NATAŠA CANKAR – ODVETNICA

O NAS

ODVETNICA mag. NATAŠA CANKAR

MEDIATORKA

ZASTOPNICA ZA MODELE IN ZNAMKE

Temeljno vodilo naše pisarne pri reševanju življenjskih pravnih zapletov je celostna obravnava zadeve in upoštevanje vseh vidikov, tako pravnih kot gospodarskih in človeških. Rešitev naj bo pravno pravilna in dokončna, hkrati pa naj v čim večji meri upošteva interese stranke. Zaradi dodatne usposobljenosti lahko stranki svetujemo in prilagodimo tudi način reševanja zadeve (izvensodni dogovor, pogajanja, mediacija ali drugi načini alternativnega reševanja sporov, sodna pot).

Zaradi delovnih obveznosti sem odvetnica pogosto odsotna iz pisarne. V pisarni me najdete vsak ponedeljek med 16.00 in 19.00 uro. Sicer pa sem dosegljiva na telefonski številki + 386 (0)41 962 474 ali na e-mailu natasa@odvetnica-cankar.si vsak dan med 8.00 in 18.00. Priporočam predhodno najavo preko telefona oziroma e-maila, z navedbo vaših podatkov, telefona ali e-maila, na katerem ste dosegljivi ter kratkim opisom vaše zadeve. Tako se bomo na prvem sestanku že lahko lotili reševanja vašega problema.

PODROČJA DELA

 

Civilno pravo - 1713208905

Civilno pravo

Področje civilnega prava ureja razmerja med ljudmi. Deli se na več samostojnih področij, kot so npr. stvarno pravo, sosedsko pravo, ...

Civilno pravo

Civilno pravo - 1713208905

Področje civilnega prava ureja razmerja med ljudmi. Deli se na več samostojnih področij, kot so npr. stvarno pravo, sosedsko pravo, odškodninsko pravo, družinsko pravo, izvršilno pravo, dedno pravo ter pravo pogodb. Odvetnica imam na tem področju ter področju gospodarskega prava pridobljeno dodatno izobrazbo, in sicer znanstveni magisterij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Odvetnica vsako leto poglabljam svoje znanje na tem področju tudi z dodatnimi izobraževanji iz civilne mediacije.

Stvarno pravo - 1713208906

Stvarno pravo

Stvarno pravo ureja razmerja med ljudmi glede stvari. Podpodročji sta nepremičninsko pravo (ureja razmerja glede zemljišč, stavb itn.) ter premičninsko ...

Stvarno pravo

Stvarno pravo - 1713208906

Stvarno pravo ureja razmerja med ljudmi glede stvari. Podpodročji sta nepremičninsko pravo (ureja razmerja glede zemljišč, stavb itn.) ter premičninsko pravo (ureja razmerja glede premičnih stvari (npr. avtomobili, pohištvo, stroji itn.).

Družinsko pravo - 1713208906

Družinsko pravo

Družinsko pravo ureja razmerja med zakoncema (npr. poroka, ločitev), razmerja med partnerjema v življenjski (izvenzakonski) skupnosti (npr. razdružitev premoženja ob ...

Družinsko pravo

Družinsko pravo - 1713208906

Družinsko pravo ureja razmerja med zakoncema (npr. poroka, ločitev), razmerja med partnerjema v življenjski (izvenzakonski) skupnosti (npr. razdružitev premoženja ob razpadu skupnosti) ter razmerja med otroci in starši (preživnine, šolanje, stiki itn.). Odvetnica imam na tem področju opravljeno tudi dodatno izobraževanje iz družinske mediacije.

Dedno pravo - 1713208907

Dedno pravo

Dedno pravo vsebuje pravila, ki urejajo prehod premoženja umrle osebe na dediče (zakonito dedovanje, pravila o oporokah, o dolgovih zapustnika ...

Dedno pravo

Dedno pravo - 1713208907

Dedno pravo vsebuje pravila, ki urejajo prehod premoženja umrle osebe na dediče (zakonito dedovanje, pravila o oporokah, o dolgovih zapustnika itn.).

Odškodninsko pravo - 1713208908

Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo združuje pravila, ki urejajo povračilo nastale škode (najpogosteje gre npr. za škodo v prometni nesreči, pri poškodovanju tuje ...

Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo - 1713208908

Odškodninsko pravo združuje pravila, ki urejajo povračilo nastale škode (najpogosteje gre npr. za škodo v prometni nesreči, pri poškodovanju tuje stvari, pri naravnih ujmah itn.).

Gospodarsko pravo - 1713208908

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo ureja razmerja med gospodarskimi subjekti (samostojni podjetniki in gospodarske družbe). Vsebuje pravila o načinu nastanka, prenehanju in delovanju ...

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo - 1713208908

Gospodarsko pravo ureja razmerja med gospodarskimi subjekti (samostojni podjetniki in gospodarske družbe). Vsebuje pravila o načinu nastanka, prenehanju in delovanju gospodarskih subjektov. Odvetnica imam na tem področju ter področju civilnega prava pridobljeno dodatno izobrazbo, in sicer znanstveni magisterij na Pravni fakulteti v Ljubljani, poleg tega pa tudi dodatno izobraževanje iz gospodarske mediacije.

Pravo pogodb - 1713208909

Pravo pogodb

Pravo pogodb predstavljajo pravna pravila, ki veljajo za posamezne tipe pogodb (najbolj pogoste so npr. kupoprodajne pogodbe, najemne pogodbe, podjemne ...

Pravo pogodb

Pravo pogodb - 1713208909

Pravo pogodb predstavljajo pravna pravila, ki veljajo za posamezne tipe pogodb (najbolj pogoste so npr. kupoprodajne pogodbe, najemne pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o leasingu itn.).

Delovno pravo - 1713208909

Delovno pravo

Delovno pravo ureja delovnopravna razmerja, to je razmerja med delavcem in delodajalcem ter pravice in dolžnosti, ki jih imata drug ...

Delovno pravo

Delovno pravo - 1713208909

Delovno pravo ureja delovnopravna razmerja, to je razmerja med delavcem in delodajalcem ter pravice in dolžnosti, ki jih imata drug do drugega v delovnem razmerju (npr. pravica delavca do plače, pravica delavca do dopusta, odpoved pogodbe o zaposlitvi, prestavitev delavca na drugo delovno mesto itn.). Znanje delovnega prava odvetnica trenutno poglabljam v okviru doktorskega študija.

Pravo intelektualne lastnine - 1713208910

Pravo intelektualne lastnine

Pravo intelektualne lastnine se deli na avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine (patent, znamka, označba geografskega porekla, itn.). Odvetnica imam ...

Pravo intelektualne lastnine

Pravo intelektualne lastnine - 1713208910

Pravo intelektualne lastnine se deli na avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine (patent, znamka, označba geografskega porekla, itn.). Odvetnica imam na tem področju opravljen izpit za zastopnika za blagovne znamke in modele in vam lahko te zadeve tudi neposredno uredim.

Alternativno reševanje sporov - 1713208910

Alternativno reševanje sporov

Alternativno reševanje sporov združuje načine izvensodnega reševanja sporov, kot so npr. arbitraža, mediacija itn. Strankama poskuša pomagati, da spor prvenstveno ...

Alternativno reševanje sporov

Alternativno reševanje sporov - 1713208910

Alternativno reševanje sporov združuje načine izvensodnega reševanja sporov, kot so npr. arbitraža, mediacija itn. Strankama poskuša pomagati, da spor prvenstveno rešita sami (ob sodelovanju tretje osebe) in ne sprožita postopka pred sodiščem. Alternativno reševanje sporov je ena od prednostnih usmeritev naše pisarne. Odvetnica sem dolgoletna mediatorka, članica Društva mediatorjev Slovenije, mediacijske skupine za delovno pravo pri Gospodarski zbornici Slovenije in Mediacijskega centra pri Odvetniški zbornici Slovenije. Poleg osnovnega izobraževanja za mediatorko imam opravljena tudi nadaljevalna izobraževanja na civilnem, gospodarskem in družinskem področju.

Na željo stranke mediacijo izvajamo tudi v pisarni. V prvem kontaktu po e-mailu ali telefonu kratko orišite problem ter navedite ime priimek in kontaktne podatke druge stranke v sporu. Iz pisarne ji bomo poslali kratko predstavitev postopka ter jo povabili k mediaciji.

Če niste prepričani, ali vaša zadeva sodi na področje, ki ga pokriva naša pisarna, vam predlagamo, da odvetnico pokličete ali ji pošljete e-mail sporočilo s kratko navedbo bistvenih dejstev zadeve. Pomagali vam jo bomo ustrezno umestiti. Dosegljivi smo na:

TEL.:+ 386 (0)41 962 474, E-MAIL: natasa@odvetnica-cankar.si

O ODVETNICI

Formalna izobrazba:

 • Univerzitetna diplomirana pravnica (na Pravni fakulteti v Ljubljani)
 • Magistrica pravnih znanosti (na Pravni fakulteti v Ljubljani)

Delovne izkušnje:

 • Pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani
 • Strokovna sodelavka na Okrajnem sodišču v Ljubljani
 • Odvetnica
  Dolgoletna mediatorka na Okrajnem sodišču v Ljubljani

Izpiti, certifikati in dodatna izobrazba:

 • Pravniški državni izpit
 • Izpit za zastopnika za blagovne znamke in modele (kot zastopnica za blagovne znamke in modele vpisana tudi v register pri Uradu za intelektualno lastnino RS)
 • Osnovni izpit za mediatorko
 • Dodatna izobraževanja za mediatorko na civilnem, gospodarskem in družinskem področju

Tuji jeziki:

 • angleški (na najvišji ravni C2, certifikat CPE)
 • nemški

KONTAKT

ODVETNICA mag. NATAŠA CANKAR
Kamniška cesta 38
1217 Vodice

DŠ: SI39836606
TR pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. št.: SI56 6100 0000 4852 190 in SI56 6100 0000 4852 287 (fiduciarni)

G: + 386 (0)41 962 474
E: natasa@odvetnica-cankar.si

 

STROŠKI:

Uvodni ali samostojni pravni nasvet: 40,00 EUR (brez DDV) za 30 min svetovanja.

Ostale odvetniške storitve se praviloma obračunavajo v skladu z veljavno Odvetniško tarifo, ki jo najdete na naslovu Odvetniške zbornice Slovenije: www.odv-zb.si.

Vrednost odvetniške točke je 0,459 EUR.

Za poslovne subjekte svetujemo sklenitev pavšal pogodb, s čimer imate zagotovljeno stalno pripravljenost in vnaprej fiksirane stroške za vsakodnevne nasvete pri vašem delu.

POVPRAŠEVANJE

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]