Odvetniške storitve Ljubljana – odvetnik Peter Pakiž Družba in Javne Storitve

Odvetniške storitve Ljubljana – odvetnik Peter Pakiž

Odvetniška pisarna Peter Pakiž zastopa stranke na področjih:

  • pogodbeno pravo
  • gospodarsko pravo
  • delovno pravo
  • družinsko pravo
  • odškodninsko pravo
  • upravno pravo

Za dodatne informacije nas pokličite na 041 668 852 ali pošljite elektronsko pošto na naslov peter.pakiz@siol.net.

Odvetniške storitve Ljubljana - odvetnik Peter Pakiž 002

Pogodbeno pravo

Pogodbeno pravo ureja pogodbena razmerja med seboj prirejenimi (enakopravnimi) posamezniki. Pogodbeno razmerje je posebno pravno razmerje, v katerem je ena stranka (dolžnik) zavezana nekaj dati, storiti, opustiti ali dopustiti, druga stranka (upnik) pa pridobi pravico od dolžnika zahtevati izpolnitev te obveznosti.

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je disciplina, ki se ukvarja s pravnimi normami in instituti, povezanimi z gospodarskim sistemom kot celoto, zlasti pa z delovanjem gospodarskih subjektov na trgu ter oblikovanjem, organizacijo in prenehanjem gospodarskih družb. Značilnost gospodarskega prava je prepletanje civilnih in javnopravnih norm.

Delovno pravo

Delovno pravo je celota pravnih pravil in načel, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev ter njihovih delodajalcev in odnose med sindikati, in sicer vse v povezavi z delovnim razmerjem. V grobem delovno pravo delimo na indivudualno delovno pravo (razmerje med delavcem in delodajalcem) in kolektivno delovno pravo (delovanje sindikatov, kolektivne pogodbe).

Družinsko pravo

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo.

Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin (kot na primer telo, čast, dobro ime, telesna integriteta, fizične bolečine, strah, druge psihične bolečine in podobno).

Upravno pravo

Upravno pravo ureja razmerja med organi ali organizacijami, ki imajo javno oblast, in drugimi subjekti, ki te oblasti nimajo. Ureja tudi organizacijo in delovanje javne uprave. Vsi deli javne uprave vsaj v določenem delu izvršujejo oblast (v različnem obsegu) in upravno pravo ureja razmerja z izvrševanjem oblasti.

 

Odvetniške storitve Ljubljana – odvetnik Peter Pakiž

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE
    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]