabljanja vzpostavljanja HACCP sistema, požarnega varstva, gradbenega inženiringa, organiziranja seminarjev in usposabljanj. Za opravljanje strokovnih nalog imamo pridobljena vsa potrebna pooblastila. Naše kompetentno in usposobljeno osebje s svojim znanjem skrbi za celovito izvedbo storitve pri naročniku. S svojo vsestransko kompetentnostjo omogočimo strankam uspešnejše in ekonomičnejše poslovanje pri nižjih skupnih stroških dela in ob izboljšanju kakovosti delovnega okolja.

HACCP sistema, haccp načrt 100

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane. Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za živino, poljedelcev, živinorejcev, transport, skladiščenje živil, gostince, trgovce z živili in predelovalno živilsko industrijo. V podjetju uvedejo HACCP na osnovi načrta v štirinajstih korakih, ki poleg tega vključujejo sedem osnovnih načel. Uporablja se na vseh stopnjah proizvodnje živil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in distribucijo. Vse pogosteje pa se uporablja tudi za neživilske panoge, kot so farmacevtska in kozmetična industrija.

Preverjanje zagotavlja, da je načrt HACCP uspešen. Procesi preverjanja lahko vključujejo dejavnosti, kot so pregled načrtov HACCP, evidence KKT in KT, mikrobnih vzorčenj in analiz. Preverjanje vključuje tudi “potrjevanje” – proces iskanja dokazov za točnost sistema HACCP.

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas:

 • Strokovno usposabljanje odgovorne osebe za vzpostavitev HACCP sistema, ob koncu izdamo potrdilo;
 • Usposabljanje HACCP za vse zaposlene;
 • Pripravimo individualen HACCP načrt glede na naročnikove potrebe;
 • Pripravimo celotno dokumentacijo z vsemi obrazci in evidencami;
 • Uredimo vse zakonsko predpisane zahteve za izvajanje dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse in sistema HACCP;
 • Naročniku strokovno pomagamo pri opravljanju notranjega nadzora na podlagi sistema HACCP;
 • Celotno ponudbo prilagodimo potrebam naročnika.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

PONUDBA PODJETJA

HACCP 100

HACCP

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas: Strokovno usposabljanje odgovorne osebe za vzpostavitev HACCP sistema, ob koncu izdamo potrdilo; Usposabljanje ...

HACCP

HACCP 100

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas:

 • Strokovno usposabljanje odgovorne osebe za vzpostavitev HACCP sistema, ob koncu izdamo potrdilo;
 • Usposabljanje HACCP za vse zaposlene;
 • Pripravimo individualen HACCP načrt glede na naročnikove potrebe;
 • Pripravimo celotno dokumentacijo z vsemi obrazci in evidencami;
 • Uredimo vse zakonsko predpisane zahteve za izvajanje dobre higienske prakse, dobre proizvodne prakse in sistema HACCP;
 • Naročniku strokovno pomagamo pri opravljanju notranjega nadzora na podlagi sistema HACCP;
 • Celotno ponudbo prilagodimo potrebam naročnika.

Vse storitve opravlja strokovno usposobljena oseba, uni. dipl. inž. živilske tehnologije!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Varstvo pri delu - 1660384526

Varstvo pri delu

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas: Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu; Usposabljanje za varno delo z viličarjem; ...

Varstvo pri delu

Varstvo pri delu - 1660384526

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas:

 • Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu;
 • Usposabljanje za varno delo z viličarjem;
 • Usposabljanje za varno delo s težko gradbeno mehanizacijo;
 • Izdelava Izjave o varnosti z oceno tveganja;
 • Izdelava revizije obstoječe Izjave o varnosti z oceno tveganja;
 • Pregledi delovne opreme (stroji, viličarji, težka gradbena mehanizacija, itd.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Varstvo pred požarom - 1660384526

Varstvo pred požarom

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas: Usposabljanje iz varstva pred požarom; Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in ...

Varstvo pred požarom

Varstvo pred požarom - 1660384526

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas:

 • Usposabljanje iz varstva pred požarom;
 • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 • Požarni red;
 • Načrt evakuacije;
 • Oceno požarne ogroženosti;
 • Izračun števila gasilnih aparatov;
 • Požarno načrt;
 • Izvedba vaje evakuacije;
 • Pregled objektov glede varstva pred požarom;
 • Pregled ročnih gasilnih aparatov;
 • Pregled notranjih in zunanjih hidrantov;
 • Pregled aktivne požarne zaščite.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Koordinacija na gradbišču - 1660384526

Koordinacija na gradbišču

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas: Varnostni načrt za gradbišča; Delo koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču. ...

Koordinacija na gradbišču

Koordinacija na gradbišču - 1660384526

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas:

 • Varnostni načrt za gradbišča;
 • Delo koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Delo izvajamo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005).

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE

  REFERENCE

  Reference

  • Etri Skupnost
   • Jazon d.o.o.
   • Zavod Jazon
   • Novi Armal Maribor z.b.o so.p
   • Allium z.o.o. -so.p.
  • Magneti Ljubljana d.d.
  • R-UNIGARD d.o.o.
  • DHH.si d.o.o.
  • Conrad Electronic d.o.o. družba za trgovino k.d.
  • Telprom d.o.o.
  • GASCO, Janko Zaman s.p.
  • MTK MESARSTVO d.o.o.
  • Avtovleka Požar d.o.o.
  • Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p.
  • Kozmetika in masaže, Jana Lah s.p.
  • STUDIO SONČEK, dejavnost za nego telesa, Boris Papež s.p.
  • in mnogi drugi…