MM-BIRO d.o.o. Gradbeništvo, Posel in Gospodarstvo

MM-BIRO d.o.o  opravlja dejavnost projektiranja, nadzora in inženiringa strojnih in elektro instalacij. Svoje poslovne prostore imamo na ulici Tolminskih puntarjev 12 v Novi Gorici. Trenutno redno zaposlujemo 7 inženirjev strojne in elektro stroke. Delo opravljamo strokovno, kvalitetno in zanesljivo, pri tem pa dosledno spoštujemo sklenjene dogovore z naročnikom. Uspešno poslovanje podjetja  temelji na zaposlenih, ki jih odlikujejo strokovnost, kreativnost, dinamičnost, samoiniciativnost in veselje do timskega dela.Storitve izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih na območju celotne Slovenije.

 

 

Naše glavne dejavnosti so:

 • izdelava načrtov strojnih in elektro instalacij v skladu z veljavno zakonodajo,
 • strokovni in obračunski nadzora strojnih in elektro instalacij,
 • inženiring in tehnično svetovanje strojnih in elektro instalacij,
 • recenzije načrtov strojnih in elektro instalacij,
 • izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Ur.l.RS, št. 35/2008),
 • izvedba energetskih pregledov in s tem povezani ukrepi za zmanjševanje porabe energije v objektih.
MM - biro 101

V kolikor potrebujete kvalitetne projekte, nadzor in inženiring strojnih in elektro instalacij, potem  je podjetje  MM-BIRO d.o.o. pravi naslov za vas!  Naš način dela in komuniciranja temelji na individualnem pristopu, saj le tako lahko nudimo pomoč in svetovanje pri odločitvah. Več letne izkušnje, izobražen in izkušen kader, hitra odzivnost, prijazno in strokovno svetovanje ter vrhunske storitve so glavni temelji, na katerih slonijo naše storitve.

PONUDBA PODJETJA

Strojne instalacije - 1719118431

Strojne instalacije

VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INSTALACIJE: Vodovodni priključki Notranje vodovodne in kanalizacijske  inštalacije Hidrantna omrežja               ...

Strojne instalacije

Strojne instalacije - 1719118431

VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INSTALACIJE:

Vodovodni priključki
Notranje vodovodne in kanalizacijske  inštalacije
Hidrantna omrežja                                                                                                                                                             Priprava tople sanitarne vode
Naprave za povišanje tlaka


ENERGETSKA OSKRBA:

Daljinsko ogrevanje
Toplotne postaje
Kotlovnice
Hladilne postaje
Toplotne črpalke
Izkoriščanje sončne energije
Kompresorske postaje


OGREVANJE IN HLAJENJE:

Radiatorsko ogrevanje
Talno, stensko, stropno ogrevanje in hlajenje
Konvektorsko  ogrevanje in hlajenje (talni konvektorji, ventilatorski konvektorji)
Toplozračno ogrevanje
Split hladilni sistemi
Vodni hladilni sistemi


PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA:

Klimatizacija (prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, vlaženje, filtriranje)
Prezračevanje garaž
Industrijsko odsesovanje


PLINSKE INSTALACIJE

Interna plinska instalacija (UNP, zemeljski plin)
Plinski priključki in skladiščenje plina


PROTIPOŽARNI SISTEMI:

Šprinkler sistemi za avtomatsko gašenje požara

 


Elektro instalacije - 1719118432

Elektro instalacije

ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE: Transformatorska postaja Energetski zunanji 0.4kv kabelski razvodi (mreža in diesel) Diesel agregat JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE: Energetski ...

Elektro instalacije

Elektro instalacije - 1719118432

ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE:

Transformatorska postaja
Energetski zunanji 0.4kv kabelski razvodi (mreža in diesel)
Diesel agregat


JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE:

Energetski razvodi 0.4kv po objektu
Brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod
Splošna razsvetljava
Varnostna razsvetljava
Tehnološka razsvetljava
Zunanja razsvetljava in napajanje tematske razsvetljave zunaj objekta
Sistem krmiljenja
Elektro instalacije za malo moč in vtičnice
Elektro ogrevanje žlebov, odtokov, kanalščin
Elektro instalacije za tehnologijo
Ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
Strelovodne naprave


ELEKTRO INSTALACIJE STROJNIH NAPRAV:

Povezava krmilnih in regulacijskih elementov ter izdelava vezalnih shem z regulacijski sistem ogrevanja in hlajenja, toplotne postaje, prezračevanje in klimatizacijo, črpališča, …
Individualne regulacije prostorov
Avtomatizacija (CNS in EIB)


TELEKOMUNIKACIJE:

Strukturirani sistem ožičenja
Sistem ozvočenja
Skupinski antenski sistem
Kabelska TV
Video nadzor
Protipožarno javljanje
Protivlomno javljanje
Evidentiranje (registracija delovnega časa, štetje obiskovalcev in kontrola vnosa kovin)
Konferenčni sistemi
Domofoni in videofoni


REFERENCNI OBJEKTI

POVPRAŠEVANJE


  KONTAKTI

  Direktor in projektant strojnih instalacij:
  Zoran Marković univ.dipl.ing.str.
  IZS S-0248
  041 682 462
  zoran.markovic@mm-biro.si
  Prokurist in projektant strojnih instalacij:
  Dean Mavri univ.dipl.ing.str.
  IZS S-0251
  041 556 310
  dean.mavri@mm-biro.si
  Projektant elektroinstalacij:
  Matjaž Kalin dipl.ing.el.
  IZS E-2229

  031 579 8888
  matjaz.kalin@mm-biro.si
  Projektant ektroinstalacij:
  Rok Merljak dipl.ing.el.
  IZS E-2137

  031 613 791
  rok.merljak@mm-biro.si
  Projektant strojnih instalacij:
  Andrej Cvetrežnik dipl.ing stroj in dipl.gosp.ing.

  05 333 49 40
  andrej.cvetreznik@mm-biro.si
  Projektant strojnih instalacij:
  Janez Kajsersberger ing.stroj.


  05 333 49 40
  janez.kajsersberger@mm-biro.si