LGZ d.o.o. – LESNA INDUSTRIJA

Les je lep, topel in zdrav.

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 za leto 2018

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 za leto 2018

OPIS PODPORE

Podjetje LGZ d.o.o. je  pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020  za leto 2018 – podukrepa št. M08.6 »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«.
S pridobljeno finančno pomočjo smo v letu 2019 in 2020 investirali v nakup opreme za pred industrijsko predelavo lesa.

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetja je sredstva pridobljena iz naslova operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 porabilo za nakup sušilnice lesa s pripadajočo opremo, nakup žagalne linije z vertikalno tračno žago, ter nakup sekalnika drobilca lesa na traktorski pogon.

POVZETEK

LGZ d.o.o., se ukvarja s predindustrijsko predelavo lesa. Zaradi velike konkurence na trgu je potrebno podjetje nenehno posodabljati, predvsem zaradi doseganja optimalne delovne učinkovitosti in kvalitete lesa za nadaljnjo predelavo.
Z investicijo speljano preko operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018, bo podjetje dosegalo boljšo kvaliteto, ter posledično boljšo ceno razžaganega lesa, kar je tudi glavni cilj investicije.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje je usmerjeno v nakup hlodovine, razrez in sušenje lesa. Podjetje strmi k temu, da čim večji del razžaganega lesa posuši in šele posušenega prodaja svojim strankam.

CILJ

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo podjetje doseglo večji sortiman ter boljšo kvaliteto predelanega lesa, kar pa posledično privede tudi do doseganja boljše cene razžaganega lesa ter posušenega lesa.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati investicije so predvsem:

 • večja konkurenčna prednost na trgu
 • večja učinkovitost
 • zmanjšanje količine odpadkov
 • doseganje višjih prihodkov podjetja
 • zaposlitev novih delavcev.

 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

 

OPIS PODPORE

Podjetje LGZ z.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 – podukrepa št. M08.6 »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«. S pridobljeno finančno pomočjo bomo v letu 2017 investirali v nakup opreme za pred industrijsko predelavo lesa.

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetja je sredstva pridobljena iz naslova operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 porabilo za nakup Horizontalnega tračnega žagalnega stroja, sekalnika, napravo za komorsko sušenje lesa ter vakuumsko dvigalo.

POVZETEK

LGZ z.o.o., ki je bila ustanovljena leta 1993 se ukvarja s predindustrijsko predelavo lesa.
Zaradi velike konkurence na trgu je potrebno podjetje nenehno posodabljati, predvsem zaradi doseganja optimalne delovne učinkovitosti in kvalitete lesa za nadaljnjo predelavo.
Z investicijo speljano preko operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016, bo podjetje dosegalo boljšo ceno razžaganega lesa, kar je tudi glavni cilj investicije.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje je usmerjeno v nakup hlodovine, razrez in sušenje lesa.

CILJ

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo zadruga dosegla boljšo kvaliteto predelanega lesa, kar pa posledično privede tudi do doseganja boljše cene razžaganega lesa.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati investicije so predvsem:

• večja konkurenčna prednost na trgu
• doseganje višjih prihodkov podjetja
• zaposlitev novih delavcev.

SONČNA ELEKTRARNA LGZ 250 kW

SONČNA ELEKTRARNA LGZ 250 kW

V podjetju LGZ d.o.o. želimo prispevati k zmanjševanju emisij CO2 in tako k boljšemu stanju okolja. V poslovanje podjetja vključujemo inovativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu ozračju in manjši porabi energentov. Zato smo se odločili za postavitev sončne elektrarne na strehi skladiščnih in proizvodnih hal podjetja. Proizvedeno električno energijo bomo preko števca oddajali v javno električno omrežje.

Operacijo smo izvedli v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Splošni cilji izvedbe investicijskega projekta so:

 • povečanje deleža obnovljivih virov v končni rabi energije,
 • boljše upravljanje z nepremičninami v lasti podjetja,
 • boljše stanje okolja zaradi proizvodnje električne energije iz OVE,
 • pozitiven vpliv na poslovanje podjetja,
 • dvig okoljske ozaveščenosti,
 • znižanje izpustov CO2.

Specifični cilji investicijskega projekta so:

 • dodatno instalirana moč za proizvodno električne energije (MW): 0,2500
 • letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izraženo v ekvivalentu CO2 (ton/leto): 122,50.

Operacija je bila zaključena v oktobru 2023.

Operacija je financirana z lastnimi sredstvi in sredstvi Kohezijskega sklada EU.

Povezava: www.eu-skladi.si.

 

KDO IN KAJ SMO?
In kakšni so naše poslanstvo ter načrti za prihodnost?

LGZ z.o.o. - LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. 002

KDO SMO

Podjetje LGZ, lesna industrija d.o.o. se ukvarja z odkupom in prodajo hlodovine, kakor tudi z odkupom in prodajo rezanega lesa. Leta 2013 je podjetje investiralo v nakup modernejše žage, kar nam je omogočilo stopiti v korak s konkurenco in povečati svoje kapacitete. Sedaj pa je naša energija usmerjena v posodobitev skladišča sušenega lesa.

LGZ z.o.o. - LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. 003

VIZIJA

Z investicijami želi podjetje povečati racionalnost in kvaliteto proizvodnje kar posledično pomeni večjo konkurenčnost na trgu. Na obstoječi lokaciji nenehno razširjamo proizvodnjo in ponudbo polproizvodov, povečati želimo kvaliteto le teh, ter s komercialnimi prijemi obvladovati tržišče tako na domačem, kakor tudi tujih trgih.

 

LGZ z.o.o. - LESNO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. 004

POSLANSTVO

Naše podjetje želi ostati pomemben in zanesljiv partner pri proizvodnji in dobavi polproizvodov različnih lesnih asortimentov. Nenehno stremimo za visoko kakovostjo posušenega rezanega lesa, to pa je temelj, ki nam zagotavlja povečevanje našega tržnega deleža tudi na tujih trgih.

Smo imetniki FSC® COC certifikata (FSC® C105979). Kontaktirajte nas za več informacij o naših proizvodih s certifikatom FSC®. Poiščite naše FSC® certificirane izdelke.

 

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

prodaja rezanega lesa  

razrez in sušenje lesa  

les za ostrešja  

   odkup in prodaja hlodovine

   izdelovanje raznih lesnih izdelkov

   prevoz hlodovine in žaganega lesa

GALERIJA

LGZ D.O.O. V ŠTEVILKAH

10

zaposlenih

23

let tradicije

30

različnih drevesnih vrst

1000

zadovoljnih strank

 

NAŠA EKIPA

Daniel STRAH, direktor


+386 41 612 029

dani@lgz.si

info@lgz.si

Srečko TROPENAUER, hlodovina


+386 41 630 705

info@lgz.si

 

 

Tamara STRAH, računovodstvo


+386 31 341 141

tamara@lgz.si

Daniel STRAH, vodja skladišča


+386 41 612 029

dani@lgz.si

info@lgz.si

 

KONTAKT

Kontakti

Apače 2, 9253 Apače, Slovenija

+386 2 564 83 20

+386 2 564 83 21

info@lgz.si

 

LGZ, lesna industrija d.o.o.

ID za DDV: SI27294218

Matična številka: 5174384000

NLB; Nova Ljubljanska banka d.d.

Trg republike 2

1520 Ljubljana

ID za DDV: SI91132550

TRR: SI56 0234 1001 2190 130

BIC = SWIFT: LJBASI2X

 

DBS; Deželna banka Slovenije d.d.

Kolodvorska 9

1000 Ljubljana

ID za DDV: SI18787762

TRR: SI56 1910 0001 0137 039

BIC = SWIFT: SZKBSI2X

RAZNO

Iz več kot dvesto let starega hrasta izdelali prav posebno klop.

Zanimiva pridobitev za domačine in popotnike v Apačah.

apace-hrastova_klop1d

V središču Apač, ob stari trti, sedežu občine in kulturnem domu, kjer nastaja manjši park, je zrasla prav posebna masivna klop. Zanimiva umetnina je nastala izpod rok zdravnika tamkajšnje zdravstvene postaje in direktorja Zdravstvenega doma Gornja Radgona Jožeta Primožiča in predsednika Lesno gozdarske zadruge Apače Mihe Staha. Privlačno in praktično uporabno pridobitev pa so ob tednu gozdov slovesno predali namenu. »Pravzaprav je tukaj vse nastalo spontano, saj smo lahko ugotovili, da imamo med nami sposobnega umetnika, ki poleg zdravljenja ljudi in vodenja zdravstvenega doma odlično vihti orodje za obdelavo lesa. Med obiskom v našem podjetju je sam ugotovil, da tam leži hlod, ki bi ustrezal vsem dimenzijam za odlično klop. In tako se je začelo, Jože je včasih delal tudi ponoči, nastal pa je enkraten izdelke, ki bo gotovo v ponos kraju in občini Apače,«, razlaga predsednik LGZ Miha Strah.

Našli idealno lokacijo

Ob tem je dodal, da se njihovo podjetje nahaja nedaleč stran od glavnih prometnic, kjer je veliko sprehajalcev in kolesarjev – tako iz Slovenije kot iz Avstrije. Prav zato sta se z županom apaške občine Francem Pižmohtom dogovorila za postavitev klopi. Kot pojasnjuje Strah, je župan takoj pristal na zamisel ter kot najustreznejši prostor predlagal nastajajoči park ob glavni cesti. »Klop bo gotovo vsem mimoidočim dobrodošla, ne le kolesarjem, ki jih je tukaj veliko, temveč tudi ostalim, ki se želijo malo spočiti, ali so morebiti zaljubljeni in v senci je zelo lepo. Ker pa je klop v glavnem namenjena kolesarjem, da se malo spočijejo smo poleg, prav tako iz hrastovega štora uredili stojalo za ‘parkiranje’ koles. Ta je tudi nekaj unikatnega in se ujema s celotnim naravnim okoljem, videti pa je kot majhen knežji kamen,« je dejal Jože Primožič.

Popotnik, postoj in si odpočij

Da se njihov zdravnik ukvarja tudi s kiparstvom oziroma obdelavo lesa, v čemer po lastnih besedah išče sprostitev in počitek, pravzaprav ni vedel nihče. Strahu in Primožiču se je župan zahvalil za izdelek, enkratno obdelan stari kos lesa pa je ob tednu gozdov pohvalil tudi revirni gozdar Boštjan Režonja. Izdelek je sicer opremljen s posebnim posvetilom iz hrastovine, ki kolesarjem in drugim mimoidočim v nemščini in slovenščini sporoča: Popotnik postoj in si odpočij – Sem mogočni hrast, potomec še mogočnejšega očeta panonskih hrastov iz Konjišča. 212 let sem rasel ob reki Muri v Apaški dolini. Pod mojo krošnjo so počivali ljudje in živina na poti k enajstim mlinom in sedmim žagam., zgrajenih na združenem Murskem kanalu. Lastnik meje leta 2017 posekal in prodal Lesno gozdarski zadrugi iz Apač, kjer sta mi njen predsednik in njegov prijatelj dala novo obliko in že nekdanji namen postanka in počitka. Da bom tudi v prihodnje koristil vsem, sta me podarila občini Apače. Vedi: Ne vrag le sosed bo mejak (Prešeren) – Zato srečno, mirno in varno k tvojemu cilju ti želiva LGZ Apače in Hrast.

POVPRAŠEVANJE

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]