Prometna preventiva in varnost v cestnem prometu, gorsko hitrostne dirke, starodobna vozila Tolmin Avtomobilizem in Vozila

14. Srečanje starodobnih vozil v Posočju 2023

AMD Tolmin, sekcija starodobnih vozil Avto Kareta, je v nedeljo 8. oktobra priredilo 14. srečanje starodobnih vozil v Posočju, ki je štelo za prvenstvo zveze SVS.

 

Po zajtrku smo se podali na 1. etapo in pričeli s točnostno vožnjo, na kateri so tekmovalci morali prevoziti 1500m s povprečno hitrostjo 30 km/h. Omenjeno etapo smo zaključili na poligonu pred tovarno s spretnostno vožnjo, kjer so tekmovalci odlično vihteli volane in krmila ter pokazali, da še niso za staro šaro. Družba Salonit Anhovo nam je pomagala pri izpeljavi prireditve in se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za prispevek in pomoč.

Kot se spodobi, smo 2. etapo odpeljali po spodnji Soški dolini, vse do restavracije Primula, kjer smo lahko okusili njihove pristno pripravljene krožnike ter prisluhnili g. Gorazdu Humarju. Kar težko je opisati, koliko informacij o našem prelepem Solkanskem mostu lahko poda. Tudi lokalni udeleženci so se čudili, kaj vse skriva most, ki velja za največjega na svetu s kamnitim lokom. Iz terase, od koder je včasih vozila gondola na Sveto goro, smo slišali še zanimivo zgodbo o Osimskem koridorju, Sabotinsko “krajšenco” za Goriška brda, kamor smo se podali do naslednje postaje – Vila Vipolže, ki velja za edini ohranjen renesančni dvorec v Sloveniji. Tam so nas lepo sprejele pripadnice društva Briške žene in dekleta, pripravile so nam domače prigrizke in nekaj grozdnega soka, saj na naših srečanjih promoviramo pravilno ali omejeno kultur pitja in dokler smo za volanom, se alkoholu izogibamo. Zadnjo etapo smo odpeljali po stari briški cesti skozi Plave do Ošterije Ložice, kjer smo imeli podelitev in zaključno pojedino. Tekmovanje je uspelo, vreme je bilo čudovito, udeleženci zelo zadovoljni, organizatorji pa utrujeni!!

Zanimov prispevek si lahko ogledate tu: https://www.zveza-svs.si/2023/10/22/video-reportaza-srecanja-starodobnih-vozil-posocje-2023/

 

Naslednje leto 2024 bomo najprej otvorili sezono s tako imenovano prireditvijo “S.K.O.K.” ali Starodobniški klepet ob kavi, ki bo v nedeljo 7. aprila 2024 v Tolminu, z zborom ob 10h v centru na parkirni ploščadi pri občini.

Vabljeni ste vsi ljubitelji starodobnih vozil, udeležbe se ne najavlja in ne plača ampak se kar pride!! Organizator, AMD Tolmin – sekcija starodobnih vozil AVTO KARETA pa bo poskrbel, da bo vsakemu udeležencu pripadla kava in rogljiček, morda štruklji, kar bo takrat aktualno 🙂

 

V društvu iščemo še dodatne “korajžne” avanturiste, ki bi bili pripravljeni tudi udeležbe na kakšni drugi prireditvi, ki šteje za prvenstvo zveze SVS, da bomo skupaj nabrali čim več točk in si morda izborili lepo uvrstitev. Tekmovanja so prav za prav “turistične narave”, malo se poveselimo in imamo lepo, odkrivamo nove kraje ter se družimo s podobno mislečimi ljubitelji tovrstne kulturne in tehnične dediščine. Letos smo imeli kar močno zasedbo in nekaj odličnih uvrstitev. V prvenstvu so se izkazali Troha Bogdan, Kavčič Matjaž, Lipušček Anita, Martinuč Dušan in Martin, Simčič Andrejka, Devetak Evgen, Krapež Aleš – zmagovalec v kategoriji DRUŽINSKA POSADKA!!!

 

…sami dobri vozniki!! Toda nikakor NE ZMAGA najboljši, ampak tisti, ki stori najmanj napak!

 

Informacije o prvenstvu zveze SVS si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.zveza-svs.si/prvenstvo-svs/

 

Naša prireditev “POSOČJE 2024” bo v soboto 12.10.2024! Že zdaj ste vabljeni tako udeležbi na tekmovanje za prvenstvo zveze SVS, kot tudi k pripravi oziroma k pomoči pri organizaciji!!

 

Za razne informacije nam pišite na elektronski naslov: amd.tolmin@gmail.com

GALERIJA

PIŠITE NAM


  NOVICE

  PREDSTAVITEV AMD TOLMIN

  Avto moto društvo Tolmin od leta 1995 dalje zelo uspešno deluje na različnih področjih. Z volitvami leta 1995 in prihodom nove vodstvene ekipe je AMD pričelo z resnejšim in načrtnim dolgoročnim delom. Društvo je izoblikovalo strategijo razvoja, ki vključuje različna področja. Na začetku je bilo potrebno veliko postoriti, predvsem urediti notranje odnose in stabilizirati finančne in druge tokove, ki bi lahko resno ogrozili obstoj društva. Nova ekipa je želela ustvariti pogoje za razvoj in porast članstva. Takoj se je pristopilo k pripravi novega Statuta, ki je bil naslednje leto tudi sprejet. Danes lahko rečemo, da smo vsi skupaj, ki smo člani AMD Tolmin uspeli in položaj društva utrdili tudi v okviru AMZS. AMD je postalo temeljni nosilec prometno vzgojnih aktivnosti na področju cestnega prometa v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec. V društvu je pričela delovati sekcija za Avto motošport ter avtomobilizem in sekcija starodobnih vozil. Če je AMD prej delovalo dokaj zaprto se z novim vodstvom odpiralo javnosti in postalo dostopno vsakomur, ki izkaže interes za po organiziranem delovanju in za delo v društvu. Po statutu je zastopnik društva njegov predsednik,ki zastopa in predstavlja društvo v javnosti. Kot izvršilno operativni organ pa je Upravni odbor društva, ki lahko ima od 5 do 9 članov in se sestaja po potrebi. Najvišji organ društva je občni zbor, ki pa se sestaja enkrat letno.

  ORGANIZACIJA AMD Tolmin : najvišji organ je občni zbor društva (skupščina), operativno izvršilni organ je upravni odbor, ki vodi društvo med dvema zasedanjema skupščine. Tako društvu kot upravnemu odboru predseduje predsednik AMD. Društvo ima še Nadzorni odbor,  ki nadzoruje poslovanje društva in Častno razsodišče.

  V okviru AMD delujejo različne komisije :

  1. KOMISIJA ZA AVTO-MOTO ŠPORT, ki združje tekmovalce v avtomobilističnih športih, to so trenutno GORSKO HITROSTNE DIRKE in tekmovalce motoriste ki tekmujejo v MOTOKROSU v treh  kategorijah ter tekmovalce v ENDURO, ki tekmujejo v dveh kategorijah.
  2. SEKCIJA OZ. KOMISIJA STARODOBNIH VOZIL “AVTO KARETA”. V tej sekciji se združujejo člani, ki so ljubitelji starodobnikov.Člani te sekcije pa so vključeni v Zvezo starodobnih vozil Slovenije (ZSVS). Tudi v okviru te zveze so organizirana tekmovanja starodobnih vozil. V glavnem pa večina članov deluje v sekciji zaradi ohranjanja zgodovinsko tehniške dediščine in zaradi ljubiteljstva in srečevanja s somišljeniki na različnih prireditvah.
  3. KOMISIJA ZA PROMETNO VZGOJO IN PREVENTIVO : AMD Tolmin se načrtno ukvarja s prometno vzgojo in preventivo v cestnem prometu, za kar je ustanovljena posebna komisija, ki jo zelo uspešno vodi predsednik društva. Ta komisija ima po enega člana v občinskih Svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV CP) občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Glavni namen je preventivno in vzgojno delo z otroci, kot tudi drugimi strukturami prometnih udeležencev, ki pa poteka po posebej pripravljenem programu predvsem v osnovnih šolah in skozi različne akcije, prireditve, kot tudi izobraževanje odraslih. Ta komisija je leta 2003 aktivno sodelovala v izboru in v pripravah tekmovalcev – mladih kolesarjev za 18. Evropsko prvenstvo “AIT-i” v Lizbono na Portugalskem, kjer je naša ekipa osvojila medaljo. V letu 2005 je AMD Tolmin skupaj z Društvom upokojencev Tolmin in Policijsko postajo Tolmin organiziralo tečaj za upokojence iz Tolmina in bližnje okolice. Podobni tečaji so načrtovani še v Baški grapi in na Šentviški planoti. Taki tečaji so namenjeni osvežitvi teoretičnega znanja iz cestno prometnih predpisov, saj vemo iz izkušenj, kako hitro se pozabi prometna pravila in tudi sprememba predpisov vpliva na to, da nam primanjkuje znanja. Te oblike izobraževanja bomo nadaljevali v kolikor bo interes med upokojenci in drugimi tudi z Bovškega in Kobariškega. V letu 2007 smo na pobudo Republiškega SPV CP bili organizatorji posveta na temo VARNOST V PROMETU, ki ga je vodil predsednik mag.Bojan ŽLENDER.

  Avto moto društvo Tolmin ima pisarno, ki je odprta vsako SREDO od  16:00 do  17:00 ure, ko lahko člani in nečlani obiščejo AMD, zaradi različnih potreb. Lahko pa se preko telefona 041-708-990 dogovorijo za drugi ustrezen termin. 

  Sicer pa je vsak dan ob različnih časih mogoče dobiti koga od članov na sedežu društva. Pisarna društva je ob različnih časih vsak dan odprta, kar se je mogoče tudi dogovoriti po telefonu (GSM).

  Že več kot 30 let društvo kontinuirano deluje na različnih področjih od prometne preventive in vzgoje v prometu, do športa, prostega časa in drugo. AMD Tolmin ima svoje člane tudi v organih različnih Zvez. Tako ima predsednika in člana upravnega odbora v Zvezi tehnične kulture Posočja Tolmin (ZOTK), člana v upravnem odboru v Zvezi starodobnih vozil Slovenije (ZSVS) in dva člana v komisiji za organizacijo in članstvo Avto moto zveze Slovenije in v komisiji za mednarodno sodelovanje v AMZS.

  AMD je skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Tolmin organizator različnih vzgojno- preventivnih in prometno izobraževalnih prireditev za otroke ter odrasle. Najbolj odmevne prireditve, ki potekajo vsako leto so “VSI ZA VEČJO VARNOST”, “DRUŽINSKA URA”, “PROMETNA VARNOST NI NAKLUČJE”  in prireditev samo za otroke “AVTO ŠOLA ZA MALE”. Omeniti je potrebno, ko že govorimo o delovanju društva v občinskih SPV CP Tolmin, Kobarid in Bovec, da se zaenkrat v te skupne akcije vključujeta le Kobarid in Tolmin, dočim se Bovec ne vključuje, kljub naši želji, da bi delovali čim bolj povezano. Razlog vidimo v nepoznavanju vsebine dela in neizkušenosti vodstva SPV CP Bovec. Kot drugi razlog pa vidimo v tem, da se delo preveč navezuje na delovanje Policijske postaje Bovec, kar ni v skladu tudi z usmeritvami Ministrstav za šolstvo in šport, saj gre tudi za neke vrste pedagoškega dela, za kar Policisti niso usposobljeni.

  AMD Tolmin se financira izključno iz članarine, prispevkov donatorjev, dotacij ZOTK ter najemnin. Vsa sredstva za organizacijo prireditev kot tudi za razvoj športne in druge dejavnosti pa si društvo pomaga tako, da poišče različne sponzorje ali donatorje.

  Sekcija AVTO KARETA je bila ustanovljena 11.07.2002 na občnem zboru. Njeni člani se ukvarjajo s starodobnimi vozili. Ime sekcije so člani izbrali po starem Fiatovem poltovornem vozilu “FIAT SPA”, ki je pred mnogimi leti vozilo po cestah v Posočju.

  Člani AMD Tolmin so na lastno željo lahko tudi člani AMZS, če plačajo ustrezno članarino, ki jo določa AMZS. Tisti, ki želi biti član samo društva plača ustrezno članarino,ki jo določijo organi AMD. Članarina je letna. Na pobudo članov AMD Tolmin je AMZS organizirala pomoč na cesti (SPI) z Avtovleko tudi na Tolminskem. Tako Posočje pokrivajo Avtovleka FLAJS s.p. iz Tolmina in Avtovleka Avtoservis PNEWS center – MORATTO ter Avtosrvis GORENJŠČEK iz Kobarida. Z vsemi tremi je AMZS sklenila ustrezne pogodbe. Storitve SPI – avtovleka in pomoč na cesti v primeru prometne nesreče, v primeru okvare vozila ipd. v Sloveniji imajo člani brezplačno, kot so zagotovljeni v pogojih AMZS.

   

  AVTO KARETA

  ZAKAJ AVTO KARETA ?

  Kareta je na Tolminskem od nekdaj osnovno sredstvo vsake domačije. Preproste enoosne karete z lesenimi okovanimi obroči in različnimi nadgradnjami so bile pred vsako hišo. Po slabih kamnitih poteh so ljudje prevažali kmetijske pridelke, gnoj, živinsko krmo, vozili v mlin … Skratka brez karete se ni dalo na Tolminskem preživeti. Kolarji in kovači so bili zelo cenjeni poklici. Prva svetovna vojna je globoko zarezala v življenje ob Soči, karete so bile še bolj cenjene, še najbolj tiste s kolesi od vojaških vozov in manjših topov.

  1918 so »zmagovalci« zasedli naše kraje in kmalu ugotovili, da potrebujejo nekaj, kareti podobnega. Tovarna OM je izdelala prvo avto kareto 32, ki je bila sicer bolj podobna kočiji, toda kasneje so izdelali v tovarni FIAT – SPA tovornjaček »AVTO KARETA«, ki je bil kot nalašč za obmejne kraje z Jugoslavijo proti kateri so zgradili številne poti in tik ob meji utrdbe za nadaljnje spreminjanje zgodovine. Očividci povedo, da so na novi sodobni cesti iz Tolmina proti Jalovniku in planini Razor vozile avto-karete kot mravljinci, natovorjene z gradbenimi materiali.

  Leta 1939 so izdelali avto kareta SPA CL 39, z bencinskim štiri – cilindrskim motorjem 1628 ccm, 25 HP in štiri – brzinskim menjalnikom.

  Na občinskem dvorišču v Mostu na Soči je takrat, ko so občinskega delavca MARJANA KOVAČIČA letnik 1927, oblekli v nemško vojaško suknjo obtičalo šest avto karet. Marjan je potem skupaj z drugimi fanti, ki jih je doletela enaka usoda pobegnil k partizanom se boril po gozdovih kočevske in dolenjske ter hudo zbolel. Iz Bele krajine so ga prepeljali v južno Italijo, kjer so ga ozdravili in razporedili v transportno enoto zavezniške vojske, kjer je delal na vzdrževanju vozil. Devetega maja 1945 je dočakal konec druge svetovne vojne v Rimu. Sledila je pot preko Jadrana v Beograd, v JLA seveda, kjer se je ponovno ukvarjal s kamijoni. Končno je dobil težko pričakovani dopust. Vrnil se je domov na osvobojeno Primorsko in na Mostu na Soči obstal v angleški uniformi in titovko na glavi pred zaprto rampo / cona A in B / 500 m pred svojo vasjo Modrejce. V veliki želji, da vidi po dolgih letih svoje domače je preprosto zakoračil mimo jugoslovanskega stražarja k američanom v cono A. Sledili so zapleti od Tolmina do Beograda.

  V Tolminu so leta 1947 ustanovili OKAP (Okrajno avtopodjetje), kasnejši AVTOPREVOZ TOLMIN, ki so ga sestavljala predvsem zaplenjena vozila med katerimi se je znašla tudi ena izmed avto karet. Najpomembnejše vožnje so ostale v spominu prvih delavcev, ko so izpod Krna vozili dele ameriškega bombnika na Avtoprevoz, saj je bilo to takrat na tolminskem edino »skladišče« materiala.

  Toda naša avto kareta je dobila še večjo vrednost z zgodovinskim nastopom v filmu NA SVOJI ZEMLJI. Film so snemali v Baški grapi. V filmu pripelje najprej italijanske vojake na Grahovo, za kar je bilo pravzaprav izdelano, nato pa kot zaplenjeno vozilo z našo registracijo odpelje prostovoljce v partizane.

  Medtem je mojster  Marjan odslužil vojsko in se vrnil domov. Zaposlil se je pri Avtoprevozu kot mehanik in voznik. Med drugim je moderniziral tudi avto kareto, katero je predelal iz magnetnega na baterijski vžig. Avtoprevoz je pričel tudi s prevozi v Italijo in tako je tudi avto kareta dobila Mednarodno dovoljenje za avtomobil, katero je izdala AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE – Republiški odbor Ljubljana »lastniku« Marjanu Kovačiču, ki je s tem dovoljenjem kar nekaj časa prevažal kmetijske pridelke iz Tolmina preko mejnega prehoda Rožna dolina na italijansko stran. Sledila so leta napredka, tudi Avtoprevoz je nabavil nova vozila FIAT in avto kareta je končala na odpadu.
  Mojster Marjan, ki je kasneje vodil priznani servis ZASTAVA v Tolminu se z nostalgijo spominja tistih časov ko je bilo vse odvisno od pridnih rok zaposlenih.

  Danes še vedno sam skrbi za svojega 45 let starega starodobnika FIAT 850 in ponosno dokazuje, z dokumentom AMZ, da je bil nekoč »lastnik« avto karete.

  Gabrijel Kavčič

   

   

   


   

  AMD TOLMIN,
  SEKCIJA ZA STARODOBNA VOZILA AVTO KARETA,
  ULICA PADLIH BORCEV 1D, 5220 TOLMIN
  VABI NA
  10. SREČANJE STARODOBNIH VOZIL V POSOČJU in 1. RALLY ŠIROKO (tekmovanje,
  ki, šteje za prvenstvo zveze SVS).
  V NEDELJO, 12.08.2017 OB 9.00 URI (tekmovanje za pokal SVS) in ob 10.00 uri
  (Start turistične vožnje)
  Zbirno mesto: parkirišče Mahle Letrika d.o.o , Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

  Program:

  7:30 Zbiranje udeležencev za tekmovalni del.
  9:00 Začetek 1. RALLY-a ŠIROKO (SVS)
  10.00 Začetek 10. Rally-a Široko 2018 (turistična vožnja)
  (Relacija: Šempeter – Kromberk – Kanalski Vrh – Tolmin – Tolminski Lom. Kosilotradicionalni cilj z zabavnim programom in podelitvijo pokalov ob cca. 16.00 uri).

  Kotizacije:

  Kotizacija: Turistična – Voznik 25 EUR, vsi sopotniki 20 EUR. Tekmovanje za pokal
  SVS -Voznik 35 EUR, sovoznik 20 EUR, vsi ostali sopotniki 20 EUR.
  Vozniki z vozili ki tekmujejo za prvenstvo zveze SVS, do letnika 1945 so oproščeni plačila startnine.

  Informacije in prijave:
  Aljaž Bevk 031 252 786
  Božo Lovišček 041 902 620

  VABILO   PRIJAVNICA

  ZGODOVINA

  Prometna preventiva v cestnem prometu, varnost prometa Tolmin, gorsko hitrostne dirke, srečanja starodobnikov Tolmin

  AVTO MOTO DRUŠTVO TOLMIN s sedežem v Tolminu na Brajdi, ulica Padlih borcev št.1/d, obsega območje celotnega Zgornjega Posočja oz. območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin, naši člani pa so tudi iz drugih občin, kar nas v AMD izredno veseli. Sam objekt, tako imenovani “ležeči nebotičnik” stoji tik ob športnem parku “Brajda” je bil zgrajen leta 1950. Leta 1965 je bil objekt adaptiran v smislu potreb Avto šole, to je učilnica, dve pisani, mehaninčan delavnica in garaža. Leta 1973 je bila izvršena adaptacija strešne kritine, zamenjana so bila dvojna vhodna vrata, izvedena vzdrževalna dela na zunanjem delu fasade in ometu ter zunanje pleskanje objekta. Leta 1989 je bila izvedena popotresna obnova po rušilnem potresu, ki je bil leta 1976. V celoti je bil obnovljen prvi del objekta – poslovni del, kjer so učilnica, pisarne, sanitarije, hodnik v ključno s streho in kritino. Obnovo je izvajalo podjteje POZD IPPI Nova Gorica.
  Leta 1998 je bila izvršena še ena adaptacija, ki jo je izvajalo podjetje SCT d.d.tako in posamezni člani društva s prostovoljnim delom. Ob tej obnvi je bil narejen venec in več nosilnih stebrov na zunanjih stenah zaradi zagotovitve večje trdnosti in protipotresne obnove objekta. Ker je sicer stavba brez plošč je ta bila narejena le na zadnjem delu stavb, kjer so bile mehanične delavnice in sedaj garaže. Tako smo nad garažami pridobili še okoli 90 m2 dodatne površine.
  Sam objekt se deli na dva dela eden je gospodarski, kjer sta dve garaži ter enako velik prostor nad garažami, ki ga loči betonska plošča. Drugi del je poslovni, kjer so: učilnica, dve pisarni, sanitarije ter dva hodnika. V prostorih AMD ima svoje poslovne tudi zasebna avtošola “PETKA”.

  ZGODOVINA AVTO MOTO DRUŠTVA TOLMIN
  Začetki AMD Tolmin segajo precej nazaj, ko je bilo ustanovljeno DRUŠTVO LJUDSKE TEHNIKE to je 12. junija 1954, katerega prvi predsednik Anton Peternel iz Poljubinja.
  Nekaj let kasneje, točneje 07. maja 1959. leta, je na občnem zboru bilo ustanovljeno društvo, ki se je poimenovalo AVTO MOTO DRUŠTVO TOLMIN. To so tudi začetki samostojnega delovanja Avto moto društva. AMD Tolmin od leta 1995 dalje uspešno vodil predsednik Jože Režonja.

  AVTO MOTO DRUŠTVO TOLMIN se je 14.09.1981 združilo z AVTO MOTO TURING KLUBOM TRIGLAV, ki je deloval na istem prostoru, s to razliko da so se člani tega kluba ukvarjali izključno z moto športom. AMTK Triglav je organiziral različna tekmovanja v Motokrosu, med njimi je bilo v sedemdesetih letih najbolj odmevno državno prvenstvo Jugoslavije v Magozdu. Sicer pa so takratne dirke v Motokrosu potekale na Pelancah. Predsednik Avto moto turing kluba je bil Edvard Mržek. Po ugotovitvah članov obeh klubov, da ni pogojev za obstoj in delovanje obeh, še posebej je bilo veliko osipa članstva v AMTK Triglav, je članstvo na ločenih občnih zborih odločilo, da se ustanovi društvo, v katerem se združita oba kluba. Tako je bil iz registra društve izbrisan Avto moto turing klub Triglav. Po volji članov in sklepu občnega zbora je bilo ustanovljeno društvo z imenom AVTO MOTO TURING DRUŠTVO TOLMIN (skrajšano AMTD). Odločba Oddelka za notranje zadeve Občine Tolmin št.024-2/81 in je bilo vpisano v register društev pod zaporedno številko 90.

  Kasneje je AMD Tolmin pričelo z delovanjem na področju izobraževanja in usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Tako se je dejavnost Avtošole, v okviru AMD izvajala vse do leta 1992. S spremembo zakonodaje in ustanavljanjem različnih zasebnih avtošol je tudi AMD sklenilo, da se reorganizira in loči med gospodarski in društveni del. Tako je AMD Tolmin ustanovilo lastno podjetje AVTO MOTO TOURING d.o.o. – Avto šola, ki se je ukvarjala izključno z izobraževanjem in usposabljanjem kandidatov za voznike motornih vozil. V ustanovitev podjetja je društvo vložilo lastni kapital. Dejavnost avtošole v okviru podjetja se je izvajala vse do leta 2001. Avtošolo pa je AMD dejansko zaprlo leta 2002, ko so rezultati poslovanja podjetja začeli upadati.

  Ime Avto moto turing društvo se je ohranilo vse do leta 1997, ko je bil sprejet nov Statut. Občni zbor društva je 24.04.1997 sklenil, da se bo društvo imenovalo AVTO MOTO DRUŠTVO TOLMIN (skrajšano AMD). AMD je vpisano v register društev na Upravni enoti Tolmin pod zaporedno številko 49 in nosi matično številko 5139180.
  V okviru AVTO MOTO DRUŠTVA TOLMIN deluje več sekcij : – sekcija starodobnih vozil AVTO KARETA in – sekcija za avto-moto šport. Poleg teh deluje še komisjja za prometno vzgojo in preventivo v cestnem prometu.
  Sicer pa se je članstvo po letih gibalo takole: 1993 je AMD štelo 334; 1994 je štelo 367 članov; 1995 je štelo 346 članov. Koncem leta 1995 je bilo zamenjano vodstvo društva, kar se je pozitivno odrazilo v porastu članstva v letu 1996, ko je AMD štelo 360 članov; 1997 je društvo štelo 362 članov. Po tem je vsako leto sledil porast članstva v AMD, ki koncem leta 2006 šteje 466 članov. Koncem leta 2007 se je število članov AMD Tolmin poveralo 920 članov. Tudi v letu 2008 načrtujemo rast.

  Porast članstva pa AMD beleži tudi v letih 2016, 2017 in 2018.

  Člani AMD so aktivni na področju prometne vzgoje in preventive v cestnem prometu, kot tudi na področju avto-moto športa in ohranjanja zgodovinsko tehniške dediščine v Posočju, to je starodobnih vozil.
  Leta 2003 je za društvo bilo prelomno, saj je Avto moto zveza Slovenije, Avto moto društvu Tolmin zaupala zahtevno nalogo, izbrati in pripraviti ekipo mladih kolesarjev, ki bodo zastopali Slovenijo na 18.Evropskem prvenstvu “AIT” v Lizboni na Portugalskem. Ekipo so sestavljali 4 tekmovalci v starosti od 10. do 12. leta in to dva fanta in dve deklici. Avto moto društvo je zaupano nalogo več kot uspešno opravilo in najprej organiziralo medobčinsko tekmovanje v Tolminu. Izmed 44 izbranih najboljših kolesrjev po šolah je na medobčinskem tekmovanju v Tolminu bilo izbranih najboljših 8, od tega 4 deklice in 4 dečki. S temi so se začeli nato resni treningi. Dober mesec pred odhodom na Evropsko prvenstvo je bil med najboljšimi osmimi opravljen še zadnji izbor, za najboljše 4 člane ekipe. Tako so se v ekipo uvrstili: Tine Kravanja, Tine Zornik, Tanja Šušteršič in Špela Peršič. Ti otroci so na izboru pokazali največ teoretičnega znanja s področja prometnih predpisov in praktičnih spobnosti v vožnji s kolesom. Z otroci sta se ukvarjala predsednik AMD Tolmin Jože Režonja iz Tolmina in mentor Boris Zorko iz Bovca. Občasno pa jima je strokovno pomagal predstavnik AMZS Miran Mozetič. Uspešnost dela se je odrazila v rezultatu 18. Evropskega prvenstva, kjer je ekipa Slovenije osvojila bronasto medaljo, z zaostankom za prvo uvrščeno Makedonijo za slabe 4 točke in 3 točke za drugo uvrščeno ekipo Madžarske.

  V AMD Tolmin pa razvijamo tudi avto moto šport. Tako v sezoni 2006 šest članov nastopa v Motokrosu, Enduro in Gorsko hitrostnih dirkah. To so tekmovanja različnega ranga od pokalnih, rekreativnih do državnih. trije člani nastopajo v tekmovanju za pokal Akrapovič v Motokrosu. Dva člana sta vključena Enduro tekmovanje državnega prvenstva. Eden član AMD pa nastopa v avtomobilskem športu, to je v tekmovanju pod okriljem AŠ 2005 v GHD. V letu 2007 se je kot tekmovalec pridružil nov športnik z novo panogo to je tekmovalec v SUPER MOTO. Koncem leta 1995 je bil s soglasno podporo na skupščini izvoljen za predsednika Avto moto društvo Tolmin Jože Režonja. Skupščina je izvolila tudi sekretarja AMD, to je Drago Skrt, v naslednjem mandatu je mesto sekretarja zasedel Ciril-Metod Sovdat. Po izteku mandata je na naslednjim volitvah bil izvoljen Martin GERLIČ. V tem obdobju društvo beleži pozitivne rezultate, ki se odražajo v porastu števila članov, v vsebini dela ter v razvoju različnih dejavnosti od prometne vzgoje in preventive v cestnem prometu, do razvoja športa in ohranjanja zgodovinsko tehniške dediščine.

  AMD Tolmin je član :
  – Zveza društev tehnične kulture Posočja Tolmin- ZOTK,
  – Avto moto zveze Slovenije- AMZS,
  – Zveza starodobnih vozil Slovenije – ZSVS in
  Člani društva so zelo aktivni tudi v občinskih Svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV CP) občin, Tolmin, Kobarid in Bovec. SPV CP so zadolženi za prometno vzgojno in preventivno z mladimi v vrtcih, osnovnih in srednji šoli. SPV pa prav tako opozarja na pomanjkljivo varnost v cestnem prometu V tekočem mandatu ima AMD TOLMIN društvo svojega predstavnika v Upravnem odboru AMZS, ko najvišjem izvršilnem organu AMZS, ki je hkrati tudi predsednik komisije za Mednarodno sodelovanje.

  V letu 2008, ko je bil na izredni skupščini AMZS razrešen stari Upravni odbor AMZS je bil predstavnik AMD Tolmin na skupščini izvoljen za člana novega Upravnega odbora AMZS. Hkrati s funkcijo v Upravnem odboru pa naš član predseduje in vodi tudi Komisjo za organizacijo in članstvo AMZS. Upravni odbor AMZS je potrdil mandat za člana v Komisji za mednarodno sodelovanje AMZS še drugemu članu AMD Tolmin.
  Kot že rečeno je v prejšnji sestavi UO AMZS naš član vodil Komisjo za mednarodno sodelovanje, ki je bila v letu 2008 zadolžena za izpeljavo 23. evropskega Prometno izobraževalnega prvenstva mladih kolesarjev. Tekmovanje je bilo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani 27.9.2008, ki se ga je udeležilo 22 ekip iz 21 Evropski držav. Za odlično organizacijo je AMZS prejela več pohval tako od FIA, kot tudi od posameznih nacionalnih klubov.
  Vmes smo dosegljivi na telefonski številki 05 381 17 41 in preko faksa 05 381 17 40. Z veseljem pričakujemo vaš klic. Še najbolj sigurno pa nas dobite preko elektronske pošte na naslovu: amd.tolmin@gmail.com ali GSM:041 708 990.

  GALERIJA

  KONTAKT

  Vse, ki bi se radi aktivno vključili v delo AMD Tolmin, to lahko storite tako, da nas pokličete po telefonu, nas osebno obiščete na sedežu društva v Tolminu na Brajdi, se obrnete na katerega od članov, ki jih poznate ali nam pošljete E.mail in plačate članarino, ki vam zagotavlja tudi ugodnosti pomoč na cesti ali pa se odločite za članstvo brez ugodnosti, v tem primeru boste prejemali samo časopis AMZS Motorevijo.

  Možnost delovanja so na področju prometne vzgoje in preventive, na področju športa (enduro, motokros, avtomobilistične dirke) ali pa ste mogoče ljubitelj starodobnih vozil. Lahko pa tudi samo sodelujete v društvu kot član.

  Za vsa vprašanja lahko uporabite spodnji kontaktni obrazec.