ZIKŠT 3 JEZERA

Doživljaj narave na Braslovškem jezeru

 

Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera Braslovče

ZIKŠT 3 jezera, Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera Braslovče je neprofitni zasebni zavod, ki deluje od leta 2015. Zavod 3 jezera deluje na širšem družbenem področju občine Braslovče in skrbi za upravljanje, koordinacijo, povezovanje, promocijo in pripravo ter izvedbo vsebin s področja turizma, kulture, športa in izobraževanja.

ZIKŠT 3 jezera je v sodelovanju z Občino Braslovče pogodbeni upravljalec Doma kulture, pogodbenik Pošte Slovenije, nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra Braslovče in organizator številnih prireditev in dogodkov v kraju. Zavod skrbi za bogat in pester kulturni program z odličnimi umetniki in znani estradniki; glasbeni, gledališki in drugi programi pa so namenjeni tako odraslim kot otrokom. Preko povezovanja z različnimi partnerji ponuja razne brezplačne izobraževalne programe za domačine in občane sosednjih občin, organizira pa tudi druge delavnice, tečaje in seminarje za pridobivanje novih znanj in veščin.

Kot nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra (TIC) Braslovče povezuje in v svojih prostorih ponuja izdelke lokalnih ponudnikov, promovira občino ter njene turistične znamenitosti, torej skrbi za celovito promocijo in trženje ter izvedbo oziroma turistično vodenje domačih in tujih turistov. Sodeluje v projektih za razvoj podeželja in se v različnih evropskih in nacionalnih projektih povezuje z raznimi organizacijami in inštitucijami.

V okviru dejavnosti Zavoda pa so na voljo tudi otroške animacije, izvedba rojstnih dni, raznih avantur, teambuildingov, posvetov, konferenc, ekskurzij in drugih doživetij v čudovitem, z neokrnjeno naravo ter pomembno kulturo in zgodovino bogatem kraju pod zakraselo Dobroveljsko planoto.

Zavod 3 jezera si želi obogatiti družbeno dogajanje v kraju, povezovati domačine in celotno Spodnjo Savinjsko dolino, želi sodelovati pri sooblikovanju in razvoju kraja, pri dvigu ravni prepoznavnosti in pomembnosti v slovenskem turističnem prostoru ter domačinom pripeljati različne vsebine za osebno, poslovno in duhovno rast.

PROJEKTI

Doživljaj narave na Braslovškem jezeru

 

ZIKŠT 3 jezera, vodilni partner projekta, je v partnerstvu z Občino Braslovče, s Turističnim društvom Braslovče in Podjetjem Titanic d.o.o. (PE Brunarica jezero) na 2. javnem pozivu LAS Spodnje Savinjske doline (SSD) kandidiralo s projektom Doživljaj narave na Braslovškem jezeru in se uvrstilo med štirinajst projektov, ki se bodo v prihodnjih dveh letih sofinancirali iz sredstev LAS v okviru tematskega področja 2. – razvoj osnovnih storitev. Ocenjena vrednost projekta znaša 55.723,86 evrov, od tega v partnerstvu računamo na 39.972,91 evrov nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.

 

Cilj projekta je izboljšanje stanja infrastrukture ob jezeru za izboljšanje pogojev za aktivno preživljanje prostega časa in pogojev za gospodarski razvoj območja.

 

Aktivnosti:

A1: investicija in investicijsko vzdrževalna dela; nosilec Občina Braslovče

A2: priprava in izvedba interaktivne in digitalizirane učne poti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A3: izvedba programov; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A4: sezonsko urejanje okolice; nosilec Turistično društvo Braslovče

A5: promocija projekta in obveščanje javnosti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A6: koordinacija in administrativno vodenje projekta; nosilec Občina Braslovče

ZIKŠT 3 jezera, kot vodilni partner projekta, prevzema izvedbo aktivnosti A2, v okviru katere bo vzpostavljena interaktivna gozdna učna pot okoli Braslovškega jezera z animiranim likom »Riba Biba«, in izvedbo aktivnosti A3, v okviru katerega bodo izvedena animirana vodenja skupin ter pilotni eko-kamp za otroke.

V okviru aktivnosti A5 bo ZIKŠT 3 jezera vseskozi tekoče obveščal javnost o izvajanju projekta in dogodkih, povezanih s projektom.

 

 

Povezave:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,

Program razvoja podeželja,

LAS Spodnje Savinjske doline

POVPRAŠEVANJE

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]