Čebelarska zveza društev Štajerske

Čebelarska zveza društev Štajerske

Na pobudo čebelarjev takratne čebelarske podružnice Sv. Lovrenc na Pohorju, ki je bila objavljena v Slovenskem čebelarju 31. januarja 1923, je bila 4. novembra 1923 v Mariboru na ustanovnem občnem zboru ustanovljena Zveza čebelarskih podružnic Maribor. Osnovna cilja sta bila vzpostavitev organizirane povezanosti na območju štajerske in pridobitev društvenega čebelarskega blagovnega oddelka za oskrbovanje čebelarjev s čebelarskimi potrebščinami in odkup čebeljih pridelkov. Za prvega predsednika je bil izvoljen Jurij Džamonja, za podpredsednika pa Ivan Jurančič, takratni znani štajerski čebelar, potovalni čebelarski učitelj in odličen organizator.

Čebelarska zveza društev Maribor praznuje svoje obletnice od leta 1923 ne pa od leta 1878, čeprav je dokumentirano, da je organizacija za Maribor in okolico dobro delovala že zagotovo vsaj od 1878 leta dalje. Torej bi lahko trdili, da je za nami organiziranega dela 135 let. Očitno je naša zveza ženskega spola in skriva svoja prava leta. Ko pogledamo v preteklost, se vidi, da je Maribor igral svojo vlogo na Spodnjem Štajerskem, razpet med Gradcem in Ljubljano.

Kljub vsem najboljšim željam vodstva zveze se je delovanje le-te počasi uveljavljalo in po nekaj letih pridobilo zaupanje pri čebelarskih podružnicah. Organizirali so predavanja, razstave in razvijali povezave. Iz pisnih virov ugotavljamo, da jim je po letu 1930 le uspelo ustanoviti v Mariboru prodajalno s čebelarskimi potrebščinami in vključiti še več takratnih čebelarskih podružnic. Ko so se začeli kazati rezultati trdega dela vodstva zveze, je v naše kraje prihrumel okupator, ki je z izseljevanjem zavednih Slovencev na Štajerskem, duhovščine, učiteljev in sploh slovenskih zavednih veljakov tudi v čebelarstvu izničil vse dotedanje napore.

Kmalu po vojni so vztrajni čebelarji ponovno pričeli delovati v svojih stanovskih organizacijah. Tako je predvojni Podružnični zvezi Maribor uspelo pridobiti primeren prostor, lokal v Tyrševi, kjer so že 6. februarja 1946 ponovno odprli društveno prodajalno s čebelarsko opremo, katera deluje še danes.

 

Pomembni mejniki ČZD Maribor

 • Na ustanovnem občnem zboru 25. februarja 1951 je bilo v Mariboru ustanovljeno Čebelarsko društvo za Maribor in okolico, ki je bilo v skladu z novim zakonom registrirano kot civilno-pravna oseba, v okolici pa so se lahko ustanavljale le čebelarske družine brez statusa pravne osebe, ki so bile vključene v matično čebelarsko društvo.
 • Čebelarsko društvo za Maribor in okolico se je preoblikovalo in sočasno na občnem zboru 29. februarja 1976 preimenovalo v Medobčinska zveza čebelarskih družin Maribor za območja občin: Maribor, Slovenska Bistrica in Lenart v Slovenskih goricah, s sedežem v Mariboru.
 • Na rednem letnem občnem zboru 1. marca 1997 je Medobčinska zveza čebelarskih družin Maribor sprejela nova pravila zveze in jih uskladila zakonom ter dobila tudi novo enostavnejše ime: “Čebelarska zveza društev Maribor.”
 • Pri Betnavskem gradu je Zveza po letu 1990 vzpostavila Čebelarski center, ki je je postal pomembno mesto oskrbe čebelarjev za celotno območje severovzhodne Slovenije in Koroške. Namenjen je bil tudi potrošnikom čebelarskih pridelkov in izdelkov, srečevanju čebelarjev ter sprejemu skupin otrok, šolarjev in turistov s predstavitvijo čebelarstva v živo v poletnem času.

 

Organi zveze

 

Predsednik in zastopnik Zveze: Vogrinec Vlado

UO sestavljajo: vsi predsedniki članic Zveze (23), predsednik Zveze in tajnik Zveze
NO sestavljajo: predsednik NO Bojan Bodljaj in člana Mujovič Svetozar, Korošec Marjan

Častno razsodišče sestavljajo:

 • Predsednik: Jedlovčnik Norbert,
 • 2 člana: Pušnik Zvonko, Korošec Drago,
 • nadomestna člana: Blažič Vido, Rudl Andrej

Društva ČZDM

Naziv čebelarskega društva

Funkcionar

Ime in priimek

ČD Alojz Greif Hoče PredsednikMiran Pregl
TajnikDrago Korošec
ČD Ivan Jurančič CerkvenjakPredsednikLeon Grager
TajnikVido Blažič
ČD Jože Hribar Maribor – TaborPredsednikLidia Anna Inkret
TajnikMarjan Korošec
ČD Kamnica-BresternicaPredsednikVlado Kamenšek
TajnikTomaž Robič
ČD Lovrenc na PohorjuPredsednikAngela Obrulj
TajnikSašo Porok
ČD MakolePredsednikKatja Sagadin
TajnikHajšek Ivan
ČD MalečnikPredsednikFranc Stramec
TajnikZdenko Šilc
ČD Maribor – mestoPredsednikMujovič Svetozar
TajnikKenad Ahmetović
ČD PesnicaPredsednikLuka Lešnik
TajnikMarijan Pipuš
ČD Peter Močnik Studenci – PekrePredsednikVladimir Vogrinec
TajnikGabrijel Stavbar
ČD Pobrežje – DuplekPredsednikOto Štrucl
TajnikBožidar Potočnik
ČD PoljčanePredsednikAndrej Rojs
TajnikTadej Ačko
ČD RačePredsednikFranc Hergan
TajnikMihael Močnik
ČD RušePredsednikSmolar Uroš
TajnikMiro Valenčič
ČD Selnica ob DraviPredsednikJanko Šarman
TajnikTomaž Kričej
ČD SlivnicaPredsednikAlojz Lipnik
TajnikZvonko Pušnik
ČD Slovenska BistricaPredsednikMaksimiljan Prah
TajnikGorazd Levart
ČD Sveta AnaPredsednikJožef Kolarič
TajnikAndrej Zemljič
ČD Sv. Jurij v Slovenskih goricahPredsednikStanislav Senekovič
TajnikVesna Senekovič
ČD Sv. Trojica – LenartPredsednikAnton Žižek
TajnikLudvik Matjašič
ČD Velka – Sladki VrhPredsednikJožef Bauman
TajnikAdrian Klampfer
ČD Zg. KungotaPredsednikAleksander Varga
TajnikAndrej Rudl
Društvo izdelovalcev medenih pijač MariborPredsednikMarko Cesar
TajnikBranko Nemec
Društvo Medena kraljicaPredsednikBratinščak Branko
TajnikSlavica Božič

Sekcije

V ČZD Maribor obstajajo naslednje komisije in sekcije:

Komisija za čezmejno sodelovanje
Predsednik: Norbert Jedlovčnik
Člani: Jožef Bauman, Vladimir Vogrinec

Komisija za gospodarjenje
Predsednik: Vlado Pušnik
Člani: Alojz Lipnik, Svetozar Mujovič, Vladimir Vogrinec, Vlado Kamenšak

Komisija za izobraževanje
Predsednik: Vladimir Vogrinec
Člani: Ivan Pehant, Marjan Dreu, Blaž Lovrič, Avgust Fekonja

Komisija za krožke
Predsednik: Gorazd Potisk
Člani: Blaž Lovrič, Anton Bračko, Norbert Jedlovčnik, Jožef Blažej

Komisija za pašni red in kataster
Predsednik: Janko Šarman
Člani: Bojan Lunežnik, Sašo Porok, Gabrijel Stavbar, Herman Jakolič

Komisija za zdravstveno varstvo čebel
Predsednik: Jožef Bauman
Člani: Anton Žižek, Stane Božič, Ana Purkart

Komisija za priznanja in odlikovanja
Predsednik: Leopold Hameršak
Člani: Janko Šarman, Maksimiljan Pilko, Ivan Verhovnik, Anton Anžel

Komisija za apiturizem
Predsednik: Zdenko Šilc
Člani: Jože Kolarič, Angela Obrulj, Katja Sagadin, Silva Pipuš

Komisija za promocijo čebeljih pridelkov
Predsednik: Paula Krmelj
Člani: Bruno Kirbiš, Franja Bračko

Sekcija čebelarsko izobraževalni in strokovno debatni klub
Predsednik: Stane Sajevec
Člani: Vladimir Vogrinec, Maksimilja Prah, Jožef Bauman

Sekcija za medovite rastline
Predsednik: Ivan Bračko
Člani: Anton Žižek, Boštjan Slanič, Lidia Ana Inkret

Sekcijo pridelovalcev medenih pijač
Predsednik: Vladimir Vogrinec
Člani: Vlado Pušnik, Franc Oder, Silva Pipuš

Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča
Predsednik: Karl Vogrinčič
Člani: Bodlaj Bojan, Andreja Siter

Sekcija AS (Sekcija apiterapevtov Slovenije)
Predsednik: Vlado Pušnik
Člani: Karl Vogrinčič, Jožef Bauman, Norbert Jedlovčnik, Stanislava Arih

 

 

Medovite rastline - 1709046208

Medovite rastline

Medovite rastline Pomlad je prvi letni čas v letu, ko se narava začne prebujati v vsej svoji veličini, ko se ...

Medovite rastline

Medovite rastline - 1709046208

Medovite rastline

Pomlad je prvi letni čas v letu, ko se narava začne prebujati v vsej svoji veličini, ko se življenje začne znova prebujati. Prvi znaki oživljanja narave dandanes niso več ravno pogojeni s koledarskim nastopom pomladi, ampak lahko opazimo prebujanje narave že kar nekaj dni ali tednov prej. Seveda je le-to odvisno tudi od samega območja in lokacije, vendar mnogokrat opazimo, da se prve medovite rastline prebujajo že ob prvih toplejših januarskih dneh. Vse to pa je rezultat spreminjanja podnebja, kateri sledi vegetacija v naravi. Spremembam in obnašanju narave pa sledi tudi razvoj čebel.

Medovite rastline, ki naznanjajo prebujanje narave in so hkrati pomembne tudi za slovensko kranjsko sivko so: črni teloh (Heliborus nigra), spomladanska resa (Erica carnea), črna jelša (Alnus glutinosa), navadna leska (Corylus avellana), pravi žafran (Crocus sativus), zvončki (Galanthus nivalis in Leucojum vernum), trobentice (Primula vulgaris), rastline gozdne podrasti in številne druge. Vsi vemo, da črna jelša in navadna leska sodita v skupino vetrocvetk, kar pomeni da za svoj obstoj ni potrebno opraševanje cvetov, vendar pa ju v toplih prvih pomladnih dneh čebele zelo rade obletujejo, saj jim nudita prvi cvetni prah, ki ga pridno prinašajo v panj.

V kasnejših pomladnih dneh in v poletnih mesecih so čebele neprestano v gibanju, letajo iz cveta na cvet, v panje in znova na cvetove – oprašijo večji del sadnega drevja in tudi zelenjadnice, poljščine, začimbnice.

Pozivamo vas, da tudi vi v svoj vrt, na dvorišče ali v lonček na okencki polici posadite kakšno medovito rastlino, npr. začimbnico, sadno drevo ipd. ter omogočite čebelam tudi v urbanem okolju, ugodno pašo.

Čebelarska opravila - 1709046208

Čebelarska opravila

Čebelarska opravila Čebelarji se poleg pridelave medu in drugih čebeljih pridelkov ukvarjajo tudi z vzrejo, razmnoževanjem in skrbjo medonosnih slovenskih ...

Čebelarska opravila

Čebelarska opravila - 1709046208

Čebelarska opravila

Čebelarji se poleg pridelave medu in drugih čebeljih pridelkov ukvarjajo tudi z vzrejo, razmnoževanjem in skrbjo medonosnih slovenskih čebel, rase kranjska sivka.

Čebelarska opravila po mesecih (vir povezave: JSS ČZS):

Vrste medu - 1709046209

Vrste medu

Slovenski med Najpogostejše sorte slovenskega medu glede na botanični izvor, ki se pridela v slovenskem geografskem prostoru so: Akacijev med ...

Vrste medu

Vrste medu - 1709046209

Slovenski med

Najpogostejše sorte slovenskega medu glede na botanični izvor, ki se pridela v slovenskem geografskem prostoru so:

 • Akacijev med
 • Smrekov med
 • Lipov med
 • Kostanjev med
 • Hojev med
 • Cvetlični med
 • Gozdni med

Slovenski med - 1709046209

Slovenski med

Slovenski med je tradiconalno pridelan in kakovosten Slovenija velja že od nekdaj za zibelko tradicionalnega čebelarstva in smo edina članica ...

Slovenski med

Slovenski med - 1709046209

Slovenski med je tradiconalno pridelan in kakovosten

Slovenija velja že od nekdaj za zibelko tradicionalnega čebelarstva in smo edina članica Evropske unije, ki je zaščitila svojo avtohtono čebelo – kranjsko sivko, kar pomeni, da lahko na območju RS gojimo izključno samo to raso čebel.

Naloga čebel je opraševanje rastlinja, kar je izredno pomembno za kmetijstvo in prehrambeno industrijo, ne samo v Sloveniji, ampak širom sveta. Čebelarji čebelam praviloma odvzamemo preseček pridelkov. Vendar je čebelarstvo dandanes tako napredovalo in se še vedno razvija in širi, da lahko pridelamo večje količine tako medu kot tudi drugih čebeljih pridelkov, ki so izrednega pomena v naših življenjih, pri tem pa ne oškodujemo čebel.

Med je odlično prehransko dopolnilo, sladilo in krepčilo. Uporablja se lahko kot prehranski dodatek v kuinariki kot tudi v zdravstvene namene, saj je zelo učinkovito naravno razkužilo. Prav tako so v našem vsakdanu prisotni tudi drugi čebelji pridelki, ki nam bogatijo kakovost življenja.

Tudi širom naših meja je znano, da slovenski čebelarji pridelujemo kakovosten in predvsem varen med za uživanje. Nad pridelavo, ki se še vedno v večji meri izvaja na tradicionalni način, se vrši strogi interni nadzor s strani pristojnih služb in inšpekcij. Slovenski čebelarji čebelarimo v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu. Le-te so zasnovane po načelih sistema HACCP (tj. mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane). Slovenija je kljub majhnosti izredno bogata in pestra dežela, saj je obdana z naravnimi danostmi (gozdovi, pašniki, travniki, sadovnjaki, polja, vrtovi ipd.), kar nudi izredno kakovosten nabor čebeljih pridelkov.


“Slovenski med je varen, skladen s predpisi in ne predstavlja tveganj, po izbruhu afere z neregistriranimi zdravili za varojo”.
Izjava MKGP RS in ČZS

IZOBRAŽEVANJA

Apiterapija

Ob zadostnem številu udeležencev bomo v terminu od oktobra 2019 do septembra 2020 izvedli usposabljanje za apoterapevte (šeste generacije). Prijave pričnemo zbirati 1. marca 2019. Prijavnico za usposabljanje najdete tukaj in na spodnji povezavi. Izpolnjeno nam prosim pošljite na elektronski naslov tajnistvo@czdm.si ali zveza@czdm.si

Usposabljanje v letu 2019/2020 bo predvidoma potekalo po urniku.

Splošne pogoje za vpis in plačilo najdete tukaj in na spodnji povezavi.

Usposabljanje v tekočem letu se izvaja po urniku, običajno v Pohorski vili na Pivoli 8 ob objavljenih datumih med osmo uro zjutraj in peto uro popoldan, z vmesnim enournim odmorom za kosilo.

Teme usposabljanja so:

 • Uvod v apiterapijo (kaj je apiterapija, načela, zgodovina, principi, legalni vidiki apiterapije itd.)
 • Biologija čebel (z vidika apiterapije)
 • Pomen čebeljih pridelkov za čebeljo družino
 • Pomen čebeljih pridelkov za ljudi in živali
 • Čebelji proizvodi (uvod v lastnosti, lastnosti in učinkovanje, kontraindikacije in omejitve, uporaba in priprava proizvodov, marketing in apiterapija)
 • Med (izvor in vrste, značilnosti, sestavine in farmakološke lastnosti posameznih vrst medu, načini in nameni uporabe, pripravki,…)
 • Propolis (izvor in vrste, značilnosti, farmakološke lastnosti, načini uporabe, pripravki s propolisom)
 • Čebelji vosek (izvor in uporaba, značilnosti, sestavine, farmakološke lastnosti, indikacije, uporaba, pripravki in proizvodi)
 • Cvetni prah (izvor in vrste, fizikalno kemične lastnosti, sestavine, farmakološke lastnosti, terapije, komercialni proizvodi)
 • Matični mleček (izvor in vrste, značilnosti, farmakološke lastnosti in učinki, indikacije, uporaba, kontraindikacije in omejitve, pripravki)
 • Apilarnil (izvor, značilnosti, sestavine, farmakološke lastnosti in učinki, usmeritve, kontraindikacije in omejitve, pripravki in proizvodi)
 • Čebelji strup (značilnost, sestavine, farmakološki učinki in lastnosti, uporaba in proizvodi, zadrževanje čebel za terapijo s čebeljim strupom, uvajanje v akupunkturo, prva pomoč pri piku čebele, alternativa)
 • Apiterapevtski pripravki
 • Anatomija in fiziologija človeka

Usposabljanja obsega tudi praktični del v sklopu 14 delavnic po približno 3 ure. Delavnice so organizirane po sklopih:

 • Izdelava kremnega medu, izdelava mešanic, priprava medu za masaže
 • Masaža z medom
 • Propolis, priprava, granulacija, izdelava prahu, propolis pogačic, propolis tinkture
 • Propolis na vodi, mehki propolis, propolis milo, propolis kapsule za propoler
 • Izdelava propolis mazila, propolis svečke
 • Propolis kapsule
 • Voščene svečke, voščene cevke, voščene obloge po tkanini
 • Cvetni prah osmukanec, odvzemanje in čiščenje
 • Cveti prah izkopanec, odvzem in pripravki
 • Apilarnil odvzem in pripravki
 • Izdelava mazila s čebeljim strupom (demonstracija pridobivanja in čiščenja)
 • Apikomora
 • Prva pomoč pri čebeljem piku, anafilaktičnem šoku, oživljanje (predavanje in delavnica)

V času usposabljanja vsak tečajnik pripravi referat iz razpisanih tem in ga predstavi vsem sodelujočim tečajnikom in predavateljem. Zaključek izobraževanja je priprava in zagovor zaključne naloge pred člani komisije. V sklopu izobraževanja izpolni in odda tudi 11 tematskih testov.

V okviru usposabljanja sta (ob doplačilu) organizirani dve strokovni ekskurziji. Enodnevna v Sloveniji običajno na tematiko apikomore. Na koncu usposabljanja je organizirana večdnevna strokovna ekskurzija v tujino (Bolgarija, Romunija, Srbija, Makedonija,…odvisno od ture, ki jo izberejo in organizirajo predavatelji).

Ob koncu usposabljanja prejmejo udeleženci (ob izpolnjevanju vseh obveznosti) potrdilo Čebelarske zveze Slovenije in certifikat izvajalca usposabljanja Apiterapija Čebelarska zveza društev Maribor. Ob zaključku in podelitvi vsaj udeleženec podpiše tudi Kodeks apiterapevtov Slovenije.

V letu 2018/2019 poteka usposabljanje po priloženem urniku aktivnosti od oktobra 2018 do septembra 2019.

V kolikor ste zainteresirani lahko izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete po elektronski pošti na naslov:

ali nam jo pošljite na naslov:

Čebelarska zveza društev Maribor
Streliška cesta 150
2000 Maribor

S pripisom: Tajništvo apiterapija

Delavnica MASAŽA Z MEDOM

V soboto 21. septembra 2019 bo s pričetkom ob osmi uri zjutraj v Pohorski vili na Pivoli 8 potekala delavnica MASAŽA Z MEDOM. Delavnica je del usposabljanja za apiterapevte. Zaradi velikega zanimanja smo se odločili, da jo tokrat pripravimo tudi za vse tiste, ki se uposabljanja za apiterapevta ne boste udeležili.

Delavnica bo predvidoma potekala od osme ure zjutraj do pete ure popoldan. Število mest je omejeno. Prijavite se lahko na elektronski naslov tajnistvo@czdm.si z vašimi polnimi podatki.

Kotizacija za delavnice znaša 100 €.  Ob prijavi vas prosimo, da znesek kotizacije nakažete na naš TRR. Podatki za nakazilo:

ČZD Maribor, Streliška cesta 150, 2000 Maribor
TRR: SI56 1934 0501 1005 481 (odprt pri DBS d.d.)
Koda namena: OTHR
Namen nakazila: Masaža z medom delavnica
Referenca: SI00 09-19

Pomembno:

Vsi, ki ste se vpisali v usposabljanje za apiterapevta v letu 2019/2020 se tudi lahko udeležite delavnice 21. septembra. Za vas je kotizacija že všteta  v plačilo usposabljanja. Morate pa svojo udeležbo na delavnici sporočiti na tajnistvo@czdm.si

Delavnica PRAKTIČNI PRIKAZ ZATIRANJA VAROJE Z MRAVLJIČNO KISLINO

V nedeljo 22. septembra 2019 bo na centru Čebelarske zveze društev Maribor na Streliški cesti 150 v Mariboru potekala delavnica PRAKTIČNI PRIKAZ ZATIRANJA VAROJE Z MRAVLJIČNO KISLINO. Praktični prikaz bo potekal na različnih tipih panjev.

Delavnica bo potekala od 9:00 do 12:00 ure. Delavnico bo vodil čebelarski mojster gospod Vlado Pušnik.

Kotizacija za udeležbo na delavnici je za člane Čebelarske zveze društev Maribor 2 €, za ostale udeležence 5 €. Kotizacija je namenjena za kritje stroškov praktičnega prikaza.

Udeležence prosimo, da pridejo 10 minut pred pričetkom delavnice, da se lahko prijavijo in vplačajo kotizacijo.

Vabljeni.

Čebelarji začetniki

V koledarskem letu 2019 bo s strani Čebelarske zveze Slovenije organiziran tečaj za čebelarje začetnike. Praviloma v obdobju od meseca februarja 2019 do junija 2019 (teorija in praksa).

Kraj izvedbe tečaja za teoretični (30 ur) je planiran v prostorih FKBV, Pivola 10 ali v Pohorski vili, Pivola 8, 2311 Hoče. Praktični del tečaja (čebelarska praksa) poteka na čebelnjakih na Pivoli 8, praviloma v mesecu maju in juniju v času čebelarskih opravil v panju (odvisno od vremena).

Tečaj je za udeležence brezplačen oziroma po pogojih JSS (javne svetovalne službe), razen za pripomočke pri praktičnem delu. (zaščitni čebelarski klobuk, rokavice …).

Urnik za tečaj po programu čebelar začetnik 2019 lahko najdete tukaj.

Prijava na tečaj za čebelarje začetnike poteka po principu javnega natečaja. Na Čebelarski zvezi Slovenije določijo in objavijo datum ter spletno mesto kjer lahko oddate svoje prijave. Hkrati z datumom in lokacijo je objavljena tudi ura pričetka oddaje vlog. Vloge se zbirajo do zapolnitve razpisanega števila prostih mest. Običajno je za našo regijo razpisanih mest 50. Vloga ob oddaji dobi svoj časovni žig. Na tečaj je sprejetih prvih petdeset prijavljenih kandidatov.

Vsi potrebne informacije in podatki vključno s povezavo do portala na kareterem lahko oddate svojo prijavo na tečaj za čebelarje začetnike bodo objavljeni na spletnih straneh Čebelarske zveze Slovenije; www.czs.si

Po prijavi boste po pošti na vaš domači naslov oziroma po elektronski pošti (odvisno od tega kaj boste na prijavi navedli) s strani Čebelarske zveze Slovenije obveščeni o tem sli ste sprejeti na tečaj. V primeru, da ste sprejeti boste prejeli tudi vse potrebne informacije vključno z urnikom, lokacijami predavanj in podatki o predavateljih.

Urnik in vse ostalo bo objavljeno tudi na naši spletni strani.

Letos smo tudi v okviru Čebelarske zveze društev Maribor spremenili sistem za zbiranje informativnih prijav. Vaše prijavnice bomo sprejemali šele po poteku časa za prijavo na tečaj na spletnih straneh Čebelarske zveze Slovenije. Torej po koncu razpisanega roka nam lahko v primeru, da po oddaji vaše prijave niste bili sprejeti na tečaj, oddate prijavnico.

Za spremljanje obvestil s strani Čebelarske zveze Slovenije predlagamo, da se na njihovi spletni strani prijavite na E Obvestila. Tako boste o tekočih dogodkih (tudi o razpisu za prijavo na tečaj za čebelarje začetnik pravočasno obveščeni).

Prijavnica bo po poteku razpisnega roka na voljo tukaj. Izpolnjeno lahko pošljete na zveza@czdm.si ali po pošti na naslov:

ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV MARIBOR

STRELIŠKA CESTA 150, 2000 MARIBOR

s pripisom: ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na zveza@czdm.si ali na tajnistvo@czdm.si

Strokovna izobraževanja ČZS

Urnik za tečaj po programu čebelar začetnik 2019 lahko najdete tukaj.

 

 

 

DOGODKI

Med ni samo sladilo, ampak tudi zdravi

Na srednji zdravstveni in kozmetični šoli v Mariboru so pod vodstvom čebelarskih mojstrov zaznamovali Svetovni dan čebel v okviru katerega so spoznavali pomembnost čebel. V četrtkovi prilogi Večera Štajer’c zdne 31. maja 2018 je objavljen članek z naslovom “Med ni samo sladilo, ampak tudi zdravi”. Organizatorji so dijakom z dogodkom skušali približati delo s čebelami v čebelnjaku, razstavili so AŽ panj, kirarjev panj in opazovalni panj. Besedilo je povzeto iz članka. Članek najdete na povezavi

 

 

 

GALERIJA

ČEBELARJENJE

Kako začeti čebelariti

Kako začeti čebelariti?


1. Vključite se v izobraževalni program čebelarjev začetnikov
v svoji bližini, kjer pridobite prvo in osnovno znanje, spoznate izkušene čebelarje, si izberete mentorja in pričnete uresničevati svoje sanje.

2. Priskrbite si prvo čebeljo družino; slednjo lahko kupite pri čebelarju ali pa vam jo kakšen celo podari.

3. Kupite si panje določenega sistema, po katerem želite čebelariti. Na voljo so v čebelarskih trgovinah ali pri izdelovalcih panjev.

4. V panje naselite svojo čebeljo družino: najpozneje v 30 dneh po naselitvi čebelje družine se morate vpisati v register čebelnjakov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

5. Pri začetkih čebelarjenja vam pomaga mentor, ki je izkušen čebelar ali čebelarski mojster.

6. Včlanite se v čebelarsko društvo v svojem kraju in/ali na območju kjer čebelarite.

7. Za dodatne nasvete in pomoč se lahko obrnete na terenskega svetovalca na svojem območju ali ČZS – Javno svetovalno službo v čebelarstvu ali pristojno veterinarsko službo v primeru pojava zajedalcev in bolezni.

Več informacij o čebelah in začetkih čebelarjenja si lahko preberete na spletni strani ČZS, v gradivu “Čebela se predstavi”: http://www.czs.si/Files/promocija31.pdf

Čebelji pridelki

Pomembnost čebele in njenih pridelkov

Čebele oprašijo 70 – 80 % cvetov, zato je vsak tretji grižljaj svetovno pridelane hrane odvisen od čebel.

Čebela nam ne daje samo med, ampak tudi cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup. Vsi ti pridelki nam s svojimi zdravilnimi učinki pomagajo krepiti organizem.

Slovenski čebelarji pridelujemo različne čebelje pridelke in sicer:

 • Med je pomembno živilo in sladilo. Ima mnogo zdravilnih lastnosti, ki so odvisne predvsem od botaničnega izvora medu. Na Slovenskem poznamo predvsem naslednje vrste: akacijev, cvetlični, regratov, oljne ogrščice, lipov, kostanjev, gozdni, smrekov in hojev med.
 • Cvetni prah ima veliko količino beljakovin in vitaminov in se uporablja kot prehransko dopolnilo z mnogimi zdravilnimi učinki.
 • Propolis je pridelek, ki ga čebele potrebujejo za lastno zdravje, mi pa za naše.
 • Matični mleček deluje pozitivno na telo in duha zaradi svoje sposobnosti OBNAVLJANJA ČLOVEŠKIH CELIC. Krepi imunski sistem, ohranja vitalnost in vrača energijo.
 • Čebelji strup se uporablja za farmacevtske proizvode pri zdravljenju sklepnih obolenj, znižuje krvni tlak, zmanjšuje količino holesterola v krvi, povišuje splošno napetost mišičnega tkiva in povišuje delovno sposobnost organizma.
 • Čebelji vosek se uporablja tako v prehrani za peko kot v svečarstvu, kozmetiki, farmaciji ter medicini.

Več informacij o čebeljih pridelkih si lahko preberete na spletni strani ČZS (http://www.czs.si/content/C21

Bolezni čebel

Preventivni ukrepi zoper bolezni

Vzrejališča matic so zaradi intenzivnega čebelarjenja, vzreje matic in prometa čebel še posebno izpostavljena razvoju in širjenju čebeljih bolezni. Najpogostejše bolezni, ki se pojavljajo in lahko povzročajo ekonomsko škodo ali pa zaradi prisotnosti povzročiteljev bolezni predstavljajo možnost širjenja iz vzrejališč pri nas so: huda gniloba čebelje zalege, nosemavost in poapnela zalega. V vsakem čebelarstvu je prisotna tudi varoja, ki pa glede povzročanja škode in problematike zatiranja zavzema posebno mesto.
(Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/D59)

 

Pogostejše čebelje bolezni

 • Varoza je zajedavska bolezen čebelje družine, ki jo povzroča pršica Varroa destructor. Prehranjuje se s hemolimfo razvojnih oblik in odraslih čebel. Pršico V. destructor so prvič opazili na indijski čebeli Apis terana v začetku tega stoletja na otoku Java. Podrobneje jo je opisal in klasificiral Oudemans leta 1904 in jo uvrstil v red Acara. Na medonosni čebeli jo je prvič ugotovil inž. Atsuo Inoue, opisal pa Š. Kitaoka leta 1958 na Japonskem. V azijskem delu Sovjetske zveze je bila prvič opisana varoa na indijski čebeli leta 1950. Od tod se je širila v Evropo. Leta 1979 je bila prvič potrjena tudi v Sloveniji.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C34)
 • Okamnela zalega je kužna bolezen, za katero obolevajo čebelje ličinke in odrasle čebele. Je edina čebelja bolezen, za katero lahko zboli tudi človek, zato jo imenujemo zoonoza.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C36)
 • Huda gniloba razširjena kužna in trdovratna bolezen pokrite čebelje zalege. Povzroča jo sporogena bakterija Bacillus larvae. Okužene ličinke v pokriti zalegi gnijejo in odmirajo, zato se v čebelji družini izlega vedno manj čebel, tako da družina v začetku postopoma, pozneje pa hitro slabi in nazadnje propade.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C32)
 • Nosemavost je kronična bolezen odraslih čebel, ki lahko zaradi različnih vplivov postane akutna. V tej obliki povzroča čebelarstvu veliko gospodarsko škodo, ne samo s tem, da umirajo družine, temveč obolele družine hitreje izgubljajo čebele nabiralke, kar se kaže v manjšem donosu in slabšem preskrbovanju čebelje zalege. Poleg tega imajo okužene čebele slabše razvito faringealno žlezo ter s tem manjšo in slabšo kakovost matičnega mlečka. Zato so ličinke dovzetne za razne bolezni.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C31)
 • Poapnela zalega je pogojno kužna bolezen pokrite zalege. Značilno bolezensko znamenje je propadanje pokrite zalege, ki se spremeni v suho belo ali sivočrno mumificirano ličinko, ki jo imenujemo mumija. Povzročitelj je zelo razširjen v naravi, poleg tega so spore sposobne okužbe več desetletij.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C35)
 • Pohlevna gniloba čebelje zalege, znana tudi kot evropska gniloba, je kužna bolezen odkrite čebelje zalege. Primarni povzročitelj propadanja ličink je nesporogena bakterija Melissococcus pluton. Bolna ličinka spreminja položaj v svoji celici in odmre četrti ali peti dan svoje starosti. Okužena ličinka postane mlahava, rumenorjavkasto obarvana in zaudarja, odvisno od prisotnih bakterij. Izbruhi bolezni so najpogostejši pozno spomladi ali zgodaj poleti, v času hitrega razvoja čebeljih družin.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C33)
 • Plenilci in škodljivci: so različnih vrst in velikosti, od insektov do sesalcev – medveda. S čebelami se hranijo plenilci, kot so pajki, ose, sršeni, ptice, močeradi in žabe. Čebelam so najnevarnejši sršeni, ki lahko uničijo cele čebelje družine. Med škodljivce spadajo medved, rakun, miši, rovke, mravlje in nekateri metulji, ki občasno napadajo čebele, da pridejo do medu.
  Drugi škodljivci, kot so čebelja uš, voščena in pelodna vešča ter nekatere muhe, so prilagodili del ali ves svoj razvoj življenju čebel, ker so odvisni od čebeljih pridelkov.
  (Vir ČZS, več informacij najdete na: http://www.czs.si/content/C37)

Veterina

Veterina

Veterinarska fakulteta UNILJ opravlja raziskovalno in specialno diagnostično dejavnost, znotraj katere deluje NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT (NVI).

NVI izvaja naloge določene v zakonu o veterinarstvu, in sicer:
– zdravljenje čebel,
– spremljanje epizootiološkega stanja in klinično ugotavljanje bolezni čebel,
– vodenje seznama čebelarjev in čebeljih družin,
– priprava programov za preprečevanje in zatiranje čebeljih bolezni,
– priprava strokovnih podlag za načrtovanje in sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel,
– sodelovanje pri uvajanju novih diagnostičnih metod za ugotavljanje bolezni čebel na terenu,
– spremljanje zdravstvenega varstva in izvajanje preventive v vzrejališčih in plemeniščih matic in čebeljih družin v prometu (izvajanje karantene in odredbe),
– organiziranje in vodenje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali.
(povzeto po ČZS)


POMEMBNO: Čebelarji so sum bolezni čebel dolžni čim prej prijaviti pristojnemu območnemu veterinarju VF NVI:

Enota MARIBOR, Šentiljska 109, 2000 Maribor
Mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.
Tel.: (02) 2524 128; (041) 645 792

 

Pomembne povezave

Zdravstveno varstvo čebel, kjer najdete naslednje podatke:
– Kontaktne št. veterinarskih enot po Sloveniji
– Izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel
– Zdravljenje čebel: obrazec za tekoče evidence varoze in letno poročilo
– Promet čebel: obrazec in navodila

Spletno mesto NVI: http://www.vf.uni-lj.si/si/zdravstveno-varstvo-cebel/
Spletno mesto ČZS: http://www.czs.si/content/D8

 

 

APITERAPIJA

Kaj je apiterapija in zakaj jo izbrati?

Apiterapija je veda, s pomočjo katere preprečujemo, zdravimo ali rehabilitiramo človeka pa tudi živali, ki imajo eno ali več bolezni oz. bolezenskih stanj s pomočjo čebeljih pridelkov, ki so: med, cvetni prah, propolis, čebelji vosek, matični mleček, čebelji strup, apilarnil in čebele.

Danes ima apiterapija širši pomen, zato govorimo o APIMEDICINI, ki je del integrativne medicine, je holistična medicina, ki presega pojem alternativne medicine in je lahko odlična dopolnitev medicini predvsem v preventivi in rehabilitaciji. Apiterpija pomeni celovito zdravljenje: vse uporabiti oz. povzeti ali vse zdraviti.

Holistična je zato, ker je na harmoničen način povezana z naravnimi procesi in uporablja spoznanja drugih holističnih terapij kot so: fitoterapija (uporaba zelišč – najboljši zeliščar je čebela – »leteči farmacevt«), aromaterapija (uporaba hlapljivih snovi), akupunktura, akupresura, ajurveda, ……..in seveda dognanja uradne medicine.

Metode uporabe so zelo različne. Pripravke koristimo za notranjo in zunanjo uporabo. Torej skozi usta in druge telesne odprtine, zunanje z oblogami, mazili, masažami, inhalacijami, aerosolnimi inhalacijami tudi s pomočjo aerosolnih aparatov, tretiranji s pomočjo ultrazvoka, elektroforezo, torej z galvanskim tokom, injekcijami ipd.

Skratka, čebela nam nudi veliko možnosti s svojimi pridelki, ki jih človeštvo zna s tisočletnimi izkušnjami in s sodobnimi metodami in znanjem s pridom uporabiti za boljše počutje, povečano odpornost ali zdravljenje raznih obolenj.


Kaj uporabljamo v apiterapiji?

V apiterapiji lahko uporabljamo različne čebelje pridelke, kateri pa niso primerni za vsako tegobo.

Zdravilne lastnosti medu so pomembne zaradi bogate sestave encimov, naravnih mineralnih snovi, vitaminov, antioksidantov vse v primernem razmerju. Med je lahko prebavljiv zaradi enostavnih oglikovih hidratov in zelo primeren za zunanjo in notranjo uporabo. Zaradi svojih lastnosti uporabljamo med pri inhalacijah, masažah, kopelih, tudi pri zdravljenju ran zaradi njegovih protibakterijskih lastnosti in v notranji uporabi. Poudariti je potrebno, da je kristaliziran med znak pristnega naravnega medu.

Propolis je najmočnejši pridelek čebel z protibakterijskim, protiglivičnim, protivirusnim, protialergijskim, protibolečinskim, protivnetnem delovanjem ter zaradi bogate sestave flavonojdov zelo pomemben antioksidant. Njegova uporaba je vsestranska in mu pripisujejo avtorji in raziskovalci posebno mesto med zdravili jutrišnjega dne.

Čebelji vosek je nenadomestljiv za obloge, kot sestavni del naravnih mazil in s svojimi preko 250 sestavinami nepogrešljiv v apiterapiji.

Matični mleček je najdražji in najbolj bogat pridelek žlez čebel. Zaradi svoje odlične sestave je odličen naravni koncentrat in zaradi sestave, ki mu ni para v naravi, pravi hormonski preparat, ki deluje zelo stimulativno, antidepresivno in je pravi naravni »doping«. Uporablja se vsestransko notranje in zunanje.

Cvetni prah osmukanec in izkopanec je nenadomestljiv v apiterapiji zaradi svoje bogate sestave mineralnih snovi, aminokislin, vitaminov. Koristnost cvetnega prahu se izpostavlja pri veliko boleznih in preventivi proti ostoporozi pri ženskah, pri moških pa odlično preventivno sredstvo proti rasti prostate.

Apilarnil v Sloveniji bolj znan v zadnjem času, je pa izreden proizvod namenjen uporabi v apiterapiji, s podobnimi lastnostmi, kot jih ima matični mleček, vendar z drugimi poudarki.

Čebelji strup se v apiterapiji uporablja na več načinov, je pa zaradi svoje sestave odlično protivnetno in protibolečinsko sredstvo, uporablja se predvsem pri obolenjih živcev in je že dolgo znan kot odličen antirevmatik.

Sekcija apiterapevtov Slovenije

Sekcija apiterapevtov Slovenije, vodi jo gospod Vlado Pušnik s timom gospod Karl Vogrinčič, gospod Norbert Jedlovčnik in gospod Jožef Bauman. Sekcija je bila ustanovljena leta 2014. Predpogoj za včlanitev v sekcijo je predhodno članstvo v Sekciji za apiterapijo dr. Filipa Terča. Člani naj bi imeli vsaj nekaj osnove iz čebelarstva in apiterapije.

Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča

Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča, vodi jo gospod Karl Vogrinčič. Namen članstva v sekciji je povezovati zainteresirane čebelarje, občane vseh poklicev, upokojencev, pedagogov, farmacevtov, medicinskega osebja…, da se seznanijo z možnostmi, ki jih nudijo čebelji pridelki, metode uporabe njih, omejitve, pravilne uporabe, doziranja,… Vsi člani sekcije so vabljeni brezplačno na simpozije in predavanja zanje (predpogoj za brezplačne udeležitev na simpozijih in predavanjih je članstvo v sekciji in s tem plačilo članarine).

Kdo je bil dr. Filip Terč?

Kdo je bil dr. Filip Terč? Imenujemo ga tudi oče moderne apiterapije. Prvi je začel težave revmatizma zdraviti s čebeljim strupom. Revmatolog, apiterapevt, rojen 30. marca 1844 v vasi Praporište (Šumava) na Češkem. Umrl 28. oktobra 1917 v Mariboru. Pokopan je na pobreškem pokopališču v Mariboru. Večino življenja je živel in služboval v Sloveniji, v Mariboru. Pustil je pomembne sledi tako v zdravilstvu kot tudi v samem mestu Maribor, saj je bil za čas svojega bivanja tukaj tudi pomemben član gradbenega odbora mesta Maribor.

 

 

ZANIMIVE POVEZAVE

Zanimive povezave

Zanimive povezave:

Dokumenti za prenos

Dokumenti za prenos:

Pomembne telefonske številke

Vsem čebelarskim društvom, vključenih v Čebelarsko zvezo društev Maribor sporočamo, da se v primeru potreb ali vprašanj glede pašnega reda in katastra obrnejo na:

Čebelarska zveza Slovenije, gospod Jure Justinek; Opazovalno – napovedovalna služba

kontaktne telefonske številke: 01 729 61 31 in 041 644 217 ali avtomatski odzivnik 01 729 61 20 ali na elektronski naslov jure.justinek@czs.si,

V primeru težav se lahko obrnete tudi diretno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in varno prehrano, kontakt je gospa Helena Srnel, dosegljiva na telefonski številki 01 478 90 31 ali na elektronskem naslovu helena.srnel@gov.si

 

 

 

 

 

OBVESTILA

Delavnica PRAKTIČNI PRIKAZ ZATIRANJA VAROJE Z OKSALNO KISLINO

V petek 29. novembra 2019 bo na centru Čebelarske zveze društev Maribor na Streliški cesti 150 v Mariboru potekala delavnica PRAKTIČNI PRIKAZ ZATIRANJA VAROJE Z OKSALNO KISLINO. Praktični prikaz bo potekal na različnih tipih panjev.

Delavnica bo potekala od 9:00 do 12:00 ure. Delavnico bo vodil čebelarski mojster gospod Vlado Pušnik. Pred praktičnim prikazom zdravljenja bo gospod Pušnik imel tudi kratko predavanje na temo zdravljenja z oksalno kislino.

Kotizacija za udeležbo na delavnici je za člane Čebelarske zveze društev Maribor 2 €, za ostale udeležence 5 €. Kotizacija je namenjena za kritje stroškov praktičnega prikaza.

Udeležence prosimo, da pridejo 10 minut pred pričetkom delavnice, da se lahko prijavijo in vplačajo kotizacijo.

Vabljeni.

Usposabljanje za apiterapevta v letu 2019_2020

Obveščamo vas, da so člani UO Čebelarske zveze društev Maribor na svoji redni seji sprejeli sklep o izvedbi usposabljanja za apiterapevte šeste generacije. Usposabljanje bomo izvedli v kolikor bomo zbrali zadostno število kandidatov (najmanj 40 udeležencev in največ 55 udeležencev).  Z usposabljanjem bomo predvidoma pričeli v mesecu oktobru 2019 in ga zaključili v mesecu septembru 2020. Prijavnice pričnemo zbirati 1. marca 2019.

Prijavnico, urnik usposabljanja in splošne pogoje (ki vsebujejo tudi pogoje za plačilo) najdete na obarvanih povezavah v zavihku IZOBRAŽEVANJA in APITERAPIJA.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu zveza@czdm.si in tajnistvo@czdm.si

 

 

 

 

NOVICE

Delavnica PRAKTIČNI PRIKAZ ZATIRANJA VAROJE Z OKSALNO KISLINO

V petek 29. novembra 2019 bo na centru Čebelarske zveze društev Maribor na Streliški cesti 150 v Mariboru potekala delavnica PRAKTIČNI PRIKAZ ZATIRANJA VAROJE Z OKSALNO KISLINO. Praktični prikaz bo potekal na različnih tipih panjev.

Delavnica bo potekala od 9:00 do 12:00 ure. Delavnico bo vodil čebelarski mojster gospod Vlado Pušnik. Pred praktičnim prikazom zdravljenja bo gospod Pušnik imel tudi kratko predavanje na temo zdravljenja z oksalno kislino.

Kotizacija za udeležbo na delavnici je za člane Čebelarske zveze društev Maribor 2 €, za ostale udeležence 5 €. Kotizacija je namenjena za kritje stroškov praktičnega prikaza.

Udeležence prosimo, da pridejo 10 minut pred pričetkom delavnice, da se lahko prijavijo in vplačajo kotizacijo.

Vabljeni.

Knjiga NA ŽRELU

V okviru Čebelarske zveze društev Maribor smo to pomlad izdali knjigo »Na žrelu«. Knjigo »Am Flugloch« je g. Heinrich Storch izdal v samozaložbi v Nemčiji leta 1951. Do nje smo v Čebelarski zvezi društev Maribor prišli po srečnem naključju leta 2018 ob obisku na Češkem. Uspeli smo pridobiti 13. izpopolnjeno izdajo iz leta 2014 in se lotili prevajanja in urejanja. Uredili smo vse potrebno glede avtorskih pravic in knjigo uspešno izdal v slovenskem jeziku leta 2019.

V knjigi se srečamo z natančnim opisovanjem sporočil čebel preko opazovanja žrela. V knjigi je ob vsakem sporočili čebel naveden tudi natančen opis za prepoznavanje dogajanja ter s potrebna opravila in ukrepi za reševanje problema oziroma izboljšanja stanja.

Avtor v svojem delu utemeljuje pomen opazovanja dogajanja na žrelu za čebelarja oziroma za čebelam prijazno čebelarjenje. Obravnava 159 spoznanj in opisov stanja ter potrebnih ukrepov po letnih časih in posameznih mesecih. Knjiga je sestavljena iz opisov spoznanj dogajanja na žrelu na levi strani in potrebnega ukrepe in navodila za izboljšanje stanja na desni strani.

Avtor pravi, da življenje čebelje družine utripa skozi žrelo iz leta v leto. Preko njega se čebelja družina oskrbuje in diha ter odstrani česar v svojem območju ne potrebuje. Preko žrela se odvija komunikacija, seveda za tistega, ki jo razume. Žrelo je predvsem točka kjer spoznamo stanje čebelje družine, ali se dobro počuti, ali trpi, ali potrebuje čebelarjevo pomoč.

Kdor na žrelni odprtini vedno in pravočasno prepozna dobro in slabo počutje čebelje družine, ne rabi pogosto odpirati svojih panjev in s tem po nepotrebnem vznemirjati čebelje družine. Zdrava družina hoče imeti svoj mir. S tem tudi ohranjamo njeno delovno vnemo. Poseg v družino lahko praviloma izvedemo šele takrat, ko smo na žrelu spoznali, da nekaj ni v redu. Spoznavanje notranjega stanja družine preko stanja na žrelu ni vedno lahko in preprosto. Tega se naučimo šele skozi dolga leta.

Na Čebelarski zvezi društev Maribor smo ocenili, da je knjiga »Na žrelu« zelo koristen pripomoček za čebelarje začetnike. Po njej bodo pa radi posegali tudi že izkušeni čebelarji, ko se bodo srečevali s stanji v panju, ki jih ne prepoznajo oziroma jih še niso reševali. Knjiga »Na žrelu« je edinstven priročnik, ki zelo natančno in razumljivo opisuje razna stanja in dogajanja v čebelji družini, zato ocenjujemo, da bo gotovo prispevala k dvigu kakovosti našega čebelarjenja zlasti pa k boljšemu počutju naših čebelic.

Knjigo s plačilom po povzetju lahko na naročite na elektronskem naslovu zveza@czdm.si

Knjigo lahko kupite tudi v trgovini Jana na Streliški cesti 150 v Mariboru.

Cena knjige je 15 €.

Usposabljanje za apiterapevta v letu 2019_2020

Obveščamo vas, da so člani UO Čebelarske zveze društev Maribor na svoji redni seji sprejeli sklep o izvedbi usposabljanja za apiterapevte šeste generacije. Usposabljanje bomo izvedli v kolikor bomo zbrali zadostno število kandidatov (najmanj 40 udeležencev in največ 55 udeležencev).  Z usposabljanjem bomo predvidoma pričeli v mesecu oktobru 2019 in ga zaključili v mesecu septembru 2020. Prijavnice pričnemo zbirati 1. marca 2019.

Prijavnico, urnik usposabljanja in splošne pogoje (ki vsebujejo tudi pogoje za plačilo) najdete na obarvanih povezavah v zavihku IZOBRAŽEVANJA in APITERAPIJA.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu zveza@czdm.si in tajnistvo@czdm.si

PODRAVJEMED

Naziv operacije: RAZVOJE ČEBELARSKE TURISTIČNE DESTINACIJE PODRAVJA

Akronim operacije: PODRAVJEMED

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je oblikovati mrežo lokalnih ponudnikov in jo povezati s pohodniškimi in kolesarskimi potmi, razvijati čebelarske turistične programe, ohranjanje in varovanje biotske raznolikosti okolja ter povečanje samooskrbe s kvalitetnim domačim medom in čebelarskimi izdelki. Z razvojem čebelarskih turističnih programov, prilagojenim različnim ciljnim skupinam, kot so šole, izletniki, čebelarji in turisti se bo povečala atraktivnost območja ter se zagotovila nova delovna mesta in prihodki v čebelarstvu, ki predstavlja sonaravno kmetovanje.

CILJI PROJEKTA

 1. Oblikovanje mreže lokalnih ponudnikov medu v občini Maribor in Kungota
 2. Razvoj enote čebelarske turistične destinacije ter blagovne znamke PodravjeMED
 3. Razviti 3 specializirani čebelarski turistični programi do konca leta 2019
 4. Izvedenih 18 delavnic, dogodkov za čebelarje, širšo javnost in otroke v roku 1 leta

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. Izgrajena mreža lokalnih ponudnikov medu na domu in mreža ponudnikov čebelarskega turizma, ki sprejemajo skupine obiskovalcev
 2. Izgrajena čebelarska turistična destinacija in mreža partnerjev, skrbnikov destinacije
 3. Inovativni produkti čebelarskega turizma: učni turizem, medena doživetja in strokovno čebelarstvo. Vsaj 30 vključenih lokalnih ponudnikov

PARTNERJI PROJEKTA

ZADRUGA ZA RAZVOJ ČEBELARSTVA z.o.o.

ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV MARIBOR

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR POHORJE

ČEBELARSKO DRUŠTVO PETER MOČNIK MARIBOR

ČEBELARSTVO CESAR

ČEBELARSKO DRUŠTVO KUNGOTA