Odvetnik Žiga Klun, Ljubljana

Odvetnik Žiga Klun, Ljubljana

Odvetnik Žiga Klun, delujem v lastni odvetniški družbi strokovnjakov z znanji in izkušnjami s številnih pravnih področji. Širok spekter storitev, ki vam jih nudimo obsega vse vrste pravnega svetovanja, zastopanja in zagovarjanja pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje listin (pogodb, predlogov, vlog ipd.) in zastopanje strank v njihovih pravnih razmerjih.

Naša prednost je strokovnost, vsestranskost, odzivnost in prilagodljivost, diskretnost ter poznavanje in razumevanje tudi nepravnih področij in problematik. Slednje potrjuje veliko število zadovoljnih strank, pri čemer sodelujemo tako s pravnimi kot tudi s fizičnimi osebami.

Z dosedanjim delom v odvetništvu smo si pridobil izkušnje in znanje na vseh temeljnih področjih prava. Domačim in tujim pravnim in fizičnim osebam tako nudimo pravno svetovanje in zastopanje v njihovih pravni razmerjih na različnih področjih prava, in sicer tako izvensodno kot tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi ter v okviru alternativnega reševanja sporov. Glede na potrebe strank sodelujemo tudi s strokovnjaki na drugih področjih in tujimi odvetniki.

Odvetnik Žiga Klun 100

Pri svojem delu se redno izobražujemo in strokovno usposabljamo, saj se trudimo strankam nuditi celovite pravne storitve. Na prvo mesto postavljamo strokovnost, skrb za stranke in njihove interese ter osebni stik. Strankam skušamo realno predstaviti njihov pravni položaj in zanje poiskati najbolj optimalno rešitev.

Za pravnika je poglavitno, da znamo reševati probleme. Pomembno je, da je pomoč odvetnika pravočasna. Zato je smiselno angažirati odvetnika že pri sklepanju različnih pogodb, sestavi oporok in ostalih pravnih poslov, še preden spor nastane, vse po načelu:«bolje preprečevati, kot zdraviti«. Če pa je do spora že prišlo lahko odvetnik z vsemi pravnimi sredstvi zagotovi uresničitev strankinih pravic. Imamo pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila vsako pravno sredstvo, za katero mislimo, da lahko koristi stranki, ki jo zastopamo. Pri zastopanju stranke smo dolžni ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. Zato vam tudi odvetniške storitve zaračunavamo v skladu z odvetniško tarifo.

PODROČJA DELA

Civilno pravo - 1709039680

Civilno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava ni neposredno udeležena (kot je v drugi ...

Civilno pravo

Civilno pravo - 1709039680
Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava ni neposredno udeležena (kot je v drugi temeljni pravni panogi, javnem pravu).

Civilno pravo pokriva naslednja strokovna področja:

 • obligacijsko pravo
 • stvarno pravo
 • dedno pravo
 • družinsko pravo
 • izdelava pogodb civilnega prava
 • vpisi v zemljiško knjigo
 • postopki denacionalizacije
 • posestni spori
 • avtorsko pravo

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

Gospodarsko pravo - 1709039680

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo sestavljajo pravne norme, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihove pravice in obveznosti. Gospodarsko pravo  pokriva naslednja strokovna področja: ...

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo - 1709039680
Gospodarsko pravo sestavljajo pravne norme, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihove pravice in obveznosti.

Gospodarsko pravo  pokriva naslednja strokovna področja:

 • statusno gospodarsko pravo,
 • priprava gospodarskih pogodb,
 • gospodarski spori,
 • pravo vrednostnih papirjev,
 • pravo intelektualne lastnine,
 • insolvenčni postopki,
 • arbitražno pravo,
 • zastopanje tujih pravnih oseb,
 • finančno pravo,
 • pravo varstva konkurence,
 • javni razpisi in javna naročila.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

Delovno pravo - 1709039681

Delovno pravo

Delovno pravo je celota zakonov, upravnih odločb in precedenčnih judikatov, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Delovno ...

Delovno pravo

Delovno pravo - 1709039681
Delovno pravo je celota zakonov, upravnih odločb in precedenčnih judikatov, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev. Delovno pravo vsebuje številne vidike odnosov med sindikati, delodajalci in delojemalci. V nekaterih državah se to še drobi na obrtne zbornice.

Delovno in upravno pravo pokriva naslednja strokovna področja:

 • reorganizacija delovnega procesa,
 • urejanje delovnih razmerij,
 • obligacijsko pravo,
 • pogodbeno pravo,
 • statusno pravo,
 • ustavno pravo.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

Kazensko in prekrškovno pravo - 1709039681

Kazensko in prekrškovno pravo

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Kazensko in ...

Kazensko in prekrškovno pravo

Kazensko in prekrškovno pravo - 1709039681
Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije.

Kazensko in prekrškovno pravo pokriva  naslednja strokovna področja:

 • predkazenski postopki,
 • kazenski postopki,
 • postopki zaradi prekrškov,
 • postopki v zadevah zaradi izvršitve kazenskih sankcij,
 • ekstradicijski postopki.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

Ustavno pravo - 1709039682

Ustavno pravo

Ustavno pravo je pravo, ki ureja človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, bistvene prvine pravnega življenja, ekonomska razmerja in ...

Ustavno pravo

Ustavno pravo - 1709039682
Ustavno pravo je pravo, ki ureja človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, bistvene prvine pravnega življenja, ekonomska razmerja in odnose med državo in nedržavnimi političnimi subjekti (politične stranke, različna združenja, interesne skupine…). Ustavno pravo preučuje materialne in formalne vire (kolikor obstajajo) v državi in primerjalnopravno ustavnopravne ureditve v drugi državah. Najpomembnejši vir ustavnega prava so ustave, kot pravni akti z največjo pravno veljavo, ki se sprejemajo in spreminjajo po za državo posebej občutljivem postopku.

Ustavo pravo pokriva naslednja strokovna področa:

 • ustavno pravo,
 • postopki pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
 • pravo človekovih pravic,
 • postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

Odvetnik Žiga Klun, Ljubljana, upravno pravo

Upravno pravo

Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami, ki izvajajo javna pooblastila ali pa so ...

Upravno pravo

Odvetnik Žiga Klun, Ljubljana, upravno pravo
Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami, ki izvajajo javna pooblastila ali pa so izvajalci javnih služb (šole, vrtci, zdravstveni sektor), in drugimi subjekti, ki te oblasti nimajo.

Upravno pravo pokriva naslednja strokovna področja:

 • upravno pravo,
 • upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem,
 • davčno pravo,
 • postopki pred Informacijskim pooblaščencem.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

POVPRAŠEVANJE

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]