Čebelarska zveza društev Maribor

Čebelarska zveza društev Maribor

Na pobudo čebelarjev takratne čebelarske podružnice Sv. Lovrenc na Pohorju, ki je bila objavljena v Slovenskem čebelarju 31. januarja 1923, je bila 4. novembra 1923 v Mariboru na ustanovnem občnem zboru ustanovljena Zveza čebelarskih podružnic Maribor. Osnovna cilja sta bila vzpostavitev organizirane povezanosti na območju štajerske in pridobitev društvenega čebelarskega blagovnega oddelka za oskrbovanje čebelarjev s čebelarskimi potrebščinami in odkup čebeljih pridelkov. Za prvega predsednika je bil izvoljen Jurij Džamonja, za podpredsednika pa Ivan Jurančič, takratni znani štajerski čebelar, potovalni čebelarski učitelj in odličen organizator.

Čebelarska zveza društev Maribor praznuje svoje obletnice od leta 1923 ne pa od leta 1878, čeprav je dokumentirano, da je organizacija za Maribor in okolico dobro delovala že zagotovo vsaj od 1878 leta dalje. Torej bi lahko trdili, da je za nami organiziranega dela 135 let. Očitno je naša zveza ženskega spola in skriva svoja prava leta. Ko pogledamo v preteklost, se vidi, da je Maribor igral svojo vlogo na Spodnjem Štajerskem, razpet med Gradcem in Ljubljano.

Kljub vsem najboljšim željam vodstva zveze se je delovanje le-te počasi uveljavljalo in po nekaj letih pridobilo zaupanje pri čebelarskih podružnicah. Organizirali so predavanja, razstave in razvijali povezave. Iz pisnih virov ugotavljamo, da jim je po letu 1930 le uspelo ustanoviti v Mariboru prodajalno s čebelarskimi potrebščinami in vključiti še več takratnih čebelarskih podružnic. Ko so se začeli kazati rezultati trdega dela vodstva zveze, je v naše kraje prihrumel okupator, ki je z izseljevanjem zavednih Slovencev na Štajerskem, duhovščine, učiteljev in sploh slovenskih zavednih veljakov tudi v čebelarstvu izničil vse dotedanje napore.

Kmalu po vojni so vztrajni čebelarji ponovno pričeli delovati v svojih stanovskih organizacijah. Tako je predvojni Podružnični zvezi Maribor uspelo pridobiti primeren prostor, lokal v Tyrševi, kjer so že 6. februarja 1946 ponovno odprli društveno prodajalno s čebelarsko opremo, katera deluje še danes.

 

 

Pomembni mejniki ČZD Maribor

 • Na ustanovnem občnem zboru 25. februarja 1951 je bilo v Mariboru ustanovljeno Čebelarsko društvo za Maribor in okolico, ki je bilo v skladu z novim zakonom registrirano kot civilno-pravna oseba, v okolici pa so se lahko ustanavljale le čebelarske družine brez statusa pravne osebe, ki so bile vključene v matično čebelarsko društvo.
 • Čebelarsko društvo za Maribor in okolico se je preoblikovalo in sočasno na občnem zboru 29. februarja 1976 preimenovalo v Medobčinska zveza čebelarskih družin Maribor za območja občin: Maribor, Slovenska Bistrica in Lenart v Slovenskih goricah, s sedežem v Mariboru.
 • Na rednem letnem občnem zboru 1. marca 1997 je Medobčinska zveza čebelarskih družin Maribor sprejela nova pravila zveze in jih uskladila zakonom ter dobila tudi novo enostavnejše ime: “Čebelarska zveza društev Maribor.”
 • Pri Betnavskem gradu je Zveza po letu 1990 vzpostavila Čebelarski center, ki je je postal pomembno mesto oskrbe čebelarjev za celotno območje severovzhodne Slovenije in Koroške. Namenjen je bil tudi potrošnikom čebelarskih pridelkov in izdelkov, srečevanju čebelarjev ter sprejemu skupin otrok, šolarjev in turistov s predstavitvijo čebelarstva v živo v poletnem času.

 

Organi zveze

 

Predsednik in zastopnik Zveze: Vogrinec Vlado

UO sestavljajo: vsi predsedniki članic Zveze (23), predsednik Zveze in tajnik Zveze
NO sestavljajo: predsednik NO Bojan Bodljaj in člana Mujovič Svetozar, Korošec Marjan

Častno razsodišče sestavljajo:

 • Predsednik: Jedlovčnik Norbert,
 • 2 člana: Pušnik Zvonko, Korošec Drago,
 • nadomestna člana: Blažič Vido, Rudl Andrej

Društva ČZDM

Naziv čebelarskega društva

Funkcionar

Ime in priimek 

ČD Alojz Greif Hoče PredsednikMiran Pregl
TajnikDrago Korošec
ČD Ivan Jurančič CerkvenjakPredsednikLeon Grager
TajnikVido Blažič
ČD Jože Hribar Maribor – TaborPredsednikLidia Anna Inkret
TajnikMarjan Korošec
ČD Kamnica-BresternicaPredsednikVlado Kamenšek
TajnikTomaž Robič
ČD Lovrenc na PohorjuPredsednikAngela Obrulj
TajnikSašo Porok
ČD MakolePredsednikKatja Sagadin
TajnikHajšek Ivan
ČD MalečnikPredsednikFranc Stramec
TajnikZdenko Šilc
ČD Maribor – mestoPredsednikMujovič Svetozar
TajnikKenad Ahmetović
ČD PesnicaPredsednikLuka Lešnik
TajnikMarijan Pipuš
ČD Peter Močnik Studenci – PekrePredsednikVladimir Vogrinec
TajnikGabrijel Stavbar
ČD Pobrežje – DuplekPredsednikOto Štrucl
TajnikBožidar Potočnik
ČD PoljčanePredsednikAndrej Rojs
TajnikTadej Ačko
ČD RačePredsednikFranc Hergan
TajnikMihael Močnik
ČD RušePredsednikSmolar Uroš
TajnikMiro Valenčič
ČD Selnica ob DraviPredsednikJanko Šarman
TajnikTomaž Kričej
ČD SlivnicaPredsednikAlojz Lipnik
TajnikZvonko Pušnik
ČD Slovenska BistricaPredsednikMaksimiljan Prah
TajnikGorazd Levart
ČD Sveta AnaPredsednikJožef Kolarič
TajnikAndrej Zemljič
ČD Sv. Jurij v Slovenskih goricahPredsednikStanislav Senekovič
TajnikVesna Senekovič
ČD Sv. Trojica – LenartPredsednikAnton Žižek
TajnikLudvik Matjašič
ČD Velka – Sladki VrhPredsednikJožef Bauman
TajnikAdrian Klampfer
ČD Zg. KungotaPredsednikAleksander Varga
TajnikAndrej Rudl
Društvo izdelovalcev medenih pijač MariborPredsednikMarko Cesar
TajnikBranko Nemec
Društvo Medena kraljicaPredsednikBratinščak Branko
TajnikSlavica Božič

Sekcije

V ČZD Maribor obstajajo naslednje komisije in sekcije:

Komisija za čezmejno sodelovanje
Predsednik: Norbert Jedlovčnik
Člani: Jožef Bauman, Vladimir Vogrinec

Komisija za gospodarjenje
Predsednik: Vlado Pušnik
Člani: Alojz Lipnik, Svetozar Mujovič, Vladimir Vogrinec, Vlado Kamenšak

Komisija za izobraževanje
Predsednik: Vladimir Vogrinec
Člani: Ivan Pehant, Marjan Dreu, Blaž Lovrič, Avgust Fekonja

Komisija za krožke
Predsednik: Gorazd Potisk
Člani: Blaž Lovrič, Anton Bračko, Norbert Jedlovčnik, Jožef Blažej

Komisija za pašni red in kataster
Predsednik: Janko Šarman
Člani: Bojan Lunežnik, Sašo Porok, Gabrijel Stavbar, Herman Jakolič

Komisija za zdravstveno varstvo čebel
Predsednik: Jožef Bauman
Člani: Anton Žižek, Stane Božič, Ana Purkart

Komisija za priznanja in odlikovanja
Predsednik: Leopold Hameršak
Člani: Janko Šarman, Maksimiljan Pilko, Ivan Verhovnik, Anton Anžel

Komisija za apiturizem
Predsednik: Zdenko Šilc
Člani: Jože Kolarič, Angela Obrulj, Katja Sagadin, Silva Pipuš

Komisija za promocijo čebeljih pridelkov
Predsednik: Paula Krmelj
Člani: Bruno Kirbiš, Franja Bračko

Sekcija čebelarsko izobraževalni in strokovno debatni klub
Predsednik: Stane Sajevec
Člani: Vladimir Vogrinec, Maksimilja Prah, Jožef Bauman

Sekcija za medovite rastline
Predsednik: Ivan Bračko
Člani: Anton Žižek, Boštjan Slanič, Lidia Ana Inkret

Sekcijo pridelovalcev medenih pijač
Predsednik: Vladimir Vogrinec
Člani: Vlado Pušnik, Franc Oder, Silva Pipuš

Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča
Predsednik: Karl Vogrinčič
Člani: Bodlaj Bojan, Andreja Siter

Sekcija AS (Sekcija apiterapevtov Slovenije)
Predsednik: Vlado Pušnik
Člani: Karl Vogrinčič, Jožef Bauman, Norbert Jedlovčnik, Stanislava Arih

 

 

Medovite rastline - 1519394073

Medovite rastline

Medovite rastline Pomlad je prvi letni čas v letu, ko se narava začne prebujati v vsej svoji veličini, ko se ...

Medovite rastline

Medovite rastline - 1519394073

Medovite rastline

Pomlad je prvi letni čas v letu, ko se narava začne prebujati v vsej svoji veličini, ko se življenje začne znova prebujati. Prvi znaki oživljanja narave dandanes niso več ravno pogojeni s koledarskim nastopom pomladi, ampak lahko opazimo prebujanje narave že kar nekaj dni ali tednov prej. Seveda je le-to odvisno tudi od samega območja in lokacije, vendar mnogokrat opazimo, da se prve medovite rastline prebujajo že ob prvih toplejših januarskih dneh. Vse to pa je rezultat spreminjanja podnebja, kateri sledi vegetacija v naravi. Spremembam in obnašanju narave pa sledi tudi razvoj čebel.

Medovite rastline, ki naznanjajo prebujanje narave in so hkrati pomembne tudi za slovensko kranjsko sivko so: črni teloh (Heliborus nigra), spomladanska resa (Erica carnea), črna jelša (Alnus glutinosa), navadna leska (Corylus avellana), pravi žafran (Crocus sativus), zvončki (Galanthus nivalis in Leucojum vernum), trobentice (Primula vulgaris), rastline gozdne podrasti in številne druge. Vsi vemo, da črna jelša in navadna leska sodita v skupino vetrocvetk, kar pomeni da za svoj obstoj ni potrebno opraševanje cvetov, vendar pa ju v toplih prvih pomladnih dneh čebele zelo rade obletujejo, saj jim nudita prvi cvetni prah, ki ga pridno prinašajo v panj.

V kasnejših pomladnih dneh in v poletnih mesecih so čebele neprestano v gibanju, letajo iz cveta na cvet, v panje in znova na cvetove – oprašijo večji del sadnega drevja in tudi zelenjadnice, poljščine, začimbnice.

Pozivamo vas, da tudi vi v svoj vrt, na dvorišče ali v lonček na okencki polici posadite kakšno medovito rastlino, npr. začimbnico, sadno drevo ipd. ter omogočite čebelam tudi v urbanem okolju, ugodno pašo.

Čebelarska opravila - 1519394073

Čebelarska opravila

Čebelarska opravila Čebelarji se poleg pridelave medu in drugih čebeljih pridelkov ukvarjajo tudi z vzrejo, razmnoževanjem in skrbjo medonosnih slovenskih čebel, ...

Čebelarska opravila

Čebelarska opravila - 1519394073

Čebelarska opravila

Čebelarji se poleg pridelave medu in drugih čebeljih pridelkov ukvarjajo tudi z vzrejo, razmnoževanjem in skrbjo medonosnih slovenskih čebel, rase kranjska sivka.

Čebelarska opravila po mesecih (vir povezave: JSS ČZS): 

Vrste medu - 1519394073

Vrste medu

Slovenski med Najpogostejše sorte slovenskega medu glede na botanični izvor, ki se pridela v slovenskem geografskem prostoru so: Akacijev med Smrekov med Lipov ...

Vrste medu

Vrste medu - 1519394073

Slovenski med

Najpogostejše sorte slovenskega medu glede na botanični izvor, ki se pridela v slovenskem geografskem prostoru so:

 • Akacijev med
 • Smrekov med
 • Lipov med
 • Kostanjev med
 • Hojev med
 • Cvetlični med
 • Gozdni med

Slovenski med - 1519394073

Slovenski med

Slovenski med je tradiconalno pridelan in kakovosten Slovenija velja že od nekdaj za zibelko tradicionalnega čebelarstva in smo edina članica ...

Slovenski med

Slovenski med - 1519394073

Slovenski med je tradiconalno pridelan in kakovosten

Slovenija velja že od nekdaj za zibelko tradicionalnega čebelarstva in smo edina članica Evropske unije, ki je zaščitila svojo avtohtono čebelo – kranjsko sivko, kar pomeni, da lahko na območju RS gojimo izključno samo to raso čebel.

Naloga čebel je opraševanje rastlinja, kar je izredno pomembno za kmetijstvo in prehrambeno industrijo, ne samo v Sloveniji, ampak širom sveta. Čebelarji čebelam praviloma odvzamemo preseček pridelkov. Vendar je čebelarstvo dandanes tako napredovalo in se še vedno razvija in širi, da lahko pridelamo večje količine tako medu kot tudi drugih čebeljih pridelkov, ki so izrednega pomena v naših življenjih, pri tem pa ne oškodujemo čebel.

Med je odlično prehransko dopolnilo, sladilo in krepčilo. Uporablja se lahko kot prehranski dodatek v kuinariki kot tudi v zdravstvene namene, saj je zelo učinkovito naravno razkužilo. Prav tako so v našem vsakdanu prisotni tudi drugi čebelji pridelki, ki nam bogatijo kakovost življenja.

Tudi širom naših meja je znano, da slovenski čebelarji pridelujemo kakovosten in predvsem varen med za uživanje. Nad pridelavo, ki se še vedno v večji meri izvaja na tradicionalni način, se vrši strogi interni nadzor s strani pristojnih služb in inšpekcij. Slovenski čebelarji čebelarimo v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu. Le-te so zasnovane po načelih sistema HACCP (tj. mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane). Slovenija je kljub majhnosti izredno bogata in pestra dežela, saj je obdana z naravnimi danostmi (gozdovi, pašniki, travniki, sadovnjaki, polja, vrtovi ipd.), kar nudi izredno kakovosten nabor čebeljih pridelkov.


“Slovenski med je varen, skladen s predpisi in ne predstavlja tveganj, po izbruhu afere z neregistriranimi zdravili za varojo”.
Izjava MKGP RS in ČZS

IZOBRAŽEVANJA

Apiterapija

Izobraževanje se izvaja po urniku, običajno v Pohorski vili na Pivoli 8 ob objavljenih datumih med osmo uro zjutraj in peto uro popoldan, z vmesnim enournim odmorom za kosilo.

Teme izobraževanja so:

 • Uvod v apiterapijo (kaj je apiterapija, načela, zgodovina, principi, legalni vidiki apiterapije itd.)
 • Biologija čebel (z vidika apiterapije)
 • Pomen čebeljih pridelkov za čebeljo družino
 • Pomen čebeljih pridelkov za ljudi in živali
 • Čebelji proizvodi (uvod v lastnosti, lastnosti in učinkovanje, kontraindikacije in omejitve, uporaba in priprava proizvodov, marketing in apiterapija)
 • Med (izvor in vrste, značilnosti, sestavine in farmakološke lastnosti posameznih vrst medu, načini in nameni uporabe, pripravki,…)
 • Propolis (izvor in vrste, značilnosti, farmakološke lastnosti, načini uporabe, pripravki s propolisom)
 • Čebelji vosek (izvor in uporaba, značilnosti, sestavine, farmakološke lastnosti, indikacije, uporaba, pripravki in proizvodi)
 • Cvetni prah (izvor in vrste, fizikalno kemične lastnosti, sestavine, farmakološke lastnosti, terapije, komercialni proizvodi)
 • Matični mleček (izvor in vrste, značilnosti, farmakološke lastnosti in učinki, indikacije, uporaba, kontraindikacije in omejitve, pripravki)
 • Apilarnil (izvor, značilnosti, sestavine, farmakološke lastnosti in učinki, usmeritve, kontraindikacije in omejitve, pripravki in proizvodi)
 • Čebelji strup (značilnost, sestavine, farmakološki učinki in lastnosti, uporaba in proizvodi, zadrževanje čebel za terapijo s čebeljim strupom, uvajanje v akupunkturo, prva pomoč pri piku čebele, alternativa)
 • Apiterapevtski pripravki
 • Anatomija in fiziologija človeka

Izobraževanje obsega tudi praktični del v sklopu 14 delavnic po približno 3 ure. Delavnice so organizirane po sklopih:

 • Izdelava kremnega medu, izdelava mešanic, priprava medu za masaže
 • Masaža z medom
 • Propolis, priprava, granulacija, izdelava prahu, propolis pogačic, propolis tinkture
 • Propolis na vodi, mehki propolis, propolis milo, propolis kapsule za propoler
 • Izdelava propolis mazila, propolis svečke
 • Propolis kapsule
 • Voščene svečke, voščene cevke, voščene obloge po tkanini
 • Cvetni prah osmukanec, odvzemanje in čiščenje
 • Cveti prah izkopanec, odvzem in pripravki
 • Apilarnil odvzem in pripravki
 • Izdelava mazila s čebeljim strupom (demonstracija pridobivanja in čiščenja)
 • Apikomora
 • Prva pomoč pri čebeljem piku, anafilaktičnem šoku, oživljanje (predavanje in delavnica)

V času izobraževanja vsak tečajnik pripravi referat iz razpisanih tem in ga predstavi vsem sodelujočim tečajnikom in predavateljem. Zaključek izobraževanja je priprava in zagovor zaključne naloge pred člani komisije. V sklopu izobraževanja izpolni in odda tudi 11 tematskih testov.

V okviru izobraževanja sta (ob doplačilu) organizirani dve strokovni ekskurziji. Enodnevna v Sloveniji običajno na tematiko apikomore. Na koncu izobraževanja je organizirana večdnevna strokovna ekskurzija v tujino (Bolgarija, Romunija, Srbija, Makedonija,…odvisno od ture, ki jo izberejo in organizirajo predavatelji).

Ob koncu izobraževanja prejmejo udeleženci (ob izpolnjevanju vseh obveznosti) potrdilo Čebelarske zveze Slovenije in certifikat izvajalca izobraževanja Apiterapija Čebelarska zveza društev Maribor. Ob zaključku in podelitvi vsaj udeleženec podpiše tudi Kodeks apiterapevtov Slovenije.

V študijskem letu 2017/2018 poteka izobraževanje po priloženem urniku aktivnosti od oktobra 2017 do septembra 2018.

V kolikor ste zainteresirani lahko izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete po elektronski pošti na naslov:

ali nam jo pošljite na naslov:

Čebelarska zveza društev Maribor
Streliška cesta 150
2000 Maribor

S pripisom: Tajništvo apiterapija

 

Čebelarji začetniki

OBVESTILO

V četrtek 22. februarja 2018 se začnejo predavanja za Čebelarje začetnike. Vse informacije o urniku, predavateljih in samem poteku tečaja lahko najdete v zavihku Obvestila ali v dokumentu tukaj. Dokument na dosegljiv na povezavi ste vsi, ki ste se na tačaj prijavili na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije 9. januarja 2018 dobili tudi po elektronski pošti oziroma po pošti.

Urnik, program in navodila

V koledarskem letu 2018 bo s strani Čebelarske zveze Slovenije organiziran tečaj za čebelarje začetnike. Praviloma v obdobju od meseca februarja do meseca maja/junija.

Kraj izvedbe tečaja za teoretični (30 ur) je v prostorih FKBV, Pivola 10 ali v Pohorski vili, Pivola 8. Praktični del tečaja (čebelarska praksa) poteka na čebelnjakih na Pivoli 8, praviloma v mesecu maju in juniju v času čebelarskih opravil v panju (odvisno od vremena).

Tečaj je za udeležence brezplačen oziroma po pogojih JSS (javne svetovalne službe), razen za pripomočke pri praktičnem delu. (zaščitni čebelarski klobuk, rokavice …).

Po opravljenem tečaju Čebelarska zveza Slovenije izda in podeli potrdila o opravljenem tečaju za Čebelarja začetnika in ostalimi pripadajočimi potrdili (zdravljenje čebele in dobre higienske navade v čebelarstvu). S pridobljenimi potrdili lahko potem čebelarji začetniki kandidirajo na javnem razpisu za subvencijo za tehnično pomoč čebelarjem začetnikom (podatki o tehnični pomoči za čebelarje začetnike so razpoložljivi na spletnih straneh Čebelarske zveze Slovenije).

Prijavnica za tečaj čebelarjev začetnikov v letu 2018 je zgolj informativne narave. Tečaj čebelarjev začetnikov organizira in financira Čebelarska zveza Slovenije za posamezne regije v Sloveniji. Za našo (štajersko) regijo je običajno 50 prostih mest.

Od leta 2017 na Čebelarski zvezi Slovenije sami zbirajo prijave za prosta mesta na tečaju. Prijave potekajo po principu javnega natečaja (enako kot na primer zbiranje vlog za dodelitev denarne pomoči čebelarjem začetnikom). Nekaj dni pred pričetkom zbiranja prijav na spletni strani www.czs.si objavijo točen datum in uro, ko bodo začeli zbirati prijave. Objavijo tudi povezavo na kateri se lahko prijavite. Povezava je običajno aktivna le kako uro pred začetkom zbiranja prijav. Vsak prijavljen kandidat dobi svojo zaporedno številko, ki se nanaša na čas prijave. Prvih 50 prijavljenih kandidatov (glede na čas prijave) je sprejetih v tečaj za čebelarja začetnika v tekočem koledarskem letu.

Na Čebelarski zvezi društev Maribor zbiramo informativne prijave v tečaj čebelarjev začetnikov, kljub temu, da sem mora vsak kandidat uradno sam prijaviti na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije. Običajno je za tečaj več interesentov kot prostih mest.. V letu 2017 nam je v dogovoru s Čebelarsko zvezo Slovenije uspelo izobraziti dodatnih 26 tečajnikov (v ta namen potrebujemo vašo informativno prijavo).

Opozorilo!!!

Prijavnica je zgolj informativne narave, vsak zainteresiran kandidat se mora prijaviti na spletnih straneh Čebelarske zveze Slovenije v skladu z njihovimi navodili. Predlagamo, da redno spremljate obvestila na www.czs.si

Informativne prijavnice nam lahko pošljete izpolnjene na elektronski naslov zveza@czdm.si ali tajnistvo@czdm.si ali po pošti na naslov:

Čebelarska zveza društev Maribor
Streliška cesta 150
2000 Maribor

S pripisom: tajništvo

Informativna prijavnica Čebelarji začetniki

Na spletni strani Čebelarske zvzeze Slovenije je zapisano:

Čebelarska zveza Slovenije bo v letu 2018 organizirala osem tečajev za čebelarje začetnike. Tečaji bodo tako potekali v Murski Soboti, Hočah (Pivola), na območju savinjsko-šaleškega (predvidoma Mozirje), na Brdu pri Lukovici, v Lescah, na Grmu Novo mesto, v Pivki in Novi Gorici. Tečaji so namenjeni predvsem prihodnjim čebelarjem in čebelarjem začetnikom, ki čebelarijo manj kot tri leta ter se še niso udeležili tečaja za začetnike, so po možnosti že včlanjeni v čebelarska društva in imajo čebelarskega inštruktorja. Prijave se začno zbirati v torek, 9. januarja 2018, ob 19.00 z izpolnitvijo spletnega obrazca za posamezno lokacijo tečaja. Povezave na prijavne obrazce bodo objavljene na spletni strani ČZS! Na posamezni tečaj lahko sprejmemo 50 udeležencev. Če bo prijav več, se te uvrstijo na čakalni seznam za primer morebitne kasnejše izpraznitve prostega mesta (v našem interesu je, da so tečaji zapolnjeni do konca).

Ostalo (predavanja in delavnice)

Trenutno ni razpisanih delavnic. Spodnje besedilo in prijavnica je zgolj informativna, izpolnite in oddate jo lahko v primeru razpisanih delavnic.

Delavnice v Pohorski vili na Pivoli potekajo običajno pod vodstvom gospoda Pušnika in gospoda Vogrinca.  Za člane Čebelarske zveze društev Maribor so delavnice brezplačne (v kolikor ni navedno drugače), za vse ostale udeležence je pristojbina 10 €. Za prijavo na delavnico izpolnite spodnjo prijavnico in jo posredujte na elektronski naslov zveza@czdm.si ali jo pošljite na naslov

ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV MARIBOR

STRELIŠKA CESTA 150

2000 MARIBOR, s pripisom Za delavnice

prijavnica

Strokovna izobraževanja ČZS

 

 

 

DOGODKI

Mednarodni simpozij o apiterapiji

V soboto 31. marca 2018 vas ob obletnici rojstva dr. Filipa Terča vabimo na MEDNARODNI SIMPOZIJ O APITERAPIJI s pričetkom ob osmi uri zjutraj v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v veliki dvorani MAGNUM na Pivoli 10, Hoče.

Simpozij bo potekal po programu:

8:00 – 8:25 sprejem udeležencev, registracija, kava, čaj

8:00 – 8:30 Karl Vogrinčič: POZDRAV

8:30 – 8:45 dr. Gregor Pivec: O DR. FILIPU TERČU IN PODELITEV ŠTIRIH PLAKET

8:45 – 9:30 mag. Polona Fiala Novak: O ČEBELJEM STRUPU

9:30 – 10:15 dr. Plamen Entchev (zdravnik interne medicine, homeopat, apiterapevt): ČEBELJI PRIDELKI, UPORABA PROPOLISA

10:15 – 11:00

Prof. Mića Mladenović (predsednik Udruženja za apiterapiju i unapređenje integrativne zdravstvene zaštite API – BEO, Beograd, Poljoprivredni fakultet, Zemun, Sertifikovani apiterapeut): PČELARJENJEM DO APITEERAPIJE

dipl. ing. fitomedicine Slobodan Virijević, Sertifikovani apiterapeut:  ZAŠTITA MEDONOSNOG BILJA PRIRODNIM SREDSTVIMA

11:00 – 11:15 odmor za kavo in čaj

11:15 – 12:00

Mr. sc. med. Merica Milavić Vujković, Specijalista medicinske psihologije VMA, Sertifikovani apieterapeut: APITERAPIJOM DO MENTALNOG ZDRAVLJA

Božin Miljojković, dipl. ekonomista, Sertifikovani apieterapeut: EFEKAT I TEHNOLOŠKI PRISTUP UNIŠTAVANJA HELICOBACTER PYLORI PRIMENOM PČELINJIH PROIZVODA

12.00 – 12:45 Prim. dr. med Zoran Nikolić specijalista epidemiologije, akupunkturolog, Sertifikovani fito i apiterapeut: PČELINJA ŽAOKA KAO AKUPUNKTURNA IGLA

12:45 – 13:30 Mr. sc. Žarko Stepanović, Sertifikovani apiterapeut, osnivač i prvi predsednik Udruženja API – BEO: APITERAPIJA U PRAKSI I LJUBAV

13:45 – 14:30 vpašanja in odgovori, beseda povabljenim gostom

ob 15:00 uri obisk grobnice dr. Filipa Terča na pokopališču Pobrežje v Mariboru

Program in podrobnosti o simpoziju so na voljo tukaj

 

 

 

GALERIJA

beehive-2431170_1920 bee-2139425_1920 crocus-279574_1920 flowers-2386160_1920
<
>

ČEBELARJENJE

Kako začeti čebelariti

Kako začeti čebelariti?


1. Vključite se v izobraževalni program čebelarjev začetnikov
 v svoji bližini, kjer pridobite prvo in osnovno znanje, spoznate izkušene čebelarje, si izberete mentorja in pričnete uresničevati svoje sanje.

2. Priskrbite si prvo čebeljo družino; slednjo lahko kupite pri čebelarju ali pa vam jo kakšen celo podari.

3. Kupite si panje določenega sistema, po katerem želite čebelariti. Na voljo so v čebelarskih trgovinah ali pri izdelovalcih panjev.

4. V panje naselite svojo čebeljo družino: najpozneje v 30 dneh po naselitvi čebelje družine se morate vpisati v register čebelnjakov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

5. Pri začetkih čebelarjenja vam pomaga mentor, ki je izkušen čebelar ali čebelarski mojster.

6. Včlanite se v čebelarsko društvo v svojem kraju in/ali na območju kjer čebelarite.

7. Za dodatne nasvete in pomoč se lahko obrnete na terenskega svetovalca na svojem območju ali ČZS – Javno svetovalno službo v čebelarstvu ali pristojno veterinarsko službo v primeru pojava zajedalcev in bolezni.

Več informacij o čebelah in začetkih čebelarjenja si lahko preberete na spletni strani ČZS, v gradivu “Čebela se predstavi”: http://www.czs.si/Files/promocija31.pdf

Čebelji pridelki

Pomembnost čebele in njenih pridelkov

Čebele oprašijo 70 – 80 % cvetov, zato je vsak tretji grižljaj svetovno pridelane hrane odvisen od čebel.

Čebela nam ne daje samo med, ampak tudi cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup. Vsi ti pridelki nam s svojimi zdravilnimi učinki pomagajo krepiti organizem.

Slovenski čebelarji pridelujemo različne čebelje pridelke in sicer:

 • Med je pomembno živilo in sladilo. Ima mnogo zdravilnih lastnosti, ki so odvisne predvsem od botaničnega izvora medu. Na Slovenskem poznamo predvsem naslednje vrste: akacijev, cvetlični, regratov, oljne ogrščice, lipov, kostanjev, gozdni, smrekov in hojev med.
 • Cvetni prah ima veliko količino beljakovin in vitaminov in se uporablja kot prehransko dopolnilo z mnogimi zdravilnimi učinki.
 • Propolis je pridelek, ki ga čebele potrebujejo za lastno zdravje, mi pa za naše.
 • Matični mleček deluje pozitivno na telo in duha zaradi svoje sposobnosti OBNAVLJANJA ČLOVEŠKIH CELIC. Krepi imunski sistem, ohranja vitalnost in vrača energijo.
 • Čebelji strup se uporablja za farmacevtske proizvode pri zdravljenju sklepnih obolenj, znižuje krvni tlak, zmanjšuje količino holesterola v krvi, povišuje splošno napetost mišičnega tkiva in povišuje delovno sposobnost organizma.
 • Čebelji vosek se uporablja tako v prehrani za peko kot v svečarstvu, kozmetiki, farmaciji ter medicini.

Več informacij o čebeljih pridelkih si lahko preberete na spletni strani ČZS (http://www.czs.si/content/C21

Bolezni čebel

Preventivni ukrepi zoper bolezni

Vzrejališča matic so zaradi intenzivnega čebelarjenja, vzreje matic in prometa čebel še posebno izpostavljena razvoju in širjenju čebeljih bolezni. Najpogostejše bolezni, ki se pojavljajo in lahko povzročajo ekonomsko škodo ali pa zaradi prisotnosti povzročiteljev bolezni predstavljajo možnost širjenja iz vzrejališč pri nas so: huda gniloba čebelje zalege, nosemavost in poapnela zalega. V vsakem čebelarstvu je prisotna tudi varoja, ki pa glede povzročanja škode in problematike zatiranja zavzema posebno mesto.
(Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/D59)

 

Pogostejše čebelje bolezni

 • Varoza je zajedavska bolezen čebelje družine, ki jo povzroča pršica Varroa destructor. Prehranjuje se s hemolimfo razvojnih oblik in odraslih čebel. Pršico V. destructor so prvič opazili na indijski čebeli Apis terana v začetku tega stoletja na otoku Java. Podrobneje jo je opisal in klasificiral Oudemans leta 1904 in jo uvrstil v red Acara. Na medonosni čebeli jo je prvič ugotovil inž. Atsuo Inoue, opisal pa Š. Kitaoka leta 1958 na Japonskem. V azijskem delu Sovjetske zveze je bila prvič opisana varoa na indijski čebeli leta 1950. Od tod se je širila v Evropo. Leta 1979 je bila prvič potrjena tudi v Sloveniji.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C34)
 • Okamnela zalega je kužna bolezen, za katero obolevajo čebelje ličinke in odrasle čebele. Je edina čebelja bolezen, za katero lahko zboli tudi človek, zato jo imenujemo zoonoza.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C36)
 • Huda gniloba razširjena kužna in trdovratna bolezen pokrite čebelje zalege. Povzroča jo sporogena bakterija Bacillus larvae. Okužene ličinke v pokriti zalegi gnijejo in odmirajo, zato se v čebelji družini izlega vedno manj čebel, tako da družina v začetku postopoma, pozneje pa hitro slabi in nazadnje propade.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C32)
 • Nosemavost je kronična bolezen odraslih čebel, ki lahko zaradi različnih vplivov postane akutna. V tej obliki povzroča čebelarstvu veliko gospodarsko škodo, ne samo s tem, da umirajo družine, temveč obolele družine hitreje izgubljajo čebele nabiralke, kar se kaže v manjšem donosu in slabšem preskrbovanju čebelje zalege. Poleg tega imajo okužene čebele slabše razvito faringealno žlezo ter s tem manjšo in slabšo kakovost matičnega mlečka. Zato so ličinke dovzetne za razne bolezni.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C31)
 • Poapnela zalega je pogojno kužna bolezen pokrite zalege. Značilno bolezensko znamenje je propadanje pokrite zalege, ki se spremeni v suho belo ali sivočrno mumificirano ličinko, ki jo imenujemo mumija. Povzročitelj je zelo razširjen v naravi, poleg tega so spore sposobne okužbe več desetletij.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C35)
 • Pohlevna gniloba čebelje zalege, znana tudi kot evropska gniloba, je kužna bolezen odkrite čebelje zalege. Primarni povzročitelj propadanja ličink je nesporogena bakterija Melissococcus pluton. Bolna ličinka spreminja položaj v svoji celici in odmre četrti ali peti dan svoje starosti. Okužena ličinka postane mlahava, rumenorjavkasto obarvana in zaudarja, odvisno od prisotnih bakterij. Izbruhi bolezni so najpogostejši pozno spomladi ali zgodaj poleti, v času hitrega razvoja čebeljih družin.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C33)
 • Plenilci in škodljivci: so različnih vrst in velikosti, od insektov do sesalcev – medveda. S čebelami se hranijo plenilci, kot so pajki, ose, sršeni, ptice, močeradi in žabe. Čebelam so najnevarnejši sršeni, ki lahko uničijo cele čebelje družine. Med škodljivce spadajo medved, rakun, miši, rovke, mravlje in nekateri metulji, ki občasno napadajo čebele, da pridejo do medu.
  Drugi škodljivci, kot so čebelja uš, voščena in pelodna vešča ter nekatere muhe, so prilagodili del ali ves svoj razvoj življenju čebel, ker so odvisni od čebeljih pridelkov.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C37)

Veterina

Veterina

Veterinarska fakulteta UNILJ opravlja raziskovalno in specialno diagnostično dejavnost, znotraj katere deluje NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT (NVI).

NVI izvaja naloge določene v zakonu o veterinarstvu, in sicer:
– zdravljenje čebel,
– spremljanje epizootiološkega stanja in klinično ugotavljanje bolezni čebel,
– vodenje seznama čebelarjev in čebeljih družin,
– priprava programov za preprečevanje in zatiranje čebeljih bolezni,
– priprava strokovnih podlag za načrtovanje in sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel,
– sodelovanje pri uvajanju novih diagnostičnih metod za ugotavljanje bolezni čebel na terenu,
– spremljanje zdravstvenega varstva in izvajanje preventive v vzrejališčih in plemeniščih matic in čebeljih družin v prometu (izvajanje karantene in odredbe),
– organiziranje in vodenje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali.
(povzeto po ČZS)


POMEMBNO: Čebelarji so sum bolezni čebel dolžni čim prej prijaviti pristojnemu območnemu veterinarju VF NVI:

Enota MARIBOR, Šentiljska 109, 2000 Maribor
Mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.
Tel.: (02) 2524 128; (041) 645 792

 

Pomembne povezave

Zdravstveno varstvo čebel, kjer najdete naslednje podatke: 
– Kontaktne št. veterinarskih enot po Sloveniji
– Izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel
– Zdravljenje čebel: obrazec za tekoče evidence varoze in letno poročilo
– Promet čebel: obrazec in navodila

Spletno mesto NVI:  http://www.vf.uni-lj.si/si/zdravstveno-varstvo-cebel/
Spletno mesto ČZShttp://www.czs.si/content/D8

 

 

APITERAPIJA

Kaj je apiterapija in zakaj jo izbrati?

Apiterapija je veda, s pomočjo  katere preprečujemo, zdravimo ali rehabilitiramo človeka pa tudi živali, ki imajo eno ali več bolezni oz. bolezenskih stanj s pomočjo čebeljih pridelkov, ki so: med, cvetni prah, propolis, čebelji vosek, matični mleček, čebelji strup, apilarnil in čebele.

Danes ima apiterapija širši pomen, zato govorimo o APIMEDICINI, ki je del integrativne medicine, je holistična medicina, ki presega pojem alternativne medicine in je lahko odlična dopolnitev medicini predvsem v preventivi in rehabilitaciji. Apiterpija pomeni celovito zdravljenje: vse uporabiti oz. povzeti  ali vse zdraviti.

Holistična je zato, ker je na harmoničen način povezana z naravnimi procesi in uporablja spoznanja drugih holističnih terapij kot so: fitoterapija (uporaba zelišč – najboljši zeliščar je čebela – »leteči farmacevt«), aromaterapija (uporaba hlapljivih snovi), akupunktura, akupresura, ajurveda, ……..in seveda dognanja uradne medicine.

Metode uporabe so zelo različne. Pripravke koristimo za notranjo in zunanjo    uporabo. Torej skozi usta in druge telesne odprtine, zunanje z oblogami, mazili, masažami,  inhalacijami, aerosolnimi inhalacijami tudi s pomočjo aerosolnih aparatov, tretiranji s pomočjo ultrazvoka, elektroforezo, torej z galvanskim tokom, injekcijami ipd.

Skratka, čebela nam nudi veliko možnosti s svojimi pridelki, ki jih človeštvo zna s tisočletnimi izkušnjami in s sodobnimi metodami in znanjem s pridom uporabiti za boljše počutje, povečano odpornost ali zdravljenje raznih obolenj.


Kaj uporabljamo v apiterapiji?

V apiterapiji lahko uporabljamo različne čebelje pridelke, kateri pa niso primerni za vsako tegobo. 

Zdravilne lastnosti  medu so pomembne zaradi bogate sestave encimov, naravnih mineralnih snovi, vitaminov, antioksidantov  vse v primernem razmerju.  Med je lahko prebavljiv zaradi enostavnih oglikovih hidratov in zelo primeren za zunanjo in notranjo uporabo. Zaradi svojih lastnosti uporabljamo med pri inhalacijah, masažah, kopelih, tudi pri zdravljenju ran zaradi njegovih protibakterijskih lastnosti in v notranji uporabi. Poudariti je potrebno, da je kristaliziran med znak pristnega naravnega medu.

Propolis je najmočnejši pridelek čebel  z protibakterijskim, protiglivičnim, protivirusnim,  protialergijskim, protibolečinskim, protivnetnem delovanjem ter zaradi bogate sestave flavonojdov zelo pomemben antioksidant. Njegova uporaba je vsestranska in mu pripisujejo avtorji in raziskovalci posebno mesto med zdravili jutrišnjega dne.

Čebelji vosek je nenadomestljiv za obloge, kot sestavni del naravnih mazil in s svojimi preko 250 sestavinami nepogrešljiv v apiterapiji.

Matični mleček je najdražji in najbolj bogat pridelek žlez čebel. Zaradi svoje odlične sestave je odličen naravni koncentrat in zaradi sestave, ki mu ni para v naravi,  pravi hormonski preparat, ki deluje zelo stimulativno, antidepresivno in je  pravi naravni »doping«. Uporablja se vsestransko notranje in zunanje.

Cvetni prah osmukanec in izkopanec je nenadomestljiv v apiterapiji zaradi svoje bogate sestave mineralnih snovi, aminokislin, vitaminov. Koristnost cvetnega prahu se izpostavlja pri veliko boleznih in preventivi proti ostoporozi pri ženskah, pri moških pa odlično preventivno sredstvo proti rasti prostate.

Apilarnil v  Sloveniji bolj znan v zadnjem času, je pa izreden proizvod namenjen uporabi v apiterapiji, s podobnimi lastnostmi, kot jih ima matični mleček, vendar z drugimi poudarki.

Čebelji strup se v apiterapiji uporablja na več načinov, je pa zaradi svoje sestave odlično protivnetno in protibolečinsko sredstvo, uporablja se predvsem pri obolenjih živcev in je že dolgo znan kot odličen antirevmatik.

Sekcija apiterapevtov Slovenije

Sekcija apiterapevtov Slovenije, vodi jo gospod Vlado Pušnik s timom gospod Karl Vogrinčič, gospod Norbert Jedlovčnik in gospod Jožef Bauman. Sekcija je bila ustanovljena leta 2014. Predpogoj za včlanitev v sekcijo je predhodno članstvo v Sekciji za apiterapijo dr. Filipa Terča. Člani naj bi imeli vsaj nekaj osnove iz čebelarstva in apiterapije.

Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča

Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča, vodi jo gospod Karl Vogrinčič. Namen članstva v sekciji je povezovati zainteresirane čebelarje, občane vseh poklicev, upokojencev, pedagogov, farmacevtov, medicinskega osebja…, da se seznanijo z možnostmi, ki jih nudijo čebelji pridelki, metode uporabe njih, omejitve, pravilne uporabe, doziranja,… Vsi člani sekcije so vabljeni brezplačno na simpozije in predavanja zanje (predpogoj za brezplačne udeležitev na simpozijih in predavanjih je članstvo v sekciji in s tem plačilo članarine).

Kdo je bil dr. Filip Terč?

Kdo je bil dr. Filip Terč? Imenujemo ga tudi oče moderne apiterapije. Prvi je začel težave revmatizma zdraviti s čebeljim strupom. Revmatolog, apiterapevt, rojen 30. marca 1844 v vasi Praporište (Šumava) na Češkem. Umrl 28. oktobra 1917 v Mariboru. Pokopan je na pobreškem pokopališču v Mariboru. Večino življenja je živel in služboval v Sloveniji, v Mariboru. Pustil je pomembne sledi tako v zdravilstvu kot tudi v samem mestu Maribor, saj je bil za čas svojega bivanja tukaj tudi pomemben član gradbenega odbora mesta Maribor.

 

 

ZANIMIVE POVEZAVE

Zanimive povezave

Zanimive povezave:

Dokumenti za prenos

Dokumenti za prenos:

Pomembne telefonske številke

Vsem čebelarskim društvom, vključenih v Čebelarsko zvezo društev Maribor sporočamo, da se v primeru potreb ali vprašanj glede pašnega reda in katastra obrnejo na:

Čebelarska zveza Slovenije, gospod Jure Justinek; Opazovalno – napovedovalna služba

kontaktne telefonske številke: 01 729 61 31 in 041 644 217 ali avtomatski odzivnik 01 729 61 20 ali na elektronski naslov jure.justinek@czs.si,

V primeru težav se lahko obrnete tudi diretno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in varno prehrano, kontakt je gospa Helena Srnel, dosegljiva na telefonski številki 01 478 90 31 ali na elektronskem naslovu helena.srnel@gov.si

 

 

 

 

OBVESTILA

Oglas za delovno mesto čebelarja

Podjetje Bee Family s 1. marcem 2018 zaposli ČEBELARJA ali ČEBELARKO za celoletno oskrbo družin kranjskih čebel ter pomoč pri pridelavi medu.

Pogoji: dobro znanje nemščine in znanje čebelarstva ter izkušnje s čebelarskim delom.

Kraj dela: Frasnacht, Vzhodna Švica (regija Bodensee)

Nudijo: dobro plačilo, dodatke in prijetno delovno okolje

Prijave pošljite na: Bee Family AG, Hans Müller, Sonnenhügelstrasse 15, CH 9240 UZWIL SG ali preko elektronske pošte: hans.mueller@bee-family.com

Oglas zaposlovalca najdete na spodnji povezavi:

oglas zaposlovalca

Sodelavec za terensko svetovanje na območju Maribora

Javna svetovalna služba v čebelarstvu išče sodelavca za terensko svetovanje čebelarjem, in sicer za območje Podravja (Mariborsko območje).

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevat:

 • najmanj petletne izkušnje s področja čebelarstva in čebelarjenja z najmanj 10 čebeljimi družinami,
 • najmanj srednješolsko izobrazbo.

Prijave in tudi ostale informacije prejmete pri Tomažu Samcu na telefonu 040 436 517 ali preko elektronske pošte tomaz.samec@czs.si

Občni zbori ČD Čebelarske zveze društev Maribor v letu 2018

Spodaj so navedeni datumi in lokacije občnih zborov ČD Čebelarske zveze društev Maribor v letu 2018:

ČD Rače organizira občni zbor v petek 12. januarja 2018 ob 17.00 uri v gostilni pri Kostanju

ČD Zgornja Kungota organizira občni zbor v petek 12. januarja 2018 ob 17:30 uri, vinotoč Valdhuber Čeh

ČD Maribor – Tabor organizira občni zbor v petek 19. januarja 2018 ob 17.00 uri v gostišču Taborka

ČD Pobrežje – Duplek organizira občni zbor v petek 19. januarja 2018 ob 17.00 uri v gostišču pri Sovi

ČD Kamnica – Bresternica organizira občni zbor v soboto 20. januarja 2018 ob 10.00 uri v mali dvorani KS Kamnica

ČD Ruše  organizira občni zbor v soboto 20.01.2018 ob 16.30 uri v mali dvorani kulturnega doma Ruše

ČD Sv. Trojica Lenart organizira občni zbor v nedeljo 21. januarja 2018 ob 9.00 uri v gostilni Petovar

ČD Poljčane organizira občni zbor v  petek 23. februarja 2018 ob 17.00 uri v gostišču Jug

ČD Selnica ob Dravi organizira občni zbor v sredo 24. januarja 2018 ob 17.00 uri v gostilni Hojnik

ČD Slovenska Bistrica organizira občni zbor v petek 26. januarja 2018 uri ob 16.00 uri  v prostorih Elektro Slovenska Bistrica

ČD Slivnica pri Mariboru organizira občni zbor v petek 26. januarja 2018 ob 17.00 uri v mali dvorani osnovne šole Slivnica

ČD Maribor – mesto organizira občni zbor v soboto 27. januarja 2018 ob 13.00 uri v restavraciji Nigra

ČD Sveta Ana organizira občni zbor v nedeljo 28. januarja 2018 ob 10:00 uri na izletniški kmetiji Bauman v Ledineku 23

ČD Lovrenc na Pohorju organizira občni zbor v soboto 27. januarja 2018 ob 14.00 uri v čebelarskem domu

ČD Velka – Sladki vrh organizira občni zbor v soboto 3. februarja 2018 ob 15.00 uri v gostišču Snežinka

ČD Peter Močnik Studenci organizira občni zbor v petek 9. februarja 2018 ob 17.00 uri v gostišču Janez na Studencih

ČD Alojz Greif Hoče organizira občni zbor v torek 16. februarja 2018 ob 17.00 uri v gostišču Kobalej

Pričetek tečaja Čebelarji začetniki, 22. februar 2018

Čebelarska zveza Slovenije in Čebelarska zveza društev Maribor pričneta z organiziranimi predavanji za tečaj Čebelarji začetniki. Predavanja se pričnejo v četrtek 22. februarja 2018 v Pohorski vili na Pivoli 8, Hoče (za teoretični del predavanj) ter društveni čebelnjak pod Pohorsko vilo, Pivola 8, Hoče. Po potrebi pa tudi na učnem čebelnjaku na sedežu Čebelarske zveze društev Maribor na Streliški cesti 150, Maribor (za praktični del).

Izvajalci predavanj na tečaju so Vlado Pušnik, čebelarski mojster, prof. Ivan Pehant, Vlado Vogrinec, čebelarski mojster, Zoran Zidarič, čebelarski mojster, Ivan Bračko, Jožef Bauman, Marjan Korošec, Bruno Kirbiš, Tomaž Šauperl, preskuševalec medu.

Podrobna obvestila in program predavanj najdete tukaj. Vsi, ki ste se na tečaj prijavili po uradni poti, torej na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije 9. januarja 2018, ste dokument na povezavi dobili domov po pošti ali na vaše posredovane elektronske naslove. Dokument vam je bil poslan s strani Čebelarske zveze Slovenije. Vsi tisti, ki ste letos še poslali prijavnice na Čebelarsko zvezo društev Maribor in se niste prijavili na spletnih straneh Čebelarske zveze Slovenije vabimo, da se nam prav tako pridružite na začetku tečaja 22. februarja 2018 (po urniku v na povezavi), kjer boste dobili vse nadaljne informacije o tečaju s strani predavateljev.

Za vse tiste, ki ste se prijavili na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije so kontakti za informacije ali dodatna vprašanja:

Zlatica KOVAČEVIČ 01/729 61 24, zlatica.kovacevic@czs.si

Marko BORKO 051/637 204, marko.borko@czs.si

in gospod Vlado Vogrinec, predsednik Čebelarske zveze društev Maribor na telefonski številki 041/818/705 ali na elektronskem naslovu zveza@czdm.si

Ob sredah med 16:00 in 18:00 smo (in ne med 15:00 in 16:00 uro kakor je navedno v dokumentu Čebelarske zveze Slovenije) na sedežu Čebelarske zveze društev Maribor na Streliški cesti 150 v zimskem času dosegljivi po predhodnem dogovoru oziroma najavi.

Vse ostale informacije in podatki o samem poteku izobraževanju so navedeni v dokumentu organizatorja tečaja (Čebelarske zveze Slovenije).

 

 

 

 

 

NOVICE

Apiterapija

Obveščamo vas, da je Upravnio odbor Čebelarske zveze društev Maribor sprejel sklep o možnosti naknadnega vpisa na izobraževanje na temo Apiterapija. Vse, ki bi se želeli izobraževanja naknadno udeležiti prosimo, da nam pošljete izpolnjeno prijavnico (ki jo najdete na spodnji povezavi) na elektronski naslov tajnistvo@czdm.si

Izobraževanju se lahko pridružite v soboto 28. januarja 2018 in v nedeljo 29. januarja 2018 po programu skladno z urnikom, ki ga najdete na spodnji povezavi. Predavanja potekajo v Pohorski vili na Pivoli 8, 2311 Hoče od 8:00 ure zjutraj do 17:00 popoldan.

Pred udeležbo na predavanjih vas prosim, da v skladu z navodili na drugi strani prijavnice nakažete sorazmerni delež članarine. V kolikor potrebujete karšnekoli dodatne informacije glede naknadnega vpisa ali plačila članarine nas prosim kontaktirajte na naslov tajnistvo@czdm.si

Za vse, ki se boste izobraževanju pridružili naknadno na januarskih predavanjih bomo dodatno razpisali in izvedli zamujene vsebinske module. Januarja pa se pridružite predavanjem po vnaprej razpisanem urniku.

prijavnica 

urnik

Mednarodni simpozij o apiterapiji

V soboto 31. marca 2018 vas ob obletnici rojstva dr. Filipa Terča vabimo na MEDNARODNI SIMPOZIJ O APITERAPIJI s pričetkom ob osmi uri zjutraj v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v veliki dvorani MAGNUM na Pivoli 10, Hoče.

Informacije o simpoziju vključno s programom najdete v rubriki DOGODKI ali tukaj

Sodelavec za terensko svetovanje na območju Maribora

Javna svetovalna služba v čebelarstvu išče sodelavca za terensko svetovanje čebelarjem, in sicer za območje Podravja (Mariborsko območje).

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevat:

 • najmanj petletne izkušnje s področja čebelarstva in čebelarjenja z najmanj 10 čebeljimi družinami,
 • najmanj srednješolsko izobrazbo.

Prijave in tudi ostale informacije prejmete pri Tomažu Samcu na telefonu 040 436 517 ali preko elektronske pošte tomaz.samec@czs.si

POVPRAŠEVANJE