ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak

Pomoč odvetnika naj bo pravočasna!

 

Sara Ahlin Doljak je diplomirala z odliko 1999 na Pravni fakulteti (PF) v Mariboru na področju prava socialne varnosti pri prof. dr. Mitji Novaku. Na isti fakulteti je v letu 2008 uspešno zagovarjala magistrsko delo pri mentorju prof. dr. Šime Ivanjku in komentorju prof. dr. Marijanu Kocbeku na področju gospodarskega prava. Leta 2016 je doktorirala na Evropski pravni fakulteti na področju prava socialne varnosti pri prof. dr. Mitji Novaku. Pravnik se mora vse življenje strokovno izpopolnjevati in skrbeti za pridobitev znanja, ustreznih izkušenj in skrbeti za lepo pisano in govorjeno besedo.

Od 1.2.2007 je zaposlena kot samostojna odvetnica v Logatcu. V odvetništvu dela od leta 2001 dalje. Pravniški državni izpit je opravila leta 2002.

V študijskem letu 2008/09 je bila habilitirana v naziv asistentke pri Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, v študijskem letu 2013/14 pa v naziv višje predavateljice pri isti fakulteti. V študijskem letu 2017/18 je bila habilitirana v naziv docentke na delovnem mestu učitelj. Že deset let sodeluje pri izvajanju vaj, predavanj, izpitov in seminarskih nalog pri predmetih gospodarsko, mednarodno-zasebno, arbitražno in družinsko pravo na Evropski pravni fakulteti. Odvetnica redno sodeluje na vseh strokovnih oblikah izobraževanja in relevantnih konferencah. Strokovno se je izpopolnjevala tudi v Bostonu v študijskem letu 2003/04. Doslej ima v strokovni pravni periodiki objavljene članke v Pravni praksi in European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS) ter v časopisu Finance.

Junija 2012 je pridobila naziv mediatorja za reševanje (klasičnih civilnih, pravdnih, družinskih in gospodarskih) sporov.

 

PODROČJA DELA

Za pravnika je poglavitno, da znamo reševati probleme. Pomembno je, da je pomoč odvetnika pravočasna. Zato je smiselno angažirati odvetnika že pri sklepanju različnih pogodb, sestavi oporok in ostalih pravnih poslov, še preden spor nastane, vse po načelu:«bolje preprečevati, kot zdraviti«. Če pa je do spora že prišlo lahko odvetnik z vsemi pravnimi sredstvi zagotovi uresničitev strankinih pravic.

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 006

Gospodarsko pravo

Razgovor s stranko in svetovanje, vlaganje tožb in zastopanje pred sodišči pri reševanju sporov iz pogodbenih razmerij.

Gospodarsko pravo

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 006

Razgovor s stranko in svetovanje, vlaganje tožb in zastopanje pred sodišči pri reševanju sporov iz pogodbenih razmerij.

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 005

Civilno pravo

Družinsko pravo Razveza zakonske zveze, varstvo in vzgoja skupnih otrok, preživljanje in stiki z otroki, premoženjska razmerja med zakonci, zastopanje ...

Civilno pravo

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 005

  • Družinsko pravo

Razveza zakonske zveze, varstvo in vzgoja skupnih otrok, preživljanje in stiki z otroki, premoženjska razmerja med zakonci, zastopanje v sodnih postopkih in mediacijah.

  • Odškodninsko pravo

Sestava odškodninskih zahtevkov (do povzročiteljev škode, do zavarovalnic), sestava odškodninskih tožb in zastopanje v odškodninskih postopkih.

  • Dedno pravo

Sestava dednopravnih pogodb in oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih in v pravdah v zvezi z zapuščino.

  • Stvarno pravo

Sestava tožb in zastopanje v lastninskih in sporih v zvezi z stvarnimi pravicami.

  • Izvršilno pravo

Vložitev predloga za izvršbo (na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine), raziskovanje možnosti za nadaljevanje izvršbe, predlaganje nadaljevanja izvršilnega postopka z novimi (dodatnimi) izvršilnimi sredstvi, zastopanje pred sodišči (dolžnikov, upnikov).

  • Zemljiška knjiga

Sestava predlogov za vpis stvarnih in obligacijskih pravic v zemljiško knjigo, sestava drugih vlog.

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 003

Nepravdni postopki

Postopek za sodno ureditev meje, sodni postopek za določitev nujne poti, postopek za razdružitev in razdelitev solastnine, drugi nepravdni postopki ...

Nepravdni postopki

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 003

Postopek za sodno ureditev meje, sodni postopek za določitev nujne poti, postopek za razdružitev in razdelitev solastnine, drugi nepravdni postopki (odvzem poslovne sposobnosti ipd.)

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 007

Sestava pogodb in drugih listin

Sestava civilnopravnih pogodb (prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o razdružitvi solastnine, najemne pogodbe, izdelava ...

Sestava pogodb in drugih listin

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 007

Sestava civilnopravnih pogodb (prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o razdružitvi solastnine, najemne pogodbe, izdelava izbrisanih pobotnic idr.)

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 004

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi, zastopanje v disciplinskih postopkih pred delodajalci, pomoč delavcu oziroma delodajalcu ...

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak 004

Pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi, zastopanje v disciplinskih postopkih pred delodajalci, pomoč delavcu oziroma delodajalcu pri vseh postopkih odpovedi delovnega razmerja, zaščita pravic delavcev med trajanjem delovnega razmerja, zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnih sporih pred sodiščem, pomoč in svetovanje pri uveljavljanju pravic socialnega prava (zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje).

 

Pravniku abstraktno mišljenje in nazorno izražanje ne smeta delati težav; imeti mora visoko raven splošne razgledanosti ter precejšnjo mero zdrave pameti in objektivnosti. Stranko navadno zanima le praktičen odgovor na praktično vprašanje z možnostjo čim boljšega uspeha zanjo. Stranke ne zanima, kako je odvetnik pravdo dobil, išče in pričakuje samo uspeh. Pravnik mora znati še kaj več kot samo uporabiti pravno normo. Zato potrebuje tudi permanentno znanje drugih strok, zlasti psihologije, sociologije, ekonomije in podobno. Mora znati opazovati družbena razmerja in procese in v obsegu konkretnega primera videti ne samo njegovih pravnih razsežnosti, ampak širši družbeni odnos. Odvetnik mora znati tudi pravno teoretično obdelati vse vidike nekega primera. Odvetnik nudi pravno pomoč strank, to pomeni, da ji svetuje in jo zastopa na vseh področjih kjer je to potrebno.

Odvetnik ima pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila vsako pravno sredstvo, za katero misli, da lahko koristi stranki, ki jo zastopa. Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike.

KONTAKT

ODVETNICA dr. Sara Ahlin Doljak
Cankarjeva c. 7
1370 Logatec

DŠ: SI85128023
TR pri NLB d.d. št.: 02025-0256315911

T: + 386 17508620
F: + 386 17508621
G: + 386 (0)40 432474
E: sara@odvetnica-doljak.si

Uradne Ure:
vsak dan med tednom od 8.30-12.30 in  sre. od 14.00 do 16.30 oziroma po predhodnem dogovoru.

POVPRAŠEVANJE