ZIKŠT 3 JEZERA

Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera Braslovče

ZIKŠT 3 jezera, Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera Braslovče je neprofitni zasebni zavod, ki deluje od leta 2015. Zavod 3 jezera deluje na širšem družbenem področju občine Braslovče in skrbi za upravljanje, koordinacijo, povezovanje, promocijo in pripravo ter izvedbo vsebin s področja turizma, kulture, športa in izobraževanja.

ZIKŠT 3 jezera je v sodelovanju z Občino Braslovče pogodbeni upravljalec Doma kulture, pogodbenik Pošte Slovenije, nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra Braslovče in organizator številnih prireditev in dogodkov v kraju. Zavod skrbi za bogat in pester kulturni program z odličnimi umetniki in znani estradniki; glasbeni, gledališki in drugi programi pa so namenjeni tako odraslim kot otrokom. Preko povezovanja z različnimi partnerji ponuja razne brezplačne izobraževalne programe za domačine in občane sosednjih občin, organizira pa tudi druge delavnice, tečaje in seminarje za pridobivanje novih znanj in veščin.

Kot nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra (TIC) Braslovče povezuje in v svojih prostorih ponuja izdelke lokalnih ponudnikov, promovira občino ter njene turistične znamenitosti, torej skrbi za celovito promocijo in trženje ter izvedbo oziroma turistično vodenje domačih in tujih turistov. Sodeluje v projektih za razvoj podeželja in se v različnih evropskih in nacionalnih projektih povezuje z raznimi organizacijami in inštitucijami.

V okviru dejavnosti Zavoda pa so na voljo tudi otroške animacije, izvedba rojstnih dni, raznih avantur, teambuildingov, posvetov, konferenc, ekskurzij in drugih doživetij v čudovitem, z neokrnjeno naravo ter pomembno kulturo in zgodovino bogatem kraju pod zakraselo Dobroveljsko planoto.

Zavod 3 jezera si želi obogatiti družbeno dogajanje v kraju, povezovati domačine in celotno Spodnjo Savinjsko dolino, želi sodelovati pri sooblikovanju in razvoju kraja, pri dvigu ravni prepoznavnosti in pomembnosti v slovenskem turističnem prostoru ter domačinom pripeljati različne vsebine za osebno, poslovno in duhovno rast.

 

 

 

O OBČINI BRASLOVČE

Občina Braslovče leži v SZ delu doline zelenega zlata, Spodnje Savinjske doline, in razprostira svoje površine na 54,9 km2. Z nekaj več kot 5.000 prebivalci je manjša občina, ki pa ima izjemno naravo, bogato kulturo in pomembno zgodovino. Lahko se ponosno pohvali s svojo razgibano pokrajino, ki od ravninskega dela ob Savinji preko znamenitih braslovških teras v zakraseli planoti Dobrovlje posega celo v predalpski svet. Občina Braslovče ima skoraj vse, s čimer se lahko pohvali naša domovina. Znamenito reko Savinjo, Žovneško in Braslovško jezero, Ribnik Preserje, zakraselo planoto Dobrovlje in za celotno slovensko, celo evropsko območje bogato zgodovino, ki so jo v srednjem veku na Gradu Žovnek močno zaznamovali Žovneški gospodje, predhodniki Celjskih knezov. S koncem 14. stoletja je kraj Braslovče pridobil tudi pomembne trške pravice, v začetku 90-ih let pa so dobile laskavi naziv Braslovče – evropska vas. V kraju, kjer je od nekdaj bogato obrtniško življenje, pa oko popotnikov takoj zazna rodna polja, bogata številnih kultur, med katerimi še danes izstopa hmelj. Občina zajema 22 naselij in prav vsako izmed njih se lahko postavi s kakšno naravno, kulturno ali drugo znamenitostjo. Braslovčani so ponosni tudi na znamenite Slovence, ki prihajajo iz domačega kraja (Matjaž Debelak, Franjo Baš, Franc Puncer in drugi), pomembne športne dosežke in bogato društveno in družbeno dogajanje.

 

 

 

 

TIC IN POŠTA

V renesančnem Legantu, nekdanjem lovskem dvoru Žovneških gospodov, je s 1. decembrom 2016 zopet zaživela pošta z vsemi svojimi storitvami. Kot pogodbenik Pošte Slovenije občanom in drugim ZIKŠT 3 jezera omogoča skoraj vse poštno-bančne storitve. V prijetnem ambientu pa so uspešno realizirali tudi dolgoletno željo in potrebo vseh občanov in občank ter vzpostavili prvi turistično – informacijski center v občini. V okviru turistično-informacijskega centra predstavljo domače dobrote in unikatne, ročne izdelke lokalnih ponudnikov.

TIC opravlja dejavnosti s področja razvoja turizma in turistične ponudbe, med katerimi so ključne:

 • povezovanje turističnih ponudnikov, oblikovanje programov ter njihovo trženje,

 • posredovanje informacij o turistični ponudbi Občine Braslovče in Spodnje Savinjske doline,

 • posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah ter prodaja vstopnic za dogodke,

 • promocija turistične ponudbe v medijih, predstavitve na sejmih in dogodkih,

 • priprava novih promocijskih materialov,

 • organiziranje in izvajanje turističnega vodenja,

 • povezovanje lokalnih ponudnikov ter prodaja njihovih izdelkov,

 • razvoj novih produktov (čokolada Veronikina vrtnica, Friderikov poljub, košarice Občine Braslovče, pručke z motivi …),

 • sodelovanje z društvi in pomoč pri organizaciji prireditev,

 • spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,

 • razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,

 • priprava projektne dokumentacije za razpise ter sodelovanje pri projektih,

 • sooblikovanje strategije razvoja turizma.

TURIZEM – PROGRAMI IZLETOV

Programe izletov najdete TUKAJ.

Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

Izbirate lahko med različnimi zanimivi programi, podrobneje pa po dogovoru.

 

 

Želja ZIKŠT 3 jezera je povezovati lokalno okolje. Ljudi in organizacije. Razvijati in bogatiti turistično ponudbo ter samo še izboljšati že tako bogate družbene dejavnosti.

ZNAMENITOSTI IN IZLETI

DOBROVLJE - 1519615985

DOBROVLJE

Dobrovlje so velika prostrana, zakrasela planota, ki se razprostira vzhodno od Menine planine, med spodnjo Zadrečko in Spodnjo Savinjsko dolino, ...

DOBROVLJE

DOBROVLJE - 1519615985

Dobrovlje so velika prostrana, zakrasela planota, ki se razprostira vzhodno od Menine planine, med spodnjo Zadrečko in Spodnjo Savinjsko dolino, nad njo pa se dvigajo vrhovi: Grmada (898 m), Konjšek (790 m), Bezovec (857 m). Dobrovlje so naravna zaščita na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Od gričevnatega sveta v Podvrhu se tako hitro in strmo dviga, da na zračni razdalji okrog 600 m doseže kar do 400 metrov višinske razlike. V glavnem je sestavljena iz apnenca in dolomita, ki ji dajeta kraški značaj, ta razgiban svet pa je prepleten s številnimi brezni, kraškimi vodotoki, vrtačami in jamami. Gre za slikovit svet z nešteto dolinami in vrtačami. Za planoto je značilna tudi velika ohranjenost naravne in kulturne dediščine, ki ponuja obilico možnosti za sonaraven razvoj različnih dejavnosti in športnih aktivnosti. Po dobroveljski planoti vodita Evropska in Savinjska pešpot, prav tako je prepletena s številnimi markiranimi planinskimi in kolesarskimi potmi. V zadnjem času pa so Dobrovlje zelo priljubljena točka jadralnih padalcev.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

GRAD ŽOVNEK - 1519615985

GRAD ŽOVNEK

Nekoč mogočen grad, zagotovo eden najstarejših na Slovenskem, je bil prvotno prebivališče Celjskih knezov, tedaj znanih kot svobodni gospodje Žovneški. ...

GRAD ŽOVNEK

GRAD ŽOVNEK - 1519615985
Nekoč mogočen grad, zagotovo eden najstarejših na Slovenskem, je bil prvotno prebivališče Celjskih knezov, tedaj znanih kot svobodni gospodje Žovneški. Izvor Žovneških še ni v celoti raziskan, vendar lahko na osnovi razpoložljive dokumentacije sklepamo o njihovih pomembnih slovanskih prednikih. Njihov izvor je treba povezati tudi z nastankom bližnjega naselja Braslovče, kjer je bilo že okoli leta 1000 misijonarsko središče in sedež ene od prafar. Prvotni lastniki so bili Savinjski. Pozneje so se preimenovali v Žovneške, ki so v zgodovini najbolj znani kot grofi in knezi Celjski. Zaradi izjemne lege gradu, postavljenega na strmo vzpetino in obdanega z zakraselo Dobroveljsko planoto, je imela družina Žovneških pomemben strateški položaj. Zaradi svoje svobodne posesti, preračunljive politike, dobrega gospodarjenja in preudarnega povezovanja so imeli velik vpliv, dober gospodarski, vojaški in trgovski položaj. Gospodje Žovneški so v času med 12. in 15. stoletjem močno zaznamovali območje celotne Srednje Evrope. Bili so ena najmočnejših in največjih plemiških družin. Postali so tudi ena najbogatejših srednjeevropskih dinastij. S posojili in nakupi posesti so stalno povečevali svoje premoženje, obenem pa so se s porokami povezovali s pomembnimi plemiškimi družinami, tudi vladarskimi, kar je še povečalo njihov ugled. Žovneške oziroma kasneje Celjske moramo imeti za zametke države, vsaj po srednjeveškem vzoru, saj je izjemno pomemben del zgodovine slovenskega in tudi evropskega naroda prav tu pri nas. Vse od leta 1995 skupina predanih posameznikov, ki so se združili v Kulturno-zgodovinsko društvo Žovnek, s pomočjo Občine Braslovče obnavlja ruševine nekdanjega gradu, v vsej svoji veličini pa namenu že služi čudovit zaprti stolp. Iz gradu, na katerega vodi pešpot in ponuja prijeten sprehod, se odpre pogled na Žovneško jezero, severne vrhove Posavskega hribovja, gozdnata pobočja Dobroveljske planote, pogled pa seže vse do Celja.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

ŽOVNEŠKO JEZERO - 1519615985

ŽOVNEŠKO JEZERO

Žovneško jezero je najmlajše akumulacijsko jezero, v letu 1978 zgrajeno na potoku Trnavca, obsega pa 49 ha s povprečno globino ...

ŽOVNEŠKO JEZERO

ŽOVNEŠKO JEZERO - 1519615985
Žovneško jezero je najmlajše akumulacijsko jezero, v letu 1978 zgrajeno na potoku Trnavca, obsega pa 49 ha s povprečno globino 7 m. Namenjeno je namakanju kmetijskih površin, v zahodnem delu gojenju rib, primerno pa je tudi za športne aktivnosti. Jezero, ki je nekoč služilo domačemu letnemu kopališču, ponuja priložnost za sprehode, tek in druge športne aktivnosti, omogoča opazovanje različnih vrst ptic in občudovanju okoliške flore in favne, dolgoročno pa se v prostorskih načrtih občine na tem območju načrtuje vlečnica za smučanje na vodi, motorikpark, kamp prostor in druga ponudba za aktivno preživljanje prostega časa.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

BRASLOVŠKO JEZERO - 1519615985

BRASLOVŠKO JEZERO

Okoli 4,5 ha veliko jezero je bilo narejeno v letu 1961 na zgornjem toku potoka Trebnik. S pomočjo Nivoja Celje ...

BRASLOVŠKO JEZERO

BRASLOVŠKO JEZERO - 1519615985
Okoli 4,5 ha veliko jezero je bilo narejeno v letu 1961 na zgornjem toku potoka Trebnik. S pomočjo Nivoja Celje so člani Turističnega društva Braslovče na zemljišču Plaskanove doline prestregli vodo izvira Trebnika in jo zadržali v naravnem jezeru. Do jezera so napeljali vodovod, elektriko in uredili kanalizacijo. Uredili so obrežje jezera, postavili skakalni stolp, kupili nekaj čolnov ter odprli prvi, majhen bife. Vrsto let je bilo jezero kraj mnogih prireditev, zabav in dogodkov s številnimi športnimi in vodnimi aktivnostmi. Zadnja leta pa je služilo predvsem ribolovu, sprehodom in piknikom v naravi. Celotno območje jezera je v procesu revitalizacije, zato se bo sama okolica in ponudba v prihodnjih letih bistveno bolj obogatila. Na Braslovškem jezeru pa je v maju 2017 že zaživelo tudi čisto novo gostišče Brunarica Jezero z odlično ponudbo ribjih specialitet. Nova restavracija je izvrstna priložnost za pobeg v naravo in gurmanske užitke.

Gostinska ponudba:
Gostišče Brunarica Jezero
Podjetje Titanik d.o.o.
Kontakt: 040 842 653

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

RIBNIKI PRESERJE - 1519615985

RIBNIKI PRESERJE

Presersko jezero (ribnik) leži v naselju Preserje nedaleč stran od Braslovč ob regionalni cesti Šentrupert – Mozirje. Nastal je z ...

RIBNIKI PRESERJE

RIBNIKI PRESERJE - 1519615985
Presersko jezero (ribnik) leži v naselju Preserje nedaleč stran od Braslovč ob regionalni cesti Šentrupert – Mozirje. Nastal je z zajezitvijo Struge, stranskega rokava reke Savinje. Ob jezeru stoji lepo urejen ribiški dom Ribiške družine Šempeter z restavracijo. Ribnik Preserje je znan predvsem po tem, da nudi dobre pogoje za aktivno sprostitev s športnim ribolovom dveh ribnikih. V večjem ribniku na 3 ha vodnih površin (ščuka, smuč, som, krap, podust, klen, mrena, ploščič, amur, zelenika, rdečeoka) in manjšem ribniku na 0,5 ha vodnih površin, na katerem velja sistem “ujemi – spusti” (krap, amur, klen, rdečeoka, ploščič). Poleg ribolova je pri ribnikih urejen tudi piknik prostor za zaključene družbe.

Gostinska ponudba:
Restavracija Žareča rajngla
Tel: 040 129 998

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

TRG BRASLOVČE - 1519615985

TRG BRASLOVČE

Braslovče so staro trško naselje, ki se je v zgodovini najprej zapisalo kot sedež ene najstarejših pražupnij na Štajerskem, nastalih ...

TRG BRASLOVČE

TRG BRASLOVČE - 1519615985
Braslovče so staro trško naselje, ki se je v zgodovini najprej zapisalo kot sedež ene najstarejših pražupnij na Štajerskem, nastalih pred letom 1000. Trg je bil prvič omenjen pod imenom Frazlow leta 1140 v listinah gornjegrajskega benediktanskega samostana, a je naselje nedvomno starejše. Gradnja je Braslovče preoblikovala v obcestni tip naselja, z znamenitimi pleistocenskimi terasami, ki jih »prerežejo« različni potoki. Trške pravice je kraju podelil grof Herman I. Celjski konec 14. stoletja. Trške privilegije je leta 1570 potrdil tudi nadvojvoda Karel, zadnjič pa še avstrijski cesar Ferdinand 1840. leta. Najznamenitejši stavbi v trgu sta Cerkev Marije Vnebovzete s protiturškim obzidjem in srednjeveški dvorec Legant.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

DVOREC LEGANT - 1519615985

DVOREC LEGANT

Po ohranjenem napisu “pozdravljena straža” nad vhodom v stavbo, lahko sklepamo, da je Legant nekoč imel stražarsko – vojaško funkcijo. ...

DVOREC LEGANT

DVOREC LEGANT - 1519615985
Po ohranjenem napisu “pozdravljena straža” nad vhodom v stavbo, lahko sklepamo, da je Legant nekoč imel stražarsko – vojaško funkcijo. Legenda pravi, da je bil Legant strelski dvor oziroma vojaška postojanka Žovneških gospodov. V vojni nevarnosti je moral lastnik Leganta stražiti na gradu Žovnek. Zagotovo pa je imel Legant vsaj od druge polovice 14. stoletja vlogo trške upravne stavbe, saj je imel v njem sedež trški sodnik. Renesančna stavba, kakršna je danes, naj bi bila iz konca 16. stoletja. Sedaj je v stavbi, v kateri je na parih ležala tudi Veronika Deseniška, prvi Turistično-informacijski center s pogodbeno pošto.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE - 1519615985

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE

Župnijska cerkev je nedvomno najstarejša stavba v Braslovčah. V pisnih virih se kot stavba prvič neposredno omenja šele leta 1255, ...

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE - 1519615985
Župnijska cerkev je nedvomno najstarejša stavba v Braslovčah. V pisnih virih se kot stavba prvič neposredno omenja šele leta 1255, vendar njeni še vedno ohranjeni deli spadajo vsaj v 10., če ne že v 9. stoletje.  V času turških vpadov, v drugi polovici 15. stoletja, je bila cerkev obzidana z močnim taborom, ki je imel štiri obrambne stolpe in dvižni most. Danes je ohranjen eden izmed stolpov in del zidu. Pri cerkvi je bila leta 1428 začasno pokopana Veronika Deseniška, druga žena grofa Friderika II. Celjskega.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

GRAJSKA VAS - 1519615985

GRAJSKA VAS

Grajska vas je slikovita vasica s cerkvijo Sv. Krištofa iz leta 1489, spomenikom padlim v prvi svetovni vojni, obnovljenim vaškim ...

GRAJSKA VAS

GRAJSKA VAS - 1519615985
Grajska vas je slikovita vasica s cerkvijo Sv. Krištofa iz leta 1489, spomenikom padlim v prvi svetovni vojni, obnovljenim vaškim periščem in lepo, ohranjeno kmečko Rezarjevo hišo iz leta 1806. V tako imenovani »hiši«, kjer se še vedno peče kruh v krušni peči in delajo koline ter shranjujejo pridelki, pogosto posedijo mimoidoči obiskovalci, gospodinja pa jim z veseljem postreže z domačim jabolčnikom in suhimi bučkami. Na slemenu nad Grajsko vasjo stoji Šmiglova zidanica z manjšo muzejsko zbirko, posvečeno prvi konferenci Komunistične partije Slovenije. Na Šmiglovi zidanici, od koder se odpira čudovit razgled na Kunigundo in na vzhodni del Spodnje Savinjske doline, se vsako leto ob prazniku dela zbere več sto ljudi iz cele Spodnje Savinjske doline. V vasi deluje tudi Konjeniški ranč Mustang, kjer prirejajo različne konjeniške prireditve ter tradicionalno žegnanje konj.

   

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

DOLINA ZELENEGA ZLATA PRIREDITVENI PROSTOR - 1519615985

DOLINA ZELENEGA ZLATA PRIREDITVENI PROSTOR

Spodnja Savinjska dolina je dolina zelenega zlata. Hmelj je še vedno ena izmed glavnih kultur, ki jo pridelujejo mnoge kmetije ...

DOLINA ZELENEGA ZLATA PRIREDITVENI PROSTOR

DOLINA ZELENEGA ZLATA PRIREDITVENI PROSTOR - 1519615985
Spodnja Savinjska dolina je dolina zelenega zlata. Hmelj je še vedno ena izmed glavnih kultur, ki jo pridelujejo mnoge kmetije v občini. Na prireditvenem prostoru, kjer stoji eden največjih kozolcev v Sloveniji, pa vsako leto drugi vikend v avgustu izberejo in potrdijo novega hmeljarskega starešino in princeso, ki zastopata hmeljarstvo in Spodnjo Savinjsko dolino širom Slovenije in tudi v tujini. Prireditev se ponaša z več kot 50-letno tradicijo, v avgustu pa organizator Turistično društvo Braslovče (td.braslovce@gmail.com; 031 896 938) z bogatim programom v občino privabi več tisoč glavo množico.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

 

 

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalne vsebine ZIKŠT 3 jezera bogatijo posameznikov vsakdan, pripomorejo k večji učinkovitosti, k boljši samopodobi, pridobivanju novih znanj in veščin ter ugodno vplivajo na posameznikov družbeni položaj. V okviru aktivnosti ZIKŠT 3 jezera se organizirajo različne izobraževalne vsebine v obliki delavnic, tečajev in seminarjev, tako za otroke kot za odrasle:

 • brezplačna izobraževanja za odrasle v sklopu projektov,
 • tečaji in delavnice za odrasle s področja kulinarike, ročnih spretnosti, umetnosti, splošnih znanj,
 • delavnice različnih znanj in veščin za otroke,
 • izvedba animacij na različne teme za otroke (za vrtce, šole in zasebno),
 • organizacija in izvedba otroških rojstnih dni,
 • teambuildingi in teambondingi za podjetja in organizacije,
 • poslovni dogodki in izobraževanja – seminarji, konference, predavanja.

AKTUALNA IZOBRAŽEVANJA

Napovedujemo v JANUARJU: pričetek 25. januar 2018

Brezplačni izobraževalni programi za zaposlene (kmetje, podjetniki, zaposleni ipd.):

 • tečaj EXCELL IN WORD (zahtevnejša uporaba excel in word v službene, poslovne namene),
 • tečaj KOMUNICIRANJA (poslovno komuniciranje in retorika, javno nastopanje),
 • tečaj angleščine na delovnem mestu (poslovno komuniciranje, osnovna korespondenca, pisanje dopisov, pošte ipd.)

Pretekla izobraževanja

 • Brezplačni izobraževalni program »Industrijska konoplja kot potencial Savinjske doline«

Od maja 2017 poteka brezplačni izobraževalni program z naslovom IZZIV PODEŽELJA – INDUSTRIJSKA KONOPLJA KOT POTENCIAL SAVINJSKE DOLINE, ki so ga pripravili ZIKŠT 3 jezera skupaj z UPI – Ljudsko univerzo Žalec. Gre za odličen program, ki je prednostno namenjen zaposlenim. V program so vključene tako splošne vsebine – seminarji “prijava na razpise”, “komunikacijske veščine”, “promocija in trženje”, vodenje financ in excel” ter vsebinsko usmerjene v pridelavo in predelavo konoplje – ekskurzije, predavanja, delavnice. Program je namenjen vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline. Čeprav program že poteka, se je možno še priključiti na posamezne vsebine. V priponki je program vsebin, le datumi so novi. Več informacij na 070 788 253 (Jasmina).

Več o programu v letaku. (priponka v mailu).

 • Brezplačni tečaj angleščine

Tečaj poteka vsak petek med 9. in 11.30 v učilnici Centra za kmetijstvo in podjetništvo.

Organizacija in izvedba: ZIKŠT 3 jezera in UPI – Ljudska univerza Žalec.

 • Brezplačni tečaj računalništva

Tečaj poteka vsak četrtek med 16.30 in 19.00 v učilnic Centra za kmetijstvo in podjetništvo.

Organizacija in izvedba: ZIKŠT 3 jezera in Šolski center Celje.

PROGRAMI OTROŠKIH ROJSTNIH DNI IN ANIMACIJ

Letak za rojstne dni si oglejte tukaj.

 

TEAMBULDING / TEAMBONDING IN VSEBINE ZA PODJETJA

 • Teambuildingi / Teambondingi:
  • hmeljarska avantura po Braslovško – hmeljarske igre in opravila, trgovanje s hmeljem;
  • geocaching ali orientacijski teambuilding »Dobrov(o)ljček – orientacijski pohod z nalogami preživetja v naravi, raziskovanjem kulturnih in naravnih znamenitosti, podeželja, kmetij;
  • kmečke igre – teambuilding skozi različne igre in tekmovanja v starih opravilih – molža krave, ličkanje, izdelovanje strašil, hmeljarska opravila, košnja ipd.;
  • kulinarični teambuildingi v naravi (priprava hrane po »taborniško«).
 • Pikniki za podjetja in skupine
 • Dnevi zdravja, športa
 • Sindikalni izleti

 

 

 

 

KULTURA

Z aktivnostmi na področju kulture se dodatno bogati kulturno in družbeno dogajanje v kraju, v glavnem pa so dejavnosti ZIKŠT 3 jezera razdeljene na naslednja (pod)programska področja:

 • upravljanje Doma kulture,
 • koordinacija programa in koordinacija ter povezovanje z ostalimi društvi,
 • (so) organizacija kulturnih prireditev – festivalska dejavnost,
 • (so)organizacija poslovnih dogodkov – kongresna dejavnost.

AKTUALNI DOGODKI
Aktualni dogodki so navedeni v rubriki »DOGODKI«.

 

 

 

 

ŠPORT

Tako kot izobraževanje in kultura je tudi šport pomemben del družbenih dejavnosti v občini. V občini so številni dobro urejeni športni objekti, pa tudi naravni pogoji za športno udejstvovanje so več kot odlični. Že obstoječo, kvalitetno športno ponudbo želi ZIKŠT le nadgraditi z novimi oblikami in vsebinami. Pri tem želi ohraniti močno delovanje društev v občini in za športne aktivnosti izkoristiti še druge primerne objekte in prostore v občini. Prednostne aktivnosti pa bodo vezane na:

 • (so)organizacija športnih prireditev,

 • programi za predšolske in šolske otroke (EKO tabori, tabori za otroke različnih tematik in vsebin),

 • programi za podjetja (Dnevi zdravja, športni dnevi, sindikalni izleti – igre),

 • programi za športne klube in organizacije (pripravljalni tabori, intenzivne vaje),

 • sodelovanje pri razvoju športne infrastrukture.

 

 

 

DOGODKI

Prihajajoči dogodki

 

 

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče

Začenjamo z novo skupino začetnega tečaja družabnih plesov, ki v Domu kulture Braslovče potekajo že drugo leto. Tečaje vodi odlična ...

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče - 1519615985
Začenjamo z novo skupino začetnega tečaja družabnih plesov, ki v Domu kulture Braslovče potekajo že drugo leto. Tečaje vodi odlična plesna učiteljica Anita iz Plesne šole Superstar. Učili se bomo več različnih plesov, od latinskih (slasa, samba …) do standardnih (valček, foktstrot …), pa cha cha cha in tango ter druge. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih ob 20.30.

Tečaj obsega 10 obiskov po 70 minut.

Cena na par: 80 € ali 40 € na osebo.

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče

V Braslovče prihaja najbolj odštekana komedija: resnica o ženskah še nikoli ni bila tako zabavna. Ena igralka in 50 odtenkov. Barbi vam ...

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče - 1519615985
V Braslovče prihaja najbolj odštekana komedija: resnica o ženskah še nikoli ni bila tako zabavna. Ena igralka in 50 odtenkov. Barbi vam bo brez predsodkov in na komičen način razkrivala svoje odtenke, z vsemi pikantnimi podrobnostmi.
Podlaga za predstavo so vsem dobro znani dogodki iz resničnega življenja. Kaj se dogaja z dojenčico v zibelki, ko preračunljivo budi starše? Kako najstnica rešuje težavo s tretjo izgubo »nedolžnosti«? Kateri odtenek se pokaže v odnosu z »ljubečo« mamico, »čudovitim« sinkom, »razumevajočim« možem, sošolkami, ljubimcem, sodelavkami in ne nazadnje: v radostnih trenutkih staranja. Ženske so slabše voznice, neprestano govorijo in so popolnoma nerazumne, ko pride »tisti čas« v mesecu. Obožujejo čokolado, rdeče vino in petje pod tušem. Ko se pokvari pralni stroj, takoj pokličejo strokovnjaka, za zamenjavo žarnice pa prosijo soseda ali svojega dragega. So vedno urejene in v zadnjem stilu z modo, na zalogi pa imajo nešteto parov čevljev. Najraje na svetu cele dneve pospravljajo in kuhajo ter v mislih načrtujejo svojo sanjsko poroko. PA KAJ ŠE!?!?Po tej predstavi bodo ženske končno razumljene in razkrite – ali pa tudi ne. Moški pa bodo po koncu predstave (ko si obrišejo od solz mokre oči) končno videli, da njihova boljša polovica le ni tako čudna, kot so vedno mislili!

p.s.: Raziskave so pokazale, da ženske dejansko rade seksajo in pijejo pivo :))) Barbi Šov pa preprosto pove: ”Nisem zmešana. Ženska sem!”

PREDSTAVA JE TERAPEVTSKA: POSKRBI ZA INTENZIVNO RAZGIBAVANJE TREBUŠNIH MIŠIC IN PREKOMERNO IZLOČANJE HORMONA SREČE.

Več o predstavi: https://www.barbisov.com/

Kdo je Barbi?
Barbi je vrhunska gledališka igralka in komičarka, ki svoje delo obvlada. Tisti, ki jo poznajo trdijo, da je perfekcionistka. Barbi Šov je psevdonim igralke Barbare Vidovič.

Cena predstave: 14 € v predprodaji (POŠTA&TIC Braslovče, Eventim.si); info@3jezera.si in/ali 070 788 253.

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno - 1519615985

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno

Pripravili bomo perfektno ENO osnovno kvašeno testo, iz katerega bomo delali različna sladka ali slana peciva, bombetke … Vsak bo ...

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno - 1519615985
Pripravili bomo perfektno ENO osnovno kvašeno testo, iz katerega bomo delali različna sladka ali slana peciva, bombetke … Vsak bo naredil kaj drugega, tako bomo videli pisano paleto možnosti ustvarjanja iz osnovnega recepta. Osvojili pa bomo tudi tiste najbolj skrite trike in ukane velikih, ki jim testo in izdelki vedno tako lepo uspejo.
Kotizacija: 25 € (vključuje izvedbo, ves material in degustacijo oz. pokušino za domov).

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče

Za vas pripravljamo čisto pravi plesni večer, z odlično plesno glasbo, za katero bosta poskrbela DUET OK. Zavrteli se bomo ...

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče - 1519615985
Za vas pripravljamo čisto pravi plesni večer, z odlično plesno glasbo, za katero bosta poskrbela DUET OK. Zavrteli se bomo v različnih ritmih in tonih ter se predvsem zelo zabavali. Obeta za odličen ples in dobra zabava. Razvajali pa bomo (po želji) tudi svoje brbončice. Za hrano (toplo-hladne plošče) bo poskrbela Gostilna in pizzerija Pri Sebastjanu iz Žalca).

Vstopnina: 10 € (brez hrane)

Vstopnina s hrano: 16 €

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

 

Pretekli dogodki

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče

Esmeralda, lastnica potujoče komedijantske skupine, ima polne roke dela s šolanjem novih pomočnikov – Antonija in Serafine. Hoja po vrvi ...

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče - 1519615985
Esmeralda, lastnica potujoče komedijantske skupine, ima polne roke dela s šolanjem novih pomočnikov – Antonija in Serafine. Hoja po vrvi in žongliranje sta v njuni izvedbi popolna polomija, premetov in salt še nista vadila in osvojila. Kaj naj z njima? A pravita, da znata igrati z lutkami. Pravljica pripoveduje zgodbo o princu, ki mora poiskati pravo nevesto.

Cena predstave: 6 € na sedež (otroci do 3. leta gratis ter družinski popust 2+1)
Cena abonmaja: 25 € na sedež (otroci do 3. leta gratis ter družinski popust 2+1)
Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si
Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče

Alya s svojo 7-člansko zasedbo odličnih glasbenikov za valentinovo pripravlja prav poseben glasbeni večer z ‘okusom’ – Akustični valentinov koncert, ...

Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče - 1519615985
Alya s svojo 7-člansko zasedbo odličnih glasbenikov za valentinovo pripravlja prav poseben glasbeni večer z ‘okusom’ – Akustični valentinov koncert, ki bo še bolj oseben, intimen, in na katerem boste lahko slišali vse Alyine uspešnice, in druge avtorske skladbe, v akustičnih aranžmajih. Na odru se ji bo pridržil MPZ OŠ Braslovče ter priljubljeni Kvatropirci, ki se jih še posebej razveselijo predstavnice nežnejšega spola, saj fantje poleg glasbenega talenta tudi odlično izgledajo. Po koncertu sledi pravo sladko razvajanje – pogostitev vseh obiskovalcev s kozarčkom ‘Penine Alya’, Radgonskih Goric.

Cene vstopnic (Pošta&TIC Braslovče; na dan dogodka po predhodni rezervaciji na: info@3jezera.si in/ali 070 788 253):
– predprodaja (do vključno 11. 2.): 15 €
– redna prodaja (od 12.02. do 15. 2.): 18 €

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

 

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče

Na tradicionalnem novoletnem plesu bo poskrbljeno za vrhunsko kulinariko s 3-hodnim menijem in odlično glasbo Ansambla Tapravi faloti, dobro vzdušje ...

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče - 1519615985
Na tradicionalnem novoletnem plesu bo poskrbljeno za vrhunsko kulinariko s 3-hodnim menijem in odlično glasbo Ansambla Tapravi faloti, dobro vzdušje in prijeten ambient.

Vstopnica (vključuje večerjo): 35 € / osebo
Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče

Predstava treh odličnih stand up komikov, Gašperja BERGANTA, Boštjana Gorenca PIŽAME in Perice JERKOVIĆ je najbolj kosmata komedija, ki ponuja poldrugo ...

Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče - 1519615985
Predstava treh odličnih stand up komikov, Gašperja BERGANTA, Boštjana Gorenca PIŽAME in Perice JERKOVIĆ je najbolj kosmata komedija, ki ponuja poldrugo uro smeha v razposajeni moški družbi brez dlake (zgolj) na jeziku. Pripravite se na zabavno mešanico skečev in stendapa, kot jih do sedaj na področju nekdanje Avstro-Ogrske še nismo videli.

Vstopnice: 15 € (v predprodaji na POŠTA&TIC Braslovče, Eventim.si)

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče - 1519615985

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče

Salonski orkester Lucky & the Pipes je pripravil krasen repertoar za vse okuse in starosti. Koncert, ki ga ne bomo ...

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče - 1519615985
Salonski orkester Lucky & the Pipes je pripravil krasen repertoar za vse okuse in starosti. Koncert, ki ga ne bomo kar tako pozabili. Piko na i prazničnemu koncertu pa bodo dodali gostje, legendi v slovenskem glasbenem prostoru, Oto PESTNER in Uroš PERIĆ ter odlični vokalisti Eva Šolinc, Andreja Črešnar in Matic Supovec. 
Vstopnice: 13 € (POŠTA&TIC Braslovče, Eventim.si); info@3jezera.si in/ali 070 788 253.
Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava - 1519615985

Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava

Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo ...

Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava

Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava - 1519615985
Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo zabavna. Tjaša in Blaž bosta izdala marsikateri trik izdelave svojih res unikatnih tort in izjemno okusnih tort.
Kotizacija: 25 € (vključuje izvedbo, ves material in degustacijo oz. pokušino za domov).

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija - 1519615985

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija

Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo ...

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija - 1519615985
Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo zabavna. Tjaša in Blaž bosta izdala marsikateri trik izdelave svojih res unikatnih tort in izjemno okusnih tort.
Kotizacija: 25 € (vključuje izvedbo, ves material in degustacijo oz. pokušino za domov); prijave na info@3jezera.si in/ali 070 788 253.

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up - 1519615986

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up - 1519615986
Princeska Jokica je miš. Samo, prosim, ne povejte ji tega, ker bo jokaaalaaa …

Zgodba se vrti okoli mišje princeske po imenu Jokica. Jokica veliko joče. Zakaj? Ker misli, da se ji otroci smejijo, ker je miš. In kaj si želi ona? Le biti princeska …
Stoječa improvizirana komična pravljica za otroke, kjer se srečajo en klovn in mogoče veliko lutk.

TRAJANJE: 30 minut
GOSTUJE: Burekteater
IGRA: Kajetan Čop

Predstava je namenjena otorkom od 3. leta dalje. Predstava se igra v okviru abonmaja in za izven (za vse obiskovalce).
Vstopnina: 6 €
Prodaja: POŠTA&TIC Braslovče, na dan dogodka po predhodni rezervaciji

Več informacij: 070 788 253, info@3jezera.si.

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija - 1519615985

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija

Vid Valič bi se rad poročil. Že od nekdaj. Ampak, kaj narediš, če se hočeš poročiti, pa ne najdeš prave? ...

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija - 1519615985
Vid Valič bi se rad poročil. Že od nekdaj. Ampak, kaj narediš, če se hočeš poročiti, pa ne najdeš prave? Kaj narediš, če najdeš pravo, pa se ona noče poročiti s tabo? Kaj narediš, če zasnubiš 20 žensk v dveh letih in ti vsaka reče NE?! In kaj narediš, če ti kakšna dejansko reče DA? »Samsko življenje večinoma ni izbira, ampak posledica. Če si samski pri 25-ih, si normalen moški, če si samski pri 35-ih letih, te imajo ljudje za psihopata ali geja. Ampak kakšno zvezo imajo z vsem tem menihi?« »Kako osvajati žensko, s katero se hočeš družiti samo en večer, in kako osvajati žensko, da bo ostala s tabo dlje časa? Ali plešavost pomaga? Kakšna je formula za uspešen zmenek? Pojma nimam! Sem jih dal pa veliko čez.« »Zakaj toliko parov živi na koruzi in drugih žitaricah? Zakaj je poroka za ljudi samo še list papirja, ki ga ni nujno imeti. Zakaj smo romantično poroko zamenjali za višje otroške dodatke in cenejšo šolsko prehrano? Pravijo, da je poroka draga stvar, ampak na matičnem uradu pravijo, da je prvič zastonj.« »Zakaj se ljudje spremenimo, ko se navadimo drug na drugega? Zakaj ne moremo ostati tako prijazni in uvidevni, kot smo bili na prvem zmenku? Kdaj se romanca izgubi, kako jo lahko pripeljemo nazaj in kje nam pri tem lahko pomaga udomačeni piton?« V osebno izpovedni komediji bo Vid Valič iskal odgovore na ta vprašanja in morda bo prav on tisti, ki bo na koncu rekel DA. Najbrž ne … ampak mogoče …

»Tvoj bodoči bivši mož« je komedija, kjer boste našli koščke svojega življenja, ki jih boste lahko lepili skupaj in Valič vam bo priskrbel lepilo. Opomba: Gledalke in gledalci ob nakupu vstopnice ne dobijo dejanskega lepila.

Vstopnina: 15 € v predprodaji; 18 € na dan dogodka
Prodaja: POŠTA&TIC BRASLOVČE
Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni - 1519615985

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni

Z oktobrom začenjamo noveTEČAJE DRUŽABNIH PLESOV. Organizirali bomo tako ZAČETNI kot tudi NADALJEVALNI tečaj za tiste, ki ste obiskovali pretekle tečaje ...

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni - 1519615985
Z oktobrom začenjamo noveTEČAJE DRUŽABNIH PLESOV. Organizirali bomo tako ZAČETNI kot tudi NADALJEVALNI tečaj za tiste, ki ste obiskovali pretekle tečaje ali pa imate neko predhodno znanje.

Učili se bomo različne plese in različne korake, koreografije posameznih plesov, med katerimi bodo tudi:
– angleški valček, foxtrot, blues, tango, salsa, bachata, skupinski ples, dunajski, samba ali cha cha in podobno …

Plesno znanje bomo z obilico zabave osvajali z odlično plesno šolo Superstar iz Celja, ki že 15 let brusi plesne pode in osvoja tudi državne in evropske pokale. Tečaj bo vodila simpatična in zelo priljubljena plesna učiteljica Anita. Plesali bomo v dvorani Doma kulture, naše plesno druženje pa zaključili na tradicionalnem prednovoletnem plesu v Braslovčah. Zabavno bo, v ritmu in stilu, z veliko novega znanja in lahkotnimi koraki. Všečno vsem okusom in primerno za vse generacije.

ZAČETNI TEČAJ, torki ob 20.30
10 srečanj po 75 minut
Cena: 80 € / par ali 40 € / osebo

NADALJEVALNI TEČAJ; srede ob 20.15
8 srečanj po 90 minut
Cena: 80 € / par; 40 € /osebo

*Možnost plačila na dva obroka.

ZAČETEK prvi teden v oktobru: torek, 2. 10., ob 20.30 (začetni) in sreda, 3. 10., ob 20.15 (nadaljevalni).

Vabljeni, da z nami obujete plesne čevlje in se zavrtite v novo leto …

Prijave na:
info@3jezera.si, 070 788 253 

 

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri - 1519615985

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri

Sobota, 2. 9. ob 6. uri (izpred Doma kulture v Braslovčah): ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO:DOLINA REKE THAYE Z OBISKOM KONOPLJINE VASICE ...

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri - 1519615985

Sobota, 2. 9. ob 6. uri (izpred Doma kulture v Braslovčah):
ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO:DOLINA REKE THAYE Z OBISKOM KONOPLJINE VASICE HANFLAND

Turiste iz širše okolice v gričevnato pokrajino na vinorodnem območju privabljajo pestra kulturna ponudba, veliko znamenitosti, odlično vino iz domačih vinogradov in zanimiva vasica konoplje Hanfland. Izlet vključuje avtobusni prevoz, zajtrk, voden ogled vasi Hanfland, kosilo in obisk zgodovinskega mesta Laa.

Cena izleta: 40 € (za skupino nad 40  oseb). Za manjšo skupino doplačilo 5 €.

Več informacij na: 040 714 099 (Jasmina); info@3jezera.si

Več o izletu: TUKAJ.

   

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017 - 1519615985

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017

Podrobnosti V petek, 2. 6., pripravljamo pravi glasbeni spektakel s skupino Help! A Beatles tribute band.  V goste prihaja ena ...

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017 - 1519615985

Podrobnosti
V petek, 2. 6., pripravljamo pravi glasbeni spektakel s skupino Help! A Beatles tribute band.  V goste prihaja ena najboljših The Beatles tribute skupin v Evropi. Za pravo glasbeno poslastico z glasbo enega največjih bandov vseh časov bodo fantje poskrbeli v Domu kulture Braslovče ob 20. uri.

Vstopnice: 10 €

Nakup: vsak delovnik na Pošti&TIC Braslovče, po predhodni rezervaciji na 070 788 253 ali info@3jezera.si ali preko sistema Eventim.si oziroma na njihovih prodajnih mestih.

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017 - 1519615985

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017

Podrobnosti Avtorska komedija, v kateri je združil moči primorski ‘all stars’ kvartet v postavi Boris Devetak (TV Poper, Alora pridem ...

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017 - 1519615985

Podrobnosti

Avtorska komedija, v kateri je združil moči primorski ‘all stars’ kvartet v postavi Boris Devetak (TV Poper, Alora pridem več k’sno!, skupina Happy Day), Žan Papič (stand-up komik in voditelj oddaje Ambienti na TVS), Franko Korošec (gostilničar Marko v Eni žlahtni štoriji, TV Poper, Peta hiša na levi …) ter filmski in gledališki igralec, režiser, TV-ustvarjalec, glasbeni avtor in pevec Danijel Dan Malalan (Nahrani me z besedami, Slovenka, Outsider, serija Strasti, predstavi Trio, Do nazga).

V enem in edinem vaškem bifeju Eden se iz dneva v dan odvijajo enake zgodbe. Izkušen gostinec Marko do obisti pozna navade svojih gostov, zato ob nedeljah bife odpre nekoliko prej. Na kavico in jutranja modrovanja takrat namreč prihaja Tuljo, lastnik pogrebnega zavoda Eden manj. Tudi tistega usodnega nedeljskega jutra ob premlevanju dogodkov vaškega življenja sanjata nov in drugačen svet, le da ju tokrat med sanjarjenjem preseneti obisk gospoda Boga. Razočaran nad človeštvom jima ta slovesno naznani, da pripravlja nov vesoljni potop. Novica ni kaj prida spodbudna in Tuljo in Marko nad njo nista najbolj navdušena. Ko pa jima Vsemogočni pove, da sta med vsemi Zemljani edina, ki bosta vesoljni potop preživela, postanejo prijatelji. Prijateljski odnos opogumi Tulja in Marka, da Bogu začneta sugerirati načrt nove, pravičnejše ureditve sveta.

Vstopnice: 13 €
Nakup: Pošta&TIC Braslovče; ZIKŠT 3 jezera: 070 788 253; Eventim.si

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017 - 1519615985

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017

Podrobnosti Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv ima na slovensko politiko predizbor za pesem Evrovizije in kaj sploh pomenijo ...

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017 - 1519615985

Podrobnosti

Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv ima na slovensko politiko predizbor za pesem Evrovizije in kaj sploh pomenijo slovenske kletvice, so vprašanja, s katerimi si najbrž niste preveč belili glav, a zato odgovori nanje niso nič manj zabavni.
Boštjan Gorenc – Pižama v celovečerni stand-up predstavi Petdeset odtenkov njive zaorje med bolj ali manj vidne, a bistvene gradnike Slovenstva. Najsi bodo to pisci besedil slovenskih popevk, hripavi novinarji, rokokojski violinisti, impresionistični pesniki ali ustvarjalci reklam, pred njegovimi puščicami ni varen nihče. Nemara zato, ker so ga s tečaja lokostrelstva vrgli že po uvodnem srečanju.
Pronicljivo seciranje aktualnih dogodkov se prepleta s prodornimi enovrstičnicami, vse skupaj pa zabeli izkušnja novopečenega očetovstva. Obiskovalcem se obeta tudi predstavitev nove erotične megauspešnice, namenjene slovenskim gospodinjam.O avtorju in nastopajočem
Boštjan Gorenc – Pižama je eno najbolj prepoznavnih imen slovenske stand-up scene. Bil je ustanovni član skupine Komikaze, ki je orala ledino tej zvrsti humorja v naših logih, najdlje od doma pa je nastopal na festivalu stand-up komedije v angleškem Leicestru. Je reden gost festivalov Panč in Lent, včasih tudi kot nastopajoči. Leta 2010 je zmagal na Improviziji, marca 2011 povezoval Viktorje, tri leta vodil oddajo Naval smeha na Valu 202, bil del ekipe Ugani, kdo pride na večerjo, trenutno pa ustvarja spletno oddajo o popularni kulturi, Glave. Je dobitnik knjige za vzorno vedenje v sedmem razredu ter ponosni lastnik bronastega Vegovega priznanja, srebrnega delfinčka in predzadnjega mesta na šolskem krosu. Organizatorjem dogodkov večkrat priskrbi neposodobljene biografije.Odlična predstava, polna smeha. S simpatičnim in zabavnim Pižamo.Vstopnice: 12 €
Nakup in informacije: Pošta&TIC Braslovče ali po predhodni rezervaciji na 070 788 235 in/ali zikst3jezera@gmail.com

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017 - 1519615985

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017

Podrobnosti V naše goste prihaja eden boljših in največjih slovenskih glasbenikov, Vlado Kreslin. V koncertnem večeru z naslovom POJEZIJE Vlado ...

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017 - 1519615985

Podrobnosti

V naše goste prihaja eden boljših in največjih slovenskih glasbenikov, Vlado Kreslin.

V koncertnem večeru z naslovom POJEZIJE Vlado Kreslin svojo glasbo prepleta z avtorsko poezijo. Muziko, ki jo poje in ustvarja že od časa skupine Martin Krpan in prekmursko ljudsko pesem, ki jo oživlja z legendarno Beltinško bando, podčrta z branjem pesmi in zgodb iz svojih zbirk Pojezije in Venci -Povest o Beltinški bandi.
Tako »Višina« zazveni skupaj z »Venci«, »Cesta« z »Micko«, prav gotovo pa bomo slišali tudi kaj z zadnje albuma Če bi midva se kdaj srečala.

Vsekakor odličen večer, poln dobre glasbe, s šarmantnim in karizmatičnim Vladekom.

Vstopnina: 15 €
Nakup: Pošta in TIC Braslovče ali popredhodni rezervaciji pred dogodkom (070 788 235; zikst3jezera@gmail.com)

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017 - 1519615985

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017

Podrobnosti Zopet se odpravljamo na Gerlitzen preizskušat letošnji sneg. Vreme bomo naročili sončno, vi pa poskrbite, da bodo vaše smuči ...

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017 - 1519615985

Podrobnosti
Zopet se odpravljamo na Gerlitzen preizskušat letošnji sneg. Vreme bomo naročili sončno, vi pa poskrbite, da bodo vaše smuči nabrušene in namazane za spust v dolino! S seboj potrebujete še zvrhan koš dobre volje! Za vse ostalo bomo poskrbeli mi. Cena izleta je 45,00 EUR za odrasle in mladino, ter 30,00 EUR za otroke (letnik 2002 – 2010) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica za Gerlitzen in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Prijave sprejemamo do vključno četrtka na elektronski naslov zikst3jezera@gmail.com in gsm 041 532 693 – Urška

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017 - 1519615985

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017

Podrobnosti V “Teatru pod Dobrovljami” smo pripravili še boljši, še kvalitetnejši, ugodnejši otroški abonma. V sklopu abonmaja so naslednje predstave: ...

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017 - 1519615985

Podrobnosti
V “Teatru pod Dobrovljami” smo pripravili še boljši, še kvalitetnejši, ugodnejši otroški abonma. V sklopu abonmaja so naslednje predstave:

– Volk in kozlički: 14.2.2017 ob 17. uri;
– Mojčin lepi svet, muzikal: 28.3.2017 ob 17 uri;
– Damjana Golavšek in Mojca Pokraculja: 8.5.2017 ob 17.uri;
– Princeska Jokica, 1. otroški stand up: 26.9.2017 ob 17. uri;
– Predstava presenečenja: 28.11.2017 ob 17. uri.

VOLK IN KOZLIČKI

Scenarij in režija: Alice Čop
Likovna podoba: Kajetan Čop
Izdelava lutk in kostumov: družina Čop
Rezbarska dela: Franc Ravnjak
Izdelava scene: Milojko Kumer
Glasba: Gorazd Planko
Igrata: Vanja Kretič in Mitja Švener

Le kdo ne pozna priljubljene ljudske pravljice o razposajenih kozličkih, ki nikoli ne ubogajo svoje mamice? Niti takrat, ko jim prepove skakati po strehi ali odpirati vrata tujcem – še posebej hudobnemu volku.Razigrani otroci so včasih neposlušni in takrat se zgodi tisto, kar se ne bi smelo zgoditi. Mamam koza pravi: »Pri rogatem kozlu! Zdaj bom pa mama morala svoje tri fante rešiti iz volkovega trebuha …«.
Lik volka otroci naravnost obožujejo in ko poslušajo ali gledajo pravljico, kjer nastopa, ponavadi komaj čakajo, da se srečajo z njim. Volk namreč pooseblja strah in nevarnost, hkrati pa otroci vedo, da je le volk iz pravljice.
Iz lipovega lesa izrezljana kozja družinica živi v majhni štali, kjer je tudi veliko starinskih predmetov iz naše kulturne dediščine.

Cena abonmaja: 25 €
Cena predstave: 6 €
Vstopnice in abonmaji se prodajo na otroka oziroma na sedišče.
Dva otroka – dve vstopnici.
1 odrasli spremljevalec pa ima vstopnico GRATIS.
Ta izjemna ugodnost velja samo za nakup abonmaja in prve predstave, zato pohitite z nakupim. 😉

Nakup, rezervacije in informacije:
070 788 235
Pošta in TIC Braslovče

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017 - 1519615985

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017

Podrobnosti Šivilski tečaj “Jezerska nit” za lepo oblečeno rit bo istočasno na istem mestu (Vrtec Veronikin kotiček) potekal posebej za ...

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017 - 1519615985

Podrobnosti
Šivilski tečaj “Jezerska nit” za lepo oblečeno rit bo istočasno na istem mestu (Vrtec Veronikin kotiček) potekal posebej za otroke in posebej za odrasle. Tako lahko mamice obiskujete tečaj zase, otročke pa vpišete na tečaj za najmlajše. Kako bi lepše skupaj (in hkrati vsak zase) preživeli te zimske sobotne dopoldneve?!

8-urni TEČAJ ŠIVANJA ZA OTROKE

Začetni tečaj šivanja za otroke je namenjen otrokom, starim vsaj 5 let, ki bi se radi naučili šivati.

Tečaj bo potekal štiri sobote (11. 2., 18. 2., 4. 3. in 11. 3.) od 9.00 do 11.30 ure v vrtcu Veronikin kotiček v Braslovčah. Cena tečaja, ki vključuje ves material in vse izdelke, ki jih bodo otroci zašili, znaša 30 EUR.

Na tečaju bod otroci spoznali šivanje, tako šivanje z rokami kot tudi šivanje s šivalnim strojem. Naučili se bodo pravilno prišiti gumb, napeljati sukanec, odrezati blago in narediti prve šive na šivalnem stroju. Izdelali bodo enostavne, pa vendar uporabne izdelke (drobižnico, trak za ušesa in cevast šal). Otroci si bodo sami izbrali blago in druge dodatke za okrasitev (gumbe, našitke, zadrge ipd.).

Podrobnejši program prejmete ob prijavi.
Prijava do 8.2., izvedba ob minimalno 6 prijavljenih udeležencih, maksimalno število: 8 udeležencev.

Tečaj ob izvajala Teja Božovič Holc, lastnica znamke Homemade by Teja, ki že nekaj let ustvarja res krasne šivane izdelke za otroke in odrasle.

15-urni TEČAJ ŠIVANJA ZA ODRASLE

Tečaj za odrasle bo potekal istočasno kot tečaj za otroke (v drugem prostoru), ker pa vključuje več ur, bo potekal dve soboti dlje.

Na tečaju boste spoznali osnove šivanja in si izdelali:
– bagy hlače iz novega materiala;
– krilo iz recikliranega materala.
Spoznali boste osnove šivanja, pripravo kroja, uporabo šiviulnega stroja. Material prejmete, le šivilne stroje potrebujete svoje (da se naučite delati na svojem, saj vsak deluje malenkost drugače).

Cena za 15-urni tečaj (z materialom) znaša 70 €.
Več informacij in posdrobnejši program prejmete ob prijavi.

Tečaj bo vodila Tanja Rovšink Voga, že dolgoletna šivilska mojstrica, ki je izdelala in reciklirala že marsikateri krasen kos oblačila.

Informacije in prijave na:
zikst3jezera@gmail.com ali na 070 785 253.

Smučanje Katschberg 11.2.2017 - 1519615985

Smučanje Katschberg 11.2.2017

Podrobnosti V soboto 11. 02. pripravljamo super smučarski izlet v Avstrijski Katschberg. Nabrušene smuči prinesite s seboj, za vse ostalo ...

Smučanje Katschberg 11.2.2017

Smučanje Katschberg 11.2.2017 - 1519615985

Podrobnosti
V soboto 11. 02. pripravljamo super smučarski izlet v Avstrijski Katschberg. Nabrušene smuči prinesite s seboj, za vse ostalo pa poskrbimo mi!

Prijavite se na mail: zikst3jezera@gmail.com ali na gsm 041 532 693 – Urška. Pridružite se nam na belih strminah. Cena izleta je 47 EUR za odralse in 32 EUR za otroke (letnik 2002-2010). V ceni je avtobusni prevoz do smučišča in nazaj ter celodnevna smučarska vozovnica.

Lep vabljeni, da se nam pridružite! Prijave sprejemamo do četrtka 09. 02.2017, zato pohitite s prijavami!

 

NOVIČKE

Vpis v otroški abonma

Vpisujemo v otroški abonma za sezono 2018. V okviru abonmaja je 5 odličnih, kvalitetnih predstavih, ki jih izvajajo znana in dobra slovenska gledališča oziroma izvajalci. V goste prihajajo aktualni liki, znane in zanimive zgodbe, komični zapleti, šaljivi razpleti; poučne, atraktivne in zeeelo zabavne zgodbe.

Cena abonmaja: 25 € (5 € na predstavo); za otroke nad 3. let je vstopnica na sedišče; družinski popust 2 + 1.

Več informacij in vpis: info@3jezera.si in/ali 070 788 253

Celoten abonma pa tukaj: https://infoslo.si/content/uploads/2017/04/Plakat-otroški-abonma-2018.pdf

GALERIJA

Koncerti

 

Predstave

 

Delavnice in tečaji

 

Dogodki

 

Turizem Braslovče

 

 

Nazaj na vrh

KONCERTI

 

 Nazaj na vrh

PREDSTAVE

 

 Nazaj na vrh

DELAVNICE IN TEČAJI

 

 Nazaj na vrh

DOGODKI ZIKŠT

 

Nazaj na vrh

TURIZEM BRASLOVČE

POVPRAŠEVANJE