Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje Posel in Gospodarstvo

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje

BI NOVA d.o.o. smo zavarovalno posredniška družba za podjetja, ki vam nudi izdelavo in izvedbo inovativnih zavarovalnih rešitev po meri vašega podjetja. Naše področje delovanja obsega načrtovanje in dogovarjanje vseh vrst zavarovanj, kot so premoženjska zavarovanja, zavarovanja voznih parkov, kavcijska zavarovanja kot tudi zavarovanja izvoznih in domačih terjatev ter osebna zavarovanja.

Našim strankam pomagamo pri procesu prepoznavanja bistvenih nevarnosti, ki lahko v posameznih primerih pomenijo veliko premoženjsko ali finančno izgubo in v določenih primerih ogrožajo obstoj podjetja. Na osnovi prepoznanih nevarnosti načrtujemo prilagojene zavarovalne rešitve po meri podjetja za katere na zavarovalnem trgu poiščemo optimalne in stroškovno ugodne zavarovalne rešitve. Strankam zagotavljamo ustrezno strokovno pomoč ob nastanku zavarovanih škodnih primerov. Glede na to, da je sklenjena zavarovalna polica dejansko samo obljuba, da bo zavarovalnica povrnila nastalo zavarovano škodo, pravi test le te pride šele z nastankom škode. Mi poskrbimo, da se ta obljuba izpolni v skladu z določbami sklenjene zavarovalne police.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 100

BI NOVA d.o.o. se loči od konkurence po unikatnem pristopu do naših strank kjer so vedno v ospredju interesi stranke do katerih razvijamo osebni, dolgoročni in partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Za vsako podjetje posebej poiščemo optimalno zavarovalno rešitev, ki pomeni primerno zaščito za nevarnosti, ki podjetje ogrožajo. Dolgoletne izkušnje z načrtovanjem zavarovalnih programov za podjetja in uveljavljenimi odnosi z zavarovalnicami nam omogočajo, da vedno najdemo najustreznejšo zavarovalno rešitev.

Naši zaposleni delavci imajo za seboj dolgo vrsto uspešno dogovorjenih zavarovalnih programov tako v domačem kot tudi v mednarodnem zavarovalnem okolju.

Skupaj s strankami si prizadevamo za iskanje najboljših poti in optimalnih rešitev pri dogovarjanju zavarovalnih rešitev ter celostnem upravljanju s tveganji v podjetjih. Ob tem stremimo k temu, da s kvaliteto storitev ter znanjem presegamo vaša pričakovanja. Naša konkurenčna prednost se odraža v unikatnem pristopu do naših strank kjer so vedno v ospredju interesi stranke do katerih razvijamo osebni, dolgoročni in partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 101

Verjamemo, da so VARNOST, STROKOVNOST in ZAUPANJE načela, ki jih postavljamo v ospredje svojega poslovanja.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

PONUDBA PODJETJA

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 010

Zavarovalne rešitve za podjetja

Z večletnimi izkušnjami pri načrtovanju in upravljanju zavarovalnih programov za podjetja smo pridobili specifična znanja, ki se vežejo na posamezno ...

Zavarovalne rešitve za podjetja

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 010

Z večletnimi izkušnjami pri načrtovanju in upravljanju zavarovalnih programov za podjetja smo pridobili specifična znanja, ki se vežejo na posamezno panogo v kateri podjetje deluje.

Posamezne specifične nevarnosti, ki se pojavljajo v podjetjih lažje prepoznamo in jih vgradimo v zavarovalne rešitve ali v okviru standardnih zavarovalnih storitev oziroma kot dodaten dogovor k obstoječim zavarovalnim rešitvam. Izpostavljenost posameznim nevarnostim se od podjetja do podjetja lahko precej razlikuje in mi poskrbimo, da se le te ustrezno analizira ter poišče primerno zavarovalno rešitev.

Na podlagi ogleda podjetja in s strani podjetja pridobljene zavarovalne dokumentacije oblikujemo razpisno dokumentacijo za povpraševanje primernih zavarovanj, prispele ponudbe analiziramo ter le te predstavimo v primerljivi obliki podjetju. Ob tem zasledujemo cilj sklenitve kvalitetnih zavarovanj po konkurenčnih cenah.

Prednosti:

 • Optimizacija stroškov,
 • načrtovanje inovativnih zavarovalnih rešitev,
 • strokovno svetovanje pri izbiri pravega zavarovanja,
 • uveljavljanje škod in pogajanja z zavarovalnicami,
 • ažurno poznavanje aktualnih zavarovalnih ponudb,
 • urejanje vseh zavarovanj preko ene točke.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 015

Servisiranje mednarodnih zavarovalnih programov

Glede na vključenost podjetja BI NOVA d.o.o. v mednarodno partnersko zavarovalno posredniško  mrežo TRUST RISK CONTROL, opravljamo servisiranje podjetij tujih ...

Servisiranje mednarodnih zavarovalnih programov

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 015

Glede na vključenost podjetja BI NOVA d.o.o. v mednarodno partnersko zavarovalno posredniško  mrežo TRUST RISK CONTROL, opravljamo servisiranje podjetij tujih multinacionalk, ki imajo hčerinska podjetja v Sloveniji.

Prav tako imamo preko TRUST RISK CONTROL možnost da ponudimo servisiranje slovenskih podjetij v tujini s prisotnostjo v več kot 80 državah sveta in z dostopom do mednarodnega zavarovalnega trga.
Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.
Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 016

Prehrambna industrija

Proizvodnja podjetja v prehrambni panogi upravljajo z večjim premoženjem, ki ga potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti od zgradb, opreme, strojev ...

Prehrambna industrija

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 016

Proizvodnja podjetja v prehrambni panogi upravljajo z večjim premoženjem, ki ga potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti od zgradb, opreme, strojev in zalog. Tovrstno premoženje se običajno zavaruje vsaj za premoženjske nevarnosti. Kot specifično nevarnost vezano na panogo je potrebno obravnavati nevarnost samovžiga na zalogah, ki se uporabljajo kot hrana za živali, ki jih imajo podjetja v reji.

Same živali so lahko izpostavljene tudi raznim boleznim, stroške njihovega zdravljenja pa lahko posebej zavarujemo, prav tako kot tudi škodo, ki podjetju nastane zaradi pogina le teh.

Prehrambna industrija je posebej izpostavljena za nevarnosti povezane z uporabo njihovih proizvodov pri potrošnikih. V takem primeru oškodovani potrošniki lahko vložijo zahtevo za odškodnino zaradi njihovega poškodovanja. Tovrstne nevarnosti se zavarujejo s sklenitvijo zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti za izdelke  in tudi z zavarovanjem odpoklica, v kolikor je le ta potreben zaradi preventivne zaščite potrošnika.

Po pregledu obsega nevarnosti poiščemo optimalno zavarovalno rešitev in le to implementiramo pod konkurenčnimi pogoji.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

Avtomobilska industrija - 1701740795

Avtomobilska industrija

V avtomobilski industriji obstaja velika prepletenost dobaviteljev in poddobaviteljev, ki dobavljajo dele in sklope za uporabo v končnem proizvodu avtomobilu. ...

Avtomobilska industrija

Avtomobilska industrija - 1701740795

V avtomobilski industriji obstaja velika prepletenost dobaviteljev in poddobaviteljev, ki dobavljajo dele in sklope za uporabo v končnem proizvodu avtomobilu. V povezavi s tem je še posebno v tej panogi pomembno primerno urediti zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke, ki je v večini primerov predpogoj za pridobitev statusa dobavitelja za avtomobilsko industrijo.

Glede na to, da do škod lahko prihaja tudi že v vmesnih fazah, ko se posamezni deli in podsklopi vgrajujejo v druge sestavne sklope, je v zadnjem času osnovno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke možno razširiti tudi za škode, ki nastanejo v proizvodnem procesu kupca sestavnega dela.

Za napake iz proizvodov, ki lahko pomenijo nevarnost za zdravje uporabnikov in jih je potrebno odpoklicati iz trga zaradi dejanskih ali možnih napak se dogovarja zavarovanje za stroške, ki nastajajo ob takem dejanju.

Tudi v primeru, da podjetje posluje v več državah, se dogovorimo za ustrezno zavarovalno rešitev.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 019

Lesna industrija

Lesna industrija je ena od požarno najbolj izpostavljenih dejavnosti. Iz tega razloga se  posebna pozornost namenja primernemu načrtovanju požarnega zavarovanja ...

Lesna industrija

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 019

Lesna industrija je ena od požarno najbolj izpostavljenih dejavnosti. Iz tega razloga se  posebna pozornost namenja primernemu načrtovanju požarnega zavarovanja in lahko tudi skupaj z zavarovalnico, načrtovanju preventivnih in zaščitnih ukrepov za zmanjševanje požarne ogroženosti, kar lahko vpliva tudi na oceno izpostavljenosti in posledično na izračun premije.

Poleg načrtovanja požarnega zavarovanja in zavarovanja strojeloma je potrebno posebno pozornost nameniti tudi zavarovanju obratovalnega zastoja, saj škoda zaradi obratovalnega zastoja lahko predstavlja celo prevladujoči del škode, ki prvotno nastane zaradi zavarovane nevarnosti.

Načrtujemo obseg zavarovanj, ki bo nudil primerno zavarovalno zaščito tudi v primeru velikih škod.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 012

Papirna industrija

Zaradi velike vrednosti premoženja tovrstnih podjetij, ki se nahaja v zgradbah, opremi in zalogah ter raznovrstnih nevarnosti, ki so jim ...

Papirna industrija

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 012

Zaradi velike vrednosti premoženja tovrstnih podjetij, ki se nahaja v zgradbah, opremi in zalogah ter raznovrstnih nevarnosti, ki so jim izpostavljena se za ta podjetja večinoma dogovarjajo kompleksni zavarovalni programi s širokim obsegom kritja, ki jih v praksi poznamo pod nazivom »ALL RISK«.

S tovrstnim zavarovanjem se zavaruje širok spekter nevarnosti od običajnih premoženjskih nevarnosti in obratovalnega zastoja kot tudi za specialne nevarnosti vezano na industrijo.

Posebno pozornost se nameni tudi zavarovanju odgovornosti od splošne, delodajalčeve in proizvajalčeve. V zadnjem času še posebno na pomenu pridobiva zavarovanje odgovornosti za ekološke škode.

Z dolgoletnimi izkušnjami pri zavarovanju podjetij v papirni panogi vam pomagamo dogovoriti obseg zavarovanj, ki vam bo nudil oporo za širok nabor nevarnosti.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 018

Gradbeništvo in inžiniring

Poleg zavarovanja lastnega premoženja za običajne premoženjske nevarnosti se poseben poudarek daje dogovarjanju dodatnih zavarovanj vezanih na projekte, ki jih ...

Gradbeništvo in inžiniring

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 018

Poleg zavarovanja lastnega premoženja za običajne premoženjske nevarnosti se poseben poudarek daje dogovarjanju dodatnih zavarovanj vezanih na projekte, ki jih gradbena in montažna podjetja izvajajo.

Poznamo posebna gradbena in montažna zavarovanja, ki zajemajo širok spekter nevarnosti v času gradnje oziroma montaže tako na predmetu samega projekta, kot tudi za škode na obstoječih objektih in stvareh, ki jih podjetja potrebujejo za izvajanje del. Običajno se dogovori tudi kritje za škode, ki lahko nastanejo v času garancije.

V kolikor do škod lahko  pride zaradi napak v projektu  lahko tovrstne škode zavarujemo s sklenitvijo zavarovanja projektantske odgovornosti.

Ne glede na vrsto in kompleksnost gradbenega oziroma montažnega projekta poiščemo najustreznejšo obliko zavarovanja.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 020

Logistika

Za logistična podjetja z velikim voznim parkom dogovarjamo skupinske zavarovalne police za zavarovanje kaska, avtomobilske odgovornosti, nezgodno in odgovornostno zavarovanje ...

Logistika

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 020

Za logistična podjetja z velikim voznim parkom dogovarjamo skupinske zavarovalne police za zavarovanje kaska, avtomobilske odgovornosti, nezgodno in odgovornostno zavarovanje voznika ter zavarovanje pravne pomoči.

Pri načrtovanju ustreznega zavarovanja še posebno pozornost namenimo analiziranju preteklega škodnega dogajanja in le temu prilagodimo obseg in način predlaganega zavarovalnega programa.

Za prevozna podjetja dogovarjamo tudi zavarovanja prevozniške odgovornosti ter transportna zavarovanja za blago v transportu.

Obseg škod bistveno vpliva na izračun zavarovalne premije, mi pa vam lahko pomagamo prepoznati razloge  ter s preventivnimi ukrepi načrtati pot za zmanjševanje škod.  

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 017

Javna podjetja

Za javna podjetja kot so bolnice, komunalna podjetja, občine in podobno načrtujemo primeren obseg zavarovanih nevarnosti in pripravljamo dokumentacijo za ...

Javna podjetja

Zavarovalni posrednik, zavarovanja za podjetja, zavarovanje odgovornosti za podjetje 017

Za javna podjetja kot so bolnice, komunalna podjetja, občine in podobno načrtujemo primeren obseg zavarovanih nevarnosti in pripravljamo dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa za nakup zavarovanj v zavarovalno tehničnem delu. Prispele ponudbe analiziramo glede njihove primerljivosti in skladnosti z izdelano ponudbeno dokumentacijo.

Pripravimo dokumentacijo za izbor najugodnejšega ponudnika glede na postavljene kriterije izbora. Po sklenitvi zavarovalnih pogodb skrbimo za ažurno obnovo le teh in pomagamo v primeru nastalih zavarovanih škodnih dogodkov.

Zaupajte pripravo razpisne dokumentacije in načrtovanje primernega obsega zavarovanj strokovnjakom z izkušnjami.

Za več informacij, kako vam lahko pomagamo najti in dogovoriti optimalne zavarovalne rešitve ter vas tako zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo obstoj vašega podjetja, nam lahko pišete na preko spletnega obrazca ali pa nas kontaktirate preko naše telefonske številke. Prav tako ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani! Za podjetja ponujamo tudi brezplačen pregled obstoječih zavarovalnih rešitev z vključenimi našimi predlogi za njihovo izboljšanje.

 

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE


  KORIST ZA PODJETJA

  Vedno več podjetij uporablja naše storitve za strokovno svetovanje pri načrtovanju primernih zavarovalnih kritij in inovativnih zavarovalnih rešitev, kar podjetju prihrani čas ob načrtovanju in dogovarjanju le teh.

  Kot strokovnjaki na zavarovalnem področju imamo znanje in izkušnje s katerimi zagotavljamo, da so dogovorjeni zavarovalni programi tudi stroškovno optimalni, kar za podjetja lahko pomeni večji finančni prihranek za zavarovalne premije.

  Ob sodelovanju z nami ima podjetje eno kontaktno točko preko katere lahko v celoti upravlja s področjem ureditve zavarovanj tako v fazi sklepanja, administriranja, obnavljanja kot tudi v primeru škod. Glede na odlično poznavanje zavarovalne panoge in ključnih ljudi v zavarovalnicah, ki delajo na specifičnem zavarovalnem področju, lahko  zagotovimo odlične in konkurenčne zavarovalne rešitve.

  Za podjetja, ki potrebujejo zavarovalne rešitve v tujini lahko le te servisiramo preko partnerske mreže TRUST RISK CONTROL, katere član smo.

  zavarovanja 103

   

  BREZPLAČNA OCENA VAŠE ZAVAROVALNE POLICE PODJETJA

  Imate vprašanje in potrebujete odgovore? Želite da vam izdelamo brezplačno oceno vaše obstoječe zavarovalne police podjetja?
  Pišite nam na info@binova.si ali izpolnite naš kontaktni obrazec.