Vodstveni coaching, prodajni trening, razvoj kadrov – GROW ADRIATIK

Vodstveni coaching, prodajni trening, razvoj kadrov - GROW ADRIATIK 001

Partnerstvo pri razvoju vaših kadrov.

Celostne rešitve za premostitev poslovnih izzivov in dosego vaših organizacijskih ciljev.

Podjetje Grow Adriatik d.o.o. je partner podjetja Krauthammer, avtoritete na področju celostnih učnih rešitev za vaše kadre. Znanje črpamo iz Krauthammerjeve univerze, ki zagotavlja visoke standarde izvajanja programov izobraževanja, svetovanja in usposabljanja. Izvajamo Vodstveni coaching, prodajni trening, razvoj kadrov – GROW ADRIATIK.

Osredotočamo se na usmerjanje vodij, menedžerjev in prodajalcev, da dosežejo čim boljše rezultate, saj odlični rezultati vaših kadrov pomenijo odlične rezultate vašega podjetja. K temu pripomoremo z spodbujanjem in učenjem uspešnega načina dela. To ponazarjamo s svojo vizijo: izvabiti najboljše iz ljudi.

Povečajte prodajo

Cilj naših prodajnih izobraževanj je trajno in merljivo izboljšanje rezultatov.
Izboljšajte vodenje

Kaj in kako dobri vodje v resnici delajo?
Spremenite organizacijo

Ko dosežete, da vsi zaposleni vlečejo v isto smer vam bodo spremembe prinesle pričakovane rezultate.
Dosezite osebne cilje

Izboljšajte osebno učinkovitost, razvijte osebne kompetence, komunicirajte učinkoviteje, motivirajte svoje zaposlene.

 

 

Kontakt

Zakaj zaupati nam?

 • Uporaba interaktivnih orodij
 • Spremljamo rezultate
 • Uporabljamo pozitivno soočenje
 • Odpiramo nove perspektive
 • Popolna pragmatičnost
 • Ciljna usmerjenost izobraževanj
 • Merljivost in trajnost rezultatov
 • Individualni pristop

Naše storitve

Naše glavne storitve so uvajanje sprememb v organizacije, razvoj vodstvenih in upravljavskih ter prodajnih kadrov. Naše bogate reference izhajajo s področja uvajanja ključnih sprememb v organizacije (kot so na primer združevanje podjetji, uvajanje novih procesov), ustvarjanje visoko učinkovitih vodstvenih timov, povečanje prodajnih rezultatov. Podjetjem prav tako pomagamo pri ustvarjanju internih sistemov šolanja ter samoučeče organizacije.
Za vas ustvarjamo nepozabne učne izkušnje. Osredotočamo se na spremembo razmišljanja in načina dela. Rezultati našega dela so merljivi in prinašajo trajno dodano vrednost.

Šolanje

Cilj naših šolanj je trajna sprememba načina dela in trajno in merljivo izboljšanje rezultatov. Vsak udeleženec se sooči in oceni svoje trenutno delo, postavi svoje cilje glede na strategijo podjetja ter pridobi nov način razmišljanja, nova orodja ter veščine, ki jih vnese v svoj delovni vsakdan. Rezultati so dolgoročni in merljivi.

Coaching

Coaching pomeni individualno vodenje posameznika preko ‘ena na ena’ šolanja. Cilj coachinga je individulani poklicni razvoj in izboljšanje osebnih rezultatov na delovnem mestu. S coachingom spodbujamo, soočamo in posamezniku podajamo navodila, da dosega boljše rezultate. Naš konzultant vedno deluje v duhu pozitivnega spodbujanja in soočenja.

Preko usmerjenega dialoga posameznik razvije zavedanje o sebi in svojem delu ter odkrije načine, kako izboljšati svoje rezultate in doseže svoj polni potencial.

Svetovanje

Cilj svetovanja je pomoč vodjem, da odlično opravljajo svoje delo. Razlog, zakaj organizacije ne uspejo izboljšati svojih rezultatov na dolgi rok, leži v tem, da ne uspejo zagotoviti zadostnih analitičnih ter poslovnih veščin s spremembo načina delovanja. Da dosežemo željene rezultate, je vedno potrebna sprememba vzorcev delovanja.

Merjenje in diagnostika

Ocenjevanje trenutnega delovanja zaposlenih ali merjenje splošne klime v podjetju je lahko odskočna deska za nadaljnje korake razvoja vaše organizacije in za merjenje vašega povračila investicije v razvoj zaposlenih in organizacije.

Nudimo vam celostne rešitve za merjenje trenutnega stanja kadrov (splošna klima, nivo znanja, sinergije, komunikacije, zadovoljstva) vašem podjetju.
Grow Adriatik je certificiran partner podjetja TTI success insights. Za pomoč pri upravljanju z vašimi kadri uporabljamo razna TTI ocenjevalna orodja, lahko pa tudi grafologijo.

Partnerstvo s Krauthammerjem

Podjetje Grow Adriatik d.o.o. je partner podjetja Krauthammer, avtoritete na področju celostnih učnih rešitev za vaše kadre.
Znanje črpamo iz Krauthammerjeve univerze, ki zagotavlja visoke standarde izvajanja programov izobraževanja, svetovanja in usposabljanja.

Osredotočamo se na usmerjanje vodij, menedžerjev in prodajalcev, da dosežejo čim boljše rezultate, saj odlični rezultati vaših kadrov pomenijo odlične rezultate vašega podjetja. K temu pripomoremo z spodbujanjem in učenjem uspešnega načina dela. To ponazarjamo svojo vizijo: izvabiti najboljše iz ljudi.

Reference

Vodstveni coaching, prodajni trening, razvoj kadrov – GROW ADRIATIK

RAZVOJ ORGANIZACIJ

Ali verjamete v popolno organizacijo? Mi ne!

Verjamemo pa, da je visoko učinkovita organizacija vir konkurenčne prednosti. Osnova našega dela temelji na principu, da so organizacije dinamični sistemi, katerih najpomembnejši element so ljudje. Center naše usmeritve so vaši zaposleni in njihov način dela, saj je v današnjem času učinkovitost zaposlenih najpomembnejša za razvoj podjetij. Brez strasti do dela, osebne odgovornosti, zadostnih pooblastil vsakega zaposlenega in vztrajnosti pri delu organizacije izgubijo svoj potencial in zagon.

Smo vaši partnerji pri doseganju organizacijskih sprememb. Preko svetovanja, šolanja in coachinga najdemo rešitve, s katerimi dosežete polni potencial vaše organizacije. Glede na vašo strategijo in cilje spreminjamo način dela vaših zaposlenih, tako da dosežete željne poslovne rezultate.

 

Kontakt

 

Kako delujemo?

Naši partnerji so vodje podjetji, menedžerji oddelkov, prodajni predstavniki ter kadrovniki. Skupaj z vami uresničimo vizijo in cilje vašega podjetja. Pristopi, ki jih uporabimo, so pisani na kožo vašemu podjetju. Delamo v skupinah ali ‘ena na ena’. Naši konzultanti vam lahko pomagajo tudi s tem, da so prisotni na vaših sestankih ter delavnicah in vam pomagajo premostiti težave v internih procesih ter komunikaciji z namenom izboljšanja učinkovitosti ali uvajanja sprememb v organizacijo. Neprestano merimo učinke našega dela in jih poročamo vašemu vodstvu.
Naše podjetje vam ponuja celostne rešitve za premostitev poslovnih izzivov in dosego vaših organizacijskih ciljev. V 40-ih letih globalnega dela s strankami iz različnih industrij smo si pridobili neprecenljive izkušnje, na podlagi katerih lahko pomagamo tudi vam. Preberite si nekaj primerov, kakšne rezultate smo dosegli pri naših obstoječih strankah.

Organizacijske spremembe - 1653120993

Organizacijske spremembe

Verjamemo, da je dolgoročni uspeh spremembe, ki jo želi organizacija uvesti, odvisen od vseh vpletenih ljudi, vseh zaposlenih. Način dela posameznikov, ...

Organizacijske spremembe

Organizacijske spremembe - 1653120993

Verjamemo, da je dolgoročni uspeh spremembe, ki jo želi organizacija uvesti, odvisen od vseh vpletenih ljudi, vseh zaposlenih. Način dela posameznikov, njihov odnos do podjetja in dela, etika, energija, motivacija in osebne veščine so kritičen dejavnik za uspeh organizacije. Naši konzultanti so odlični v prenašanju tako poslovnega znanja kot veščin spreminjanja načina delovanja, ki prinese izboljšan odnos do dela, podjetja ter višje stopnje motivacije.

Naše strokovno znanje vam omogoča, da v svojo organizacijo uspešno uvedete potrebne spremembe za doseganje organizacijskih ciljev. Vodstvu pomagamo odgovoriti na vprašanja kako najboljše komunicirati, kako premagovati ovire pri uvajanju sprememb s strani zaposlenih, kako spremeniti način razmišljanja in delovanja zaposlenih ter kako postati vzor zaposlenim.

Raziskave potrjujejo, da 70 do 80 odstotkov vseh poskusov vnašanja sprememb v organizacije ni uspešnih. Mi verjamemo, da je dolgoročno uspešno uvajanje sprememb in povečanje učinkovitosti organizacije mogoče.

Strategija in vizija - 1653120993

Strategija in vizija

Uspešno preživijo le organizacije: ki imajo usklajeno strategijo vodenja ter planiranja znajo prenesti strategijo v njihov delovni vsakdan (strategija ni ...

Strategija in vizija

Strategija in vizija - 1653120993

Uspešno preživijo le organizacije:

 • ki imajo usklajeno strategijo vodenja ter planiranja
 • znajo prenesti strategijo v njihov delovni vsakdan (strategija ni zgodba, ampak je vpeta v način delovanja vodstva in zaposlenih)
 • učinkovito komunicirajo (komunikacija med zaposlenimi, med vodstvom in zaposlenimi, komunikacija med oddelki, komunikacija s strankami)
 • zaposlujejo motivirane in predane zaposlene, ki razumejo organizacijsko strategijo in delujejo v smeri doseganja organizacijskih ciljev

Glavni razlogi, zakaj organizacije niso uspešne in ne dosegajo svojih polnih potencialov:

 • Pomanjkanje jasne vizije in strategije
 • Organizacije imajo težave pri realizaciji strategije
 • Neprimerno zastavljena strategija
 • Posebno poročilo časnika Economist Intelligence nato temo

Več podrobnosti na uradni spletni strani.

Diagnostika in merjenje - 1653120993

Diagnostika in merjenje

Ocenjevanje obstoječega dela zaposlenih je lahko odskočna deska za nadaljne korake razvoja organizacije, za merjenje vašega povračila investicije v razvoj ...

Diagnostika in merjenje

Diagnostika in merjenje - 1653120993

Ocenjevanje obstoječega dela zaposlenih je lahko odskočna deska za nadaljne korake razvoja organizacije, za merjenje vašega povračila investicije v razvoj zaposlenih ali za ugotavljanje vaše pozicije v industriji, v kateri delujete (benchmarking). Pri ocenjevanju uporabljamo analizo 361°; le-to smo v celoti razvili v podjetju Krauthammer. Z orodjem 4LS (4 level scale) merimo način dela zaposlenih na področju 64 vodstvenih in upravljavskih kompetenc. Vse kompetence so razvrščene v štiri kategorije delovanja, in sicer odlično, dobro, slabo, zelo slabo.

Kategorije načina delovanja smo poimenovali ‘zgleden način dela’, ‘delovanje na operativnem nivoju’, ‘nezadostno delovanje’ ter ‘neprimerno delovanje’

Kaj merimo?

 • Pripravljenost organizacije na spremembe.
 • Zmožnosti organizacije izvesti spremembe.
 • Motivacijo zaposlenih.
 • Razmerje med zavezanostjo zaposlenih in poslovnimi rezultati.
 • Neformalne kadrovske povezave v podjetjih.
 • Merjenje glede na vaše potrebe (od tega kako se med sabo razumejo posamezni zaposleni do tega kako posamezniki razumejo strategijo).

Zakaj merimo?

Merjenje je osnova na kateri organizacije lahko gradijo svoje spremembe. Merjenje pove kakšno je trenutno stanje v podjetjih in v katero smer se mora podjetje razvijati.

Kaj vam bo diagnostika prinesla? Inspiracijo za nadaljne ukrepe. Vpogled v trenutno stanje vaše organizacije.

Več podrobnosti na uradni spletni strani.

RAZVOJ KADROV

Obvladovanje kompetenc potrebnih za trenutno ali novo vlogo v podjetju.

Izboljšanje osebne učinkovitosti.

Izboljšanje sprejemanja odločitev.

Rešitev določenega problema ali težave.

Znanje o odličnem vodenju.

Obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Izboljšanje komunikacije med sodelavci, oddelki, s strankami.

Razvoj veščin pogajanja.

Glede na vaše organizacijske cilje vam pomagamo izdelati in izvesti program, s katerim boste dosegli, kar želite.

Šolanja, svetovanje in coaching so naše glavne strokovne storitve preko katerih izvabimo najboljše iz ljudi. Izzivamo obstoječe delovanje na delovnem mestu in povečamo učinkovitost vaših zaposlenih.
Z našimi programi za vodje in prodajne predstavnike pridobite veščine, orodja in miselno naravnanost, ki jo potrebujete za dosego ciljev. Rezultati našega dela so merljivi in dolgoročni.
Cilj našega dela je trajna sprememba načina dela zaposlenih in ne le prenos teoretičnega znanja. Na primer: vodja finančnega sektorja mora uvesti nov sistem poročanja. Bolj kot učenje je vodji financ pomembno, kako tehnično rešiti problem; šolanje mu omogoča, kako uvesti nov sistem, da bo zadovoljil potrebe vseh vpletenih. Nauči ga, kako komunicirati s spremembami sistema, kakšen je cilj sprememb, kako doseči zavezanost spremembam, da bo nov sistem zares implementiran.

Prodaja - 1653120993

Prodaja

Odličnost v prodaji je mešanica dobrega prodajnega vodenja, odličnih prodajnih predstavnikov in učinkovitih prodajnih procesov in sistema. Pravo prodajno odličnost lahko dosežemo le s povečanem ...

Prodaja

Prodaja - 1653120993

Odličnost v prodaji je mešanica dobrega prodajnega vodenja, odličnih prodajnih predstavnikov in učinkovitih prodajnih procesov in sistema. Pravo prodajno odličnost lahko dosežemo le s povečanem zmogljivosti prodajnih predstavnikov in vodij prodaje, z ustanovitvijo prave prodajne kulture ter pravega načina razmišljanja.

Nekaj naših prodajnih programov

 • Odnosi s kupci – naj stranke postanejo vaši najboljši prodajalci
 • Strateška prodaja
 • Povečajte svoje prodajne rezultate

Več podrobnosti na uradni spletni strani.

Vodenje - 1653120993

Vodenje

Cilj našega dela je optimizacije upravljanja in vodenja v vašem podjetju. Uporabljamo popolno mešanico učnih metod – coaching, svetovanje, ocenjevanje ter ...

Vodenje

Vodenje - 1653120993

Cilj našega dela je optimizacije upravljanja in vodenja v vašem podjetju. Uporabljamo popolno mešanico učnih metod – coaching, svetovanje, ocenjevanje ter internetno učenje.

Trenutni programi:

Več podrobnosti na uradni spletni strani.

Komunikacija - 1653120993

Komunikacija

Naša šolanja o komunikacijskih veščinah zajemajo celoten spekter tako imenovanih »mehkih veščin«, ki jih morate obvladovati tako v poslovnem kot v ...

Komunikacija

Komunikacija - 1653120993

Naša šolanja o komunikacijskih veščinah zajemajo celoten spekter tako imenovanih »mehkih veščin«, ki jih morate obvladovati tako v poslovnem kot v zasebnem življenju. Učinkovita komunikacija vam pomaga, da s soljudmi bolje sodelujete in da lažje dosegate svoje osebne in poklicne cilje.

Več podrobnosti na uradni spletni strani.

Ocenjevanje zaposlenih - 1653120993

Ocenjevanje zaposlenih

MEDNARODNO PRIZNANA HR OCENJEVALNA ORODJA IN TESTI Najbolj ključna investicija vsakega podjetja je investcija v kadre. Koliko stroškov ima podjetje ...

Ocenjevanje zaposlenih

Ocenjevanje zaposlenih - 1653120993

MEDNARODNO PRIZNANA HR OCENJEVALNA ORODJA IN TESTI

Najbolj ključna investicija vsakega podjetja je investcija v kadre. Koliko stroškov ima podjetje v primeru, da na določeno pozicijo izberete osebo, ki za to pozicijo ni primera?

Naša misija je, da vam z najsodobnejšimi ocenjevalnimi orodji  pomagamo optimizirati upravljanje s kadri.

Grow Adriatik je certificiran partner podjetja TTI success insights, ki je v zadnjih 30 letih pomagalo + 100.000 podjetjem v 90 različnih državah do lažje odločitve katero osebo dati na katero pozicijo.

V slovenščini vam lahko pomagamo s sledečemi ocenjevalnimi orodji:

Poleg testiranja vam zagotavljamo tudi interpretiranje rezultatov in osebni coaching.

Več informacij na jcolnar@krauthammer.com ali 031 67 22 11.

Več podrobnosti na uradni spletni strani.

ODPRTI PROGRAMI

Redno prirejamo odprte programe za namene izobraževanja z različnih področij vodenja, motivacije, prodaje, kadrovanja…

Več podrobnosti o odprtih programih

E-UČENJE

CrossKnowledge je eden globalno vodilnih ponudnikov učenja na daljavo. Njihove rešitve ponujajo edinstvene učne izkušnje za posameznika ter hkrati povračilo investicije v znanje zaposlenih organizacijam. Več kot 2.5 milijona zaposlenih uporablja to učno platformo.

S CrossKnowlegom delujemo v partnerstvu že od leta 2003. Njihovi spletni učni moduli trajajo od 20 do 45 minut in pokrivajo ključne vodstvene, prodajne ter komunikacijske veščine. Večina interaktivnih modulov je narejenih na principu kvizov in iger.

Vsak učni modul vsebuje:

 • 30 do 45 minut učne vsebine.
 • 2 do 3 strani povzetka v pdf dokumentu.
 • Plan akcije.

Ponujajo vam 340 interaktivnih spletnih modulov, 250 kratkih napotkov za odlično delovanje, 800 video vsebin, kjer direktorji različnih podjetji ter profesorji znanih univerz delijo svoje dobre prakse ter 700 poslovnih poročil.

 

Več podrobnosti na uradni spletni strani.

 

Kontaktirajte nas za ponudbo.

KONTAKT

Naslov:
Grow Adriatik d.o.o., Krauthammer associated partner
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefonska številka:
(00) 386 31 67 22 11

Elektronski naslov:
jana.colnar@grow-group.com
jcolnar@krauthammer.com

Delovni čas:
od ponedeljka do petka; od 8.00 do 17.00

POVPRAŠEVANJE