Inštalacije Žagar

Inštalacije Žagar

Inštalacije Žagar smo podjetje, katerega osnovne dejavnosti so ogrevalna tehnika in vodoinštalacije, kar pomeni inštaliranje vodovodnih, plinskih ter ogrevalnih napeljav in naprav. Poleg naštetega vam v podjetju Inštalacije Žagar nudimo še druge strojne in elektro instalacije ter svetovanja in projektiranja. Inštalacije izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih na območju celotne Slovenije. Naše inštalacijske storitve so na trgu že več kot 10 let, ves čas pa redno spremljamo razvoj tehnologije, zato je naša ponudba ves čas polna novosti.

Naš način dela in komuniciranja temelji na individualnem pristopu saj le tako lahko nudimo pomoč in svetovanje pri odločitvah. Več letne izkušnje, izobražen in izkušen kader, hitra odzivnost, prijazno in strokovno svetovanje ter vrhunske storitve so glavni temelji, na katerih slonijo naše storitve.

Inštalacije Žagar 100

Smo podjetje, ki ponuja širok spekter storitev:

=> svetovanje;

=> projektne rešitve in izdelava projektov strojnih inštalacij:

=> instalacijski inženiring;

=> regulacije in meritve;

=> montaža in izvedba strojno instalacijskih procesov;

=> montaža električnih inštalacij;

=> nadzor pri gradnji strojno instalacijskih sistemov.

Prizadevamo si, da bi bile naše storitve čim bolj kakovostne in cenovno ugodne. Spoštujemo dogovorjene roke, predvsem pa upoštevamo vaše želje. Z individualnim pristopom vam bomo svetovali in pomagali poiskati ustrezno rešitev za vas. S kvalitetno ter pravočasno izvedenimi deli smo uspeli ohraniti dolgoletno zaupanje naših naročnikov, za katere se bomo z veseljem potrudili tudi v bodoče. O naši pristnosti in uspehu pričajo številne reference.

Inštalacije Žagar 101

V kolikor potrebujete kvalitetno izvedbo inštalacij, potem smo podjetje Inštalacije Žagar pravi izvajalec za vas! Sodelujemo pri manjših in večjih objektih, kot tudi pri izvajanju inštalacijskih del na industrijskii ravni. Poleg kakovostne in ugodne izvedbe inštalacij vam tudi svetujemo, prisluhnemo vašim željam, ob predhodnem ogledu objekta izdelamo dokumentacijo profesionalno in hitro za vodovodne in plinske inštalacije, inštalacije centralnih kurjav, vseh vrst kanalizacij, dranažnih sistemov, adaptacije.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

PONUDBA PODJETJA

Inštalacije Žagar - 1615082010

Inštalacije Žagar

INSTALACIJSKA DEJAVNOST: hišni sistemi ogrevanja, prezračevanja, vodovonih inštalacij, sanacija kopalnic in sanitarne opreme izvedba instalacijskih sistemov v industriji STROJNE INŠTALACIJE ...

Inštalacije Žagar

Inštalacije Žagar - 1615082010

INSTALACIJSKA DEJAVNOST:

 • hišni sistemi ogrevanja, prezračevanja, vodovonih inštalacij, sanacija kopalnic in sanitarne opreme
 • izvedba instalacijskih sistemov v industriji

STROJNE INŠTALACIJE

TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • vodne črpalke hidrantne postaje
 • vodne črpalke postaje za vodovodne primarne sisteme
 • kotlovnice za vse vrste energentov
 • prezračevanje in klimatizacija
 • oskrba s sanitarno vodo
 • inštalacije kompliminarnega zraka
 • reducirne postaje
 • merilne postaje
 • avtomatika ogrevanja
 • izvedba cevovodov in naprav z INOX materiali

STROJNA OPREMA ZA KLIMATIZACIJO

 • klimatizacija v industrijskih objektih
 • klimatizacija v poslovnih objektih
 • sistemi čiščenja in vlaženja zraka
 • regulacija in avtomatizacija prezračevalnih sistemov

ELEKTRO INŠTALACIJE

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN MERITVE:

 • specifične električne inštalacije v gradbeništvu
 • elektro-inštalacijska oprema
 • izvedba strojnih in elektro nadzornih sistemov
 • meritve inštalacij
 • elektro vezava strojne opreme
 • elektro zagoni kotlovnic

INSTALACIJSKA TEHNIKA

MERITVE V INSTALACIJSKI TEHNIKI:

 • kompresijski testi instalacij
 • test tesnosti instalacij
 • test trdnosti instalacij
 • nastavitve pretokov v cevovodih
 • regulacija in nastavitve vseh vrst gorilnikov
 • vodne trdnostne in tesnosti test instalacije
 • instalacijske meritve in nastavitve avtomatike
 • meritve emisij izgorevanja
 • meritve prezračevalnih sistemov
 • dezinfekcije vodovodnih sistemov
 • protipožarno javljanje in detekcija plina
 • merjenja toplotne energije

PLINSKE INSTALACIJE

IZVEDBA INSTALACIJ ZA PLINSKE INSTALACIJE:

 • zunanji plinski cevovodi
 • notranji plinski cevovodi
 • regulacija in meritve

PROIZVODNJA INSTALACIJSKIH TEHNIK ZA TEHNIČNE PLINE, KI VKLJUČUJE:

 • zunanje plinske instalacije
 • industrijske plinske instalacije
 • regulacije in meritve

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Topolotne črpalke - 1615082010

Topolotne črpalke

Toplotna črpalka deluje na enostaven način, ki ga pri hladilnikih uporabljamo že dolgo. Tekoče snovi, ki se hitro uparijo sprejemajo ...

Topolotne črpalke

Topolotne črpalke - 1615082010

Toplotna črpalka deluje na enostaven način, ki ga pri hladilnikih uporabljamo že dolgo. Tekoče snovi, ki se hitro uparijo sprejemajo toplotno energijo iz okolice in jo med utekočinjanjem (kondenzacijo) oddajajo na želenem mestu (Carnotov krožni proces). Toplotna črpalka deluje nasprotno kot hladilnik: od okolice sprejema toplotno energijo in jo oddaja v ogrevanih prostorih, pri čemer izkorišča naravni toplotni zbiralnik okolja. Kot energetski viri se lahko uporabljajo talna in površinska voda, zemeljska toplota, sončna energija in zunanji zrak. Sistem sestavljajo štiri enote: uparjalnik, kompresor, kondenzator in dušilnik. Toplotna energija se prenaša s hladilnim sredstvom. Hladilno sredstvo v uparjalniku sprejema toplotno energijo in izpareva. Para se v kompresorju stisne (komprimira), zaradi česar se močno ogreje. Ta vroča para prenaša toplotno energijo v kondenzatorju na grelno vodo in se utekočinja. V dušilniku se hladilno sredstvo razširi (tlak se zniža na začetnega, od tam gre v uparjalnik in krožni proces se ponovi. Najučinkovitejše je izkoriščanje talne vode. V globini 7m je namreč vse leto stalna temperatura 10°C. Talno vodo črpajo iz črpalnega vodnjaka in jo po uporabi ohlajeno približno za 4°C vračajo v zemljo preko ponikalnega vodnjaka. Tovrstne toplotne črpalke so učinkovite za ogrevanje skozi vse leto. Zemeljska toplota prehaja v sistem plastičnih cevi, položenih 1,5m globoko v tla, skozi katerega se pretaka hladilno sredstvo. V tej globini je temperatura tal 6-10°C. Za vsak kvadratni meter ogrevane stanovanjske površine sta potrebna približno 2,5m cevi. V ugodnih razmerah taka naprava lahko zadostuje za ogrevanje stanovanjske hiše.


Delovanje

Med delovanjem toplotne črpalke, se nekaj toplotne energije pretvori v neko drugo obliko energije, preden se pojavi kot toplotna energija na sprejemniku toplote. Toplotna črpalka uporablja mehansko delo ali kateri drug vir termodinamičnega dela, da doseže zastavljen prenos toplotne energije iz vira k sprejemniku toplote. [1] V klasičnem smislu termodinamike, toplotna črpalka dejansko ne dvigne temperaturo toplote kar pomeni, da ne more skočiti z nižjih temperatur na višje temperature. Ker pa je učinek naprave pri gibanju toplotne energije enak kakor, da toplota teče (čeprav v napačno oziroma nasprotno smer glede na temperaturne razlike), so “toplotno črpalko” poimenovali po analogiji.


Izkoriščanje energije

Toplotna črpalka vedno premika toplotno energijo v nasprotno smer od začetne temperature, vendar je toplotna črpalka, ki ohranja toploto klimatiziranega prostora lahko uporabljena bodisi za hlajenje ali ogrevanje, odvisno od tega ali je okolica (prostor) hladnejši ali toplejši od klimatiziranega prostora. Ko so črpalke uporabljene v namen za segrevanje, se uporabljajo zato, ker je manj vhodnih gospodarskih virov energije, kot jih je ponavadi potrebno za ustvarjanje toplotne energije. Potrebno je preoblikovati vire, ki dejansko nimajo in ne oddajajo toploto brez drugih dejavnikov (na primer električna energija) ali plinski plamen, ki je neposreden v zahtevano ogrevanje. To je zato ker toplotna črpalka izkorišča nekaj toplotne energije iz okolja za tisti del, ki zagotavlja ogrevanje ter s tem povečuje učinkovitost procesa.
( wikipedija )

Povsem osnovna definicija pojma delovanja toplotne črpalke je, da slednja premika toploto iz enega vira v drugega. Območje iz katerega se toplota »vzame« je vedno bolj vroče od površine, kam se toplotna dostavi. Toplotni izvor so lahko različne lokacije: zrak, zemlja ali voda. Različni toplotni izvori so tudi vzrok za obstoj različnih tipov toplotnih črpalk.

Sledi še bolj strokovna razlaga…

Toplotna črpalka opravlja prenos toplotne s pomočjo delovnega medija, ki prenaša toploto iz okolice v poljuben ogrevalni sistem s spremembo svojega agregatnega stanja. Hladiva (snovi z nizkimi temperaturami uparjanja) se uporabljajo v toplotnih črpalk kot delovno sredstvo, ki v uparjalniku pod vplivom toplote, ki je bila odvzeta iz okolice prehajajo iz tekočega v plinasto stanje. V obliki plina nato hladivo potuje skozi kompresor, kjer se mu zviša tlak in dvigne temperatura zaradi vloženega mehanskega dela. Kompresorju je potrebno dovesti električno energijo, tekočina pa po izstopu iz kompresorja preide v kondenzator kjer odda toploto ogrevalnemu mediju. Hladivo se nato na račun zmanjšanja gostote začne ohlajati, saj je nastala ekspanzija. Krožni proces je sklenjen ko hladivo preide iz ekspanzijskega elementa ponovno v uparjalnik.
Toplotne črpalke so tudi pri nas vse bolj razširjena rešitev za ogrevanje našega doma pozimi in ohlajanje poleti. Toplotne črpalke črpajo energijo iz okolja (zrak, podtalna voda ali zemlja) s pomočjo kompresorja pa ji dvigne temperaturo, da je primerna za namene ogrevanja, zato so tudi energetsko učinkovitejše.
Glavni razlog, da se odločamo za toplotne črpalke je varčnost le teh. Kot že rečeno, velik del energije izčrpajo iz okolja. Koliko energije izčrpajo pa je odvisno od možnosti, ki jih lokacija objekta ponuja. Seveda bo črpalka varčnejša na področju, kjer lahko več toplote dobi iz zraka, podtalne vode ali zemlje, ker bo potrebno manj energije, da se segreje na temperaturo primerno za gretje. Učinkovitost toplotnih črpalk pa merimo z grelnim številom (COP), ki nam pove, kakšen je izkoristek toplotne črpalke glede na vloženo energijo. Grelno število je odvisno od vrste toplotne črpalke in vira toplote iz okolja. Iz tega sledi, da je poraba elektrike za ogrevanje primerno manjša, ker je del energije pridobljen že iz okolja.
Velika prednost toplotne črpalke je tudi ta, da je vzdrževanje preprosto in poceni. Življenjska doba toplotne črpalke je namreč tudi 25 let.
Upoštevati pa velja tudi, da za toplotno črpalko ni potreben nek dodaten večji prostor ali rezervoar za shranjevanje goriva, niti ni potreben dimnik ali kaj drugega. S tem pa odpade tudi skrb za dobavo goriva, čiščenje dimnikov, shranjevanje goriva in ostalih stvari, ki jih prinesejo drugi načini ogrevanja.
Toplotne črpalke imajo tudi ugoden vpliv na okolje in so trenutno eden izmed najboljših načinov ogrevanja, kar se tiče varovanja okolja. Stopnja emisij je namreč skoraj enaka nič. S toplotno črpalko torej skrbimo za okolje in ga varujemo, vgradnjo toplotnih črpalk pa spodbuja tudi država z eko subvencijami.
Omeniti pa moramo tudi, da toplotna črpalka ne služi samo za ogrevanje, ampak lahko služi tudi za hlajenje prostorov poleti.
Prednosti toplotnih črpalk je veliko, mi pa moramo izbrati pravo in za nas najprimernejšo glede na naše potrebe, da nam bo toplotna črpalka nudila kar največ in bo izkoristek čim večji.


KATERO TOPLOTNO ČRPALKO IZKORISTITI?

Najprej moramo vedeti, kateri toplotni viri so na voljo v našem primeru. Najboljše je, če imamo možnost za vgradnjo toplotne črpalke voda/voda, ker te dosegajo najvišje izkoristke. Pogoj pa je, da imamo možnost izkoriščanja podtalne vode oz. v nekaterih primerih površinske vode. Nadaljnja izbira je toplotna črpalka zemlja/voda ali zrak/voda. Pri toplotni črpalki zemlja/voda koristimo toploto, ki je akumulirana v zemlji. Izkoristek tovrstne črpalke pa je odvisen od sestave zemlje in površine, ki je na voljo. Pomembno je vedeti ali je zemlja peščena, ilovnata oz. kakšno sestavo ima, ker je od tega odvisno kakšen bo odvzem toplote.


Kako deluje toplotna črpalka – korak za korakom

Toplotne črpalke so sposobne proizvesti več ogrevne toplote, kot porabijo električne energije za svoje delovanje. Za odvzem toplote iz okolja uporabljajo klasični hladilni krog, s katerim dvignejo toploto na nivo, primeren za ogrevanje.

 1. Protizmrzovalna mešanica* kroži v cevnem kolektorju in sprejema toplotno energijo iz različnih virov (kamnine, zemlja, zrak in voda)..
 2. V prenosniku toplote (uparjalniku) protizmrzovalna zmes, ki je ogreta v cevnem kolektorju, odda toploto hladilnem sredstvu na nižjem temperaturnem nivoju** v toplotni črpalki. Hladilno sredstvo se upari in segreje za nekaj stopinj.
 3. Kompresor hladilnemu sredstvu dvigne temperaturo in tlak; toplota se na višjem temperaturnem nivoju prek prenosnika toplote (kondenzatorja) prenese v hišni ogrevalni sistem.
 4. Krožni proces hladilnega sredstva se zaključi v dušilnem ventilu, kjer se mu znižata tlkak in temperatura. Postopek se ponovi z vstopom hladilnega sredstva v uparjalnik, kjer ponovno prejme toploto iz zajemnega kolektorja.

* Protizmrzovalna mešanica je zmes, ki ne zamrzne, npr. zmes glikol/voda.
** Uporabljena so sodobna hladilna sredstva, kot npr. ogljikovodiki in ogljikov dioksid. Včasih se je uporabljal freon

Voda – Toplotna črpalka voda/kamnine preko talnega kolektorja, ki je lociran v vrtini globine od 50 do 200 m, izkorišča shranjeno sončno energijo iz kamnin in jo uporablja za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.

Zemlja – Toplotna črpalka zemlja/voda izkorišča shranjeno sončno energijo, shranjeno v površinskem sloju zemlje preko sistema zemeljskih kolektorjev, vkopanih pod površjem zemljišča.

Vir – zrak – S toplotno črpalko zrak/voda ni potrebno izvesti posebnih zemeljskih del, s čimer se zmanjša tudi strošek investicije. Energija se s pomočjo zunanjega modula črpa neposredno iz okoliškega zraka.

Uparjalnik, kompresor, kondenzator, ekspanzijski ventil – Protizmrzovalna mešanica kroži skozi uparjalnik. Ogrevna voda kroži skozi kondenzator. Hladilno sredstvo kroži skozi hladilni krog.

Priprava sanitarne tople vode – Ko vklopno tipalo za toplo vodo doseže želeno začetno temperaturo, tripotni preklopni ventil preusmeri tok ogrevne vode v grelno kačo STV v bojlerju . Priprava sanitarne tople vode se zaustavi, ko regulacijski presostat doseže želeni tlak.


Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Kopalnice - 1615082010

Kopalnice

Nudimo vam prenovo kopalnice v devetih dneh: izris kopalnice, arhitekturno videnje pozicij kopalnice, svetovanje o kopalniški opremi. Izvajamo vsa dela ...

Kopalnice

Kopalnice - 1615082010

Nudimo vam prenovo kopalnice v devetih dneh:

 • izris kopalnice,
 • arhitekturno videnje pozicij kopalnice,
 • svetovanje o kopalniški opremi.

Izvajamo vsa dela za izvedbo kopalnic:

 • demontaža stare opreme ter zidnih oblog,
 • polaganje novih kopalniških ploščic,
 • vse vodovodne ter strojne inštalacije
 • elektro inštalacije
 • vsa slikopleskarska dela
 • izvedba novih kanalizacijskih odtokov.

Za ogled ter prenovo vaše kopalnice pokličite na:

 • Jože 041-999-575
 • Matej 070-862-641

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Kotlovnice - 1615082010

Kotlovnice

Nudimo vam: kotlovnice na lesno biomaso kotlovnice na lesne pelete Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca ...

Kotlovnice

Kotlovnice - 1615082010

Nudimo vam:

 • kotlovnice na lesno biomaso
 • kotlovnice na lesne pelete

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Leseni peleti - 1615082010

Leseni peleti

Želite zamenjati vašo peč? Je vaša peč dotrajana? Ali imate »astronomsko« porabo kurilnega olja? Imate dovolj dela z drvmi? Če ...

Leseni peleti

Leseni peleti - 1615082010

Želite zamenjati vašo peč? Je vaša peč dotrajana? Ali imate »astronomsko« porabo kurilnega olja? Imate dovolj dela z drvmi? Če ste pritrdili z DA na zgoraj zastavljena vprašanja, dovolite, da vam predstavimo varčnejši način ogrevanja – ogrevanje z lesnimi peleti.

 

Za lažje razumevanje smo vam s pomočjo wikipedije, največ pa iz lastnih izkušenj in izkušenj zadovoljnih strank pripravili besedilo za lažje razumevanje kaj to so peleti in kako delujejo!


Lesni peleti

Lesni peleti so standardizirana oblika biomase. S procesom peletiranja se zgolj s komprimiranjem pretvori suho žagovino v valjčke premera 6 do 8 mm in dolžine 10 do 30 mm. Peleti so zelo gosti in imajo zelo nizko vsebnost vlage (pod 10 %). To omogoča zelo visoke izkoristke pri izgorevanju. Lesne pelete se večinoma uporablja v sodobnih pečeh na biomaso za ogrevanje stanovanjskih objektov in v elektrarnah za proizvodnjo električne energije, kot nadomestek premoga.
Cilj peletiranja je standardizacija lesne biomase. Izvorna oblika lesa (polen ipd.) je zelo variabilna tako po obliki kot po fizikalnih lastnostih (vlažnost, gostota, kurilnost izražena na volumen). Takšna variabilnost ne omogoča avtomatizacije in visokih izkoristkov. Peleti pa so standardizirani in omogočajo stopnjo avtomatizacije, ki je posvem primerljiva s stopnjo avtomatizacije pri ekstra lahkem kurilnem olju ali pri UNP.


Proizvodnja

Peleti nastanejo s stiskanjem suhe lesne biomase, ki mora biti predhodno ustrezno pripravljena. To maso nato z močno stiskalnico iztisnemo skozi luknje željenega premera (po navadi 6 mm, lahko tudi 8 mm ali več). Visok pritisk stiskalnice povzroči zelo visoko temperaturo lesne mase. Takrat se zunanja plast peletov preoblikuje v gladko površino, ki deluje kot naravno lepilo. Na ta način peleti ohranijo svojo obliko tudi ko se ohladijo.
Peleti, ki jih uporabljamo v Evropi morajo biti skladni s standardi (DIN 51731 ali Ö-Norm M-7135), imajo manj kot 10 % vsebnosti vode in so standardne gostote. Gostota presega 1 tono / kubični meter, zato peleti ne plavajo na vodi. Imajo dobro strukturno trdnost in majhno vsebnost prahu in pepela. Ker pri procesu mletja uničimo strukturo lesa, pri končnem izdelku praktično ni razlik med peleti iz različnih vrst lesa. Pelete lahko izdelujemo skoraj iz vseh vrst lesa, pri čemer mora peletni stroj zaznati spremembe v lesni biomasi in ustrezno spremeniti pritisk pri procesu stiskanja.
Standardizirani peleti v Evropi ne smejo vsebovati recikliranega lesa ali zunanjih primesi. Reciklirani materiali, kot so obdelan ali barvan les, panelne plošče in podobno so neuporabne za proizvodnjo peletov. Pri izgorevanju bi namreč lahko prišlo do izpusta škodljivih emisij in / ali do nekontroliranih sprememb v kurilnih lastnostih peletov.


Energijska vrednost in izkoristek

Energijska vrednost lesnih peletov je približno 4.7-4.9 MWh/tono. V zadnjih letih imamo na voljo kaminske peči in kotle za centralno kurjavo na lesne pelete z zelo visokim izkoristkom nad 90 %. Če primerjamo energijsko vrednost peletov z v preteklosti najbolj uporabljanim kurilnim oljem, ugotovimo, da je energijska vrednost dveh kilogramov peletov približno enaka energijski vrednosti enega litra kurilnega olja. Če pri upoštevamo še današnje cene obeh energentov, lahko hitro ugotovimo, da se ogrevanje na pelete precej bolj izplača, kot ogrevanje na kurilno olje.


Emisije pri izgorevanju

Emisije NOx, SOx in drugih hlapnih organskih spojin iz peči na lesne pelete so v primerjavi z drugimi gorivi zelo nizke.
Peleti tako predstavljajo enega izmed najbolj čistih goriv za ogrevanje, ki so na voljo.
Eden večjih problemov še vedno ostajajo emisije prašnih delcev, posebej v urbanih naseljih z veliko gostoto ogrevalnih sistemov na pelete premog ali kurilno olje. Emisije PM2.5 so lahko problematične predvsem pri starejših pečeh in kotlih na pelete, če jih primerjamo z izpusti peči na zemeljski plin (ali bioplin). Pri novejših kotlih so vgrajeni elektrostatični filtri, ki znatno zmanjšajo izpuste prašnih delcev. Popolno avtomatizirane peči zahtevajo le polnjenje zalogovnika s peleti. Vse ostalo peč naredi sama. Peč se avtomatsko prižge, dovaja pelete v gorilnik s pomočjo polža, ter avtomatsko prilagaja moč peči, da je temperatura zraka v prostoru takšna, kot je nastavljena na sobnem elektronskem termostatu.


Potencial globalnega segrevanja, trajnost in pomisleki v zvezi z življenjskim ciklom

Nekateri menijo, da je uporaba lesnih peletov in njihov vpliv na podnebje sporna, čeprav je znano, da imajo goriva iz biomase (vključno z lesnimi peleti in drugimi lesnimi gorivi) na splošno v svojem življenjskem ciklu, bistveno nižje neto izpuste ogljikovega dioksida kot ekvivalenti fosilnih goriv. Emisij ogljikovega dioksida je kar do 98 % manj.[3] Vendar pa je potrebno poudariti, da kadar ni zagotovljeno trajnostno upravljanje biomase, lahko ogljikove emisije presegajo emisije pri izgorevanju zemeljskega plina.
Nekateri trdijo, da žagovina kot vir za izdelavo peletov ne bi prispevala k toplogrednim plinom in da se pri kurjenju lesnih peletov v zrak izpušča ogromne količine CO2. Sekundarne emisije v zvezi s proizvodnjo lesnih peletov imajo prav tako vpliv na podnebje, saj je potrebno les posekati, proizvesti pelete in jih dostaviti končnemu kupcu. Ti argumenti kažejo kako pomembno je uporabiti primere dobrih praks v industriji. Tako na primer za pogon strojev in transport lahko uporabimo biodizel, za sušenje lesa v sušilnicah sončno toplotno energijo in na ta način zmanjšamo te negativne zunanje vplive na minimum. Zelo dobra praksa je tudi izdelava lesnih peletov kot stranski produkt iz ostankov žagovine v lesni industriji.
Zagovorniki uporabe lesnih pelet kot biogoriva pa nasprotno trdijo, da je izpust CO2 pri kurjenju žagovine, ki jo pridobijo iz gozdov, CO2 nevtralno. Ogljik v gozdu kroži. Pri rasti biomase se s pomočjo fotosineze iz zraka veže v biomasi, pri propadanju lesa pa se v procesu gnitja ponovno sprošča v zrak. Nedvomno izgorevanje lesnih peletov povzroča izpuste ogljikovega dioksida, vendar pa ima zelo majhen vpliv, saj bo ogljikov dioksid, ki se je sprostil pri izgorevanju, uporabljen pri rasti novih dreves. Ta proces traja približno 15 let (pri drevesih) in le eno sezono pri biomasi iz npr. sezonskih pridelkov.
Če bi prišlo do množične uporabe lesne biomase kot goriva, obstaja nevarnost, da gozdov ne bi bilo možno trajnostno ohranjati. To bi bilo še posebej nevarno, če bi les uporabljali v velikih sistemih za proizvodnjo električne energije.[4] V Sloveniji imamo biomase dovolj, saj smo ena redkih držav, ki ima pozitiven prirast biomase in se gozd celo razrašča[5].
Kljub temu na splošno velja, da kurjenje biomase z upoštevanjem trajnostnega ohranjanja gozdov, predstavlja enega najbolj praktičnih in razpoložljivih možnosti za tiste dele industrije, ki potrebujejo energijo v obliki gorenja. Lesni peleti so obnovljiv vir energije in zelo primerni za sodobnega potrošnika. V mnogih primerih, so lesni peleti cenejši in skoraj tako udobni kot drugi viri goriv.


Cena lesnih peletov

V letu 2010 je bila cena peletov od 190-220 €/tono. Cena se skozi sezono nekoliko spreminja in je po navadi najnižja poleti. Pri trenutnih cenah kurilnega olja in pelet je ogrevanje na lesne pelete približno 40 % cenejše od ogrevanja na kurilno olje.
Lesne pelete najbolj množično uporabljajo na Švedskem, v kotlih za centralno kurjavo kot zamenjavo za kurilno olje. Avstrija je vodilna pri uporabi kotlov za centralno kurjavo na pelete (glede na število prebivalcev). Približno 2/3 novih kotlov v gospodinjstvih uporablja lesne pelete. V Italiji se je razvil zelo velik trg kaminskih peči na pelete. V Sloveniji država v zadnjih letih z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud in ugodnih kreditov Eko sklada[6], spodbuja vgradnjo kotlov na lesno biomaso, zato je pričakovati porast uporabe tudi pri nas.

(delno povzeto iz wikipedia )


Na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu peletov:

Prah- Če je v vreči poleg peletov večja količina lesnega prahu, to pomeni, da se peleti radi drobijo, kar kaže na morebitno neprimerno komprimiranje v procesu proizvodnje ali na neprimerno sestavo. Preveč drobljivi peleti praviloma slabše gorijo, nevarni pa so tudi za podajalni sklop ogrevalnega kotla ali peči, kjer lahko pride do zamaška.

Vonj – Peleti so žagovina, zato morajo dišati po sveže žaganem suhem lesu. Če zavohamo kar koli drugega, to pomeni, da vsebujejo primesi, kar ni v redu. Če vzamemo v roko daljši valjček in ga z vžigalico na enem koncu prižgemo, moramo zavohati samo zažgan les in ničesar drugega.

Oblika – Peleti ne smejo biti ne prekratki ne predolgi. Idealna povprečna dolžina je približno 4–5-kratnik preseka, pri 6-milimetrskih peletih bi to zneslo 2,5–3 cm, za dobro debelino palca. Peletom s povprečno dolžino manj kot 1,5 centimetra se izogibajte. Vzdolžnih in prečnih razpok naj bo čim manj.

Barva – Pozorni moramo biti na barvo peletov, vendar predvsem na notranjo (presek valjčka). Zunanja barva je namreč odvisna od načina stiskanja v procesu proizvodnje. Notranja barva nam govori o sestavi, kakšen les je uporabljen in katere so morebitne neželene primesi, npr. lubje, pesek … Temna lisa v notranjosti lahko pomeni lubje, kar pomeni manj energije in več pepela. Vodilo naj nam bo čim svetlejša barva.

Gostota – Gostoto peletov lahko ocenimo tako, da damo pelet v kozarec vode. Takoj se mora potopiti na dno, saj je težji od izpodrinjene vode. Ko pelet razpade, zavrtimo kozarec. Na sredini dna se naberejo težji delci (pesek), ki jih mora biti čim manj. Opravimo lahko tudi test s tehtanjem. Vzamemo litrsko merico, jo stehtamo, napolnimo s peleti in znova stehtamo. Razlika je teža enega litra peletov. Biti mora med 0,6–0,7 kg/l, najbolje okoli 650 g/l. To pomeni, da je bila žagovina stisnjena pod pravim tlakom. Če je gostota peletov manj kot 0,6 kg/l, potem so premehki in lahko drobljivi, kar nam bo posledično pokazala tudi količina prahu v vreči.

Kalorije – Ker se pri procesu mletja uniči struktura lesa, praktično ni razlik med peleti iz različnih vrst lesa. Kurilna vrednost je enaka pri bukovih ali smrekovih peletih, pomembni sta primerni gostota in suhost. Podatek o tem, koliko energije sprosti 1 kilogram peletov, je zapisan na vreči. Žal je zapis podan v različnih enotah, tako da različne pelete težko primerjamo brez preračunavanja. Osnova za preračun je: 1 kWh = 3,6 MJ = 860 kcal. V pomoč naj bo spodnja tabela.

MJ      kWh     kcal
17,5      4,86      4181
18,0     5,00      4300
18,5     5,14       4419
19,0     5,28      4539
19,5     5,42       4658

Pepel – Pepela naj bo čim manj, saj to pomeni manj pogosto čiščenje in daljšo življenjsko dobo peči. Vse, kar je pod 0,7odstotka, je dobro. Veliko pepela lahko povzroča tudi težave pri vžigu peči. Če smo prepričani, da peleti ne vsebujejo zunanjih primesi, lahko pepel odlagamo na vrtu.

Vlažnost – Podatek o vsebnosti vlage bomo prebrali na vreči, boljši peleti imajo stopnjo vlažnosti 6–8 odstotkov. Standard DIN 51731 dovoljuje kar do 12 odstotkov vlažnosti. Ta podatek mora veljati takrat, ko gredo peleti v prodajo, saj plačamo težo. Peleti z visoko vsebnostjo vlage so težji, zato je posebno pomembno skladiščenje peletov pred prodajo.


Vreča

Pri nakupu peletov je potrebno paziti tudi na kakovost vreče, saj se vreče rade strgajo, če jih prekladamo iz palete v skladiščenje.Trgovci z peleti nam ponujajo poleg standardnih vreč tudi veliko pakiranje – 1 Tona. Pri tem nastane problem, kako polniti zalogovnik z peleti in, kako in kje le to vrečo pravilno skladiščiti.

PODATKI NA VREČI:

• V nasprotju s prepričanjem kurilna vrednost ni najpomembnejši podatek; mnogo pomembnejša podatka sta vlažnost peletov (praviloma naj bi bila podana v intervalu), ki nikakor ne sme presegati 10% in vsebnost pepela. Ta mora biti za kvalitetni razred peletov A1 ≤ 0,7% in za kvalitetni razred A2 ≤ 1,5%. Potrošnik naj izbira pelete z manjšo vsebnostjo vlažnosti (≤8%) in pepela (≤1%)!

• Kurilna vrednost in vrsta lesa sta manj pomembna podatka. Kurilna vrednost izhaja predvsem iz vsebnosti vode (ali vlažnosti) ter deleža pepela. V resnici ima popolnoma suh les ne glede na vrsto lesa praktično enako kurilno vrednost.

• Kupec naj preveri podatek o kakovostnem razredu peletov. Po standardu SIST EN 14961-2:2011poznamo tri kakovostne razrede: A1, A2 ter B. Potrošnik naj izbira vsaj kakovostni razred A2.

• Edini podatek glede kakovosti, ki ga kupec lahko vsaj subjektivno oceni je mehanska obstojnost, ki kaže, kako hitro peleti razpadejo pri mehanskih obremenitvah (npr. transport) – prah oziroma fini delci naj ne bi presegali 2,5% v masi (navedba mehanska obstojnost : 97,5% za kvalitetni razred A1), kar naj bi bilo tudi vodilo kupcem pri odločitvi o nakupu.

• Podatki na vrečkah pogosto ne ustrezajo dejanskemu stanju. Velika prednost je, če ima prodajalec ustrezen certifikat o kvaliteti blaga. Kupec ima pravico zahtevati analizo certificiranega laboratorija iz katere je razvidno, da podatki o blagu ustrezajo dejanskemu stanju.

Kakšno peč potrebujete, zalogovnik in vse kar pripada zraven je odvisno od kvadrature vaše hiše/stanovanja, višine stropov, od tega kakšna okna imate ter zunanja in notranja izolacija. S temi podatki je možen izračun koliko močno – merjeno v kilovatih ( kW) peč potrebujete, da bi zadostovala vašim potrebam.


Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Svetovanje - 1615082010

Svetovanje

Naš način dela in komuniciranja temelji na individualnem pristopu saj le tako lahko nudimo pomoč in svetovanje pri odločitvah. Več ...

Svetovanje

Svetovanje - 1615082010
Naš način dela in komuniciranja temelji na individualnem pristopu saj le tako lahko nudimo pomoč in svetovanje pri odločitvah. Več letne izkušnje, izobražen in izkušen kader, hitra odzivnost, prijazno in strokovno svetovanje ter vrhunske storitve so glavni temelji, na katerih slonijo naše storitve.

Poleg kakovostne in ugodne izvedbe inštalacij vam tudi svetujemo, prisluhnemo vašim željam, ob predhodnem ogledu objekta izdelamo dokumentacijo profesionalno in hitro za vodovodne in plinske inštalacije, inštalacije centralnih kurjav, vseh vrst kanalizacij, dranažnih sistemov, adaptacije.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

 

 

GALERIJA

a3OLYMPUS DIGITAL CAMERAa2aupload_WP_000009a5P5110901-e1432573353142P5110900-1024x768P5110899-1024x768upload_IMG_0587upload_IMG_0582upload_IMG_0547upload_P2050304_1_upload_P2050304_1_upload_P2050306_1_structure_instalacije_zagar2upload_01022011099upload_WP_000012structure_instalacije_zagar31structure_instalacije_zagar4upload_P2130316prerez-peci-na-peletedelovanje-toplotne-crpalkelogo
<
>

REFERENCE

REFERENCE 2013-2015

ČISTILNA NAPRAVA Grosuplje:

 • strojne inštalacije
 • plinska kotlovnica

ČISTILNA NAPRAVA Veliki Slatnik:

 • strojne inštalacije
 • elektro inštalacije

ATL Radovljica:

 • energetska sanacija

ZAVOD MARIJE TEREZIJE:

 • kotlovnica na lesene pelete
 • 100kW peč Centrometal

HOTEL DELFIN, Izola:

 • gradbeno obrtniška dela
 • ureditev sanitarij in aperitiv bara
 • elektro inštalacije
 • namakalni sistem

STANOVANJSKO PODJETJE Ravne na Koroškem – ADAPTACIJA STANOVANJ:

 • gradbeno obrtniška dela

OSNOVNA ŠOLA Velika Dolina:

 • energetska sanacija

VEČNAMENSKI DOM Podzemelj – Gasilski dom:

 • strojne inštalacije
 • elektro inštalacije

IZDELAVA FEKALNIH ČRPALIŠČ VINICA

OŠ  Semič in VRTEC Semič:

 • energetska sanacija
 • monitoring

VEČNAMENSKI DOM Šentjurij, Mirna peč:

 • strojne inšalacije
 • elektro inštalacije

UKC Ljubljana – Ortopedska klinika Ljubljana:

 • Inštalacija kovektorjev ( klima naprave) za hlajenje
 • CNS sistem konvektorjev ( klima naprave)

PLAMTEX d.o.o. Komenda / Poslovna stavba:

 • Strojne inštalacije :
 • konvektorsko hlajenje ( toplotna črpalka voda/ voda )
 • razpeljava vodovoda po celotni stavbi
 • tehnološke instalacije
 • Plinske inštalacije in plinska kotlovnica
 • Toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE BRŠLJIN, Novo mesto

 • Gradbena in obrtniška dela , stroje in elektro instalacije pri prenovi garderob telovadnice

ŠPORTNA DVORANE MAROF, Novo mesto

 • Izvedba celotnih strojnih instalacij pri prenovi moških in ženskih garderob

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA, Semič

 • menjava termostatskih ventilov na radiatorjih, menjava vira ogrevanja sanitarne vode z toplotno črpalko, monitoring – ekranski prikaz porabe energije, elektro inštalacije – menjava svetlobnih teles
 • izvedba ogrevanja sanitarne vode z toplotno črpalko zrak/voda

CECOMP-PROIZVODNJA HALA IN POSLOVNI PROSTORI

 • Dolenja nemška vas – strojne inštalacije ( vodovodne instalacije, notranje in zunanje hidrantno omrežje, plinske instalacije)

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE VELIKA DOLINA, Brežice

 • toplotna črpalka, menjava radiatorskih ventilov in ter termostatskih glav.

ENERGETSKA SANACIJA SVZ, Dutovelj

 • montaža solarnega sistema ter sončnih kolektorjev, montaža prezračevanja kuhinje, montaža kuhinjskih nap

MULJAVA –POSLOVILNI OBJKET

 • celotne elektro in strojne inštalacije

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, Ljubljajna

 • celotne elektro in strojne inštalacije , gradbena in obrtniška dela

VODOVOD, Mokronog

 • montaža zunanjega vodovoda iz duktilvnih cevi DN 100 -150 v skupni dolžini 4.500m.

ENIGMA PODBREZNIK- POSLOVA STAVBA

 • izvedba strojnih instalacij v celoti
 • izvedba prezračevanja in hlajenja
 • izvedba kotlovnic na lesene pelete
 • izvedba talnega ogrevanja in vodovnih instalacij

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO-ENERGETSKA SANACIJA

 • montaža prezračevanja in odvodnih ventilatorjev
 • montaža split sistemov za hlajenje in ogrevanje prostorov

INDIVIDUALNE STANOVANJSKE HIŠE

 • izvedba več sistemov za ogrevanje individualnih st. hiš z toplotnimi črpalkami zrak/ voda
 • izvedba več sistemov za ogrevanje individualnih st. hiš z toplotnimi črpalkami voda/ voda
 • izvedba več sistemov za ogrevanje st. hiš z kotlovnico na lesne pelete
 • izvedba več sistemov za ogrevanje st. hiš z kotlovnico na lesni uplinjevalni kotel
 • izvedba kotlovnic z ogrevanjem na zemeljski plin
 • ureditev mansardnega stanovanja

Referenčna lista prejšnih sezon

ELEKTRO INŠTALACIJE

 • DOM KRAJANOV, Brestanica: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • UNILES, Novo mesto: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • ČISTILNA NAPRAVA, Šentjernej: elektro instalacije v celoti, telekomunikacije, tehnološke elektro instalacije, elektro krmilne, komandne omarice
 • KC LJUBLJANA – ORTOPEDSKA KLINIKA: hladilna stojnica – hidravlični del
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV, Sežana: elektro priklop prezračevalnih enot
 • ISTRABENZ – SKLADIŠČE PLINSKIH ENERGENTOV, Celje: ozemljitvena dela cevovodov s sondami
 • ZDRAVSTVENI DOM, Novo mesto: elektro instalacije v celoti
 • TERME ČATEŽ: elektro priklop ventilacijskih konvektorjev, elektro krmilne komandne omarice, vezava in priklop avtomatike v toplotni podpostaji
 • ELSTAB SEMIČ – PROIZVODNJA HALA: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • REVOZ – KABINA ZA PRANJE, Novo mesto: elektro priklop ventilatorjev, ureditev razsvetljave
 • POŠTA, Brestanica: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • AGRO-HOČEVAR, Novo mesto: elektro vezava plinske kotlovnice z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro povezava toplotnih črpalk, elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro povezava kotlovske opreme na trda  goriva, elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • TURISTIČNA KMETIJA FORTUNOVI: elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: elektro vezava solarnih sistemov, elektro vezava krmilno komandnih omaric z avtomatiko
 • VODOVOD, Nova Gorica: elektro dela v vodohramu, elektro dela v črpališčih

STROJNE INŠTALACIJE

 • DOM KRAJANOV, Brestanica: plinske instalacije, prezračevanje, ogrevanje, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije
 • UNILES, Novo mesto: plinske inštalacije, talno ogrevanje, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije
 • ČISTILNA NAPRAVA, Šentjernej: plinske inštalacije, radiatorsko ogrevanje, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije, prezračevanje
 • KC LJUBLJANA – ORTOPEDSKA KLINIKA: hladilna stojnica – hidravlični del
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV, Sežana: ogrevanje, ureditev kopalnic in sanitarij, prezračevanje
 • ISTRABENZ – SKLADIŠČE PLINSKIH ENERGENTOV, Celje : hladilne prhe v INOX izvedbi za hlajenje vagonov na pretakališču plinov
 • ZDRAVSTVENI DOM, Novo mesto: ureditev sejne sobe – ogrevanje, prezračevanje
 • TERME ČATEŽ: hlajenje in ogrevanje restavracije hotela, terme s konvektorjo
 • ELSTAB – PROIZVODNA HALA, Semič: strojne inštalacije v celoti
 • REVOZ – KABINA ZA PRHANJE, Novo mesto: prezračevanje, komplimiran zrak, tehnološka voda, vodovodne instalacije
 • POŠTA, Brestanica: prezračevanje, ogrevanje, hlajenje plinska inštalacija, plinska kotlovnica, vodovodne instalacije
 • INFO TOČKA, Šentrupert: hlajenje, ogrevanje, prezračevanje, vodovodne instalacije
 • AGRO-HOČEVAR, Novo mesto: plinska kotlovnica moči 400kW in priprava sanitarne vode
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: toplotne črpalke zrak-voda, voda-voda
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: kotlovnice na pelete z zalogovniki
 • INDIVIDUALNE HIŠE – VEČ OBJEKTOV: kotlovnice na lesna polena na uplinjavanje z zalogovniki

POVPRAŠEVANJE