Varovanje, varovanje trgovin, varovanje prireditev – 911vrs.si Obrt in Storitve

Varovanje, varovanje trgovin, varovanje prireditev

VARNOSTNA AGENCIJA 911 VRS D.O.O. Ponuja strokovno in učinkovito storitev varovanja za podjetja in fizične osebe na podlagi dolgoletnih izkušenj

Kot že ime pove, zagotavljamo hitre in visoko kakovostne celovite rešitve varnostne situacije. Pri nas dajemo poudarek kvaliteti, ne pa kvantiteti – vsaki stranki se skrbno posvetimo in ponudimo maksimalno pomoč na vseh področjih.
Varnost je zelo pomemben dejavnik v življenju vsakega posameznika in ima močan vpliv tudi na družbeno skupnost kot celoto. Varnost je dobrina na trgu storitev. Za občane in gospodarske subjekte je pomembno, koliko varnosti jim zagotavlja država preko svojih mehanizmov in ustanov.

Kakšna je dejanska varnost oseb in materialnih dobrin, oz. kakšno varnost si lahko vsakdo zagotovi sam, pa je varovanje, ki ga zagotavlja podjetniško zasebno varovanje.

911 VAROVANJE

Ponuja strokovno in učinkovito storitev varovanja za podjetja in fizične osebe na podlagi dolgoletnih izkušenj in pridobljenih znanj na vseh spodaj navedenih področjih. Kot že ime pove, zagotavljamo hitro in visoko kakovostno posredovanje v vsakem trenutku in na vse načine. Pri nas dajemo poudarek kvaliteti, ne pa kvantiteti – vsaki stranki se skrbno posvetimo in ponudimo maksimalno pomoč na vseh področjih.

STORITVE
Zasebno varnostna služba deluje preventivno in ima predvsem nalogo odkrivati in opozarjati, da se odpravijo vsi vzroki, pogoji in okoliščine, zaradi katerih lahko pride do poškodovanja, uničenja ali protipravnega odtujevanja varovanega premoženja. Naš glavni cilj je ustrezno varovanje oseb in premoženja, zato uspešno sodelujemo s podjetji z vseh področij, ki jih pokrivajo naše storitve. Mednje sodijo:

LICENCE
Podjetje za opravljanje pogodbenih del razpolaga z zakonsko potrebnimi licencami in certifikati, podeljenimi s strani MNZ in ZRSZV za fizično in za tehnično varovanje:

 • Licenca za varovanje ljudi in premoženja št. 2510-54/2011/17
 • Licenca za varovanje javnih zbiranj št. 2510-54/2011/18
 • Licenca za izvajanje storitev tehničnega varovanja št. 2510-4/2014/15
 • Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-129/2013-3 DGZR
 • Licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih št. 2510-45/2014/58
 • Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk I. in II. razreda št. 2510-48/2014/39

PONUDBA-PODJETJA

Varovanje911-intervencijsko-varovanje

Intervencijsko varovanje

INTERVENCIJSKO VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA (VLOM, POŽAR) Za vodenje, nadzor intervencijskih skupin in za spremljanje stanja na objektih, ter sprejemanje ...

Intervencijsko varovanje

Varovanje911-intervencijsko-varovanje

INTERVENCIJSKO VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA (VLOM, POŽAR)

Za vodenje, nadzor intervencijskih skupin in za spremljanje stanja na objektih, ter sprejemanje alarmnih signalov z objektov, ki jih tehnično varujemo, skrbi stalni varnostno nadzorni center (v nadaljevanju VNC), ki deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.

STORITVE VNC

Sprejem alarmnih in video signalov, obveščanje naročnika in intervencijskuh skupin, analize dogodkov na varovanih objektih itd. Lahko sprejemamo tudi različne druge signale – na primer zaznavanje temperaturnih padcev v hladilnicah pod dovoljeno mejo, izpust plina, socialne alarme in podobno.

INTERVENCIJSKO VAROVANJE

Zajema:

 • vsakodnevni neprekinjen 24-urni sprejem signala alarma na VNC – Prosignal
 • stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijskih skupin ob sprožitvi alarma
 • neprekinjeno 24 ur dnevno računalniško spremljanje stanja na varovanih objektih
 • izdelavo varnostnih poročil in ugotovitev
 • stalna skrb za varnost objekta in ugodno varnostno situacijo na objektu
 • usposobitev oseb, ki bodo upravljale z alarmnim sistemom

Intervencijske skupine so profesionalne in usposobljene za hitro intervencijo in urejanje varnostne situacije na objektu, kjer je sprožen alarmni signal in je potrebna intervencija. Varnostniki–interventi, ki posredujejo v intervencijah, so trenirani za posebne krizne situacije, saj je vodilni kader v podjetju posvetil posebno pozornost kvalitetnemu usposabljanju, katerega izvaja na podlagi večletnih izkušenj. Prav tako izvajajo preventivno obhodno-nadzorno dejavnost na objektu, kjer ugotovimo, da bi bila smiselna večja prisotnost varnostnikov. Varnostniki so usposobljeni tudi za gašenje požarov, naša operativna vozila pa so opremljena s kompletom za gašenje.

Za cenjene stranke zagotavljamo hiter odzivni čas oz. hitro intervencijo na objektu!!!

 

PREBERI VEČ

 

Varovanje911-varnostnimi-obhodi-in-varovanje-prireditev

Varnostnimi obhodi in varovanje prireditev

Fizično obhodno varovanje lokacije pred poškodovanjem, uničenjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega delovanja zajema varnostne obhode, kjer varnostnik ugotavlja predvsem: ...

Varnostnimi obhodi in varovanje prireditev

Varovanje911-varnostnimi-obhodi-in-varovanje-prireditev

Fizično obhodno varovanje lokacije pred poškodovanjem, uničenjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega delovanja zajema varnostne obhode, kjer varnostnik ugotavlja predvsem:

 • prisotnost sumljivih oseb na varovanem območju ali v neposredni bližini
 • prisotnost sumljivih ali zapuščenih predmetov
 • stanje ograje in vseh možnih dostopov v varovano območje in objekte
 • stanje zunanje razsvetljave, zunaj parkiranih vozil
 • stanje na varnostno pomembnih točkah (vhodi, dostopi, območje, vozila, …)
 • druge okoliščine iz katerih je mogoče sklepati, da je objekt ali varnostna situacija ogrožena ali da bo ogrožena

PREBERI VEČ

 

Varovanje911-varovanje-oseb-in-protokolov

Varovanje oseb in protokolov

Opravljeno imamo usposabljanje za varovanje oseb – telesni stražar, v preteklosti smo varovali nekaj svetovno znanih osebnosti: The Hives, PINK, ...

Varovanje oseb in protokolov

Varovanje911-varovanje-oseb-in-protokolov

Opravljeno imamo usposabljanje za varovanje oseb – telesni stražar, v preteklosti smo varovali nekaj svetovno znanih osebnosti: The Hives, PINK, BRYAN ADAMS, MONICA BELUCCI. Usposabljali smo se na področju večih borilnih veščin, v svojih vrstah imamo inštruktorja borilnih veščin in svetovnega prvaka v kickboxu, bili smo tudi na več različnih seminarjih borilnih veščin (International KRAV – MAGA Federation, Roy Shinto).

 

PREBERI VEČ

 

Varovanje911-tehnicno-zavarovanje

Tehnično varovanje

DOBAVA IN IZGRADNJA TER VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VZDRŽEVANJA Najceneje v Sloveniji, projektiramo, dobavljamo, vgrajujemo, servisiramo in vzdržujemo proti vlomne alarmne ...

Tehnično varovanje

Varovanje911-tehnicno-zavarovanje

DOBAVA IN IZGRADNJA TER VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VZDRŽEVANJA

Najceneje v Sloveniji, projektiramo, dobavljamo, vgrajujemo, servisiramo in vzdržujemo proti vlomne alarmne sisteme, proti požarno javljanje in video nadzorne sisteme. Imamo več tehničnih ekip varnostnih tehnikov, ki so stalno razpoložljivi in lahko opravimo montaže proti vlomnih, proti požarnih in video nadzornih sistemov ali drugih tehničnih sistemov v funkciji varovanja in kasneje nepretrgoma skrbimo za njihovo vzdrževanje in brezhibno delovanje. Nadzor in razvoj tehničnega dela podjetja deluje z obsežnim teoretičnim in praktičnim znanjem tako, da obvladujemo tudi najbolj zahtevna tehnično varnostna vprašanja. Prepričajte se in izkoristite brezplačno svetovanje.

 

PREBERI VEČ

 

Varovanje trgovin - 1716394231

Varovanje trgovin

Na tem področju imamo bogate izkušnje in usposobljenost osebja zagotovo prekaša varovanje, kot ste ga poznali do sedaj! Lahko trdimo, ...

Varovanje trgovin

Varovanje trgovin - 1716394231

Na tem področju imamo bogate izkušnje in usposobljenost osebja zagotovo prekaša varovanje, kot ste ga poznali do sedaj!

Lahko trdimo, da smo v Sloveniji vodilno podjetje na področju kakovosti in učinkovitosti varovanja trgovin!!!

Naloge varnostnika v trgovini:

 • upravlja s sistemom tehničnega varovanja proti kraji (videonadzor, detektorji…)
 • po predpisanih postopkih preprečuje iznos neplačanega blaga iz trgovine
 • informira in usmerja kupce
 • nadzoruje delo zaposlenih in kupce, ter s tem preprečuje kraje
 • preprečuje goljufije in poškodbe prodajnih izdelkov
 • nadzoruje prevzemanje in odpremo blaga v skladišču
 • v dogovoru z naročnikom o načinu, lahko nadzoruje gibanje zaposlenih med delovnim časom
 • na željo naročnika upravlja tudi z drugimi sistemi tehničnega varovanja
 • druge storitve varovanja v sodelovanju z naročnikom
 • sodelujemo z zakonsko priznano detektivsko agencijo: naše delo, opravljamo strokovno, vestno, zakonito, humano, načrtno, ekonomično, temeljito, vztrajno, objektivno, diskretno in etično. Licenca nas kot posebno pooblastilo s strani države pooblašča, da lahko iščemo, zbiramo, pridobivamo, preučujemo, opazujemo, spremljamo in ocenjujemo dejstva in dokaze za odkritje dejanskega stanja nekega dogodka
 • pri delu smo zavezani k molčečnosti. Informacije, ki jih pridobimo za stranko, so zavarovane kot poslovna skrivnost oziroma tajnost. Predno se odločite za nas, vam bomo brezplačno svetovali
 • imamo nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni manager. Opravljen imamo strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP). Opravili smo tudi izpit o varnem rokovanju z orožjem in nosimo orožje v skladu z Zakonom o orožju.

Učinek preventivnega ravnanja, predvsem pa varovanja v trgovini, lahko ugotovimo šele po inventurah. Samo število prijetih ni merilo uspešnosti varovanja. Varovanje mora biti zastavljeno tako, da tatvin oz. kraj niti ne dopušča, temveč odganja tatove s smiselno postavljenim tehničnim delom varovanja( namestitev varoval, anten, detektorjev…) in dopolnitev z fizično prisotnostjo varnostnega osebja. Poslanstvo varnostne službe se potrjuje predvsem v času, ko trgovci pregledujejo ugodne bilančne številke, poslanstvo varnostnika v trgovini pa v njegovem doslednem izvajanju danih nalog in prijaznem, profesionalnem odnosu do kupcev, ter zaposlenih v trgovini.

 

PREBERI VEČ

GALERIJA

Reference

Naš glavni cilj je ustrezno varovanje oseb in premoženja, zato uspešno sodelujemo s podjetji z vseh področij, ki jih pokrivajo naše storitve.

POVPRAŠEVANJE