Usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene, Animacija d.o.o.

ANIMACIJA d.o.o.

Usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene, Animacija d.o.o.

Usposabljanje-in-trening-zaposlenih,-tečaji-za-zaposlene,-Animacija-d.o.o

Predstavitev

Kot zasebni izobraževalni center za odrasle vzpodbujamo in omogočamo razvijanje različnih znanj, spretnosti in sposobnosti za poklicno kariero in osebnostni razvoj. Že od leta 1992 delujemo na področju razvoja človeških notranji kapitalov. Z izvajanjem celostnih izobraževalnih rešitev, pri katerih je naše vodilo najvišja kakovost izvedbe izobraževalnih programov ter prilagodljivost in individualnost izobraževalnih vsebin potrebam naročnikov, smo zanesljiva podpora kadrovski funkciji v podjetju ter posameznikom.

Vizija in poslanstvo

Vizija
Delujemo kot dobro uveljavljena in cenjena izobraževalna ustanova za razvoj osebnih in poklicnih kompetenc, prepoznana po odličnosti, ustvarjalnosti, kakovosti in profesionalnosti.

Poslanstvo
S celostnim pristopom pri pripravi in izvedbi izobraževanja pomagamo posameznikom in podjetjem na njihovi poti k doseganju poslovne in osebne odličnosti.

Poslovna vizitka

Ime podjetja: Animacija d.o.o.

Direktorica:Janja Čeh Horvat
Prokuristka:Franja Čeh

Naslov: Aškerčeva ulica 1
Pošta: 2250 Ptuj
Telefon: +386 (0)2  749 3460
E-pošta: info@animacija.si
Internetna stran: http://www.animacija.si

Davčna številka: SI56987668
Davčni zavezanec: da

Kako do nas?

Naš točen naslov je  Aškerčeva 1, 2250 Ptuj

Reference

 • RE/MAX Slovenija – celostna izobraževalna podpora; vzpostavitev celotnega sistema izobraževanja, uvajanja in mentorstva v nepremičninskih agencijah; usposabljanje vodij (vodenje, komunikacija, prenos informacij, motiviranje…) ter nepremičninskih posrednikov po licenčnem programu CDM (Career developement model), trening moderatorjev usposabljanja in mentorjev nepremičninskim posrednikom
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Tovarna bovdenov in plastike Lenart – usposabljanje vseh nivojev vodij za delo z zaposlenimi: vodenje, motiviranje, timsko delo, projektno delo.
 • Henkel Slovenija d.o.o.
 • Varnost Maribor d.d.
 • Talum Kidričevo 
 • Občine
 • Javni zavodi
 • Boxmark leader Kidričevo
 • VIVO Cathering Ljubljana
 • OMV Slovenija

POKLICNA USPOSABLJANJA

USPOSABLJANJA IN TRENINGI

Dvig kompetenc z učinkovitim USPOSABLJANJEM IN TRENINGI

Učinkovitost izobraževanja temelji na osnovni viziji posameznika ali organizacije, na analizi stanja in natančni opredelitvi potreb za celovit razvoj kompetenc.

Na podlagi akcijskega načrta za razvoj kadrov izvajamo izobraževanja in usposabljanja »po meri« naročnikov. Za vas pripravimo celostno izobraževalno rešitev, pri kateri upoštevamo individualnost in prilagodljivost potrebam vašega podjetja. Izobraževalne programe razvijamo na podlagi večletnih izkušenj in z uporabo najsodobnejših učnih metod ter z vrhunskimi sodelavci – izvajalci. Svojo ponudbo gradimo na dolgoročnem partnerskem odnosu z različnimi podjetji v lokalnem in širšem okolju ter stalnem sodelovanju, analiziranju in ugotavljanju potreb naročnikov.

Naša posebnost: v dogovoru z naročniki lahko izvajamo izobraževanje za več naročnikov skupaj.

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1

PROGRAM 1

Vsa vsebina gre tukaj notri.

PROGRAM 1

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1
Vsa vsebina gre tukaj notri.

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1

PROGRAM 1

Vsa vsebina gre tukaj notri.

PROGRAM 1

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1
Vsa vsebina gre tukaj notri.

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1

PROGRAM 1

Vsa vsebina gre tukaj notri.

PROGRAM 1

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1
Vsa vsebina gre tukaj notri.

 

 

 • Učinkovit javni nastop
 • Učinkovito timsko delo
 • Povečevanje kakovostnega dela v podjetju
 • Komunikacija za vodilne in vodstvene delavce v zahtevnejših časih
 • Vodenje letnih razgovorov
 • Usposabljanje mentorjev v podjetju
 • Komunikacija za prodajnike
 • Samomotivacija in motivacija zaposlenih
 • Napredno vodenje sodelavcev
 • Ciljno vodenje
 • Učinkovito obvladovanje stresa na delovnem mestu
 • Organizacija in vodenje sestankov
 • Obvladovanje časa
 • Razvoj tima in timsko delo – Team building
 • Pot iz uspešnega do odličnega prodajnika
 • Train the trainer (trening trenerjev)
 • Ter ostali izobraževalnih programi za pridobivanje “mehkih veščin” po meri naročnika

POKLICNE KVALIFIKACIJE

POSTANI NEPREMIČNINSKI POSREDNIK (NPK)

Priprave na preverjanje in potrjevanje za pridobitev NPK POSREDNIK/POSREDNICA ZA NEPREMIČNINE

vabi k prijavi na

PRIPRAVE za preverjanje in potrjevanje

Nacionalne poklicne kvalifikacije “Posrednik/posrednica za nepremičnine”.

Predviden pričetek: OKTOBER 2017

Kraj izvajanja: Celje

Prijavnica

Kot prijava velja izpolnjena prijavnica, poslana na naslov Animacija PLUS, zavod za izobraževanje, Aškerčeva ulica 1, 2250 Ptuj ali skenirano na  posrednik@animacija.si.

Priprave bodo potekale 2-krat tedensko v popoldanskem času (skupaj 40 ur). Udeleženci boste ob koncu priprav pridobili uporabne informacije o postopku preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata s strani svetovalca za NPK.

Na podlagi prijavnice in plačane kotizacije boste 4 dni pred pričetkom prejeli natančnejše informacije in urnik z navedbo predavateljev.

Predavatelji so dejavni v praksi, večina predavateljev na pripravah so tudi potrjeni člani izpitne komisije pri preverjanjih.

 


PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK

Zbiramo prijave za PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK

Kraj preverjanja: Ptuj

Predviden datum izpita: ZAČETEK DECEMBRA 2017

Pogoji prijave:

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Posrednik/posrednica za nepremičnine se lahko prijavijo kandidati, ki imajo:

 • najmanj višješolsko strokovno izobrazbo ali
 • srednješolsko strokovno izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 05. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolsko strokovno izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 05. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Kandidat, ki želi pridobiti certifikat, mora v svetovalnem postopku pripraviti zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Za prijavo v postopek kandidat odda osebno mapo, ki zajema:

 • natančno izpolnjeno prijavnico za preverjanje in potrjevanje (glej zgoraj) indokazilo o dokončani izobrazbi (najmanj VI.stopnja),
 • življenjepis (Europass CV – Evropski življenjepis),
 • potrdila o udeležbi na usposabljanjih, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti Posrednik/posrednica za nepremičnine, ki jih je kandidat pridobil.

Cena preverjanja je 170 EUR.

Cena je izračunana po metodologiji za oblikovanje cene za pridobitev certifikata o NPK, ki je priloga Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15)

O vsebini, datumu in lokaciji preverjanja bodo prijavljeni obveščeni na podlagi sklepa izpitne komisije.

Informacije

Za več informacij vabimo, da pokličite 02 749 34 60 ali pišite na mail: posrednik@animacija.si.

Usposabljanje-in-trening-zaposlenih,-tečaji-za-zaposlene,-Animacija-d.o 40

Treningi in usposabljanja
Nacionalne poklicne kvalifikacije
Poslovno svetovanje

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

MANAGEMENT NEPREMIČNINSKEGA POSREDOVANJA

Aktualni programi usposabljanja in izpopolnjevanja, podjetniško razvojno naravnani in temelječ na praksi so odlična popotnica v nenehno razvijajočem se poslu nepremičninskega posredovanja.

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1

PROGRAM 1

Vsa vsebina gre tukaj notri.

PROGRAM 1

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1
Vsa vsebina gre tukaj notri.

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1

PROGRAM 1

Vsa vsebina gre tukaj notri.

PROGRAM 1

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1
Vsa vsebina gre tukaj notri.

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1

PROGRAM 1

Vsa vsebina gre tukaj notri.

PROGRAM 1

usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene animacija logo1
Vsa vsebina gre tukaj notri.

 

CIVILNA ZAŠČITA

Usposabljanje za civilno zaščito

Na podlagi odločbe Ministrstva za obrambo RS, Uprave RS za zaščito in reševanje, številka 604-32/2014-6-DGZR iz dne 9.3.2015, smo potrjeni izvajalci naslednjih programov:

program uvajalnega in temeljnega usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito

Datum: November 2017

Lokacija: Animacija d.o.o., Aškerčeva ulica1, PTUJ, 1.nadstropje

Komu je namenjen: Program je namenjen poverjenikom za Civilno zaščito, ki so imenovani v občinah, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter trgovskih centrih.

Namen usposabljanja je seznaniti udeležence z osnovnimi vsebinami, ki jih poverjeniki za CZ in njihovi namestniki potrebujejo za usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite ter organiziranje in usklajevanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju.

Cena usposabljanja: 145 EUR za udeleženca, za drugega udeleženca iz iste ustanove 90 EUR, za 3.udeleženca iz iste ustanove 40 EUR  (v ceni ni zajet DDV).

V ceno je na vašo željo je vključen individualni posvet o načrtu zaščite in reševanja ter načrt izvedbe zaščitnih ukrepov na vaši ustanovi. Prejmete tudi aktualno gradivo, v odmoru  pa prigrizek in napitke (kava, voda).

Način in rok prijave na usposabljanje: na email: izobrazevanje@animacija.

 

Potrdilo: Po uspešno opravljenem preizkusu znanja družba Animacija izda splošno priznano in veljavno potrdilo o opravljenem izobraževanju po predpisanem programu.

Več informacij:

Tel: +386 2 7493460
M: 041 620 125 (Miro Vamberger) – v zvezi z imenovanjem poverjenikov
E:  izobrazevanje@animacija.si

Zakonske osnove:

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo in 95/07 ),
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09 ter spremembe 23/2011), katera v svojem 12. členu določa, da morajo poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike imenovati:
  – šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših oseb, z nad 100 otroki, učenci, študenti ali oskrbovanimi osebami;
  – občine v večjih vaseh, ki so na posebej ogroženem območju;
  – trgovski centri v katerih se dnevno zadržuje nad 2000 kupcev.
  – ob naravni ali drugi nesreči se lahko poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki imenujejo tudi v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, v večjih stanovanjskih stavbah, ulicah ali delih naselij, v vaseh in zaselkih.
 • Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 102/09). 
 • Potrdilo
  Po uspešno opravljenem preizkusu znanja družba Animacija izda splošno priznano in veljavno potrdilo o opravljenem izobraževanju po predpisanem programu.

1.    SPLOŠNA ZNANJA

(Uvajalno usposabljanje)

 • ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
 • organizacija in delovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • vedenje ljudi ob nesrečah
 • osebna in vzajemna zaščita
 • sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter zveze
 • naloge in ukrepi zaščite,reševanja in pomoči
 • sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč

2.    STROKOVNA ZNANJA

(Temeljno usposabljanje)

 • naloge poverjenika pri zaščitnih ukrepih
 • ocena ogroženosti
 • sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč na območju lokalne skupnosti
 • navodila in drugi pripomočki za delo poverjenika
 • znaki za alarmiranje
 • organiziranje osebne in vzajemne zaščite
 • vodenje akcij zaščite, reševanja in pomoči
 • evalvacija in zaključek usposabljanja

Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov reševalnih enot v sestavi tehničnih reševalnih enot CZ

Program

1.SPLOŠNA ZNANJA

(Uvajalno usposabljanje)

 • ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
 • organizacija in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • uporaba sredstev za osebno in vzajemno zaščito
 • uporaba sredstev zvez

2.STROKOVNA ZNANJA

(Temeljno usposabljanje)

 • organizacija in naloge tehničnih reševalnih enot civilne zaščite
 • urbanistično in gradbeno – tehnični dejavniki, pomembni za tehnično reševanje
 • značilnosti in vrste ruševin
 • varnostni ukrepi pri reševanju iz ruševin
 • vodenje reševanja iz ruševin in sodelovanje z drugimi enotami
 • osnovno utrjevanje in gradnja nasipov ob naraslih vodah
 • osnove gradnje zaklonilnikov
 • osnove gradnje sanitarno – higienskih objektov
 • sanacija posledic nesreč z nevarnimi snovmi v naravnem okolju

3.ORGANIZACIJA IN TEHNIKA REŠEVANJA IZ RUŠEVIN

(Praktični del)

 • organizacija in zavarovanje delovišča
 • ravnanje z ranjenci pri reševanju
 • reševanje iz porušenih zaklonišč in kleti
 • odstranjevanje težkih obtežb
 • odstranjevanje ruševin z ročnim orodjem

Usposabljanje po programu traja 3 dni od tega 1 dan praktično

Zakonske osnove:
– Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo in 95/07 ),
– Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09 ter spremembe 23/2011 ), ki v svojem 5. členu določa, da tehnično reševalne enote organizirajo:

– občine, ki ležijo na potresnem območju kjer je predviden projektni pospešek tal od 0,2 do 0,5 (g) (VIII. stopnje ali več po EMS) v skladu z oceno ogroženosti in imajo do 20.000 prebivalcev, najmanj eno ekipo za iskanje zasutih v ruševinah in eno ekipo za reševanje in na vsakih nadaljnjih 20.000 prebivalcev še po eno ekipo za iskanje zasutih v ruševinah ter eno ekipo za reševanje;

– občine, ki ležijo na potresnem območju kjer je predviden projektni pospešek tal od 0,2 do 0,5 (g) (VIII. stopnje ali več po EMS) v skladu z oceno ogroženosti in imajo 100.000 in več prebivalcev, najmanj en vod za iskanje zasutih v ruševinah in dve četi za reševanje;

– občine, ki ležijo na poplavno ogroženem območju v skladu z oceno ogroženosti, tehnično reševalne enote za gradnjo ter utrjevanje protipoplavnih nasipov ob neposredni ogroženosti zaradi poplav oziroma ob poplavah ter druga gradbeno tehnična dela za varstvo pred naraslimi vodami in ekipe za reševanje na vodi in iz vode.

Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite ( Ur. list RS št. 104/08 ).

Potrdilo
Po uspešno opravljenem preizkusu znanja družba Animacija izda splošno priznano in veljavno potrdilo o opravljenem izobraževanju po predpisanem programu.

Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito

Program usposablja zajema:

1. SPLOŠNA ZNANJA 

(Uvajalno usposabljanje)
 • uvod v usposabljanje
 • ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
 • organizacija in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • vedenje ljudi ob nesrečah
 • okrepi prve pomoči
 • uporaba sredstev zvez

2. STROKOVNA ZNANJA

(Temeljno usposabljanje)
 • nevarne snovi
 • radiološka zaščita
 • kemično orožje – bojni strupi
 • epidemijski pojavi nalezljivih bolezni v miru in vojni (biološki agensi)
 • zaščita domačih živali
 • RKB izvidovanje
 • RKB dekontaminacija
 • organizacija RKB-zaščite
 • oprema za RKB-zaščito

Usposabljanje po programu traja 2 dni

Zakonske osnove:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo in 95/07 ),
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09 ter spremembe 23/2011 ), katera v svojem 6. členu določa, da morajo enote za RKB zaščito organizirati:

– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v svojem delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi in morajo zato izdelati načrte zaščite in reševanja (zavezanci po direktivi Seveso II), najmanj eno ekipo za radiološko oziroma kemijsko izvidovanje glede na dejavnost ter najmanj eno ekipo za dekontaminacijo oziroma financirati morajo ustanovitev, opremljanje in usposabljanje takšne enote v občini, v kateri opravljajo dejavnost, v skladu z občinskim načrtom zaščite in reševanja za primer nesreče, ki jo lahko povzroči dejavnost take gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije;

–   občine na območju katere je sedež gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije iz prejšnje alinee, en oddelek za radiološko in kemijsko dekontaminacijo, če potrebnih zmogljivosti ne morejo zagotoviti v gasilskih enotah, ki so vključene v javno gasilsko službo.

– Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite   (Ur. list RS št. 104/08 ).

Potrdilo
Po uspešno opravljenem preizkusu znanja družba Animacija izda splošno priznano in veljavno potrdilo o opravljenem

 

Usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene, Animacija d.o.o. 050

 

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE

»Učenje je zaklad, ki bo vedno sledil svojemu lastniku.«

Kitajski pregovor

Središča za samostojno učenje so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.
OB POMOČI MENTORJEV IN SVETOVALCEV VAM BREZPLAČNO NUDIMO:

 • uporabo računalnika
 • brskanje po Internetu in uporabo elektronske pošte (pomagamo vam ustvariti lasten elektronski poštni naslov)
 • samostojno učenje računalništva: Word 2000 na CD ROM-u za začetnike, Excel (priročnik)
 • jezikovno izobraževanje: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina (CD-romi)
 • računalniški program za učenje hitrostnega tipkanja
 • priročnike s področja osebnostne rasti in učenja
 • leposlovje
 • branje revij in časopisov

Aktivnosti v SSU:

Usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene, Animacija d.o.o. 012

POGOVORNE URICE v nemščini

Skupina se redno dobiva tudi poleti in vabi vse zainteresirane:

v torek ob 10.30-11.30

v četrtek ob 9.30-11.00

POGOVORNE URICE v španščini

Skupina se redno dobiva tudi poleti in vabi vse zainteresirane:

v torek ob 9.00-10.00

v četrtek ob 11.30-13.00

ustvarjanje uporabnega priročnika za delo z različnimi ciljnimi skupinami

 

Usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene, Animacija d.o.o. 003Vir: Večer
Usposabljanje in trening zaposlenih, tečaji za zaposlene, Animacija d.o.o. 004Vir: Štajerski Tednik Ptuj

 

 

predstavitev ZAVODA NEFIKS IN NEFIKS KNJIŽICE za beleženje neformalno pridobljenih izkušenj

Konverzacijske urice angleškega jezika

 

 

Študijski krožki se uveljavljajo kot iskana oblika neformalnega učenja in druženja po celi Sloveniji. Izvirajo predvsem iz velike motiviranosti in ustvarjalnosti odraslih, ki v študijskih krožkih lahko zadovoljijo svoje potrebe na zelo različnih področjih. Več kot desetih letih svojega razvoja pod okriljem Andragoškega centra Republike Slovenije so posegli na mnoge ravni naših življenj – osebno rast, v širitev obzorja, v naš odnos do učenja in tudi v našo pripravljenost za sodelovanje pri razvoju lastnega okolja.

Tematika v študijskih krožkih in vrste študijskih krožkov.

Teme, ki se v študijskih krožkih obravnavajo so najrazličnejše, med njimi so pogoste tiste s področja ekologije, etnologije, zgodovine in običajev domačega kraja, tujih jezikov, športa, ročnih del, osebnostnega razvoja, komunikacije. Po načinu dela študijske krožke delimo na : tematske, tečajne, diskusijske in raziskovalne.

Kakšen je način dela v študijskih krožkih?

Študijski krožek je sestavljen iz 5 do12 članov, ki se sestajajo tedensko oziroma dvakrat na mesec. Srečanja navadno trajajo 2 uri. Načrt dela se pripravi skupinsko, mentor-vodja študijskih krožkov koordinira delo in vodi dokumentacijo. Eno od osnovnih načel študijskih krožkov je, da vsi člani enakopravno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju krožka. Člani krožka sami sodelujejo kot izvajalci ali pa moderatorji učnega procesa. To je lahko za posameznika še poseben izziv, saj vemo, da z lastno aktivnostjo intenziviramo naše zavedanje o obravnavani temi. Tak način dela omogoča razvijanje osebnostnih spretnosti posameznika, kar pa nosi kvalitativne vplive tako v osebno kot v poklicno življenje.

Pridružite se, z vami bo druženje in učenje še bogatejše!

 

Ustvarjanje motivacijskega priročnika

 

 

Kleklanje – razstava kleklanje – Teden vseživljenjskega učenja, Animacija d.o.o., 2015

Kleklanje – razstavišče Kino Partizan, do 29. oktobra 2016, vabljeni na razstavo izdelkov, ki so jih ustvarili v dveh študijskih krožkih:

USTVARJAMO POSEBNOSTI SLOVENSKE KLEKLJANE ČIPKE NA TEMO POROKA

OD IZDELAVE DO SODELOVANJA NA RAZSTAVI KLEKLJANEGA IZDELKA NA TEMO POROKA

KONTAKTNI OBRAZEC

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]