Računovodske storitve MAK

Računovodske storitve

Vse od leta 1993 nudimo storitve knjigovodstva, računovodstva in podjetniškega svetovanja. Stremimo k zagotavljanju kvalitetnega dela in svetovanja. Velik poudarek dajemo nenehnemu izobraževanju. V veliko veselje nam je dober poslovni rezultat strank, zato svoje delo opravljamo z veliko mero odgovornosti. Pogodbeni odnos že od začetka zastavimo transparentno, z v naprej znanim stroškom storitve. Želimo si dolgotrajnega sodelovanja, saj menimo, da je to tudi v interesu naših strank.

Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

KONTAKT

Pisarna Novo mesto

MAK d.o.o. računovodske storitve
Kočevarjeva 002
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 75 260
Fax: 07 33 75 262
Mobi: 051 648 167

Informacije: info@mak-nm.si

Delovni čas:
Od ponedeljka do četrtka od 7. do 15. ure.
Petek od 7. do 13. ure.

PE Ljubljana

MAK d.o.o. računovodske storitve
Povšetova ulica 012
1000 Ljubljana

Mobi: 051 648 167

Informacije: info@mak-nm.si

Delovni čas:
Od ponedeljka do četrtka od 7. do 15. ure.
Petek od 7. do 13. ure.

AKTUALNO

Število delovnih dni za leto 2018 (40-urni delovni teden)

Število delovnih dni po mesecih v letu 2018

Mesec

Delovniki – dni (ur)

Prazniki – dni (ur)

Skupaj dni

Skupaj ur

januar

21 (168)

2 (16)

23

184

februar

19 (152)

1 (8)

20

160

marec

22 (176)

0

22

176

april

19 (152)

2 (16)

21

168

maj

21 (168)

2 (16)

23

184

junij

20 (160)

1 (8)

21

168

julij

22 (176)

0

22

176

avgust

22 (176)

1 (8)

23

184

september

20 (160)

0

20

160

oktober

22 (176)

1 (8)

23

184

november

21 (168)

1 (8)

22

176

december

19 (152)

2 (16)

21

168

Skupaj

248 (1984)

13 (104)

261

2088

 

Novica 12.12.2017 Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač

S 1.10.2016 bo možno elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM. Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM bo prostovoljno, torej bo le ena izmed možnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti.

Prek e-VEM bo zaenkrat omogočeno le vlaganje refundacijskih zahtevkov – torej zahtevkov za izplačilo nadomestila za zaposlene pri delodajalcu, ne pa tudi za samostojne zavezance same (to pomeni, da bo lahko samostojni podjetnik vložil refundacijski zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če pa je bil sam v »bolniškem staležu«, pa bo moral enako, kot je to sedaj,  poslati na ZZZS »bolniški list«, ki ga na hrbtni strani izpolni Finančna uprava RS).

Refundacijski zahtevki se bodo lahko vlagali preko sistema e-VEM, torej z neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na spletnem portalu e-VEM, ali prek spletnega vmesnika, ki omogoča prenos podatkov iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje preko e-VEM na ZZZS. Vmesnik bo na voljo po 1.10.2016.

Na  točkah VEM se zahtevki ne bodo mogli vlagati. Na točki VEM si bo uporabnik od 1.10.2016 dalje lahko uredil pooblastilo za vlaganje zahtevkov prek portala e-VEM. Pooblastilo bo lahko neposredno v sistem e-VEM vložil tudi zastopnik poslovnega subjekta, če ima digitalno potrdilo.

Na novo se urejajo povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino, in sicer povračila stroškov prehrane, prevoza ter prenočišča.

Spremembe v zvezi z davčno obravnavo povračil stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (2. člen ZDoh-2S)

Z dopolnitvijo 4.a točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se določa, da se pravila glede nevštevanja v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja za povračila stroškov delojemalcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, kadar gre za zavarovanje, ki velja v vseh državah sveta (ter pod ostalimi določenimi pogoji), nanašajo tako na službena potovanja v tujino kot na začasne napotitve na delov v tujino.

Z novo 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se na novo urejajo povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino, in sicer povračila stroškov:

 • prehrane,
 • prevoza ter
 • za prenočišče.

A) Povračila stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino

Z dodano 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se na novo določa znesek povračila stroškov prehrane za vsak delovni dan v času napotitve, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer:

a) za napotitev, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni ali neprekinjeno do največ 90 dni za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena za povračilo stroškov prehrane na službeni poti (v višini dnevnic),

b) za napotitev, ki traja neprekinjeno nad 30 dni ali neprekinjeno nad 90 dni za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 3. točko prvega odstavka tega člena za povračilo stroškov prehrane med delom, povečane za 80 % glede na višino, ki jo določi vlada.

Z navedeno dopolnitvijo se tako za davčne namene oziroma za namene določanja neobdavčenega dela povračil stroškov prehrane pri začasni napotitvi na delo v tujino, ločeno obravnava krajše začasne napotitve na delo v tujino in daljše tovrstne napotitve. Določeno je, da se povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan v času napotitve, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni, ne všteva v davčno osnovo do višine in pod pogoji, kot veljajo za povračilo stroškov prehrane na službeni poti (v višini dnevnic), medtem ko se za daljše napotitve ne všteva do višine in pod pogoji, določenimi za povračilo stroškov prehrane med delom, povečane za 80 % glede na višino, ki jo določi vlada (glede na trenutno veljavno višino tega povračila znesek znaša 6,12 * 1,80 = 11,02 eur).

Za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, pa se časovna razmejitev določa za neprekinjene napotitve do 90 in nad 90 dni. V novem petem odstavku 44. člena ZDoh-2 je določeno, da se za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, za posamezno napotitev šteje opravljanje delovnih nalog voznika v mednarodnem cestnem prometu v okviru ene odsotnosti s sedeža delodajalca oziroma drugega mesta delodajalca, na katerem se vozniki pri delodajalcu običajno vključijo v organiziran delovni proces delodajalca.

Za davčne namene se načeloma stroški, povezani z doseganjem dohodka, obravnavajo drugače kot stroški, ki imajo privatno naravo. Navedeno je treba upoštevati tudi pri določanju davčne obravnave povračil stroškov v zvezi z delom. Upoštevaje navedeno izhodišče se pri določitvi davčne obravnave povračil stroškov prehrane pri napotitvah daljših od 30 dni (oz. za voznike v mednarodnem prometu daljših od 90 dni) predpostavlja, da si načeloma pri daljših napotitvah delavec v kraju začasne napotitve že oblikuje drugi dom oziroma gospodinjstvo, saj ni ekonomsko smiselno, da bi si obroke za čas, ko ne dela (načeloma zajtrk in večerja) zagotavljal pri komercialnih ponudnikih tovrstnih storitev (hotel, restavracije). Poleg navedenega je pri daljših napotitvah treba vzeti v obzir tudi približno enako obravnavo z delavci, ki niso napoteni na delo, saj se njegovi stroški prehrane izven delovnega časa posebej davčno ne priznavajo. Pri daljših napotitvah na delo se torej položaj napotenega delavca z vidika obravnave stroškov približuje položaju delavca, ki od svojega doma odhaja na delo in se mu njegovi stroški prehrane izven časa dela obravnavajo kot privatni stroški in se posebej davčno ne priznavajo (samo v okviru splošne davčne olajšave).

B) Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino

Za povračilo stroškov prevoza, vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene namene (kilometrina), je na novo določeno, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov:

a) za prevoz med običajnim prebivališčem v času napotitve in mestom opravljanja dela v kraju napotitve do višine in pod pogojim, določenimi v skladu s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,

b) za prevoz v kraj napotitve ob začetku napotitve in za prevoz iz kraja napotitve ob koncu napotitve do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka 44.  člena ZDoh-2 za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju.

C) Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino

V dodani 4. b točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 je na novo za davčne namene urejeno tudi povračilo stroškov za prenočišče na začasni napotitvi, ki traja neprekinjeno do največ 90 dni. Povračilo stroškov za prenočišče se v tem primeru ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 za povračilo stroškov za prenočišče na službeni poti. Pri tem se izključuje uporaba 3. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 v zvezi s povračilom stroškov za prenočišče. Pri začasnih napotitvah, ki trajajo neprekinjeno več kot 90 dni, pa bo v primeru zagotovljene nastanitve treba obračunati boniteto.

Vir: FURS

 

Refundacija preko sistema E-VEM

S 1.10.2016 bo možno elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM. Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM bo prostovoljno, torej bo le ena izmed možnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti.

Prek e-VEM bo zaenkrat omogočeno le vlaganje refundacijskih zahtevkov – torej zahtevkov za izplačilo nadomestila za zaposlene pri delodajalcu, ne pa tudi za samostojne zavezance same (to pomeni, da bo lahko samostojni podjetnik vložil refundacijski zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če pa je bil sam v »bolniškem staležu«, pa bo moral enako, kot je to sedaj,  poslati na ZZZS »bolniški list«, ki ga na hrbtni strani izpolni Finančna uprava RS).

Refundacijski zahtevki se bodo lahko vlagali preko sistema e-VEM, torej z neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na spletnem portalu e-VEM, ali prek spletnega vmesnika, ki omogoča prenos podatkov iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje preko e-VEM na ZZZS. Vmesnik bo na voljo po 1.10.2016.

Na  točkah VEM se zahtevki ne bodo mogli vlagati. Na točki VEM si bo uporabnik od 1.10.2016 dalje lahko uredil pooblastilo za vlaganje zahtevkov prek portala e-VEM. Pooblastilo bo lahko neposredno v sistem e-VEM vložil tudi zastopnik poslovnega subjekta, če ima digitalno potrdilo.

Možnost elektronskega vlaganja refundacijskih zahtevkov preko e-VEM prinaša številne prednosti, ključne so naslednje:

 • omogoča se elektronski vnos zahtevka in pripadajočih obračunov preko elektronskega obrazca na portalu e-VEM. S tem se za manjše delodajalce, ki za obračun plač in nadomestil uporabljajo enostavnejše informacijske rešitve, omogoči sodobna elektronska pot komunikacije z ZZZS v okviru storitev e-VEM za podjetja in podjetnike.
 • omogoča se uvoz podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih računovodskih aplikacij (spletni vmesnik). Ključna korist bo za velike delodajalce, saj odpade potreba po večkratnem ročnem vnosu podatkov,
 • omogoča se preverjanje vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo zahtevka in informativni izračun nadomestila za posamezen obračun. S to funkcionalnostjo se omogoči delodajalcu, da ob vnosu podatkov s pomočjo formalnih in logičnih kontrol čim bolj zmanjša možnost napak pri vnosu. Prav tako pa se zmanjšajo napake na strani ZZZS, saj ni potrebno vnašanje podatkov v interno računalniško aplikacijo,
 • omogoča se pregledovanje vloženih zahtevkov. Delodajalec, ki je vložil zahtevek za refundacijo, lahko kadar koli sam preveri v kakšnem statusu je zahtevek in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo.

Navodila za izvajanje postopka, kontakti za vsebinsko podporo pri izvajanju postopkov in ostale potrebne informacije za izvajanje postopka preko e-VEM bodo pred 1.10.2016 objavljene na spletnem mestu e-VEM.

vir: Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

FINANČNI RAČUNI V TUJINI

Zavezancem, ki doslej Finančni upravi RS še niso sporočili odprtega plačilnega računa v tujini, svetujemo, da to storijo čim prej. Če bodo to storili sami, še preden bo do podatka o njihovem računu v tujini prišel davčni organ, se bodo lahko izognili kazni.

Podatke o finančnih računih bank in hranilnic, kot so plačilni računi (TRR), depozitni računi, skrbniški računi itd., ki jih imajo naši rezidenti odprte v tujini, bo Finančna uprava RS na podlagi avtomatične izmenjave informacij začela od večine držav, ki so pristopile k izmenjavi podatkov, prejemati prihodnje leto. Preberite celotno sporočilo za javnost

(VIR: FURS)

eVročanje dokumentov Finančne uprave RS od 2. 1. 2016 dalje

Od 2. 1. 2016 dalje bo Finančna uprava RS začela pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo izhodne dokumente postopno pošiljati preko portala eDavki. To velja tudi za tiste fizične osebe, ki so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov. FURS poziva podjetja in podjetnike, naj za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če so elektronski naslov doslej že sporočili za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ponovno ni treba sporočati.

Finančna uprava RS bo z 2. januarjem 2016 postopno začela svoje izhodne dokumente elektronsko vročati preko portala eDavki. To velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov. Pravna podlaga je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku. Dokumente, za katere Finančna uprava še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki. V mesecu decembru bo javnosti predstavljen natančen seznam dokumentov, ki se bodo že takoj po novem letu vročali zgolj elektronsko.

eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Vsi dokumenti, ki se vročajo elektronsko, se bodo vročali osebno.

Za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki čim prej uredite podatke o prejemnikih elektronske pošte. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta.

Zavezanci lahko za vročanje dokumentov v eDavkih določijo pooblaščenca. Prekoobrazca na eDavkih se lahko določi splošnega pooblaščenca (za vse dokumente, ki bodo zavezancu posredovani s strani Finančne uprave RS), pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi za posamezno konkretno zadevo. Finančna uprava sicer že razpolaga s podatki o pooblaščencih, vendar ugotavljajo, da so neažurni, zato morajo zavezanci ustreznost pooblastil preveriti. Pooblastila lahko preverijo v eDavkih, v meniju profila zavezanca v izbiri »Pooblastila« >> »Vročanje«, kjer je na voljo pregled vlog kot pooblastitelj in kot pooblaščenec.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem so objavljene na spletni strani: eVročanje

Vir: FURS

eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznostih

Od 1. septembra dalje pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost opomin prejemajo le še prek portala eDavki. Ostale fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, bodo opomin prejemale preko portala eDavki v profil fizične osebe, le če so se prijavile v storitev eVročanja.

To velja za zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja in sicer fizične osebe, ki so (ali še bodo) vložile pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVROČANJE-POS) ter vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki pozivajo, da sporočite elektronski naslov. To uredite prek portala eDavki z obrazcem prijava/odjava/sprememba podatkov (eVročanje-POS).

Pri tem opozarjajo, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin v portal eDavki.

Opominjanje prek portala eDavki je  prva vrsta dokumentov, ki bodo vročeni v okviru nove storitve eVročanje. Podrobnejša navodila in dodatne informacije o storitvi eVročanje najdete na povezavi:

http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/SeznamDokumentovEVrocanje.pdf

Vir: eDavki

FURS začel z aktivnostmi na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno

Z 18. 8. 2014 je se začel uporabljati novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki za nadzor nad tem področjem določa tudi Finančno upravo RS. Z informiranjem želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, s preventivnimi in nadzornimi aktivnostmi pa zagotoviti čim višjo stopnjo legalizacije obravnavanih dejavnosti.

Posamezniki, ki delajo ali so zaposleni na črno,nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja, niso zavarovani za primer nezgode pri delu ali poklicne bolezni in ostanejo brez nadomestila v primeru nezmožnosti za delo. So brez pravice do odpravnine, letnega dopusta, regresa za letni dopust, regresa za prehrano, povrnitve potnih stroškov. Niso upravičeni donadomestila za primer brezposelnosti, opravljeno delo se jim ne všteva v delovno dobo in se ne bo upoštevalo zapokojnino. Podjetniki opozarjajo, da jim izvajalci, ki delajo ali zaposlujejo na črno, predstavljajo nelojalno konkurenco. Delo in zaposlovanje na črno imata negativne posledice tudi za državno blagajno in razdeljevanje socialnih transferjev.

Finančna uprava RS z 18.8.2014 prevzema velik del nadzornih nalog na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Večjo učinkovitost bodo zagotavljali s prisotnostjo na terenu, osveščanjem zavezancev in širše javnosti o posledicah zaposlovanja in dela na črno, informiranjem o nujnosti legalizacije dejavnosti in strožjimi sankcijami za kršitelje.

Zaradi možnih kršitev bodo spremljali tudi oglase. Na področju dela na črno se bodo osredotočili na dejavnosti in vrste del, kjer je ob upoštevanju sezonskega značaja opravljanja dejavnosti možnost kršitev dela na črno večja. Gre na primer za inštrukcije, varstvo otrok, osebne trenerje, pomoč na domu, čiščenje, kozmetične storitve, prodajo cvetja in sveč, prodajo na sejmih, turistične vodnike ipd. Na področju zaposlovanja na črno pa so take dejavnosti gradbeništvo, gostinstvo, fitnes, organizirana športna vadba ipd.

Vir: FURS

Koristne povezave

SAOP www.saop.si
DURS www.durs.gov.si
AJPES www.ajpes.si
iCenter www.i-center.si
miniMAX www.minimax.si
Uradni list www.uradni-list.si
Finance www.finance.si
Računovodja.comwww.racunovodja.com

RAČUNOVODSKE STORITVE

Nudimo storitve za:

 • mala, srednja in velika podjetja,
 • fizične osebe ki opravljajo dejavnost,
 • društva,
 • javne zavode,
 • sindikate,
 • kulturne delavce,
 • notarje, odvetnike…
 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev. – – Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.).
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti (večstranski obvezni poboti, zamude pri plačilih itd.).
 • Intrastat
 • Priprava pogodb o zaposlitvi, aneksi
 • Prijava delavcev, spremembe, odjave
 • Možnost povezave do naših programov
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.

 

 

 

 

PONUDBA PODJETJA

Računovodske storitve MAK 25

Podjetniško svetovanje

Bi ustanovili novo podjetje, pa ne veste kje začeti? Računovodski servis MAK d.o.o.vam lahko pripravi vso dokumentacijo, potrebno za ustanovitev ...

Podjetniško svetovanje

Računovodske storitve MAK 25

Bi ustanovili novo podjetje, pa ne veste kje začeti?

Računovodski servis MAK d.o.o.vam lahko pripravi vso dokumentacijo, potrebno za ustanovitev pravne osebe ali samostojnega podjetnika ter vas vodi skozi celoten postopek vse do vpisa v sodni in poslovni register ter pridobitve davčne številke.

Prav tako vas lahko vodimo skozi postopek statusnega preoblikovanja družbe ali spremembo lastništva, sedeža, odgovorne osebe, dejavnosti,…

Svetovanja, kontroling in druge podobne storitve izvajamo na podlagi povpraševanja stranke.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

Računovodske storitve MAK 27

Delovna razmerja

Storitve računovodskega servisa MAK d.o.o. s katerimi zagotovimo, da je vsa dokumentacija o delovnih razmerjih usklajena s predpisi. Nudimo vam: ...

Delovna razmerja

Računovodske storitve MAK 27
Storitve računovodskega servisa MAK d.o.o. s katerimi zagotovimo, da je vsa dokumentacija o delovnih razmerjih usklajena s predpisi.

Nudimo vam:

 • izvedbo vseh postopkov v zvezi z zaposlitvijo
 • izdelavo pogodb o zaposlitvi
 • vodenje vseh evidenc
 • izdelavo ali pomoč pri izdelavi internih aktov
 • vse postopke v zvezi s prenehanjem zaposlitve
 • svetovanje in izdelavo pogodb na področju izobraževanja
 • komuniciranje z zunanjimi institucijami za področja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja in socialnega varstva
 • tolmačenje predpisov o delovnih razmerjih
 • seznanjanje stranke o novostih iz zakonodaje in predlaganje rešitev

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

Internetno kniženje - 1701746327

Internetno kniženje

V našem podjetju želimo izkoriščati razvojni napredek sodobnega časa, moč interneta in dobre programske opreme. S programom miniMAX lahko za ...

Internetno kniženje

Internetno kniženje - 1701746327
V našem podjetju želimo izkoriščati razvojni napredek sodobnega časa, moč interneta in dobre programske opreme. S programom miniMAX lahko za vas vodimo brezpapirno elektronsko računovodstvo, tako vam omogočamo ažurno obvladovanje poslovanja podjetja.

Kot prvo potrebujete poslovno – računovodski program podjetja SAOP, ki se imenuje miniMAX. Nato vso izdano in dospelo dokumentacijo v program vnašate sami na sedežu vašega podjetja. Poskrbimo za povezavo med našim servisom in vašo pisarno, kar pomeni, da lahko v vsakem trenutku vzpostavimo komunikacijo in rešujemo kakršenkoli problem.

Program miniMAX vam nudi:

 • Na kakšen način deluje miniMAX?
  miniMAX omogoča podjetnikom in računovodjem, da so preko spleta med seboj 100 % usklajeni in imajo sočasno vedno na voljo najnovejše podatke o poslovanju. Nepotrebna fizična prenašanja dokumentov na računovodski servis odpadejo.
 • Ne poznate novih zakonov?
  Visoko usposobljena ekipa skrbi za pravočasno in uveljavljanje novih zakonskih sprememb in ažuriranje podatkov. Ni vam potrebno nalagati novih verzij, saj jih naložimo mi v nočnem času.
 • Ste že kdaj založili dokumente?
  V miniMAX je vgrajen digitalni dokumentacijski sistem z mnogimi rešitvami, kot je na primer samodejno shranjevanje dokumentov po strankah.
 • Vas skrbi za varnost podatkov?
  Sistem miniMAX uporablja za delovanje najmodernejše varovalne mehanizme. Vsi poslovni podatki so zaščiteni z zahtevnimi gesli ter varovani s požarnimi zidovi. Podatki se vsak dan samodejno shranijo. Do izgube podatkov ne more priti ne zaradi naravnih nesreč ali uničenja vašega računalnika.
 • Nujne primere rešite takoj!
  Z miniMAXom lahko preko spleta upravljate od kjerkoli in kadarkoli. Nujne primere lahko rešite tudi z dopusta ali na službeni poti.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

Računovodske storitve MAK 24

Klasičen način

Računovodstvo je osnovna dejavnost podjetja MAK d.o.o. Naši računovodje so vrhunski strokovnjaki z izkušnjami, ki svoje delo opravljajo na podlagi ...

Klasičen način

Računovodske storitve MAK 24

Računovodstvo je osnovna dejavnost podjetja MAK d.o.o. Naši računovodje so vrhunski strokovnjaki z izkušnjami, ki svoje delo opravljajo na podlagi slovenskih računovodskih standardov in mednarodnih standardov računovodskega poročanja oziroma mednarodnih računovodskih standardov.

V našem podjetju pojmujemo računovodsko funkcijo veliko širše kakor samo knjigovodenje poslovnih dogodkov. Izdelujemo vsa zakonsko predpisana računovodska in statistična poročila ter poročila po želji stranke.

V računovodskem servisu MAK d.o.o. poznamo in ohranjamo tudi klasičen način računovodenja, naše računovodkinje bodo skrbno, odgovorno in ažurno poknjižile vse listine, ki jih boste dostavili v servis in izdelale vsa poročila. Hkrati pa vam bomo v vsakem trenutku z veseljem priskočili na pomoč, če boste želeli posodobiti način poslovanja.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

PRIPOROČILA STRANK

Mnenja naših strank

Peter Jenko, Jenny d.o.o.

Prihajam iz majhnega storitvenega podjetja. Tako moram v eni osebi združevati naloge direktorja, kot tudi delavca. Moj delavnik je polno zapolnjen z opravljanjem osnovne dejavnosti podjetja in si za računovodstvo/knjigovodstvo težko najdem »prosti« čas. Končno sem našel računovodski servis kateremu lahko polno zaupam, ker svoje delo opravlja zanesljivo, natančno in ažurno. Naloge knjigovodstva/računovodstva od sedaj naprej zasedajo zelo malo mojega delavnega časa. Poleg tega se lahko na »svoj« računovodski servis kadar koli obrnem za kakršen koli nasvet vezan na poslovanje mojega podjetja. Res so super.

Peter Jenko
Jenny d.o.o.

NARF podjetje za strokovno delo na področju športa, vzgoje in izobraževanja, d.o.o. Ljubljana

Delati kar znamo je lažje kot delati tisto kar ne znamo, zato vse tisto kar ne znamo za nas opravi podjetje MAK d.o.o. tako nam ni potrebno trošiti energije in časa za delo in spremembe ki jih zakon zahteva.

Marjana, Miloš hvala.

NARF podjetje za strokovno delo na področju športa, vzgoje in izobraževanja, d.o.o.
Ljubljana

Futuring - vizualne rešitve, Robert Balkovec s.p.

Težko je najti dober računovodski servis, ki redno nadgrajuje potrebna znanja in informacije. Pri podjetju Mak d.o.o. iz Novega mesta so v prvi vrsti presenetili s svojo prijaznostjo. Še posebej na začetku moje poslovne poti so mi znali svetovati in me usmerjati, tako je bil začetek precej lažji in hitrejši. Tudi zdaj po dveh letih smo še zmeraj v odličnih odnosih in moje zadovoljstvo z računovodskim servisom Mak d.o.o. iz dneva v dan raste. Hvala vam za vašo podporo in upam, da bomo sodelovali tako dobro še naprej. Vsem podjetjem in podjetnikom pa toplo priporočam, da preizkusijo njihovo profesionalnost, saj je očitno, da so mojstri na svojem področju.

Futuring – vizualne rešitve,
Robert Balkovec s.p.

Sara Volčič, Novinarka 24UR, POP TV

Računovodski servis Mak sem izbrala, ker – na kratko – so zaposleni zanesljivi, natančni, hitri pri urejanju vseh mojih finančnih zadev. Odzovejo se vsakič, ko so kakšne težave ali nejasnosti, in mi na razumljiv način predstavjo, za kaj gre. Imam izkušnje že z drugimi ponudniki in vem, da so v Maku zelo dobro strokovno podkovani, nanje se res lahko zanesem.

Sara Volčič
Novinarka 24UR, POP TV

ARBOR-KOP d.o.o., Ljubljana

S podjetjem MAK d.o.o. smo zelo zadovoljni, so strokovni in jim popolnoma zaupamo. V kolikor posredujemo vprašanje ali imamo dilemo glede našega poslovanja vedno ažurno dobimo odgovor in kvalitetno svetovanje.

ARBOR-KOP d.o.o.,
Ljubljana

LIST BIRO OPREMA d.o.o., Ljubljana

Da imaš računovodski servis, za katerega skoraj ne veš da ga imaš, da je delo opravljeno kvalitetno in da smo popolnoma brez skrbi v primeru inšpekcijskega pregleda je to za nas vse kar potrebujemo.

LIST BIRO OPREMA d.o.o.,
Ljubljana

POVPRAŠEVANJE

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]