ZIKŠT 3 JEZERA

Doživljaj narave na Braslovškem jezeru

Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera Braslovče

ZIKŠT 3 jezera, Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera Braslovče je neprofitni zasebni zavod, ki deluje od leta 2015. Zavod 3 jezera deluje na širšem družbenem področju občine Braslovče in skrbi za upravljanje, koordinacijo, povezovanje, promocijo in pripravo ter izvedbo vsebin s področja turizma, kulture, športa in izobraževanja.

ZIKŠT 3 jezera je v sodelovanju z Občino Braslovče pogodbeni upravljalec Doma kulture, pogodbenik Pošte Slovenije, nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra Braslovče in organizator številnih prireditev in dogodkov v kraju. Zavod skrbi za bogat in pester kulturni program z odličnimi umetniki in znani estradniki; glasbeni, gledališki in drugi programi pa so namenjeni tako odraslim kot otrokom. Preko povezovanja z različnimi partnerji ponuja razne brezplačne izobraževalne programe za domačine in občane sosednjih občin, organizira pa tudi druge delavnice, tečaje in seminarje za pridobivanje novih znanj in veščin.

Kot nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra (TIC) Braslovče povezuje in v svojih prostorih ponuja izdelke lokalnih ponudnikov, promovira občino ter njene turistične znamenitosti, torej skrbi za celovito promocijo in trženje ter izvedbo oziroma turistično vodenje domačih in tujih turistov. Sodeluje v projektih za razvoj podeželja in se v različnih evropskih in nacionalnih projektih povezuje z raznimi organizacijami in inštitucijami.

V okviru dejavnosti Zavoda pa so na voljo tudi otroške animacije, izvedba rojstnih dni, raznih avantur, teambuildingov, posvetov, konferenc, ekskurzij in drugih doživetij v čudovitem, z neokrnjeno naravo ter pomembno kulturo in zgodovino bogatem kraju pod zakraselo Dobroveljsko planoto.

Zavod 3 jezera si želi obogatiti družbeno dogajanje v kraju, povezovati domačine in celotno Spodnjo Savinjsko dolino, želi sodelovati pri sooblikovanju in razvoju kraja, pri dvigu ravni prepoznavnosti in pomembnosti v slovenskem turističnem prostoru ter domačinom pripeljati različne vsebine za osebno, poslovno in duhovno rast.

 

 

 

O OBČINI BRASLOVČE

Občina Braslovče leži v SZ delu doline zelenega zlata, Spodnje Savinjske doline, in razprostira svoje površine na 54,9 km2. Z nekaj več kot 5.000 prebivalci je manjša občina, ki pa ima izjemno naravo, bogato kulturo in pomembno zgodovino. Lahko se ponosno pohvali s svojo razgibano pokrajino, ki od ravninskega dela ob Savinji preko znamenitih braslovških teras v zakraseli planoti Dobrovlje posega celo v predalpski svet. Občina Braslovče ima skoraj vse, s čimer se lahko pohvali naša domovina. Znamenito reko Savinjo, Žovneško in Braslovško jezero, Ribnik Preserje, zakraselo planoto Dobrovlje in za celotno slovensko, celo evropsko območje bogato zgodovino, ki so jo v srednjem veku na Gradu Žovnek močno zaznamovali Žovneški gospodje, predhodniki Celjskih knezov. S koncem 14. stoletja je kraj Braslovče pridobil tudi pomembne trške pravice, v začetku 90-ih let pa so dobile laskavi naziv Braslovče – evropska vas. V kraju, kjer je od nekdaj bogato obrtniško življenje, pa oko popotnikov takoj zazna rodna polja, bogata številnih kultur, med katerimi še danes izstopa hmelj. Občina zajema 22 naselij in prav vsako izmed njih se lahko postavi s kakšno naravno, kulturno ali drugo znamenitostjo. Braslovčani so ponosni tudi na znamenite Slovence, ki prihajajo iz domačega kraja (Matjaž Debelak, Franjo Baš, Franc Puncer in drugi), pomembne športne dosežke in bogato društveno in družbeno dogajanje.

 

 

 

 

TIC IN POŠTA

V renesančnem Legantu, nekdanjem lovskem dvoru Žovneških gospodov, je s 1. decembrom 2016 zopet zaživela pošta z vsemi svojimi storitvami. Kot pogodbenik Pošte Slovenije občanom in drugim ZIKŠT 3 jezera omogoča skoraj vse poštno-bančne storitve. V prijetnem ambientu pa smo uspešno realizirali tudi dolgoletno željo in potrebo vseh občanov in občank ter vzpostavili prvi turistično – informacijski center v občini. V okviru turistično-informacijskega centra predstavljamo domače dobrote in unikatne, ročne izdelke lokalnih ponudnikov.

Delovni čas:

 • ponedeljek, sreda in četrtek: 8.00 – 11.00 in 15.00 – 18.00;
 • torek in petek: 8.00 – 15.00;
 • sobota: zaprto

Telefon Pošta&TIC: 082 052 299

Mobitel: 070 788 253

TIC opravlja dejavnosti s področja razvoja turizma in turistične ponudbe, med katerimi so ključne:

 • povezovanje turističnih ponudnikov, oblikovanje programov ter njihovo trženje,

 • posredovanje informacij o turistični ponudbi Občine Braslovče in Spodnje Savinjske doline,

 • posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah ter prodaja vstopnic za dogodke,

 • promocija turistične ponudbe v medijih, predstavitve na sejmih in dogodkih,

 • priprava novih promocijskih materialov,

 • organiziranje in izvajanje turističnega vodenja,

 • povezovanje lokalnih ponudnikov ter prodaja njihovih izdelkov,

 • razvoj novih produktov (čokolada Veronikina vrtnica, Friderikov poljub, košarice Občine Braslovče, pručke z motivi …),

 • sodelovanje z društvi in pomoč pri organizaciji prireditev,

 • spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,

 • razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,

 • priprava projektne dokumentacije za razpise ter sodelovanje pri projektih,

 • sooblikovanje strategije razvoja turizma.

TURIZEM – PROGRAMI IZLETOV

Programe izletov najdete TUKAJ.

Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

Izbirate lahko med različnimi zanimivi programi, podrobneje pa po dogovoru.

Želja ZIKŠT 3 jezera je povezovati lokalno okolje. Ljudi in organizacije. Razvijati in bogatiti turistično ponudbo ter samo še izboljšati že tako bogate družbene dejavnosti.

ZNAMENITOSTI IN IZLETI

DOBROVLJE - 1632448799

DOBROVLJE

Dobrovlje so velika prostrana, zakrasela planota, ki se razprostira vzhodno od Menine planine, med spodnjo Zadrečko in Spodnjo Savinjsko dolino, ...

DOBROVLJE

DOBROVLJE - 1632448799

Dobrovlje so velika prostrana, zakrasela planota, ki se razprostira vzhodno od Menine planine, med spodnjo Zadrečko in Spodnjo Savinjsko dolino, nad njo pa se dvigajo vrhovi: Grmada (898 m), Konjšek (790 m), Bezovec (857 m). Dobrovlje so naravna zaščita na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Od gričevnatega sveta v Podvrhu se tako hitro in strmo dviga, da na zračni razdalji okrog 600 m doseže kar do 400 metrov višinske razlike. V glavnem je sestavljena iz apnenca in dolomita, ki ji dajeta kraški značaj, ta razgiban svet pa je prepleten s številnimi brezni, kraškimi vodotoki, vrtačami in jamami. Gre za slikovit svet z nešteto dolinami in vrtačami. Za planoto je značilna tudi velika ohranjenost naravne in kulturne dediščine, ki ponuja obilico možnosti za sonaraven razvoj različnih dejavnosti in športnih aktivnosti. Po dobroveljski planoti vodita Evropska in Savinjska pešpot, prav tako je prepletena s številnimi markiranimi planinskimi in kolesarskimi potmi. V zadnjem času pa so Dobrovlje zelo priljubljena točka jadralnih padalcev.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

GRAD ŽOVNEK - 1632448799

GRAD ŽOVNEK

Nekoč mogočen grad, zagotovo eden najstarejših na Slovenskem, je bil prvotno prebivališče Celjskih knezov, tedaj znanih kot svobodni gospodje Žovneški. ...

GRAD ŽOVNEK

GRAD ŽOVNEK - 1632448799
Nekoč mogočen grad, zagotovo eden najstarejših na Slovenskem, je bil prvotno prebivališče Celjskih knezov, tedaj znanih kot svobodni gospodje Žovneški. Izvor Žovneških še ni v celoti raziskan, vendar lahko na osnovi razpoložljive dokumentacije sklepamo o njihovih pomembnih slovanskih prednikih. Njihov izvor je treba povezati tudi z nastankom bližnjega naselja Braslovče, kjer je bilo že okoli leta 1000 misijonarsko središče in sedež ene od prafar. Prvotni lastniki so bili Savinjski. Pozneje so se preimenovali v Žovneške, ki so v zgodovini najbolj znani kot grofi in knezi Celjski. Zaradi izjemne lege gradu, postavljenega na strmo vzpetino in obdanega z zakraselo Dobroveljsko planoto, je imela družina Žovneških pomemben strateški položaj. Zaradi svoje svobodne posesti, preračunljive politike, dobrega gospodarjenja in preudarnega povezovanja so imeli velik vpliv, dober gospodarski, vojaški in trgovski položaj. Gospodje Žovneški so v času med 12. in 15. stoletjem močno zaznamovali območje celotne Srednje Evrope. Bili so ena najmočnejših in največjih plemiških družin. Postali so tudi ena najbogatejših srednjeevropskih dinastij. S posojili in nakupi posesti so stalno povečevali svoje premoženje, obenem pa so se s porokami povezovali s pomembnimi plemiškimi družinami, tudi vladarskimi, kar je še povečalo njihov ugled. Žovneške oziroma kasneje Celjske moramo imeti za zametke države, vsaj po srednjeveškem vzoru, saj je izjemno pomemben del zgodovine slovenskega in tudi evropskega naroda prav tu pri nas. Vse od leta 1995 skupina predanih posameznikov, ki so se združili v Kulturno-zgodovinsko društvo Žovnek, s pomočjo Občine Braslovče obnavlja ruševine nekdanjega gradu, v vsej svoji veličini pa namenu že služi čudovit zaprti stolp. Iz gradu, na katerega vodi pešpot in ponuja prijeten sprehod, se odpre pogled na Žovneško jezero, severne vrhove Posavskega hribovja, gozdnata pobočja Dobroveljske planote, pogled pa seže vse do Celja.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

ŽOVNEŠKO JEZERO - 1632448799

ŽOVNEŠKO JEZERO

Žovneško jezero je najmlajše akumulacijsko jezero, v letu 1978 zgrajeno na potoku Trnavca, obsega pa 49 ha s povprečno globino ...

ŽOVNEŠKO JEZERO

ŽOVNEŠKO JEZERO - 1632448799
Žovneško jezero je najmlajše akumulacijsko jezero, v letu 1978 zgrajeno na potoku Trnavca, obsega pa 49 ha s povprečno globino 7 m. Namenjeno je namakanju kmetijskih površin, v zahodnem delu gojenju rib, primerno pa je tudi za športne aktivnosti. Jezero, ki je nekoč služilo domačemu letnemu kopališču, ponuja priložnost za sprehode, tek in druge športne aktivnosti, omogoča opazovanje različnih vrst ptic in občudovanju okoliške flore in favne, dolgoročno pa se v prostorskih načrtih občine na tem območju načrtuje vlečnica za smučanje na vodi, motorikpark, kamp prostor in druga ponudba za aktivno preživljanje prostega časa.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

BRASLOVŠKO JEZERO - 1632448799

BRASLOVŠKO JEZERO

Okoli 4,5 ha veliko jezero je bilo narejeno v letu 1961 na zgornjem toku potoka Trebnik. S pomočjo Nivoja Celje ...

BRASLOVŠKO JEZERO

BRASLOVŠKO JEZERO - 1632448799
Okoli 4,5 ha veliko jezero je bilo narejeno v letu 1961 na zgornjem toku potoka Trebnik. S pomočjo Nivoja Celje so člani Turističnega društva Braslovče na zemljišču Plaskanove doline prestregli vodo izvira Trebnika in jo zadržali v naravnem jezeru. Do jezera so napeljali vodovod, elektriko in uredili kanalizacijo. Uredili so obrežje jezera, postavili skakalni stolp, kupili nekaj čolnov ter odprli prvi, majhen bife. Vrsto let je bilo jezero kraj mnogih prireditev, zabav in dogodkov s številnimi športnimi in vodnimi aktivnostmi. Zadnja leta pa je služilo predvsem ribolovu, sprehodom in piknikom v naravi. Celotno območje jezera je v procesu revitalizacije, zato se bo sama okolica in ponudba v prihodnjih letih bistveno bolj obogatila. Na Braslovškem jezeru pa je v maju 2017 že zaživelo tudi čisto novo gostišče Brunarica Jezero z odlično ponudbo ribjih specialitet. Nova restavracija je izvrstna priložnost za pobeg v naravo in gurmanske užitke.

Gostinska ponudba:
Gostišče Brunarica Jezero
Podjetje Titanik d.o.o.
Kontakt: 040 842 653

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

RIBNIKI PRESERJE - 1632448799

RIBNIKI PRESERJE

Presersko jezero (ribnik) leži v naselju Preserje nedaleč stran od Braslovč ob regionalni cesti Šentrupert – Mozirje. Nastal je z ...

RIBNIKI PRESERJE

RIBNIKI PRESERJE - 1632448799
Presersko jezero (ribnik) leži v naselju Preserje nedaleč stran od Braslovč ob regionalni cesti Šentrupert – Mozirje. Nastal je z zajezitvijo Struge, stranskega rokava reke Savinje. Ob jezeru stoji lepo urejen ribiški dom Ribiške družine Šempeter z restavracijo. Ribnik Preserje je znan predvsem po tem, da nudi dobre pogoje za aktivno sprostitev s športnim ribolovom dveh ribnikih. V večjem ribniku na 3 ha vodnih površin (ščuka, smuč, som, krap, podust, klen, mrena, ploščič, amur, zelenika, rdečeoka) in manjšem ribniku na 0,5 ha vodnih površin, na katerem velja sistem “ujemi – spusti” (krap, amur, klen, rdečeoka, ploščič). Poleg ribolova je pri ribnikih urejen tudi piknik prostor za zaključene družbe.

Gostinska ponudba:
Restavracija Žareča rajngla
Tel: 040 129 998

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

TRG BRASLOVČE - 1632448799

TRG BRASLOVČE

Braslovče so staro trško naselje, ki se je v zgodovini najprej zapisalo kot sedež ene najstarejših pražupnij na Štajerskem, nastalih ...

TRG BRASLOVČE

TRG BRASLOVČE - 1632448799
Braslovče so staro trško naselje, ki se je v zgodovini najprej zapisalo kot sedež ene najstarejših pražupnij na Štajerskem, nastalih pred letom 1000. Trg je bil prvič omenjen pod imenom Frazlow leta 1140 v listinah gornjegrajskega benediktanskega samostana, a je naselje nedvomno starejše. Gradnja je Braslovče preoblikovala v obcestni tip naselja, z znamenitimi pleistocenskimi terasami, ki jih »prerežejo« različni potoki. Trške pravice je kraju podelil grof Herman I. Celjski konec 14. stoletja. Trške privilegije je leta 1570 potrdil tudi nadvojvoda Karel, zadnjič pa še avstrijski cesar Ferdinand 1840. leta. Najznamenitejši stavbi v trgu sta Cerkev Marije Vnebovzete s protiturškim obzidjem in srednjeveški dvorec Legant.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

DVOREC LEGANT - 1632448799

DVOREC LEGANT

Po ohranjenem napisu “pozdravljena straža” nad vhodom v stavbo, lahko sklepamo, da je Legant nekoč imel stražarsko – vojaško funkcijo. ...

DVOREC LEGANT

DVOREC LEGANT - 1632448799
Po ohranjenem napisu “pozdravljena straža” nad vhodom v stavbo, lahko sklepamo, da je Legant nekoč imel stražarsko – vojaško funkcijo. Legenda pravi, da je bil Legant strelski dvor oziroma vojaška postojanka Žovneških gospodov. V vojni nevarnosti je moral lastnik Leganta stražiti na gradu Žovnek. Zagotovo pa je imel Legant vsaj od druge polovice 14. stoletja vlogo trške upravne stavbe, saj je imel v njem sedež trški sodnik. Renesančna stavba, kakršna je danes, naj bi bila iz konca 16. stoletja. Sedaj je v stavbi, v kateri je na parih ležala tudi Veronika Deseniška, prvi Turistično-informacijski center s pogodbeno pošto.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

SKUPN PLAC - PRIREDITVENI PROSTOR - 1632448799

SKUPN PLAC - PRIREDITVENI PROSTOR

Programe izletov najdete TUKAJ. Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

SKUPN PLAC - PRIREDITVENI PROSTOR

SKUPN PLAC - PRIREDITVENI PROSTOR - 1632448799

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE - 1632448800

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE

Župnijska cerkev je nedvomno najstarejša stavba v Braslovčah. V pisnih virih se kot stavba prvič neposredno omenja šele leta 1255, ...

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE

CERKEV MARIJE VNEBOVZETE - 1632448800
Župnijska cerkev je nedvomno najstarejša stavba v Braslovčah. V pisnih virih se kot stavba prvič neposredno omenja šele leta 1255, vendar njeni še vedno ohranjeni deli spadajo vsaj v 10., če ne že v 9. stoletje.  V času turških vpadov, v drugi polovici 15. stoletja, je bila cerkev obzidana z močnim taborom, ki je imel štiri obrambne stolpe in dvižni most. Danes je ohranjen eden izmed stolpov in del zidu. Pri cerkvi je bila leta 1428 začasno pokopana Veronika Deseniška, druga žena grofa Friderika II. Celjskega.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

GRAJSKA VAS - 1632448800

GRAJSKA VAS

Grajska vas je slikovita vasica s cerkvijo Sv. Krištofa iz leta 1489, spomenikom padlim v prvi svetovni vojni, obnovljenim vaškim ...

GRAJSKA VAS

GRAJSKA VAS - 1632448800
Grajska vas je slikovita vasica s cerkvijo Sv. Krištofa iz leta 1489, spomenikom padlim v prvi svetovni vojni, obnovljenim vaškim periščem in lepo, ohranjeno kmečko Rezarjevo hišo iz leta 1806. V tako imenovani »hiši«, kjer se še vedno peče kruh v krušni peči in delajo koline ter shranjujejo pridelki, pogosto posedijo mimoidoči obiskovalci, gospodinja pa jim z veseljem postreže z domačim jabolčnikom in suhimi bučkami. Na slemenu nad Grajsko vasjo stoji Šmiglova zidanica z manjšo muzejsko zbirko, posvečeno prvi konferenci Komunistične partije Slovenije. Na Šmiglovi zidanici, od koder se odpira čudovit razgled na Kunigundo in na vzhodni del Spodnje Savinjske doline, se vsako leto ob prazniku dela zbere več sto ljudi iz cele Spodnje Savinjske doline. V vasi deluje tudi Konjeniški ranč Mustang, kjer prirejajo različne konjeniške prireditve ter tradicionalno žegnanje konj.

   

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

DOLINA ZELENEGA ZLATA in DAN HMELJARJEV - 1632448800

DOLINA ZELENEGA ZLATA in DAN HMELJARJEV

Spodnja Savinjska dolina je dolina zelenega zlata. Hmelj je še vedno ena izmed glavnih kultur, ki jo pridelujejo mnoge kmetije ...

DOLINA ZELENEGA ZLATA in DAN HMELJARJEV

DOLINA ZELENEGA ZLATA in DAN HMELJARJEV - 1632448800
Spodnja Savinjska dolina je dolina zelenega zlata. Hmelj je še vedno ena izmed glavnih kultur, ki jo pridelujejo mnoge kmetije v občini. Na prireditvenem prostoru, kjer stoji eden največjih kozolcev v Sloveniji, pa vsako leto drugi vikend v avgustu izberejo in potrdijo novega hmeljarskega starešino in princeso, ki zastopata hmeljarstvo in Spodnjo Savinjsko dolino širom Slovenije in tudi v tujini. Prireditev se ponaša z več kot 50-letno tradicijo, v avgustu pa organizator Turistično društvo Braslovče (td.braslovce@gmail.com; 031 896 938) z bogatim programom v občino privabi več tisoč glavo množico.

 • Programe izletov najdete TUKAJ.
 • Kolesarske poti najdete TUKAJ. Zemljevid kolesarskih poti pa TUKAJ.

 

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalne vsebine ZIKŠT 3 jezera bogatijo posameznikov vsakdan, pripomorejo k večji učinkovitosti, k boljši samopodobi, pridobivanju novih znanj in veščin ter ugodno vplivajo na posameznikov družbeni položaj. V okviru aktivnosti ZIKŠT 3 jezera se organizirajo različne izobraževalne vsebine v obliki delavnic, tečajev in seminarjev, tako za otroke kot za odrasle:

 • brezplačna izobraževanja za odrasle v sklopu projektov,
 • tečaji in delavnice za odrasle s področja kulinarike, ročnih spretnosti, umetnosti, splošnih znanj,
 • delavnice različnih znanj in veščin za otroke,
 • izvedba animacij na različne teme za otroke (za vrtce, šole in zasebno),
 • organizacija in izvedba otroških rojstnih dni,
 • teambuildingi in teambondingi za podjetja in organizacije,
 • poslovni dogodki in izobraževanja – seminarji, konference, predavanja.

AKTUALNA IZOBRAŽEVANJA

Pretekla izobraževanja

Brezplačni izobraževalni programi za zaposlene (kmetje, podjetniki, zaposleni ipd.):

 • tečaj EXCELL IN WORD (zahtevnejša uporaba excel in word v službene, poslovne namene),
 • tečaj KOMUNICIRANJA (poslovno komuniciranje in retorika, javno nastopanje),
 • tečaj angleščine na delovnem mestu (poslovno komuniciranje, osnovna korespondenca, pisanje dopisov, pošte ipd.

Brezplačni izobraževalni program »Industrijska konoplja kot potencial Savinjske doline«

Od maja 2017 poteka brezplačni izobraževalni program z naslovom IZZIV PODEŽELJA – INDUSTRIJSKA KONOPLJA KOT POTENCIAL SAVINJSKE DOLINE, ki so ga pripravili ZIKŠT 3 jezera skupaj z UPI – Ljudsko univerzo Žalec. Gre za odličen program, ki je prednostno namenjen zaposlenim. V program so vključene tako splošne vsebine – seminarji “prijava na razpise”, “komunikacijske veščine”, “promocija in trženje”, vodenje financ in excel” ter vsebinsko usmerjene v pridelavo in predelavo konoplje – ekskurzije, predavanja, delavnice. Program je namenjen vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline. Čeprav program že poteka, se je možno še priključiti na posamezne vsebine. V priponki je program vsebin, le datumi so novi. Več informacij na 070 788 253 (Jasmina).

Več o programu v letaku. (priponka v mailu).

 • Brezplačni tečaj angleščine

Tečaj poteka vsak petek med 9. in 11.30 v učilnici Centra za kmetijstvo in podjetništvo.

Organizacija in izvedba: ZIKŠT 3 jezera in UPI – Ljudska univerza Žalec.

 • Brezplačni tečaj računalništva

Tečaj poteka vsak četrtek med 16.30 in 19.00 v učilnic Centra za kmetijstvo in podjetništvo.

Organizacija in izvedba: ZIKŠT 3 jezera in Šolski center Celje.

PROGRAMI OTROŠKIH ROJSTNIH DNI IN ANIMACIJ

Letak za rojstne dni si oglejte tukaj.

 

TEAMBULDING / TEAMBONDING IN VSEBINE ZA PODJETJA

 • Teambuildingi / Teambondingi:
  • hmeljarska avantura po Braslovško – hmeljarske igre in opravila, trgovanje s hmeljem;
  • geocaching ali orientacijski teambuilding »Dobrov(o)ljček – orientacijski pohod z nalogami preživetja v naravi, raziskovanjem kulturnih in naravnih znamenitosti, podeželja, kmetij;
  • kmečke igre – teambuilding skozi različne igre in tekmovanja v starih opravilih – molža krave, ličkanje, izdelovanje strašil, hmeljarska opravila, košnja ipd.;
  • kulinarični teambuildingi v naravi (priprava hrane po »taborniško«).
 • Pikniki za podjetja in skupine
 • Dnevi zdravja, športa
 • Sindikalni izleti

 

 

 

KULTURA

Z aktivnostmi na področju kulture se dodatno bogati kulturno in družbeno dogajanje v kraju, v glavnem pa so dejavnosti ZIKŠT 3 jezera razdeljene na naslednja (pod)programska področja:

 • upravljanje Doma kulture,
 • koordinacija programa in koordinacija ter povezovanje z ostalimi društvi,
 • (so) organizacija kulturnih prireditev – festivalska dejavnost,
 • (so)organizacija poslovnih dogodkov – kongresna dejavnost,
 • vodenje in koordinacija programa na “Skupnem placu” – prireditveni prostor pod kozolcem

AKTUALNI DOGODKI
Aktualni dogodki so navedeni v rubriki »DOGODKI«.

 

 

 

 

ŠPORT

Tako kot izobraževanje in kultura je tudi šport pomemben del družbenih dejavnosti v občini. V občini so številni dobro urejeni športni objekti, pa tudi naravni pogoji za športno udejstvovanje so več kot odlični. Že obstoječo, kvalitetno športno ponudbo želi ZIKŠT le nadgraditi z novimi oblikami in vsebinami. Pri tem želi ohraniti močno delovanje društev v občini in za športne aktivnosti izkoristiti še druge primerne objekte in prostore v občini. Prednostne aktivnosti pa bodo vezane na:

 • (so)organizacija športnih prireditev,

 • programi za predšolske in šolske otroke (EKO tabori, tabori za otroke različnih tematik in vsebin),

 • programi za podjetja (Dnevi zdravja, športni dnevi, sindikalni izleti – igre),

 • programi za športne klube in organizacije (pripravljalni tabori, intenzivne vaje),

 • sodelovanje pri razvoju športne infrastrukture.

 

 

 

DOGODKI

Prihajajoči dogodki

Sobota, 19.9., ob 10. uri: Dan odprtih vrat, 2. srednjeveški dan na gradu Žovnek, Grad Žovnek ODPOVEDANO - 1632448800

Sobota, 19.9., ob 10. uri: Dan odprtih vrat, 2. srednjeveški dan na gradu Žovnek, Grad Žovnek ODPOVEDANO

V sodelovanju z Vitezi najemniki Celjskih grofov, Maistri Marpurgi in drugimi skupinami pripravljamo 2. srednjeveški dan na gradu Žovnek. Podrobna ...

Sobota, 19.9., ob 10. uri: Dan odprtih vrat, 2. srednjeveški dan na gradu Žovnek, Grad Žovnek ODPOVEDANO

Sobota, 19.9., ob 10. uri: Dan odprtih vrat, 2. srednjeveški dan na gradu Žovnek, Grad Žovnek ODPOVEDANO - 1632448800

V sodelovanju z Vitezi najemniki Celjskih grofov, Maistri Marpurgi in drugimi skupinami pripravljamo 2. srednjeveški dan na gradu Žovnek.
Podrobna vsebina in predstavitev vseh sodelujočih še sledi …
Dogodek podpira OBČINA BRASLOVČE.
VSTOP PROST.
V PRIMERU DEŽJA DOGODEK ODPADE.
VARNOST
Vse obiskovalce pa prosimo in opozarjamo:
– dogodek bo izpeljan po pogoji in skladno z ukrepi NIJZ;
– dogodka se udeležujete povsem zdravi in na LASTNO ODGOVORNOST;
– prosimo bodite izjemno pozorni, previdni;
– starši pazijo svoje otroke, ki se gibajo po gradu le v njihovem spremstvu,
– ne gibamo se izven označenega prostora in kjer je označena nevarnost;
– hkratno število gostov na prizorišču bomo primorani omejevati (naši reditelji);
– prosimo, da poskrbite za ustrezno razdaljo z drugimi gosti.
Kljub omejitvam bomo poskrbeli, da bo dogodek prav tako lep in uspešen in bogat kot lani in da se bodo obiskovalci počutili dobro.
PARKIRIŠČA
Parkirišča bodo urejena, prav tako bo zagotovljeno rediteljstvo.
Zaradi narave gradu in okolice, pa smo vseeno žal omejeni s parkirišči. Le-ta bodo spodaj pod gradom na že obstoječem parkirišču levo in za ta dogodek pripravljenem desno ter ob cesti do vikenda pod gradom.
Dostop do gradu z avtom žal NI MOGOČ.
Hvala in se vidimo v soboto, 19. septembra.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Nedelja, 6.9., ob 19. uri: Grajsko slovo od poletja, akustični koncert Adija Smolarja, Grad Žovnek - 1632448800

Nedelja, 6.9., ob 19. uri: Grajsko slovo od poletja, akustični koncert Adija Smolarja, Grad Žovnek

V goste prihaja eden in edini, legendarni slovenski kantavtor, z odličnim akustičnim koncertom. Ker je prireditev organizirana skladno z ukrepi ...

Nedelja, 6.9., ob 19. uri: Grajsko slovo od poletja, akustični koncert Adija Smolarja, Grad Žovnek

Nedelja, 6.9., ob 19. uri: Grajsko slovo od poletja, akustični koncert Adija Smolarja, Grad Žovnek - 1632448800

V goste prihaja eden in edini, legendarni slovenski kantavtor, z odličnim akustičnim koncertom.
Ker je prireditev organizirana skladno z ukrepi in navodili NIJZ, je omejeno število vstopnic, hkrati določen sedežni red in potrebno upoštevanje priporočil.
Vstopnica: 18 € (nakup na POŠTI&TIC Braslovče; predhodnih rezervacij zaradi posebnega sistema, usklajenega z NIJZ,ni)

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 5.9., ob 20. uri: Grajsko slovo od poletja, Tilen Artač in Jure Mastnak, Grad Žovnek - 1632448800

Sobota, 5.9., ob 20. uri: Grajsko slovo od poletja, Tilen Artač in Jure Mastnak, Grad Žovnek

V uri smeha nas bo obiskalo kar nekaj znanih osebnosti, od politikov do estradnikov. Čaka nas nekaj odličnih pevskih imitacijskih ...

Sobota, 5.9., ob 20. uri: Grajsko slovo od poletja, Tilen Artač in Jure Mastnak, Grad Žovnek

Sobota, 5.9., ob 20. uri: Grajsko slovo od poletja, Tilen Artač in Jure Mastnak, Grad Žovnek - 1632448800

V uri smeha nas bo obiskalo kar nekaj znanih osebnosti, od politikov do estradnikov. Čaka nas nekaj odličnih pevskih imitacijskih točk in na koncu glasbeno presenečenje. Izjemna imitatorja in odlična komika bosta poskrbela za smeha poln zabaven večer.
Ker je prireditev organizirana skladno z ukrepi in navodili NIJZ, je omejeno število vstopnic, hkrati določen sedežni red in potrebno upoštevanje priporočil.
Vstopnica: 18 € (nakup na POŠTI&TIC Braslovče; predhodnih rezervacij zaradi posebnega sistema, usklajenega z NIJZ, ni)

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

 

Pretekli dogodki

Petek, 3.4., ob 20. uri: Orlek in Matjaž Javšnik, FRPRUH, koncert in komedija, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Petek, 3.4., ob 20. uri: Orlek in Matjaž Javšnik, FRPRUH, koncert in komedija, Dom kulture Braslovče

Orlek in Matjaž Javšnik – FRPRUH – koncert&komedija »Zasavščina je del kulturne dediščine ter odraz življenja in identitete ljudi, živečih ...

Petek, 3.4., ob 20. uri: Orlek in Matjaž Javšnik, FRPRUH, koncert in komedija, Dom kulture Braslovče

Petek, 3.4., ob 20. uri: Orlek in Matjaž Javšnik, FRPRUH, koncert in komedija, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Orlek in Matjaž Javšnik – FRPRUH – koncert&komedija

»Zasavščina je del kulturne dediščine ter odraz življenja in identitete ljudi, živečih na območju, ki so ga zaznamovali predvsem rudarstvo, steklarstvo in kemična industrija. Ta govorica je trda, robata in glasna, zasoljena s črnim humorjem, sočnimi kletvicami in knapovskimi izrazi. Namen knapovskih pesmi, ki jih pišejo in izvajajo Orleki, je, da se ohranita jezik in fonetika zasavskega jezika. Škoda bi bilo, da bi šla v pozabo.«
(Staša Lepej Bašelj)

Orleki izkopavajo svoje najboljše pesmi, ki so obtičale globoko v zasavskih rudnikih. Kljub temu, da gre po mnenju ljubiteljev skupine za njihova najboljša dela, so ostale v senci največjih hitov. Napočil je čas, da dobijo novo priložnost. Prenovljene in modernizirane bodo zasijale v koncertno gledališki predstavi FRPRUH, s sočnimi in hudomušnimi rudarskimi zgodbami pa jih bo mojstrsko prepletal igralec in humorist Matjaž Javšnik. Seveda v predstavi ne bo manjkalo največjih uspešnic zasavske knapovske zasedbe in tudi smeha bo v izobilju. Morda celo izveste, kaj pomeni Frpruh.

Igralsko glasbena zasedba:

Matjaž Javšnik in Orlek: Vlado Poredoš (vokal, kitara) • Jure Tori (harmonika, klaviature) • Ivo Vidergar (kitara) • Leon Žunec (kitara, ak. kitara, banjo) • Mitja Tori (bas kitara) • Peter Jeretina (bobni) • Kristijan Adamlje (saksofon) • Ečo Matko (pozavna) •
Jan Adamek (trobenta)

Vstopnica: 18 € v predprodaji (20 € na dan dogodka)
Prodaja: Pošta&TIC Braslovče, Eventim.si

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 19.3., ob 20. uri: Ekskluzivni koncert DINAMITKE, koncert, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Četrtek, 19.3., ob 20. uri: Ekskluzivni koncert DINAMITKE, koncert, Dom kulture Braslovče

IZ MUZIKLA MAMMA MIA: ALENKA GODEC, SIMONA VODOPIVEC FRANKO, DAMJANA GOLAVŠEK – TURNEJA Z OMEJENIM ŠTEVILOM EKSKLUZIVNIH KONCERTOV! Radožive Dinamitke ...

Četrtek, 19.3., ob 20. uri: Ekskluzivni koncert DINAMITKE, koncert, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 19.3., ob 20. uri: Ekskluzivni koncert DINAMITKE, koncert, Dom kulture Braslovče - 1632448800

IZ MUZIKLA MAMMA MIA: ALENKA GODEC, SIMONA VODOPIVEC FRANKO, DAMJANA GOLAVŠEK
– TURNEJA Z OMEJENIM ŠTEVILOM EKSKLUZIVNIH KONCERTOV!

Radožive Dinamitke iz nepozabnega muzikala Mamma Mia!, ki je podrl vse možne rekorde v Sloveniji prihajajo v Braslovče. Na tem koncu bo to edini tovrsten koncert – ekskluzivno, nepozabno, ne zamudite. 🙂

Po treh izjemnih dobrodelnih koncertih se neuničljive Dinamitke (Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko in Damjana Golavšek) kot smo jih spoznali v muzikalu Mamma Mia!, odpravljajo na samostojno koncertno pot.

Pripravite se na barvito glasbeno doživetje, prepleteno s humorjem, življenjsko radostjo, prijateljstvom in vero v soljudi. Moški ton celotnemu dogodku na povsem samosvoj način dodaja Marjan Bunič (Harry iz Mamme Mie!), ki je ravno tako poln presenečenj kot same Dinamitke!

Tokrat se nam predstavljajo v še svetlejšem soju žarometov, ki neizogibno ponuja tudi to, kar jih je še posebej zaznamovalo in odlikovalo na odru muzikala: Prijateljstvo, igriva radost in nezaustavljiva življenjska energija.

»Smo nerazdružljive!«, pravijo.
Ljubezen do petja in glasbe jih je združila že v študentskih letih in jih potem vodila po samostojnih poteh do razvpitega terceta Dinamitke, kjer so ugotovile to, kar so že vseskozi vedele:
»Skupaj smo trikrat močnejše… ne trikrat… devetkrat!«

Neukrotljive Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko in Damjana Golavšek se vam bodo skozi barvit izbor pesmi predstavile v vsem svojem glasbenem sijaju. Moški ton bo koncertu dodal Marjan Bunič, ki je skupaj z Dinamitkami prav tako zablestel v Mammi Mii!.

Dinamitke: Simona Vodopivec Franko, Alenka Godec in Damjana Golavšek
Moški ton: Marjan Bunič
Vsebinska in oblikovna zasnova: Jaša Jamnik
Producent: Jurij Franko
Produkcija: Prospot

Vstopnica: 18 € v predprodaji (20 € na dan dogodka).
Prodaja vstopnic: POŠTA&TIC BRASLOVČE, EVENTIM.SI

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 9.3., ob 17. uri: Otroška predstava Elzino kraljestvo, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Ponedeljek, 9.3., ob 17. uri: Otroška predstava Elzino kraljestvo, Dom kulture Braslovče

Nekje za devetimi gorami in devetimi vodami, je živel čarodej, ki je izumil posebno ogledalo. Kdorkoli se je pogledal vanj, ...

Ponedeljek, 9.3., ob 17. uri: Otroška predstava Elzino kraljestvo, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 9.3., ob 17. uri: Otroška predstava Elzino kraljestvo, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Nekje za devetimi gorami in devetimi vodami, je živel čarodej, ki je izumil posebno ogledalo. Kdorkoli se je pogledal vanj, je okoli sebe in v sebi opazil le slabe stvari, srce pa mu je okamenelo in postalo hladno kot led. Čarodej je bil nad svojim izumom tako navdušen, da je med poskakovanjem razbil ogledalo na tisoče koščkov, ki so odfrčali po vsem svetu.

Na drugem koncu sveta, v nekem pravljičnem kraljestvu, pa je živela Elza, princesa, ki je s svojimi čarobnimi močmi lahko čarala led in sneg. S pomočjo svoje sestre Ane in njenega izbranca Krištofa se je naučila obvladovati svojo posebno sposobnost. V družbi nerodnega snežaka Olafa so se vedno veselo zabavali, vse dokler …

… dokler delček razbitega ogledala ni priletel naravnost v oko princese Ane, Elzine sestre. Doslej prijazna in očarljiva Ana je postala hladna, zlobna in ošabna. Njena glavna naloga je bila, da je hotela spreti vse prijatelje. To bi ji skoraj uspelo. Toda Krištof, Olaf in njena sestra Elza so s pomočjo prijateljstva in ljubezni dokazali, da se lahko stopi še tako hladen led in ogreje še tako hladno srce. Pot do rešitve pa je bila vse prej kot lahka …

Opomba: liki iz predstave so prevzeti iz Andersenove pravljice Ledena kraljica

Trajanje predstave: 45 min

Izvaja: Skleda smeha v sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc.

Predstava je v sklopu otroškega abonmaja “Teatra pod Dobrovljami” za leto 2020. Predstavo je možno obiskati tudi izven abonmaja, kot samostojno.

Vstopnica: 7 € na sedež (od 3. leta dalje, 2 + 1 gratis)
Celoten abonma: 30 € (vpis že možen!)
Nakup: POŠTA&TIC Braslovče (zaželen predhodni nakup) in na dan dogodka v dvorani.

Rezervacije: info@3jezera.si; 070 788 253

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

 

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448800

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet

Katschi je prijetno in zelo priljubljeno družinsko smučišče, ki ga zaradi lahkega dostopa in lepo urejenih prog obiskuje tudi vedno ...

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448800

Katschi je prijetno in zelo priljubljeno družinsko smučišče, ki ga zaradi lahkega dostopa in lepo urejenih prog obiskuje tudi vedno več slovenskih smučarjev. Katschberg se nahaja na vrhu prelaza med Koroško in Salzburgom. Smučišče slovi po izjemno širokih progah, najbolj znana pa je 6 km dolga proga A1, ki je zaradi svoje širine in dolžine poimenovana tudi kot avtocesta. V kraju je tudi kopica apres ski barov, nekaj trgovin, diskoteka in več smučarskih šol.

Vsekakor smo naročili sneg, ki je že dodobra premešal štrene na avstrijskih smučiščih. Zato bo smučanje po novozapadlem naravnem snegu prava zimska idila. Cena izleta je 55,00 EUR za odrasle in mladino, ter 35,00 EUR za otroke (letnik 2005 – 2013) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica za Katschberg in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Za več izletov pa vabljeni, da prelistate naš KATALOG 2019_2020

Več informacij in prijave: 041 532 693; urska@3jezera.si

Torek, 21.1., ob 20. uri: Komedija Slovenec in pol, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Torek, 21.1., ob 20. uri: Komedija Slovenec in pol, Dom kulture Braslovče

PERICA JERKOVIĆ IN ALEŠ NOVAK V PREDSTAVI UROŠA KUZMANA SLOVENEC IN POL! TRIGLAV. Naš očak, najvišji vrh in simbol slovenstva. ...

Torek, 21.1., ob 20. uri: Komedija Slovenec in pol, Dom kulture Braslovče

Torek, 21.1., ob 20. uri: Komedija Slovenec in pol, Dom kulture Braslovče - 1632448800

PERICA JERKOVIĆ IN ALEŠ NOVAK V PREDSTAVI UROŠA KUZMANA SLOVENEC IN POL!

TRIGLAV. Naš očak, najvišji vrh in simbol slovenstva. Kupljen za en goldinar pred 125 leti. Zlatorogov skalnati raj, zavit v meglo mitov in legend, prepojen z znojem in krvjo plezalnih pionirjev. Nepogrešljiv partner Vardarja v znani jugoslovanski narodnobudilni pesmi in eno izmed prizorišč neustrašnega upora proti okupatorju.

Danes? Top instagram destinacija, v poletnih mesecih obljudena bolj kot trgovski centri v času popustov. Selfi pred Aljaževim stolpom lahko premagaš le s selfijem v Aljaževem stolpu. Triglav privablja pisane množice in med njimi se vedno najde nekaj junakov v japonkah, ki jih kasneje rešujejo s helikopterji. Ob tem se sprašujemo, kako za vraga se to sploh zgodi? Kdo na vzpon na 2864 metrov nadmorske višine krene s plaže?

Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s podobnimi interesi in nekoliko manj podobnima značajema, gore doživljata različno. Aleš je član planinske zveze, izkušen pohodnik, tv voditelj in komik. Perica je človek, ki se izgubi v Ikei.

Njuna epska pustolovščina, polna presenečenj, komičnih zapletov, duhovitih replik in smeha odpre večno dilemo: A si res pravi Sloven’c, če nisi šel na Triglav?

Predstava je avtorski projekt Perice Jerkovića, Aleša Novaka in Uroša Kuzmana v sodelovanju s SiTi Teatrom BTC.

Ne zamudite povsem nepozabnega gorskega vzpona!

Cena vstopnice je 16 € (na dan dogodka 18 €).
Nakup: Pošta&TIC Braslovče
Rezervacije: info@3jezera.si; 070 788 253

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 28. 12., ob 19. uri: Prednovoletni ples z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Sobota, 28. 12., ob 19. uri: Prednovoletni ples z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče

Vabimo vas, da se z nami zavrtite pozno v noč, s ritmih plesne in zabavne glasbe, z razvajanjem brbončič, v dobri ...

Sobota, 28. 12., ob 19. uri: Prednovoletni ples z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče

Sobota, 28. 12., ob 19. uri: Prednovoletni ples z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Vabimo vas, da se z nami zavrtite pozno v noč, s ritmih plesne in zabavne glasbe, z razvajanjem brbončič, v dobri družbi in prijetnem ambientu. Nazdravili bomo na uspešno leto in pozdravili novo, ki prihaja. Za plesno in zabavno glasbo bosta poskrbela Duo Vedrina. Za celovečerni ples z živo glasbo in 3-hodni meni je cena prednovoletnega plesa 32 € na osebo. Možno pa se je plesa udeležiti tudi brez hrane, v tem primeru je vstopnica 12 €.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Nedelja, 15. 12., ob 19. uri: Ljubezenske prevare, komični muzikal, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Nedelja, 15. 12., ob 19. uri: Ljubezenske prevare, komični muzikal, Dom kulture Braslovče

Ljubezenske prevare je nova glasbena romantična komedija, začinjena z izvirnimi humornimi dialogi izpod peresa Andreja Rozmana Roze ter obogatena s ...

Nedelja, 15. 12., ob 19. uri: Ljubezenske prevare, komični muzikal, Dom kulture Braslovče

Nedelja, 15. 12., ob 19. uri: Ljubezenske prevare, komični muzikal, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Ljubezenske prevare je nova glasbena romantična komedija, začinjena z izvirnimi humornimi dialogi izpod peresa Andreja Rozmana Roze ter obogatena s petjem in plesom. Odlični Jan Bučar, Rok Ferengja, Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak, Gašper Rifelj in Alojz Svete so skupaj izvirno ujeti v romantično zgodbo, v muzikalu, ki očara z duhovitostjo, prožnostjo, energijo, dinamiko, preobrati, zanimivim sporočilom in igralsko kombinacijo.

Vstopnice: odrasli: 21 €, otroci in mladi do 18 let: 17 € (v predprodaji)
Prodaja: Pošta & TIC Braslovče v delovnem času, Eventim.si


Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 14. 12., ob 17. uri: Veselo praznično rajanje z Leo Sirk, Skup'n plac Braslovče - 1632448800

Sobota, 14. 12., ob 17. uri: Veselo praznično rajanje z Leo Sirk, Skup'n plac Braslovče

ZIKŠT 3 jezera in Občina Braslovče vabimo na tradicionalno Veselo praznično rajanje s kratkim kulturnim programom, v katerem nastopajo otroci ...

Sobota, 14. 12., ob 17. uri: Veselo praznično rajanje z Leo Sirk, Skup'n plac Braslovče

Sobota, 14. 12., ob 17. uri: Veselo praznično rajanje z Leo Sirk, Skup'n plac Braslovče - 1632448800

ZIKŠT 3 jezera in Občina Braslovče vabimo na tradicionalno Veselo praznično rajanje s kratkim kulturnim programom, v katerem nastopajo otroci vrtca Braslovče, Zasebnega vrtca Bambi in plesalke plesne skupine KD Mavrica. Obiskal nas bo tudi sam Dedek mraz. Na bogati Braslovški kuhni s podeželsko tržnico se bodo predstavili različni lokalni ponudniki, ki bodo poskrbeli tudi za pijačo in jedačo. Pestro dogajanje pa bo tokrat popestrila trenutno zelo priljubljena pevka Lea Sirk.

Vstop prost. V primeru dežja bo dogodek v dvorani Doma kulture Braslovče.
Pokrovitelj koncerta je Občina Braslovče.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 2. 12., ob 18. uri: Miklavž in škrati, otroška predstava, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Ponedeljek, 2. 12., ob 18. uri: Miklavž in škrati, otroška predstava, Dom kulture Braslovče

V pravljični deželi živijo drobcena bitja, škratje po imenu. Zelo so podobni otrokom, saj so polni energije, navihani, živahni, radi ...

Ponedeljek, 2. 12., ob 18. uri: Miklavž in škrati, otroška predstava, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 2. 12., ob 18. uri: Miklavž in škrati, otroška predstava, Dom kulture Braslovče - 1632448800

V pravljični deželi živijo drobcena bitja, škratje po imenu. Zelo so podobni otrokom, saj so polni energije, navihani, živahni, radi drug drugemu ponagajajo, a ko je potrebno, znajo strniti vrste in si pomagajo med seboj, da je delo pravočasno in dobro opravljeno. Tokrat so dobili nalogo, da pripravijo darila za enega izmed dobrih mož.

Izvedba: KD Smeško

Predstava je v sklopu abonmaja in za vse ostale.

Vstopnica: 6 € / na sedež (otroci od 3. leta dalje; družinski popust 2 + 1 gratis).

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 18. 10., ob 20. uri: Ranko Babić, Kriza srednjih let, komedija, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Petek, 18. 10., ob 20. uri: Ranko Babić, Kriza srednjih let, komedija, Dom kulture Braslovče

Naraven in super zabaven, občinstvo si je želelo še … Vrača se ljubljenec občinstva, Ranko Babić! Z Moško copato je ...

Petek, 18. 10., ob 20. uri: Ranko Babić, Kriza srednjih let, komedija, Dom kulture Braslovče

Petek, 18. 10., ob 20. uri: Ranko Babić, Kriza srednjih let, komedija, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Naraven in super zabaven, občinstvo si je želelo še … Vrača se ljubljenec občinstva, Ranko Babić!

Z Moško copato je navdušil več kot 115.000 gledalk in gledalcev! Zdaj pa se pripravite na nadaljevanje, na še bolj aktualno in zelo bolečo témo. Kriza srednjih let je hujša od pubertete! Ker stvari žal ne gredo več navzgor, ampak obratno!

V predstavi bo Ranko z občinstvom zaupno delil izkušnje o tem, kako se sooča z krizo srednjih let, ki prej ali slej doleti vsakega moškega. In kako ta, hočeš-nočeš, vpliva na odnose z boljšo polovico. Po prihodu drugega otroka v družino, selitvi in opazkah, da pri 38 letih ni več tako poskočen, agilen in fleksibilen kot je bil nekoč, je Ranko začel iskati hitre rešitve. Da bo le žena začela ponovno nositi tangice! Stisnil je tudi zobe, začel plesati salso in hodit na jogo za pare. In potem novo presenečenje. Je res iz leta v leto bolj podoben očetu in njegova draga svoji mami?! Morda sta za vse to kriva otroštvo in vzgoja, morda pa so srednja leta samo pravi čas, da se poišče strokovna pomoč! V novi nori komediji Kriza srednjih let bo Ranko prvič spregovoril tudi o tem, kako je na drugem otroku delal več kot tri leta, hodil na teste, štel kdaj so ovulacijski dnevi in prvič v življenju zavračal seks, ker se je, kot pravi, na trenutke počutil kot mašina za proizvodnjo spermijev. Ja, če to ni kriza?! Naraven in super zabaven! Princ odrov in kralj domače dnevne sobe – Ranko Babić!

Vse za smeh in ljubezen!

Vstopnica: 16 € v predprodaji (Pošta&TIC Braslovče, Eventim.si); 18 € na dan dogodka

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 12. 10., ob 20. uri: Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar, Koncert Dolgo nisva pila, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Sobota, 12. 10., ob 20. uri: Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar, Koncert Dolgo nisva pila, Dom kulture Braslovče

Ekskluzivno. Le nekaj teh neponovljivih koncertov v Sloveniji. Dvojec brez krmarja. Glasbena poslastica z dvema izjemnima glasbenikoma. Matevž Šalehar Hamo ...

Sobota, 12. 10., ob 20. uri: Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar, Koncert Dolgo nisva pila, Dom kulture Braslovče

Sobota, 12. 10., ob 20. uri: Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar, Koncert Dolgo nisva pila, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Ekskluzivno. Le nekaj teh neponovljivih koncertov v Sloveniji. Dvojec brez krmarja. Glasbena poslastica z dvema izjemnima glasbenikoma.

Matevž Šalehar Hamo in Rudi Bučar sta edinstvena kombinacija in izjemen duet izvrstnih glasbenikov. Na koncertnem doživetju bosta igrala kitari, pela in pila ves večer in ob tem ustvarila vzdušje, ki bo trajalo, tudi ko bo koncert že zdavnaj mimo.

Hamo s svojim prepoznavnim in popularnim raskavim vokalom je markantni frontman zalublenih blues rockerjev Hamo & Tribute 2 Love, ki imajo za seboj tri studijske albume in v nastajanju novega, Rudi pa je z njimi sodeloval pri snemanju zadnjega albuma “3P”, za katerega so skupaj posneli uspešnico “Dolgo nisva pila”. Folk rock glasbenik in odlični slovenski kantavtor Rudi Bučar že skoraj dve desetletji bogati slovenski glasbeni prostor in ohranja istrsko kulturno dediščino ter izdaja avtorske skladbe, za seboj pa ima že 5 studijskih albumov.

Pripravite se na edinstven akustičen koncertni večer, kjer vas Hamo in Rudi popeljeta na nepozabno glasbeno potovanje. Povabite prijatelja ali prijateljico, s katerim/katero že dolgo niste … karkoli … saj boste uživali ob odlični interpretaciji skladb obeh protagonistov, Hamotovih iskrečih pripombah in Rudijevih “kratkih” štorijah. Nikoli ne veste, kdaj se boste spet dobili.

Vstopnina: 18 € v predprodaji (20 € na dan dogodka).
Prodaja: Pošta&TIC Braslovče

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 7. 10., ob 17. uri: Ostržek, igrana otroška predstava, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Ponedeljek, 7. 10., ob 17. uri: Ostržek, igrana otroška predstava, Dom kulture Braslovče

Teater pod Dobrovljami predstavlja novo, tretjo letošnjo predstavo za naše najmlajše. Z nami bo legendarni OSTRŽEK. Ko stari izdelovalec lutk ...

Ponedeljek, 7. 10., ob 17. uri: Ostržek, igrana otroška predstava, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 7. 10., ob 17. uri: Ostržek, igrana otroška predstava, Dom kulture Braslovče - 1632448800

Teater pod Dobrovljami predstavlja novo, tretjo letošnjo predstavo za naše najmlajše. Z nami bo legendarni OSTRŽEK.

Ko stari izdelovalec lutk Pepe napravi eno svojih največjih mojstrovin, Ostržka, ga tako vzljubi, da se odloči, da ga nikoli ne bo prodal. Zgodi pa se še več: ko se zvezda utrne, z neba prileti dobra vila in mu izpolni željo: Ostržka spremeni v fanta. Vendar pa mora Ostržek prestati cel kup preizkusov, preden bo lahko za vedno postal pravi fant.

Izvedba: Gledališče Smejček

Predstava je v sklopu abonmaja in za vse ostale.

Vstopnica: 6 € / na sedež (otroci od 3. leta dalje; družinski popust 2 + 1 gratis).

Prodaja: ZIKŠT 3 jezera Braslovče (Pošta&TIC v delovnem času; na dan dogodka pred predstavo v Domu kulture Braslovče)
Zaželene so rezervacije in nakup na POŠTI& TIC v Braslovče pred dnevom predstave.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 21. 9., ob 14. uri: Dan odprtih vrat: 1. srednjeveški dan na gradu Žovnek - 1632448800

Sobota, 21. 9., ob 14. uri: Dan odprtih vrat: 1. srednjeveški dan na gradu Žovnek

V sodelovanju z Vitezi najemniki Celjskih grofov pripravljamo 1. srednjeveški dan na gradu Žovnek. Na Dnevu odprtih vrat sodelujejo tudi ...

Sobota, 21. 9., ob 14. uri: Dan odprtih vrat: 1. srednjeveški dan na gradu Žovnek

Sobota, 21. 9., ob 14. uri: Dan odprtih vrat: 1. srednjeveški dan na gradu Žovnek - 1632448800

V sodelovanju z Vitezi najemniki Celjskih grofov pripravljamo 1. srednjeveški dan na gradu Žovnek.

Na Dnevu odprtih vrat sodelujejo tudi člani KZD Žovnek, ki bodo predstavili in pokazali svoje dolgoletne delo pri obnovi gradu.
Vitezi najemniki pa bodo s svojimi prijatelji Maistri Marpurgi iz Maribora postavili pravi srednjeveški tabor. Sodelujejo še TD Braslovče, Prosvetno društvo Braslovče – plesno gledališče, Konjeniško društvo Mustang, PGD Braslovče in drugi. Za nami bodo tudi celjski Vitezi Red zmaja, pa družina Grčar in nekateri ponudniki na stojnicah …

Dogajalo se bo:
– viteški turnirski prostor za otroke;
– srednjeveški tabor z šotori (kovač, kuhar in drugi prikazi srednjeveškega življenja);
– srednjeveške / žovneške plesne točke Plesnega gledališča Braslovče;
– mečevanje;
– grajska malica in pijača TD Braslovče;
– Žovneška konjenica;
– delavnice in srednjeveške stojnice,
– razstava Friderika in Veronika g. Franca Kralja,
– druženje z grajsko gospo Hemo …

Pri dogodku pomaga in ga podpira tudi OBČINA BRASLOVČE.
Za varnost bodo skrbeli PGD Braslovče. Hvala.

Vstop prost.

POZOR: dogodka se udeležite na lastno odgovornost! Gibanje na gradu je omejeno, potrebna je pazljivost, saj gre za obnovljene ruševine. Število parkirišč je omejeno, zato predlagamo, da se več gostov pripelje skupaj ali/in se napotite na grad peš. Dostop do vrha gradu z avtom ni mogoč. Hvala za razumevanje.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 22. 6., ob 20. uri: Poletno dogajanje na gradu Žovnek, Stand up večer, Gašper Bergant in Sašo Stare, Zelenica gradu Žovnek - PRESTAVLJENO V DOM KULTURE BRASLOVČE - 1632448800

Sobota, 22. 6., ob 20. uri: Poletno dogajanje na gradu Žovnek, Stand up večer, Gašper Bergant in Sašo Stare, Zelenica gradu Žovnek - PRESTAVLJENO V DOM KULTURE BRASLOVČE

Poletno dogajanje na gradu Žovnek Pričetek: sobota, 22. 6., ob 20. uri, zelenica gradu Žovnek: stand up Gašper Bergant in ...

Sobota, 22. 6., ob 20. uri: Poletno dogajanje na gradu Žovnek, Stand up večer, Gašper Bergant in Sašo Stare, Zelenica gradu Žovnek - PRESTAVLJENO V DOM KULTURE BRASLOVČE

Sobota, 22. 6., ob 20. uri: Poletno dogajanje na gradu Žovnek, Stand up večer, Gašper Bergant in Sašo Stare, Zelenica gradu Žovnek - PRESTAVLJENO V DOM KULTURE BRASLOVČE - 1632448800

Poletno dogajanje na gradu Žovnek

Pričetek: sobota, 22. 6., ob 20. uri, zelenica gradu Žovnek: stand up Gašper Bergant in Sašo Stare: PRESTAVLJENO V DOM KULTURE BRASLOVČE

Gašper Bergant je Zgornjesavinjčan, ki ima rad suho meso, pivo, vonj po senu ter starejše ženske. V tem vrstnem redu. Orje ledino in podira meje sprejemljivega v slovenski stand-up komediji. Pred nekaj leti je prišel do točke, ali gre k psihiatru, ali pa se prične ukvarjati s komedijo. Odločil se je za slednjo. Dobra odločitev. Sašo Stare pa je sarkastičen mladenič, zadnje čase med bolj izpostavljenimi stand up komiki. Bil je eden od scenaristov Vid & Pero šova, opazili smo ga lahko v številnih reklamah, zdaj pa z ekipo ustvarja priljubljeno serijo Skečoholiki in vodi kuharsko oddajo Mali šef Slovenije.

Vstopnina: 12 EUR v predprodaji na Pošti&TIC v Braslovčah.
Brez vstopnice dostop do dogodka ne bo možen.
* ker je prostor v ruševinah, obnovi, je potrebna posebna pazljivost in varnost. Za lastno varnost odgovarjate sami.

V primeru dežja bo dogodek v dvorani Doma kulture.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Torek, 18. 6., ob 17. uri: Vrtičkanje, medgeneracijska delavnica, Skupn plac Braslovče - 1632448800

Torek, 18. 6., ob 17. uri: Vrtičkanje, medgeneracijska delavnica, Skupn plac Braslovče

V sodelovanju z Društvom upokojencev prirejamo medgeneracijsko delavnico. Namenjeno je otrokom in odraslim. Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Torek, 18. 6., ob 17. uri: Vrtičkanje, medgeneracijska delavnica, Skupn plac Braslovče

Torek, 18. 6., ob 17. uri: Vrtičkanje, medgeneracijska delavnica, Skupn plac Braslovče - 1632448800

V sodelovanju z Društvom upokojencev prirejamo medgeneracijsko delavnico. Namenjeno je otrokom in odraslim.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

 

Četrtek, 13. 6., ob 17. uri: Odprti atelje, medgeneracijska ustvarjalna delavnica, Skupn plac Braslovče - 1632448801

Četrtek, 13. 6., ob 17. uri: Odprti atelje, medgeneracijska ustvarjalna delavnica, Skupn plac Braslovče

V sodelovanju z likovno sekcijo KUD Polzela prirejamo medgeneracijsko ustvarjalno delavnico z razstavo. Namenjeno je otrokom in odraslim. Več informacij: ...

Četrtek, 13. 6., ob 17. uri: Odprti atelje, medgeneracijska ustvarjalna delavnica, Skupn plac Braslovče

Četrtek, 13. 6., ob 17. uri: Odprti atelje, medgeneracijska ustvarjalna delavnica, Skupn plac Braslovče - 1632448801

V sodelovanju z likovno sekcijo KUD Polzela prirejamo medgeneracijsko ustvarjalno delavnico z razstavo. Namenjeno je otrokom in odraslim.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 13. 5., ob 17. uri: Medvedja simfonija, otroška predstava, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Ponedeljek, 13. 5., ob 17. uri: Medvedja simfonija, otroška predstava, Dom kulture Braslovče

Gledališče Ku–kuc je po motivih ruske ljudske pravljice Mašenjka in medved ustvaril simpatični predstavo za naše najmlajše. Pokukajte v mednarodno ...

Ponedeljek, 13. 5., ob 17. uri: Medvedja simfonija, otroška predstava, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 13. 5., ob 17. uri: Medvedja simfonija, otroška predstava, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Gledališče Ku–kuc je po motivih ruske ljudske pravljice Mašenjka in medved ustvaril simpatični predstavo za naše najmlajše.

Pokukajte v mednarodno medvedjo pisarno, spoznajte, kaj vse mora Medved Medvedjev postoriti pred zimskim spalnim dopustom, kaj vse mu bo ob tem ušpičila mala nepridipravka in dovolite, da vaša ušesa poboža najlepša melodija sveta – Medvedja simfonija.

Vstopnica: 6 € na sedež (otroci od 3. leta dalje; 2 + 1 gratis, družinski popust)
Prodaja in rezervacija: ZIKŠT 3 jezera, POŠTA&TIC Braslovče

Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

 

Torek, 16. 4., ob 20. uri: Štajerska naveza, stand up komedija, Dom kulture Braslovče - ODPOVEDANO - 1632448801

Torek, 16. 4., ob 20. uri: Štajerska naveza, stand up komedija, Dom kulture Braslovče - ODPOVEDANO

“ŠTAJERSKA NAVEZA” je najnovejši hit na domači stand-up sceni, ki je do zdaj razprodala Dvorec Štatenberg, Hotel City v Mariboru ...

Torek, 16. 4., ob 20. uri: Štajerska naveza, stand up komedija, Dom kulture Braslovče - ODPOVEDANO

Torek, 16. 4., ob 20. uri: Štajerska naveza, stand up komedija, Dom kulture Braslovče - ODPOVEDANO - 1632448801

ŠTAJERSKA NAVEZA” je najnovejši hit na domači stand-up sceni, ki je do zdaj razprodala Dvorec Štatenberg, Hotel City v Mariboru ter Festivalno dvorano v Ljubljani. Pričakovano, saj je plod sodelovanja med dvema legendama štajerskega humorja – Matjaža Javšnika in Martino Ipša.

Prodaja vstopnic pošta/TIC Braslovče

Vstopnina: 14 € v predprodaji, 18 € v redna cena

Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 6. 4., ob 9. uri: Slaščičarska delavnica PEKA KRUHA - droži ali klasika? z Urško Fartelj iz 220 stopinj poševno - 1632448801

Sobota, 6. 4., ob 9. uri: Slaščičarska delavnica PEKA KRUHA - droži ali klasika? z Urško Fartelj iz 220 stopinj poševno

Kruh z droži ali klasičen kruh? – vse o testu, peki, dekoraciji in “poslikavi” tega slastnega hlebčka nas bo učila ena najboljših slovenskih ...

Sobota, 6. 4., ob 9. uri: Slaščičarska delavnica PEKA KRUHA - droži ali klasika? z Urško Fartelj iz 220 stopinj poševno

Sobota, 6. 4., ob 9. uri: Slaščičarska delavnica PEKA KRUHA - droži ali klasika? z Urško Fartelj iz 220 stopinj poševno - 1632448801

Kruh z droži ali klasičen kruh? – vse o testu, peki, dekoraciji in “poslikavi” tega slastnega hlebčka nas bo učila ena najboljših slovenskih blogerk, avtorica knjig in izjemna kulinarična ustvarjalka, ki se še posebej dobro spozna na kruh in pekovsko pecivo.

Cena delavnice: 30 €

Prijava: 070 788 253, info@3 jezera.si (ZIKŠT 3 jezera, Jasmina Roter Jager)

Ponedeljek, 1. 4., ob 17. uri: Lutkovna predstava, LISIČKA ZVITOREPKA, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Ponedeljek, 1. 4., ob 17. uri: Lutkovna predstava, LISIČKA ZVITOREPKA, Dom kulture Braslovče

Pravljic o gozdnih živalih si skoraj ne moremo predstavljati brez pretkanih in zvitih lisičk. Tudi tokratna uprizoritev Lutkovnega gledališča Velenje ...

Ponedeljek, 1. 4., ob 17. uri: Lutkovna predstava, LISIČKA ZVITOREPKA, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 1. 4., ob 17. uri: Lutkovna predstava, LISIČKA ZVITOREPKA, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Pravljic o gozdnih živalih si skoraj ne moremo predstavljati brez pretkanih in zvitih lisičk. Tudi tokratna uprizoritev Lutkovnega gledališča Velenje jo je postavila v središče dogajanja, a Zvitorepko bomo spoznali v novi luči. Njena pretkanost je gozdnim prebivalcem namreč prišla do živega, zato so se odločili, da se ji zoperstavijo, kakopak  – z zvijačami! Če jim bo navihanko uspelo prelisičiti do te mere, da bi se tudi v resnici poboljšala, je pa že druga zgodba …

Vstopnina: 6 € (otroci od 3. leta dalje, družinski popust: 2 + 1 gratis)

Več informacij in prijave: Pošta&TIC Braslovče, 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 29. 3., ob 20. uri: Plesni večer z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Petek, 29. 3., ob 20. uri: Plesni večer z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče

Prirejamo tradicionalni marčevski plesni večer s pravo plesno glasbo, za katero bo poskrbel DUO VEDRINA in okusno hrano (ali po ...

Petek, 29. 3., ob 20. uri: Plesni večer z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče

Petek, 29. 3., ob 20. uri: Plesni večer z Duo Vedrina, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Prirejamo tradicionalni marčevski plesni večer s pravo plesno glasbo, za katero bo poskrbel DUO VEDRINA in okusno hrano (ali po želji brez), v prijetnem ambientu in čudovitem vzdušju.

Vstopnina: 20 € s hrano in 10 € brez hrane

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Sreda, 20. 3., ob 20. uri: Muzikal Nune v akciji!, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Sreda, 20. 3., ob 20. uri: Muzikal Nune v akciji!, Dom kulture Braslovče

“Predstava v kateri bo vsak našel košček samega sebe in ekipa, ki vas bo prepričala, da je vsak od nas ...

Sreda, 20. 3., ob 20. uri: Muzikal Nune v akciji!, Dom kulture Braslovče

Sreda, 20. 3., ob 20. uri: Muzikal Nune v akciji!, Dom kulture Braslovče - 1632448801

“Predstava v kateri bo vsak našel košček samega sebe in ekipa, ki vas bo prepričala, da je vsak od nas lahko Svetnik.”

Producent muzikalov Mamma Mia! in Briljantina Jurij Franko je s svojo produkcijsko hišo Prospot iz Radovljice, za slovenske odrske deske pripravil še en veliki svetovni HIT – glasbeno komedijo Nune v akciji!

Nune v akciji! (v originalu Nunsense) je izjemno delo avtorja Dana Goggina, ki je bilo premierno uprizorjeno decembra 1985 v gledališču Cherry Lane in je druga najdlje izvajana predstava na Off-Broadwayu. V zadnjih tridesetih letih je predstava postala pravi mednarodni fenomen, saj je bila prevedena v več kot 26 jezikov in si jo je ogledala publika po vsem svetu.

Nune v akciji! je domiselna zgodba o petih redovnicah, ki se znajdejo v denarnih težavah in so prisiljene pripraviti dobrodelni SHOW, v katerem pa hoče biti vsaka od njih prva zvezda. V nizu nenavadnih situacij se redovnice pokažejo v povsem drugačni luči, kot smo jih vajeni. V soju reflektorjev ob petju, plesu in smehu vsaka posebej in vse skupaj zažarijo na čisto samosvoj način.

V slovenski različici nastopajo vrhunska slovenska umetniška imena, ki obiskovalce navdušujejo tudi v najbolj obiskanem muzikalu v Sloveniji vseh časov: Mamma Mia!

Gojmir Lešnjak – Gojc, Simona Vodopivec – Franko, Alenka Godec, Marjan Bunič in Lea Bartha Pesek. Kot glasbeni vodja in instrumentalist pri predstavi sodeluje Miran Juvan.

Nune v akciji! je pripravila kreativna ekipa: Producent: Jurij Franko, Režija: Jaša Jamnik, Prevod in priredba: Drago Mislej – Mef in Marjan Bunič, Koreografija: Matevž Česen, Scenografija: Jože Logar, Kostumografija: Andrej Vrhovnik

Vstopnina: 20 € (prodaja pošta/TIC Braslovče)

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 8. 3., ob 20. uri: Koncert salonskega orkestra Lucky and the Pipes z gosti večera Klapo SKALA in MPZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Petek, 8. 3., ob 20. uri: Koncert salonskega orkestra Lucky and the Pipes z gosti večera Klapo SKALA in MPZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče

Ob dnevu žena vabimo na koncert salonskega orkestra Lucky and the Pipes. Kot osrednji gostje večera bodo nastopili Klapa Skala. ...

Petek, 8. 3., ob 20. uri: Koncert salonskega orkestra Lucky and the Pipes z gosti večera Klapo SKALA in MPZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče

Petek, 8. 3., ob 20. uri: Koncert salonskega orkestra Lucky and the Pipes z gosti večera Klapo SKALA in MPZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Ob dnevu žena vabimo na koncert salonskega orkestra Lucky and the Pipes. Kot osrednji gostje večera bodo nastopili Klapa Skala. Zapeli pa bodo tudi otroci MPZ OŠ Braslovče pod vodstvom Anje Jezernik. Vabljeni!

Vstopnina: 14 €, prodaja pošta/TIC Braslovče

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 04. 3., ob 17.30 ali 19. uri: Nov ZAČETNI PLESNI TEČAJ, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Ponedeljek, 04. 3., ob 17.30 ali 19. uri: Nov ZAČETNI PLESNI TEČAJ, Dom kulture Braslovče

Že četrto leto v dvorani Doma kulture organiziramo plesne tečaje družabnih plesov z odlično plesno učiteljico Anito iz plesne šole ...

Ponedeljek, 04. 3., ob 17.30 ali 19. uri: Nov ZAČETNI PLESNI TEČAJ, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 04. 3., ob 17.30 ali 19. uri: Nov ZAČETNI PLESNI TEČAJ, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Že četrto leto v dvorani Doma kulture organiziramo plesne tečaje družabnih plesov z odlično plesno učiteljico Anito iz plesne šole Superstar. Na tečaju, ki zajema 10 srečanj po 75 minut, se boste učili: dunajski in angleški valček, fokstrot, salsa, samba, cha cha cha, bachata, tango, blues in podobno. Tečaj je namenjen parom.

Cena na par: 80 € (ali 40 € / na osebo)

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 02. 3., ob 14. uri: Slaščičarska delavnica z Masterchefinjo Saro Rutar, LEPE IN ZDRAVE TORTE brez slabe vesti, Avla Doma kulture Braslovče - 1632448801

Sobota, 02. 3., ob 14. uri: Slaščičarska delavnica z Masterchefinjo Saro Rutar, LEPE IN ZDRAVE TORTE brez slabe vesti, Avla Doma kulture Braslovče

MasterChef slaščičarska delavnica. ???? Z zmagovalko MasterChef Slovenija, Saro Rutar, pripravljamo zanimivo “fit” delavnico izdelave krasnih in slastnih tort. Kotizacija: 30 ...

Sobota, 02. 3., ob 14. uri: Slaščičarska delavnica z Masterchefinjo Saro Rutar, LEPE IN ZDRAVE TORTE brez slabe vesti, Avla Doma kulture Braslovče

Sobota, 02. 3., ob 14. uri: Slaščičarska delavnica z Masterchefinjo Saro Rutar, LEPE IN ZDRAVE TORTE brez slabe vesti, Avla Doma kulture Braslovče - 1632448801

MasterChef slaščičarska delavnica. ????
Z zmagovalko MasterChef Slovenija, Saro Rutar, pripravljamo zanimivo “fit” delavnico izdelave krasnih in slastnih tort.

Kotizacija: 30 €  (vključuje ves material, izvedbo, pokušino za domov…)

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 25. 2., ob 17. uri: PICKO IN PACKO, predstava za otroke, Igrano-lutkovna glasbena prestava za otroke, Gledališče Makarenko, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Ponedeljek, 25. 2., ob 17. uri: PICKO IN PACKO, predstava za otroke, Igrano-lutkovna glasbena prestava za otroke, Gledališče Makarenko, Dom kulture Braslovče

. Po znani šaljivi zgodbi v verzih o Picku in Packu, dvema navihanima mulcema, ki jo je v slovenščino prevedla ...

Ponedeljek, 25. 2., ob 17. uri: PICKO IN PACKO, predstava za otroke, Igrano-lutkovna glasbena prestava za otroke, Gledališče Makarenko, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 25. 2., ob 17. uri: PICKO IN PACKO, predstava za otroke, Igrano-lutkovna glasbena prestava za otroke, Gledališče Makarenko, Dom kulture Braslovče - 1632448801
.

Po znani šaljivi zgodbi v verzih o Picku in Packu, dvema navihanima mulcema, ki jo je v slovenščino prevedla Svetlana Makarovič iz nemške zgodbe Max und Moritz, je nastala tale zabavna, šaljiva predstava v izvedli Gledališča Makarenko. Picko in Packo sta prijatelja, dva navihana junaka, ki jima ne uide niti ena sama potegavščina. Prav zaradi tega pogosto zaideta v težave, vendar ju to pri nagajanju drugim ne ustavi. Tokrat sta se odločila, da jo zagodeta kokoškam.

Vstopnica: Otroški abonma in izven; 6 € (na sedež; otroci od 3. leta dalje, 2 + 1 gratis)

Nakup vstopnice: na dan dogodka, Pošta&TIC Braslovče

Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 23. 2., ob 6. uri: SMUČANJE V BAD KLEINKIRCHHEIM-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Sobota, 23. 2., ob 6. uri: SMUČANJE V BAD KLEINKIRCHHEIM-u, enodnevni smučarski izlet

Bad Kleinkirchheim – St. Oswald je najbolj znano koroško smučarsko središče z najdaljšo tradicijo, ki poleg smučarije in letnega gorništva ...

Sobota, 23. 2., ob 6. uri: SMUČANJE V BAD KLEINKIRCHHEIM-u, enodnevni smučarski izlet

Sobota, 23. 2., ob 6. uri: SMUČANJE V BAD KLEINKIRCHHEIM-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Bad Kleinkirchheim – St. Oswald je najbolj znano koroško smučarsko središče z najdaljšo tradicijo, ki poleg smučarije in letnega gorništva temelji na termalnem turizmu. Mnogi smo v Badu (večkrat) smučali, saj nam je blizu – od predora Karavanke ste tam v slabi uri. Več termalnih kopališč, še zlasti terme Römerbad, vas bodo navdušile s sijajno ponudbo bazenov, savn in parnih kopeli. Morda ne veste, toda ena največjih smučarskih legend vseh časov, Franz Klammer, je doma prav iz Bad Kleinkirchheima. Korošci so se mu med drugim poklonili tako, da so eno od stez, na kateri se odvijajo tudi tekme FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju, poimenovali po njem. Krajani naselja so ga na njegovi smučarski poti ves čas podpirali, Klamemer pa sedaj to vrača na prav poseben način. V sezoni se bo trikrat pridružil najbolj vnetim ljubiteljem smučanja in jim pokazal svoje najljubše proge, razkril marsikatero skrivnost vrhunskega smučanja in povedal številne anekdote s svojih tekmovalnih dni. Če sprejmete izziv, si budilko naravnajte na zelo zgodnjo uro – Cesar Franz vas bo na avanturo popeljal že ob 6.45 uri izpred spodnje postaje žičnice Kaiserburgbahn.

Vsekakor smo naročili sneg, ki je že dodobra premešal štrene na avstrijskih smučiščih. Zato bo smučanje po novozapadlem naravnem snegu prava zimska idila. Cena izleta je 47,00 EUR za odrasle in mladino, ter 32,00 EUR za otroke (letnik 2004 – 2012) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Za več izletov pa vabljeni, da prelistate naš KATALOG 2018_2019

Več informacij in prijave: 041 532 693; urska@3jezera.si

Petek, 22. 2., med 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče - 1632448801

Petek, 22. 2., med 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče

BREZPLAČNO DRUŽENJE ZA STAREJŠE z zabavnimi vajami za krepitev spomina, gibljivosti in animacija s Svetovalnim središčem UPI Žalec, učilnica v ...

Petek, 22. 2., med 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče

Petek, 22. 2., med 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče - 1632448801

BREZPLAČNO DRUŽENJE ZA STAREJŠE z zabavnimi vajami za krepitev spomina, gibljivosti in animacija s Svetovalnim središčem UPI Žalec, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče.

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Nedelja, 17. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Nedelja, 17. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet

Za vse, ki vam sobote ne ustrezajo, smo pripravili tudi nedeljski smučarski izlet. Katschi je prijetno in zelo priljubljeno družinsko ...

Nedelja, 17. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet

Nedelja, 17. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Za vse, ki vam sobote ne ustrezajo, smo pripravili tudi nedeljski smučarski izlet.

Katschi je prijetno in zelo priljubljeno družinsko smučišče, ki ga zaradi lahkega dostopa in lepo urejenih prog obiskuje tudi vedno več slovenskih smučarjev. Katschberg se nahaja na vrhu prelaza med Koroško in Salzburgom. Smučišče slovi po izjemno širokih progah, najbolj znana pa je 6 km dolga proga A1, ki je zaradi svoje širine in dolžine poimenovana tudi kot avtocesta. V kraju je tudi kopica apres ski barov, nekaj trgovin, diskoteka in več smučarskih šol.

Vsekakor smo naročili sneg, ki je že dodobra premešal štrene na avstrijskih smučiščih. Zato bo smučanje po novozapadlem naravnem snegu prava zimska idila. Cena izleta je 50,00 EUR za odrasle in mladino, ter 33,00 EUR za otroke (letnik 2004 – 2012) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica za Katschberg in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Za več izletov pa vabljeni, da prelistate naš KATALOG 2018_2019

Več informacij in prijave: 041 532 693; urska@3jezera.si

Petek, 15. 2., ob 20. uri: SIDDHARTA, akustični koncert - RAZPRODANO, koncert, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Petek, 15. 2., ob 20. uri: SIDDHARTA, akustični koncert - RAZPRODANO, koncert, Dom kulture Braslovče

Ena največjih slovenskih rock skupin, spektakelska SIDDHARTA, akustično turnejo 2019 začenja v BRASLOVČAH. Z edinstveno glasbeno vizijo in vztrajnim iskanjem ...

Petek, 15. 2., ob 20. uri: SIDDHARTA, akustični koncert - RAZPRODANO, koncert, Dom kulture Braslovče

Petek, 15. 2., ob 20. uri: SIDDHARTA, akustični koncert - RAZPRODANO, koncert, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Ena največjih slovenskih rock skupin, spektakelska SIDDHARTA, akustično turnejo 2019 začenja v BRASLOVČAH.

Z edinstveno glasbeno vizijo in vztrajnim iskanjem drugačnosti so si Siddharta zagotovili naziv najbolj prepoznavne rock skupine v Sloveniji.

V petek, 15. februarja, bodo z nami, tukaj, pri nas, v dvorani Doma kulture Braslovče. Neverjetno, kajne? Lahko mu rečemo skorajda VIP koncert, le tisti, ki bodo pravočasno kupili vstopnico, bodo deležni tega spektakla akustične verzije Siddharte tukaj pri nas “na vasi”.

Vstopnina: 30 €
Prodaja: Pošta&TIC Braslovče; možne predhodne rezervacije

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 9. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Sobota, 9. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet

Katschi je prijetno in zelo priljubljeno družinsko smučišče, ki ga zaradi lahkega dostopa in lepo urejenih prog obiskuje tudi vedno ...

Sobota, 9. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet

Sobota, 9. 2., ob 6. uri: SMUČANJE NA KATSCHBERG-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Katschi je prijetno in zelo priljubljeno družinsko smučišče, ki ga zaradi lahkega dostopa in lepo urejenih prog obiskuje tudi vedno več slovenskih smučarjev. Katschberg se nahaja na vrhu prelaza med Koroško in Salzburgom. Smučišče slovi po izjemno širokih progah, najbolj znana pa je 6 km dolga proga A1, ki je zaradi svoje širine in dolžine poimenovana tudi kot avtocesta. V kraju je tudi kopica apres ski barov, nekaj trgovin, diskoteka in več smučarskih šol.

Vsekakor smo naročili sneg, ki je že dodobra premešal štrene na avstrijskih smučiščih. Zato bo smučanje po novozapadlem naravnem snegu prava zimska idila. Cena izleta je 50,00 EUR za odrasle in mladino, ter 33,00 EUR za otroke (letnik 2004 – 2012) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica za Katschberg in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Za več izletov pa vabljeni, da prelistate naš KATALOG 2018_2019

Več informacij in prijave: 041 532 693; urska@3jezera.si

Četrtek, 31. 1., ob 20. uri: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI - RAZPRODANO, monokomedija, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Četrtek, 31. 1., ob 20. uri: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI - RAZPRODANO, monokomedija, Dom kulture Braslovče

Pravijo, da je ena najboljših komedij zadnjega časa. Gledalci so navdušeni in pravijo: “ne samo, da je smešno in dobro, ...

Četrtek, 31. 1., ob 20. uri: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI - RAZPRODANO, monokomedija, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 31. 1., ob 20. uri: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI - RAZPRODANO, monokomedija, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Pravijo, da je ena najboljših komedij zadnjega časa. Gledalci so navdušeni in pravijo: “ne samo, da je smešno in dobro, vrhunsko je. Nad pričakovanji.”

Ste pripravljeni na najzabavnejše šale na temo šole?

Uroš Kuzman nas v novi monokomediji popelje na ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in špricanje. Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, je v tej krohotanja in hihitanja polni blok uri profesor, ki smo si ga vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ – smeha.

Dolgoletni stand-up komik, izjemno cenjen tako s strani kolegov kot strani občinstva, je širšo prepoznavnost dosegel z nastopi v oddajah Na žaru z Ladom Bizovičarjem, kjer je pošteno popekel Jana Plestenjaka in – na njegovo izrecno željo – tudi samega predsednika Boruta Pahorja. Poznamo ga tudi iz oddaje Ugriznimo znanost na RTV Slovenija in kot člana zabavnega Šaleškega študentskega okteta.

Cena vstopnice: 15 € v predprodaji (17 € na dan dogodka)
Prodaja: Pošta&TIC Braslovče in Eventim.si (od 20.12.) dalje

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 02. 2., ob 5. uri: SMUČANJE NA TURRACHER HÖHE, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Sobota, 02. 2., ob 5. uri: SMUČANJE NA TURRACHER HÖHE, enodnevni smučarski izlet

Za nadaljevanje letošnje smučarske sezone smo pripravili celodnevni smučarski izlet na Turracher Höhe. Vsekakor smo naročili sneg, ki je že ...

Sobota, 02. 2., ob 5. uri: SMUČANJE NA TURRACHER HÖHE, enodnevni smučarski izlet

Sobota, 02. 2., ob 5. uri: SMUČANJE NA TURRACHER HÖHE, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Za nadaljevanje letošnje smučarske sezone smo pripravili celodnevni smučarski izlet na Turracher Höhe. Vsekakor smo naročili sneg, ki je že dodobra premešal štrene na avstrijskih smučiščih. Zato bo smučanje po novozapadlem naravnem snegu prava zimska idila. Cena izleta je 55,00 EUR za odrasle in mladino, ter 37,00 EUR za otroke (letnik 2004 – 2012) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica za Turracher Höhe in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Za več izletov pa vabljeni, da prelistate naš KATALOG 2018_2019

Več informacij in prijave: 041 532 693; urska@3jezera.si

Ponedeljek, 28. 1., ob 18.50 in 20.30. uri: Novi PLESNI TEČAJI, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Ponedeljek, 28. 1., ob 18.50 in 20.30. uri: Novi PLESNI TEČAJI, Dom kulture Braslovče

V januarju razpisujemo nove PLESNE TEČAJE DRUŽABNIH PLESOV (8 srečanj), in sicer: – ponedeljek, 28. 1. 2019, 18.50 – 20.20: ...

Ponedeljek, 28. 1., ob 18.50 in 20.30. uri: Novi PLESNI TEČAJI, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 28. 1., ob 18.50 in 20.30. uri: Novi PLESNI TEČAJI, Dom kulture Braslovče - 1632448801

V januarju razpisujemo nove PLESNE TEČAJE DRUŽABNIH PLESOV (8 srečanj), in sicer:

– ponedeljek, 28. 1. 2019, 18.50 – 20.20: OSNOVNI NADALJEVALNI 1

– ponedeljek, 28.1. 2019, 20.30 – 22.00: OSNOVNI NADALJEVALNI 2

– sreda, 30. 1. 2019, 20.30 – 22.00: NADALJEVALNI VIŠJI

ZAČETNI PLESNI TEČAJ družabnih plesov pričnemo z začetkom februarja; prijave že možne, datum sporočimo naknadno (predvidoma ponedeljek, 4. 2., ob 17.30)

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V GERLITZEN-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V GERLITZEN-u, enodnevni smučarski izlet

Za nadaljevanje letošnje smučarske sezone smo pripravili celodnevni smučarski izlet v Gerlitzen. Vsekakor smo naročili sneg, ki je že dodobra ...

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V GERLITZEN-u, enodnevni smučarski izlet

Sobota, 19. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V GERLITZEN-u, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Za nadaljevanje letošnje smučarske sezone smo pripravili celodnevni smučarski izlet v Gerlitzen. Vsekakor smo naročili sneg, ki je že dodobra premešal štrene na avstrijskih smučiščih. Zato bo smučanje po novozapadlem naravnem snegu prava zimska idila. Cena izleta je 47,00 EUR za odrasle in mladino, ter 32,00 EUR za otroke (letnik 2004 – 2012) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica za Gerlitzen in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Za več izletov pa vabljeni, da prelistate naš KATALOG 2018_2019

Več informacij in prijave: 041 532 693; urska@3jezera.si

Ponedeljek, 14. 1., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ računalništva in uporabe pametnih telefonov, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče - 1632448801

Ponedeljek, 14. 1., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ računalništva in uporabe pametnih telefonov, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče

Tečaj, ki bo potekal ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro je prednostno namenjen starejšim, lahko pa se ...

Ponedeljek, 14. 1., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ računalništva in uporabe pametnih telefonov, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče

Ponedeljek, 14. 1., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ računalništva in uporabe pametnih telefonov, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče - 1632448801

Tečaj, ki bo potekal ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro je prednostno namenjen starejšim, lahko pa se priključijo tudi drugi.

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 12. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V NASSFELDU/MOKRINAH, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Sobota, 12. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V NASSFELDU/MOKRINAH, enodnevni smučarski izlet

Nassfeld sodi med top 10 smučišč v Avstriji. Praktično vse proge umetno zasnežujejo. Imajo tudi največjo sončno teraso v Alpah. ...

Sobota, 12. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V NASSFELDU/MOKRINAH, enodnevni smučarski izlet

Sobota, 12. 1., ob 5. uri: SMUČANJE V NASSFELDU/MOKRINAH, enodnevni smučarski izlet - 1632448801

Nassfeld sodi med top 10 smučišč v Avstriji. Praktično vse proge umetno zasnežujejo. Imajo tudi največjo sončno teraso v Alpah. Tako, da vabljeni, da se nam pridružite v dih jemajočih panoramskih pogledih na okoliško gorovje.

Cena izleta je 50 EUR za odrasle in 35 EUR za otroke (letnik 2004 – 2012).

V ceno je vključen avtobusni prevoz in celodnevna smučarska vozovnica.

Za več izletov pa vabljeni, da prelistate naš KATALOG 2018_2019

Več informacij in prijave: 041 532 693; urska@3jezera.si

Sobota, 12. 1., ob 9. uri: NASER GASHI in SLAVNE TORTE, Slaščičarska delavnica, Avla Doma kulture Braslovče - 1632448801

Sobota, 12. 1., ob 9. uri: NASER GASHI in SLAVNE TORTE, Slaščičarska delavnica, Avla Doma kulture Braslovče

V goste prihaja mojster francoskega slaščičarstva in eden boljših slaščičarjev pri nas Naser Gashi, na 5-urni delavnici bomo izdelovali njegove ...

Sobota, 12. 1., ob 9. uri: NASER GASHI in SLAVNE TORTE, Slaščičarska delavnica, Avla Doma kulture Braslovče

Sobota, 12. 1., ob 9. uri: NASER GASHI in SLAVNE TORTE, Slaščičarska delavnica, Avla Doma kulture Braslovče - 1632448801

V goste prihaja mojster francoskega slaščičarstva in eden boljših slaščičarjev pri nas Naser Gashi, na 5-urni delavnici bomo izdelovali njegove znamenite prestižne torte mnogih tehnik.

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 11. 1., ob 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče - 1632448801

Petek, 11. 1., ob 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče

BREZPLAČNO DRUŽENJE ZA STAREJŠE z zabavnimi vajami za krepitev spomina, gibljivosti in animacija s Svetovalnim središčem UPI Žalec, učilnica v ...

Petek, 11. 1., ob 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče

Petek, 11. 1., ob 10. in 12. uro: BREZPLAČNO DRUŽENJE za starejše, Občinska knjižnica Braslovče - 1632448801

BREZPLAČNO DRUŽENJE ZA STAREJŠE z zabavnimi vajami za krepitev spomina, gibljivosti in animacija s Svetovalnim središčem UPI Žalec, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče

Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 29. 12., ob 19. uri: PREDNOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Sobota, 29. 12., ob 19. uri: PREDNOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče

Tradicionalni prednovoletni ples Lep ambient, praznično vzdušje, odlična plesna in zabavna glasba, okusna večerja in dobra družba bodo zagotovo tudi ...

Sobota, 29. 12., ob 19. uri: PREDNOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče

Sobota, 29. 12., ob 19. uri: PREDNOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče - 1632448801

Tradicionalni prednovoletni ples

Lep ambient, praznično vzdušje, odlična plesna in zabavna glasba, okusna večerja in dobra družba bodo zagotovo tudi v tem letu naredili prednovoletni ples nepozaben. Za glasbo bo poskrbela Skupina OK (po vsej Sloveniji poznana in priznana plesna in zabavna zasedba), za kulinarično razvajanje z okusnim 4-hodnim menijem pa Gostilna pri Sebastjanu.

Vstopnina (vključuje 4-hodni meni): 30 €

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 15. 12., ob 10. uri: BREZPLAČNA DELAVNICA <strong>Mind the Mind,</strong> avla Doma kulture Braslovče - 1632448801

Sobota, 15. 12., ob 10. uri: BREZPLAČNA DELAVNICA Mind the Mind, avla Doma kulture Braslovče

Brezplačna delavnica MIND THE MIND (boj proti stigmatizaciji duševnih motenj) z domačinko Špelo Bednjanić, študentko Psihologije v Ljubljani Mind the ...

Sobota, 15. 12., ob 10. uri: BREZPLAČNA DELAVNICA Mind the Mind, avla Doma kulture Braslovče

Sobota, 15. 12., ob 10. uri: BREZPLAČNA DELAVNICA <strong>Mind the Mind,</strong> avla Doma kulture Braslovče - 1632448801

Brezplačna delavnica MIND THE MIND (boj proti stigmatizaciji duševnih motenj) z domačinko Špelo Bednjanić, študentko Psihologije v Ljubljani

Mind the mind je projekt študentov psihologije, katerega cilj je dvigniti družbeno zavest o predsodkih o duševnih motnjah in ozavestiti posameznike, kako lahko pomagajo zmanjšati stigmatizacijo in socialno izključevanje ljudi z duševnimi motnjami. Na delavnici boste dobili tudi napotke o prepoznavanju simptomov in ukrepanju. Delavnica s konkretnimi primeri, ki jih skozi pogovor poskušamo razumeti, traja 90 minut.

Prijave: info@3jezera.si, 070 788 253 (Jasmina Roter Jager) ali benjanic.spela@gmail.com

Sobota, 15. 12., ob 17. uri: VESELO PRAZNIČNO RAJANJE POD KOZOLCEM<strong>,</strong> Skupn plac - 1632448801

Sobota, 15. 12., ob 17. uri: VESELO PRAZNIČNO RAJANJE POD KOZOLCEM, Skupn plac

Veselo praznično rajanje pod kozolcem Pripravljamo zabavno druženje ob »Braslovški kuhni« s podeželsko tržnico in otroškim bazarjem, v kratkem kulturnem ...

Sobota, 15. 12., ob 17. uri: VESELO PRAZNIČNO RAJANJE POD KOZOLCEM, Skupn plac

Sobota, 15. 12., ob 17. uri: VESELO PRAZNIČNO RAJANJE POD KOZOLCEM<strong>,</strong> Skupn plac - 1632448801

Veselo praznično rajanje pod kozolcem

Pripravljamo zabavno druženje ob »Braslovški kuhni« s podeželsko tržnico in otroškim bazarjem, v kratkem kulturnem programu pa nas bodo zabavale plesalke KUD Mavrica, otroci Zasebnega vrtca Bambi in otroci vrtca in šole Braslovče. V okviru dogodka bomo izvedli tudi MENJALNICO IGRAČ (medsebojno obdarovanje), zato vabimo vse otroke, da s sabo prinesete kakšno lepo, dobro ohranjeno, zabavno ali poučno igračo, zase pa izžrebate novo. Obiskal pa nas bo tudi eden izmed treh dobrih mož. Uganete kdo?

Nedelja, 16. 12., ob 20. uri: MENOPAVZA, glasbena komedija, Dom kulture Braslovče - RAZPRODANO - 1632448802

Nedelja, 16. 12., ob 20. uri: MENOPAVZA, glasbena komedija, Dom kulture Braslovče - RAZPRODANO

Ta noro zabavna HIT glasbena komedija – muzikal o dramatičnosti menopavze se dogaja ob velikih hitih iz 70-ih, 80-ih in ...

Nedelja, 16. 12., ob 20. uri: MENOPAVZA, glasbena komedija, Dom kulture Braslovče - RAZPRODANO

Nedelja, 16. 12., ob 20. uri: MENOPAVZA, glasbena komedija, Dom kulture Braslovče - RAZPRODANO - 1632448802

Ta noro zabavna HIT glasbena komedija – muzikal o dramatičnosti menopavze se dogaja ob velikih hitih iz 70-ih, 80-ih in 90-ih, ki vas bodo dvignili plešoče iz sedežev, dvorano pa bodo preplavili vzkliki navdušenja in ploskanje.

Pridružite se sestrski druščini! Zabavna je, polna samoironije in do konca sproščena, ne glede na to, kako podivjani so hormoni.

To je EDINA menopavza, ki jo imajo noro radi tudi MOŠKI. V njej prepoznajo svoje žene, mame, sestre, prijateljice… mladini pa bo naenkrat vse bolj jasno glede mam in babic.

Štiri ženske v “fantastičnih” letih so na razprodaji damskega perila. Nič nimajo skupnega, razen čipkastega nedrčka IN: izgube spomina, navalov vročice, nočnega potenja, ne dovolj seksa, preveč seksa in … saj veste!

In te štiri ženske so HELENA BLAGNE, ZVEZDANA MLAKAR, URŠKA VUČAK IN SALOME.
4 zvezde, 4 unikatne, posebne, zanimive ženske.

Vstopnica: 23 €; Pošta&TIC Braslovče ali na dan dogodka
Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota 08. 12., ob 14. uri: ČUDOVITI POPSI in čokoladne dekoracije, avla Doma kulture Braslovče - 1632448802

Sobota 08. 12., ob 14. uri: ČUDOVITI POPSI in čokoladne dekoracije, avla Doma kulture Braslovče

Eva iz EasySweets je mojstrica cake popsov in čokolade. Delavnica o popsih od A do Ž bo praznično obarvana, s ...

Sobota 08. 12., ob 14. uri: ČUDOVITI POPSI in čokoladne dekoracije, avla Doma kulture Braslovče

Sobota 08. 12., ob 14. uri: ČUDOVITI POPSI in čokoladne dekoracije, avla Doma kulture Braslovče - 1632448802

Eva iz EasySweets je mojstrica cake popsov in čokolade. Delavnica o popsih od A do Ž bo praznično obarvana, s poudarkom na figurah, čokoladni dekoraciji, barvah.

Cena delavnice: 30,00 EUR, vključuje izvedbo, ves material in pokušino za domov

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 07. 12., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče - 1632448802

Petek, 07. 12., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče

BREZPLAČNI TEČAJ OSNOVE RAČUNALNIŠTVA (20 + 10 ur, ponedeljki in petki ob 9. uri) S Planetom generacij razpisujemo osnovni računalniški ...

Petek, 07. 12., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče

Petek, 07. 12., ob 9. uri: BREZPLAČNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA, učilnica v Občinski knjižnici Braslovče - 1632448802

BREZPLAČNI TEČAJ OSNOVE RAČUNALNIŠTVA (20 + 10 ur, ponedeljki in petki ob 9. uri)

S Planetom generacij razpisujemo osnovni računalniški tečaj, prednostno namenjen starejšim, lahko pa se priključijo tudi drugi. Tečajniki se bodo učili uporabe office orodij, interneta, elektronske pošte in podobno.

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 26. 11., ob 17. uri: SNEŽNA VILA, glasbena pravljica, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Ponedeljek, 26. 11., ob 17. uri: SNEŽNA VILA, glasbena pravljica, Dom kulture Braslovče

Zima je včasih muhasta. Ravno tedaj, ko vsi, še posebej otroci, pričakujemo sneg, ga noče in noče natrositi. Še dobro, ...

Ponedeljek, 26. 11., ob 17. uri: SNEŽNA VILA, glasbena pravljica, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 26. 11., ob 17. uri: SNEŽNA VILA, glasbena pravljica, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Zima je včasih muhasta. Ravno tedaj, ko vsi, še posebej otroci, pričakujemo sneg, ga noče in noče natrositi. Še dobro, da obstajajo pravljična bitja in Snežna vila, ki je doma na severnem tečaju. Pot k nam jo močno utrudi in ob nepravem času zadrema. Skupaj jo bomo zbudili, da bo pričarala sneg. Glasbena predstava z Damjano Golavšek bo na odru ustvarila pravo zimsko praznično vzdušje. Gre za animacijo, v katero veliko sodelujejo tudi otroci.

Vstopnica: 6 € / na sedež (od 3.leta dalje; družinski popust 2+1); Pošta&TIC Braslovče; na dan dogodka

Primerno za otroke od 2. do 11. leta.
Čas trajanja: od 35 do 45 minut (odvisno od interakcije in sodelovanja otrok)
Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 16. 11., ob 19.30: ADI SMOLAR, kantavtorski koncert »Rolica papirja«, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Petek, 16. 11., ob 19.30: ADI SMOLAR, kantavtorski koncert »Rolica papirja«, Dom kulture Braslovče

Nekateri mu pravijo “legenda vseh legend”. In ta legenda, odličen slovenski kantavtor, z zabavno, poučno, šaljivo glasbo, z glasbo za ...

Petek, 16. 11., ob 19.30: ADI SMOLAR, kantavtorski koncert »Rolica papirja«, Dom kulture Braslovče

Petek, 16. 11., ob 19.30: ADI SMOLAR, kantavtorski koncert »Rolica papirja«, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Nekateri mu pravijo “legenda vseh legend”. In ta legenda, odličen slovenski kantavtor, z zabavno, poučno, šaljivo glasbo, z glasbo za odrasle in otroke, prihaja tudi na oder Doma kulture Braslovče. Obeta se nam izvrsten glasbeni večer, z obilico humorja, pa tudi kakšno globoko mislijo in naukom za življenje.

Vstopnica: 10 € za odrasle in 5 € za otroke do 15. leta; Pošta&TIC Braslovče ali na dan dogodka
Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 7. 6., ob 16. uri: JUNIJSKE BREZPLAČNE DELAVNICE NA SKUPNEM PLACU, prireditveni prostor Braslovče - 1632448802

Četrtek, 7. 6., ob 16. uri: JUNIJSKE BREZPLAČNE DELAVNICE NA SKUPNEM PLACU, prireditveni prostor Braslovče

Skupn plac je z majem odprl svoja »vrata« pod kozolcem, s pestro vsebino za vse generacije, s svojim osrednjim namenom ...

Četrtek, 7. 6., ob 16. uri: JUNIJSKE BREZPLAČNE DELAVNICE NA SKUPNEM PLACU, prireditveni prostor Braslovče

Četrtek, 7. 6., ob 16. uri: JUNIJSKE BREZPLAČNE DELAVNICE NA SKUPNEM PLACU, prireditveni prostor Braslovče - 1632448802
Skupn plac je z majem odprl svoja »vrata« pod kozolcem, s pestro vsebino za vse generacije, s svojim osrednjim namenom povezovanja. Za vsakogar in za vse bo to prostor dogajanja, druženja, izmenjave znanj, izkušenj, spoznavanje dediščine, gibanja in zabave.

7. 6. ob 16. uri: Medgeneracijska ustvarjalna delavnica: VRTIČKANJE

S člani Društva upokojencev Braslovče bodo otroci ustvarjali, slikali, barvali cvetlične lončke ter sejali in sadili cvetlice, zelenjavo in druge rastline. Končne izdelke bodo lahko odnesli tudi domov. Na voljo pa bodo tudi druge družabne in zabavne igre, ki jih ponuja Skupn plac.

23. 6. ob 20. uri: Kino pod kozolcem in zabavno druženje za otroke in mladino ob koncu šolskega leta

ZIKŠT 3 jezera v sodelovanju z Brunarico Jezero pripravlja zabavni animirani film pod kozolcem ter nekaj zanimivih spremljevalnih aktivnosti za večerno druženje ob kozolcu za otroke in mladino ob zaključku šolskega leta. Niti kokice, niti sladko ne bo manjkalo. Primerno za vse triade osnovne šole

30. 6. ob 21. uri: Družinski nočni lov na skriti zaklad

Planinsko društvo Braslovče v sodelovanju z ZIKŠT 3 jezera organizira zabavni, družinski nočni lov na skriti zaklad.

Več informacij: Planinsko društvo Braslovče, Franci Kumer, 041 771 134

NAPOVED ZA JULIJ IN AVGUST – POČITNIŠKO DRUŽENJE POD KOZOLCEM

V juliju in avgustu pripravljamo različne zanimive vsebine, odprti atelje in likovno ustvarjanje, pa delavnico robotike, podeželsko tržnico in »Braslovško kuhno« ter podobno. Enkrat mesečno bomo pripravili tudi večerni / nočni kino za otroke in mladino. Na Skupnem placu pa bo na voljo tudi počitniško druženje dopoldne čez teden z uporabo zabavnih in družabnih iger Skupnga placa.

Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 19. 5., ob 18. uri: »OTVORITEV SKUPNGA PLACA«, prireditveni prostor Braslovče - 1632448802

Sobota, 19. 5., ob 18. uri: »OTVORITEV SKUPNGA PLACA«, prireditveni prostor Braslovče

»Skupn plac« bo z majem odprl svoja »vrata« pod kozolcem, s pestro vsebino za vse generacije, s svojim osrednjim namenom ...

Sobota, 19. 5., ob 18. uri: »OTVORITEV SKUPNGA PLACA«, prireditveni prostor Braslovče

Sobota, 19. 5., ob 18. uri: »OTVORITEV SKUPNGA PLACA«, prireditveni prostor Braslovče - 1632448802
»Skupn plac« bo z majem odprl svoja »vrata« pod kozolcem, s pestro vsebino za vse generacije, s svojim osrednjim namenom povezovanja. Za vsakogar in za vse bo to prostor dogajanja, druženja, izmenjave znanj, izkušenj, spoznavanje dediščine, gibanja in zabave. V soboto, 19. maja, bomo z zanimivim kulturnim programom z naslovom »Braslovški biseri« predstavili raznolikost, barvitost, bogatost naše občine, s podeželsko tržnico v stilu odprte kuhinje pa poskrbeli tudi za razvajanje brbončič.

V kulturnem delu bodo sodelovali:
– ZIKŠT 3 jezera in grajska gospa Hema,
– Plesne skupine KD Mavrica;
– Plesno gledališče Prosvetnega društva Braslovče;
– MePZ Karel Virant,
– ŽePZ Asumpta,
– Braslovški ajnzarji.
Sodelovali bodo tudi člani TD Braslovče in drugi.

Na »Braslovški kuhni« – podeželski tržnici z odprto kuhno bodo na voljo tudi lokalne dobrote domačih ponudnikov in ponudnikov iz bližnjih krajev.
Poskrbeli bomo za prijetno vzdušje z dobrim programom in razvajanje brbončic z domačimi dobrotami. Na tržnici pa bo možno kupiti tudi marsikateri izdelek ali jed za domačo »kuhno«.

VSTOP na dogodek je PROST.
Vabljeni, da to čudovito sobotno popoldne preživite v naši družbi

Ponedeljek, 17. 5., ob 17. uri: SNEGULJČICA, predstava za otroke, Dom kulture Braslovče - 1632448803

Ponedeljek, 17. 5., ob 17. uri: SNEGULJČICA, predstava za otroke, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 17. 5., ob 17. uri: SNEGULJČICA, predstava za otroke, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 17. 5., ob 17. uri: SNEGULJČICA, predstava za otroke, Dom kulture Braslovče - 1632448803
 Igrano-lutkovna glasbena prestava za otroke, Gledališče Makarenko. Po naročilu zlobne kraljice mora Lovec Sneguljčico za vedno odpeljati daleč v gozd. Tam pa se Sneguljčica spoprijatelji s prijaznimi palčki, ki jo povabijo naj z njimi živi v majhni hišici. Kaj kmalu pa se Kraljici ogledalo zopet oglasi z novico, da je Sneguljčica še vedno najlepša v deželi. Besna Kraljica se odloči, da bo kar sama poskrbela za Sneguljčico, zato jo v gozdu poišče in ji zagodi z njenimi najbolj premetenimi čarovnijami. Predstava ostaja zvesta Grimmovi pravljici, obenem pa je zabavna, napeta ter obarvana s petjem v živo in glasbo, kar jo naredi otrokom še bolj všečno.

Vstopnica: 6 € na sedež (od 3. leta dalje); družinski popust 2 +1
Nakup vstopnice: na dan dogodka, Pošta&TIC Braslovče

Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 12. 4., ob 20. uri: ČAKALNICA, komedija Lada Bizovičarja in Janeza Hočevarja Rifleta, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Četrtek, 12. 4., ob 20. uri: ČAKALNICA, komedija Lada Bizovičarja in Janeza Hočevarja Rifleta, Dom kulture Braslovče

Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni novinarjev in ...

Četrtek, 12. 4., ob 20. uri: ČAKALNICA, komedija Lada Bizovičarja in Janeza Hočevarja Rifleta, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 12. 4., ob 20. uri: ČAKALNICA, komedija Lada Bizovičarja in Janeza Hočevarja Rifleta, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. Dobrodošli v svet po smrti, v katerem sta naša junaka prisiljena razgaliti svoji komedijantski duši. Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier in dveh osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno povezani. Na odru se o tako smrtno resnih stvareh še nikoli ni govorilo tako drzno in za crknit smešno. Pripravite se na napet fantazijski večer, poln presenečenj in smeha, ki si ga boste zapomnili do konca – in še dlje! Smrtno resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor ne počivata v miru.

Vstopnina: 16 € (predprodaja); 18 € (na dan dogodka)

Prodaja: POŠTA&TIC Braslovče v delovnem času in/ali sistem EVENTIM.SI

Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobote, 7. in 14. 4. 2018: Čudovite pops tortice in čokoladne mojstrovine, Vrtec Veronikin kotiček Braslovče - 1632448802

Sobote, 7. in 14. 4. 2018: Čudovite pops tortice in čokoladne mojstrovine, Vrtec Veronikin kotiček Braslovče

Za konec slaščičarskega tečaja Sladka Veronika in piko na i pa kreativne, moderne, elegantne, zanimive, drugačne … cake pops v ...

Sobote, 7. in 14. 4. 2018: Čudovite pops tortice in čokoladne mojstrovine, Vrtec Veronikin kotiček Braslovče

Sobote, 7. in 14. 4. 2018: Čudovite pops tortice in čokoladne mojstrovine, Vrtec Veronikin kotiček Braslovče - 1632448802
Za konec slaščičarskega tečaja Sladka Veronika in piko na i pa kreativne, moderne, elegantne, zanimive, drugačne … cake pops v različnih preoblekah. Popsi na 1000 in 1 način ter imenitna čokoladna dekoracija z odlično Evo iz Easy Sweets. Udeleženci si bodo sami izdelali tudi svoje popse ter se ogromno naučili o različnih oblikah mini tortic na palčki, dekoraciji, oblivanju ter osvojili nove tehnike izdelovanja mini tortic

Kotizacija: 25 € (vključuje material, degustacijo in popse za domov)

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 9. 4., ob 17. uri: SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Ponedeljek, 9. 4., ob 17. uri: SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS, Dom kulture Braslovče

Klovna Beni in Zupi sta prepričana, da nastopata z najboljšo cirkuško predstavo na svetu. Seveda se jima načrti, v največje veselje ...

Ponedeljek, 9. 4., ob 17. uri: SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 9. 4., ob 17. uri: SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Klovna Beni in Zupi sta prepričana, da nastopata z najboljšo cirkuško predstavo na svetu. Seveda se jima načrti, v največje veselje gledalcev, podrejo že takoj na začetku. Pa kaj potem. Morda to res ni najboljša predstava, vendar ob pomoči otrok postane skoraj najboljši cirkus na svetu. Humorna, barvita, klovnsko in cirkuško obarvana predstava Teatra Cizamo, s stalnim sodelovanjem otrok.

Vstopnina: 6 € (za abonma iz za izven)

Prodaja: POŠTA&TIC Braslovče v delovnem času in/ali na dan dogodka uro pred

Več informacij in rezervacije: 070 788 253; info@3jezera.si

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče

Za vas pripravljamo čisto pravi plesni večer, z odlično plesno glasbo, za katero bosta poskrbela DUET OK. Zavrteli se bomo ...

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče

Petek, 23. 3., ob 20. uri: PLESNI VEČER z Duet OK, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Za vas pripravljamo čisto pravi plesni večer, z odlično plesno glasbo, za katero bosta poskrbela DUET OK. Zavrteli se bomo v različnih ritmih in tonih ter se predvsem zelo zabavali. Obeta za odličen ples in dobra zabava. Razvajali pa bomo (po želji) tudi svoje brbončice. Za hrano (toplo-hladne plošče) bo poskrbela Gostilna in pizzerija Pri Sebastjanu iz Žalca).

Vstopnina: 10 € (brez hrane)

Vstopnina s hrano: 16 €

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno - 1632448802

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno

Pripravili bomo perfektno ENO osnovno kvašeno testo, iz katerega bomo delali različna sladka ali slana peciva, bombetke … Vsak bo ...

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno

Sobota, 10. 3., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica SLADKE MOJSTROVINE IZ KVAŠENEGA TESTA z Urško Fartelj iz 200 stopinj poševno - 1632448802
Pripravili bomo perfektno ENO osnovno kvašeno testo, iz katerega bomo delali različna sladka ali slana peciva, bombetke … Vsak bo naredil kaj drugega, tako bomo videli pisano paleto možnosti ustvarjanja iz osnovnega recepta. Osvojili pa bomo tudi tiste najbolj skrite trike in ukane velikih, ki jim testo in izdelki vedno tako lepo uspejo.

Kotizacija: 25 € (vključuje izvedbo, ves material in degustacijo oz. pokušino za domov).

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče

V Braslovče prihaja najbolj odštekana komedija: resnica o ženskah še nikoli ni bila tako zabavna. Ena igralka in 50 odtenkov. Barbi vam ...

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 8. 3., ob 20. uri; Komedija za Dan žena: 50 odtenkov ženske ali BARBI ŠOV, Dom kulture Braslovče - 1632448802
V Braslovče prihaja najbolj odštekana komedija: resnica o ženskah še nikoli ni bila tako zabavna. Ena igralka in 50 odtenkov. Barbi vam bo brez predsodkov in na komičen način razkrivala svoje odtenke, z vsemi pikantnimi podrobnostmi.

Podlaga za predstavo so vsem dobro znani dogodki iz resničnega življenja. Kaj se dogaja z dojenčico v zibelki, ko preračunljivo budi starše? Kako najstnica rešuje težavo s tretjo izgubo »nedolžnosti«? Kateri odtenek se pokaže v odnosu z »ljubečo« mamico, »čudovitim« sinkom, »razumevajočim« možem, sošolkami, ljubimcem, sodelavkami in ne nazadnje: v radostnih trenutkih staranja. Ženske so slabše voznice, neprestano govorijo in so popolnoma nerazumne, ko pride »tisti čas« v mesecu. Obožujejo čokolado, rdeče vino in petje pod tušem. Ko se pokvari pralni stroj, takoj pokličejo strokovnjaka, za zamenjavo žarnice pa prosijo soseda ali svojega dragega. So vedno urejene in v zadnjem stilu z modo, na zalogi pa imajo nešteto parov čevljev. Najraje na svetu cele dneve pospravljajo in kuhajo ter v mislih načrtujejo svojo sanjsko poroko. PA KAJ ŠE!?!?Po tej predstavi bodo ženske končno razumljene in razkrite – ali pa tudi ne. Moški pa bodo po koncu predstave (ko si obrišejo od solz mokre oči) končno videli, da njihova boljša polovica le ni tako čudna, kot so vedno mislili!

p.s.: Raziskave so pokazale, da ženske dejansko rade seksajo in pijejo pivo :))) Barbi Šov pa preprosto pove: ”Nisem zmešana. Ženska sem!”

PREDSTAVA JE TERAPEVTSKA: POSKRBI ZA INTENZIVNO RAZGIBAVANJE TREBUŠNIH MIŠIC IN PREKOMERNO IZLOČANJE HORMONA SREČE.

Več o predstavi: https://www.barbisov.com/

Kdo je Barbi?
Barbi je vrhunska gledališka igralka in komičarka, ki svoje delo obvlada. Tisti, ki jo poznajo trdijo, da je perfekcionistka. Barbi Šov je psevdonim igralke Barbare Vidovič.

Cena predstave: 14 € v predprodaji (POŠTA&TIC Braslovče, Eventim.si); info@3jezera.si in/ali 070 788 253.

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče

Začenjamo z novo skupino začetnega tečaja družabnih plesov, ki v Domu kulture Braslovče potekajo že drugo leto. Tečaje vodi odlična ...

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 5. 3., ob 20. uri: nova skupina ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Začenjamo z novo skupino začetnega tečaja družabnih plesov, ki v Domu kulture Braslovče potekajo že drugo leto. Tečaje vodi odlična plesna učiteljica Anita iz Plesne šole Superstar. Učili se bomo več različnih plesov, od latinskih (slasa, samba …) do standardnih (valček, foktstrot …), pa cha cha cha in tango ter druge. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih ob 20.30.

Tečaj obsega 10 obiskov po 70 minut.

Cena na par: 80 € ali 40 € na osebo.

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče

Esmeralda, lastnica potujoče komedijantske skupine, ima polne roke dela s šolanjem novih pomočnikov – Antonija in Serafine. Hoja po vrvi ...

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 19. 2., ob 17. uri: Princeska na zrnu graha, otroška lutkovna predstava, abonma in za izven, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Esmeralda, lastnica potujoče komedijantske skupine, ima polne roke dela s šolanjem novih pomočnikov – Antonija in Serafine. Hoja po vrvi in žongliranje sta v njuni izvedbi popolna polomija, premetov in salt še nista vadila in osvojila. Kaj naj z njima? A pravita, da znata igrati z lutkami. Pravljica pripoveduje zgodbo o princu, ki mora poiskati pravo nevesto.

Cena predstave: 6 € na sedež (otroci do 3. leta gratis ter družinski popust 2+1)
Cena abonmaja: 25 € na sedež (otroci do 3. leta gratis ter družinski popust 2+1)

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si


Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče

Alya s svojo 7-člansko zasedbo odličnih glasbenikov za valentinovo pripravlja prav poseben glasbeni večer z ‘okusom’ – Akustični valentinov koncert, ...

Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 15. 2. 2018, ob 20. uri: Valentinov akustični koncert Alya z gosti Kvartopirci in MePZ OŠ Braslovče, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Alya s svojo 7-člansko zasedbo odličnih glasbenikov za valentinovo pripravlja prav poseben glasbeni večer z ‘okusom’ – Akustični valentinov koncert, ki bo še bolj oseben, intimen, in na katerem boste lahko slišali vse Alyine uspešnice, in druge avtorske skladbe, v akustičnih aranžmajih. Na odru se ji bo pridržil MPZ OŠ Braslovče ter priljubljeni Kvatropirci, ki se jih še posebej razveselijo predstavnice nežnejšega spola, saj fantje poleg glasbenega talenta tudi odlično izgledajo. Po koncertu sledi pravo sladko razvajanje – pogostitev vseh obiskovalcev s kozarčkom ‘Penine Alya’, Radgonskih Goric.

Cene vstopnic (Pošta&TIC Braslovče; na dan dogodka po predhodni rezervaciji na: info@3jezera.si in/ali 070 788 253):
– predprodaja (do vključno 11. 2.): 15 €
– redna prodaja (od 12.02. do 15. 2.): 18 €

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče

Na tradicionalnem novoletnem plesu bo poskrbljeno za vrhunsko kulinariko s 3-hodnim menijem in odlično glasbo Ansambla Tapravi faloti, dobro vzdušje ...

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče

Ponedeljek, 1. 1., ob 19. uri: Tradicionalni NOVOLETNI PLES, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Na tradicionalnem novoletnem plesu bo poskrbljeno za vrhunsko kulinariko s 3-hodnim menijem in odlično glasbo Ansambla Tapravi faloti, dobro vzdušje in prijeten ambient.

Vstopnica (vključuje večerjo): 35 € / osebo

Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče

Predstava treh odličnih stand up komikov, Gašperja BERGANTA, Boštjana Gorenca PIŽAME in Perice JERKOVIĆ je najbolj kosmata komedija, ki ponuja poldrugo ...

Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 21. 12., ob 20. uri: praznična komedija BRADE, Dom kulture Braslovče - 1632448802
Predstava treh odličnih stand up komikov, Gašperja BERGANTA, Boštjana Gorenca PIŽAME in Perice JERKOVIĆ je najbolj kosmata komedija, ki ponuja poldrugo uro smeha v razposajeni moški družbi brez dlake (zgolj) na jeziku. Pripravite se na zabavno mešanico skečev in stendapa, kot jih do sedaj na področju nekdanje Avstro-Ogrske še nismo videli.

Vstopnice: 15 € (v predprodaji na POŠTA&TIC Braslovče, Eventim.si)

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče

Salonski orkester Lucky & the Pipes je pripravil krasen repertoar za vse okuse in starosti. Koncert, ki ga ne bomo ...

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče

Četrtek, 14. 12., ob 20.uri: Veliki praznični koncert LUCKY AND THE PIPES z gostoma UROŠEM PERIĆEM in OTOM PESTNERJEM, Dom kulture Braslovče - 1632448802

Salonski orkester Lucky & the Pipes je pripravil krasen repertoar za vse okuse in starosti. Koncert, ki ga ne bomo kar tako pozabili. Piko na i prazničnemu koncertu pa bodo dodali gostje, legendi v slovenskem glasbenem prostoru, Oto PESTNER in Uroš PERIĆ ter odlični vokalisti Eva Šolinc, Andreja Črešnar in Matic Supovec. 
Vstopnice: 13 € (POŠTA&TIC Braslovče, Eventim.si); info@3jezera.si in/ali 070 788 253.

Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava - 1632448802

Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava

Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo ...

Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava

Sobota, 9. 12., med 9. in 13. uro: Slaščičarska delavnica PRAZNIČNA TORTOGRADNJAz Midvakuhava - 1632448802
Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo zabavna. Tjaša in Blaž bosta izdala marsikateri trik izdelave svojih res unikatnih tort in izjemno okusnih tort.
Kotizacija: 25 € (vključuje izvedbo, ves material in degustacijo oz. pokušino za domov).

Več informacij in prijave: 070 788 253; info@3jezera.si

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija - 1632448802

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija

Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo ...

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija

Četrtek, 9. 11., ob 20.00: DOMEN VALIČ, Zapornik 3.2.3., monokomedija - 1632448802
Z ustvarjalnima kulinaričnima mojstroma bomo izdelovali njune prav posebne in daleč naokrog znane torte. Delavnica bo praznično obarvana in zagotovo zabavna. Tjaša in Blaž bosta izdala marsikateri trik izdelave svojih res unikatnih tort in izjemno okusnih tort.
Kotizacija: 25 € (vključuje izvedbo, ves material in degustacijo oz. pokušino za domov); prijave na info@3jezera.si in/ali 070 788 253.

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up - 1632448803

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up

Torek, 26. 9., ob 17.00: PRINCESKA JOKICA, 1. otroški stand up - 1632448803
Princeska Jokica je miš. Samo, prosim, ne povejte ji tega, ker bo jokaaalaaa …

Zgodba se vrti okoli mišje princeske po imenu Jokica. Jokica veliko joče. Zakaj? Ker misli, da se ji otroci smejijo, ker je miš. In kaj si želi ona? Le biti princeska …
Stoječa improvizirana komična pravljica za otroke, kjer se srečajo en klovn in mogoče veliko lutk.

TRAJANJE: 30 minut
GOSTUJE: Burekteater
IGRA: Kajetan Čop

Predstava je namenjena otorkom od 3. leta dalje. Predstava se igra v okviru abonmaja in za izven (za vse obiskovalce).
Vstopnina: 6 €
Prodaja: POŠTA&TIC Braslovče, na dan dogodka po predhodni rezervaciji

Več informacij: 070 788 253, info@3jezera.si.

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija - 1632448802

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija

Vid Valič bi se rad poročil. Že od nekdaj. Ampak, kaj narediš, če se hočeš poročiti, pa ne najdeš prave? ...

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija

Četrtek, 28. 9., ob 20.00: VID VALIČ, Tvoj bodoči bivši mož, monokomedija - 1632448802
Vid Valič bi se rad poročil. Že od nekdaj. Ampak, kaj narediš, če se hočeš poročiti, pa ne najdeš prave? Kaj narediš, če najdeš pravo, pa se ona noče poročiti s tabo? Kaj narediš, če zasnubiš 20 žensk v dveh letih in ti vsaka reče NE?! In kaj narediš, če ti kakšna dejansko reče DA? »Samsko življenje večinoma ni izbira, ampak posledica. Če si samski pri 25-ih, si normalen moški, če si samski pri 35-ih letih, te imajo ljudje za psihopata ali geja. Ampak kakšno zvezo imajo z vsem tem menihi?« »Kako osvajati žensko, s katero se hočeš družiti samo en večer, in kako osvajati žensko, da bo ostala s tabo dlje časa? Ali plešavost pomaga? Kakšna je formula za uspešen zmenek? Pojma nimam! Sem jih dal pa veliko čez.« »Zakaj toliko parov živi na koruzi in drugih žitaricah? Zakaj je poroka za ljudi samo še list papirja, ki ga ni nujno imeti. Zakaj smo romantično poroko zamenjali za višje otroške dodatke in cenejšo šolsko prehrano? Pravijo, da je poroka draga stvar, ampak na matičnem uradu pravijo, da je prvič zastonj.« »Zakaj se ljudje spremenimo, ko se navadimo drug na drugega? Zakaj ne moremo ostati tako prijazni in uvidevni, kot smo bili na prvem zmenku? Kdaj se romanca izgubi, kako jo lahko pripeljemo nazaj in kje nam pri tem lahko pomaga udomačeni piton?« V osebno izpovedni komediji bo Vid Valič iskal odgovore na ta vprašanja in morda bo prav on tisti, ki bo na koncu rekel DA. Najbrž ne … ampak mogoče …

»Tvoj bodoči bivši mož« je komedija, kjer boste našli koščke svojega življenja, ki jih boste lahko lepili skupaj in Valič vam bo priskrbel lepilo. Opomba: Gledalke in gledalci ob nakupu vstopnice ne dobijo dejanskega lepila.

Vstopnina: 15 € v predprodaji; 18 € na dan dogodka
Prodaja: POŠTA&TIC BRASLOVČE
Več informacij: 070 788 253; info@3jezera.si

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni - 1632448802

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni

Z oktobrom začenjamo noveTEČAJE DRUŽABNIH PLESOV. Organizirali bomo tako ZAČETNI kot tudi NADALJEVALNI tečaj za tiste, ki ste obiskovali pretekle tečaje ...

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni

TEČAJI DRUŽABNIH PLESOV 2017/2018, začetni in nadaljevalni - 1632448802
Z oktobrom začenjamo noveTEČAJE DRUŽABNIH PLESOV. Organizirali bomo tako ZAČETNI kot tudi NADALJEVALNI tečaj za tiste, ki ste obiskovali pretekle tečaje ali pa imate neko predhodno znanje.

Učili se bomo različne plese in različne korake, koreografije posameznih plesov, med katerimi bodo tudi:
– angleški valček, foxtrot, blues, tango, salsa, bachata, skupinski ples, dunajski, samba ali cha cha in podobno …

Plesno znanje bomo z obilico zabave osvajali z odlično plesno šolo Superstar iz Celja, ki že 15 let brusi plesne pode in osvoja tudi državne in evropske pokale. Tečaj bo vodila simpatična in zelo priljubljena plesna učiteljica Anita. Plesali bomo v dvorani Doma kulture, naše plesno druženje pa zaključili na tradicionalnem prednovoletnem plesu v Braslovčah. Zabavno bo, v ritmu in stilu, z veliko novega znanja in lahkotnimi koraki. Všečno vsem okusom in primerno za vse generacije.

ZAČETNI TEČAJ, torki ob 20.30
10 srečanj po 75 minut
Cena: 80 € / par ali 40 € / osebo

NADALJEVALNI TEČAJ; srede ob 20.15
8 srečanj po 90 minut
Cena: 80 € / par; 40 € /osebo

*Možnost plačila na dva obroka.

ZAČETEK prvi teden v oktobru: torek, 2. 10., ob 20.30 (začetni) in sreda, 3. 10., ob 20.15 (nadaljevalni).

Vabljeni, da z nami obujete plesne čevlje in se zavrtite v novo leto …

Prijave na:
info@3jezera.si, 070 788 253 

 

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri - 1632448802

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri

Sobota, 2. 9. ob 6. uri (izpred Doma kulture v Braslovčah): ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO:DOLINA REKE THAYE Z OBISKOM KONOPLJINE VASICE ...

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri

ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO Sobota, 2. 9. ob 6. uri - 1632448802

Sobota, 2. 9. ob 6. uri (izpred Doma kulture v Braslovčah):
ORGANIZIRAN IZLET V AVSTRIJO:DOLINA REKE THAYE Z OBISKOM KONOPLJINE VASICE HANFLAND

Turiste iz širše okolice v gričevnato pokrajino na vinorodnem območju privabljajo pestra kulturna ponudba, veliko znamenitosti, odlično vino iz domačih vinogradov in zanimiva vasica konoplje Hanfland. Izlet vključuje avtobusni prevoz, zajtrk, voden ogled vasi Hanfland, kosilo in obisk zgodovinskega mesta Laa.

Cena izleta: 40 € (za skupino nad 40  oseb). Za manjšo skupino doplačilo 5 €.

Več informacij na: 040 714 099 (Jasmina); info@3jezera.si

Več o izletu: TUKAJ.

   

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017 - 1632448802

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017

Podrobnosti V petek, 2. 6., pripravljamo pravi glasbeni spektakel s skupino Help! A Beatles tribute band.  V goste prihaja ena ...

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017

The Beatles spektakel s skupino HELP! A Beatles tribute band 2. 6. 2017 - 1632448802

Podrobnosti
V petek, 2. 6., pripravljamo pravi glasbeni spektakel s skupino Help! A Beatles tribute band.  V goste prihaja ena najboljših The Beatles tribute skupin v Evropi. Za pravo glasbeno poslastico z glasbo enega največjih bandov vseh časov bodo fantje poskrbeli v Domu kulture Braslovče ob 20. uri.

Vstopnice: 10 €

Nakup: vsak delovnik na Pošti&TIC Braslovče, po predhodni rezervaciji na 070 788 253 ali info@3jezera.si ali preko sistema Eventim.si oziroma na njihovih prodajnih mestih.

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017 - 1632448803

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017

Podrobnosti Avtorska komedija, v kateri je združil moči primorski ‘all stars’ kvartet v postavi Boris Devetak (TV Poper, Alora pridem ...

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017

BUH POMAGEJ, vsemogočna komedija 15.6.2017 - 1632448803

Podrobnosti

Avtorska komedija, v kateri je združil moči primorski ‘all stars’ kvartet v postavi Boris Devetak (TV Poper, Alora pridem več k’sno!, skupina Happy Day), Žan Papič (stand-up komik in voditelj oddaje Ambienti na TVS), Franko Korošec (gostilničar Marko v Eni žlahtni štoriji, TV Poper, Peta hiša na levi …) ter filmski in gledališki igralec, režiser, TV-ustvarjalec, glasbeni avtor in pevec Danijel Dan Malalan (Nahrani me z besedami, Slovenka, Outsider, serija Strasti, predstavi Trio, Do nazga).

V enem in edinem vaškem bifeju Eden se iz dneva v dan odvijajo enake zgodbe. Izkušen gostinec Marko do obisti pozna navade svojih gostov, zato ob nedeljah bife odpre nekoliko prej. Na kavico in jutranja modrovanja takrat namreč prihaja Tuljo, lastnik pogrebnega zavoda Eden manj. Tudi tistega usodnega nedeljskega jutra ob premlevanju dogodkov vaškega življenja sanjata nov in drugačen svet, le da ju tokrat med sanjarjenjem preseneti obisk gospoda Boga. Razočaran nad človeštvom jima ta slovesno naznani, da pripravlja nov vesoljni potop. Novica ni kaj prida spodbudna in Tuljo in Marko nad njo nista najbolj navdušena. Ko pa jima Vsemogočni pove, da sta med vsemi Zemljani edina, ki bosta vesoljni potop preživela, postanejo prijatelji. Prijateljski odnos opogumi Tulja in Marka, da Bogu začneta sugerirati načrt nove, pravičnejše ureditve sveta.

Vstopnice: 13 €
Nakup: Pošta&TIC Braslovče; ZIKŠT 3 jezera: 070 788 253; Eventim.si

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017 - 1632448803

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017

Podrobnosti Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv ima na slovensko politiko predizbor za pesem Evrovizije in kaj sploh pomenijo ...

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017

50 odtenkov njive, Boštjan Gorenc Pižama 9.3.2017 - 1632448803

Podrobnosti

Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv ima na slovensko politiko predizbor za pesem Evrovizije in kaj sploh pomenijo slovenske kletvice, so vprašanja, s katerimi si najbrž niste preveč belili glav, a zato odgovori nanje niso nič manj zabavni.
Boštjan Gorenc – Pižama v celovečerni stand-up predstavi Petdeset odtenkov njive zaorje med bolj ali manj vidne, a bistvene gradnike Slovenstva. Najsi bodo to pisci besedil slovenskih popevk, hripavi novinarji, rokokojski violinisti, impresionistični pesniki ali ustvarjalci reklam, pred njegovimi puščicami ni varen nihče. Nemara zato, ker so ga s tečaja lokostrelstva vrgli že po uvodnem srečanju.
Pronicljivo seciranje aktualnih dogodkov se prepleta s prodornimi enovrstičnicami, vse skupaj pa zabeli izkušnja novopečenega očetovstva. Obiskovalcem se obeta tudi predstavitev nove erotične megauspešnice, namenjene slovenskim gospodinjam.O avtorju in nastopajočem
Boštjan Gorenc – Pižama je eno najbolj prepoznavnih imen slovenske stand-up scene. Bil je ustanovni član skupine Komikaze, ki je orala ledino tej zvrsti humorja v naših logih, najdlje od doma pa je nastopal na festivalu stand-up komedije v angleškem Leicestru. Je reden gost festivalov Panč in Lent, včasih tudi kot nastopajoči. Leta 2010 je zmagal na Improviziji, marca 2011 povezoval Viktorje, tri leta vodil oddajo Naval smeha na Valu 202, bil del ekipe Ugani, kdo pride na večerjo, trenutno pa ustvarja spletno oddajo o popularni kulturi, Glave. Je dobitnik knjige za vzorno vedenje v sedmem razredu ter ponosni lastnik bronastega Vegovega priznanja, srebrnega delfinčka in predzadnjega mesta na šolskem krosu. Organizatorjem dogodkov večkrat priskrbi neposodobljene biografije.Odlična predstava, polna smeha. S simpatičnim in zabavnim Pižamo.Vstopnice: 12 €
Nakup in informacije: Pošta&TIC Braslovče ali po predhodni rezervaciji na 070 788 235 in/ali zikst3jezera@gmail.com

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017 - 1632448803

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017

Podrobnosti V naše goste prihaja eden boljših in največjih slovenskih glasbenikov, Vlado Kreslin. V koncertnem večeru z naslovom POJEZIJE Vlado ...

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017

Vlado Kreslin, koncert Pojezije 24.3.2017 - 1632448803

Podrobnosti

V naše goste prihaja eden boljših in največjih slovenskih glasbenikov, Vlado Kreslin.

V koncertnem večeru z naslovom POJEZIJE Vlado Kreslin svojo glasbo prepleta z avtorsko poezijo. Muziko, ki jo poje in ustvarja že od časa skupine Martin Krpan in prekmursko ljudsko pesem, ki jo oživlja z legendarno Beltinško bando, podčrta z branjem pesmi in zgodb iz svojih zbirk Pojezije in Venci -Povest o Beltinški bandi.
Tako »Višina« zazveni skupaj z »Venci«, »Cesta« z »Micko«, prav gotovo pa bomo slišali tudi kaj z zadnje albuma Če bi midva se kdaj srečala.

Vsekakor odličen večer, poln dobre glasbe, s šarmantnim in karizmatičnim Vladekom.

Vstopnina: 15 €
Nakup: Pošta in TIC Braslovče ali popredhodni rezervaciji pred dogodkom (070 788 235; zikst3jezera@gmail.com)

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017 - 1632448803

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017

Podrobnosti Zopet se odpravljamo na Gerlitzen preizskušat letošnji sneg. Vreme bomo naročili sončno, vi pa poskrbite, da bodo vaše smuči ...

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017

Smučanje Gerlitzen 18.2.2017 - 1632448803

Podrobnosti
Zopet se odpravljamo na Gerlitzen preizskušat letošnji sneg. Vreme bomo naročili sončno, vi pa poskrbite, da bodo vaše smuči nabrušene in namazane za spust v dolino! S seboj potrebujete še zvrhan koš dobre volje! Za vse ostalo bomo poskrbeli mi. Cena izleta je 45,00 EUR za odrasle in mladino, ter 30,00 EUR za otroke (letnik 2002 – 2010) . V ceno je vključena celodnevna smučarska vozovnica za Gerlitzen in avtobusni prevoz.

Vabljeni, da se nam pridružite na snežnih poljanah!

Prijave sprejemamo do vključno četrtka na elektronski naslov zikst3jezera@gmail.com in gsm 041 532 693 – Urška

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017 - 1632448803

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017

Podrobnosti V “Teatru pod Dobrovljami” smo pripravili še boljši, še kvalitetnejši, ugodnejši otroški abonma. V sklopu abonmaja so naslednje predstave: ...

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017

Volk in kozlički - otroški abonma in za izven 14.2.2017 - 1632448803

Podrobnosti
V “Teatru pod Dobrovljami” smo pripravili še boljši, še kvalitetnejši, ugodnejši otroški abonma. V sklopu abonmaja so naslednje predstave:

– Volk in kozlički: 14.2.2017 ob 17. uri;
– Mojčin lepi svet, muzikal: 28.3.2017 ob 17 uri;
– Damjana Golavšek in Mojca Pokraculja: 8.5.2017 ob 17.uri;
– Princeska Jokica, 1. otroški stand up: 26.9.2017 ob 17. uri;
– Predstava presenečenja: 28.11.2017 ob 17. uri.

VOLK IN KOZLIČKI

Scenarij in režija: Alice Čop
Likovna podoba: Kajetan Čop
Izdelava lutk in kostumov: družina Čop
Rezbarska dela: Franc Ravnjak
Izdelava scene: Milojko Kumer
Glasba: Gorazd Planko
Igrata: Vanja Kretič in Mitja Švener

Le kdo ne pozna priljubljene ljudske pravljice o razposajenih kozličkih, ki nikoli ne ubogajo svoje mamice? Niti takrat, ko jim prepove skakati po strehi ali odpirati vrata tujcem – še posebej hudobnemu volku.Razigrani otroci so včasih neposlušni in takrat se zgodi tisto, kar se ne bi smelo zgoditi. Mamam koza pravi: »Pri rogatem kozlu! Zdaj bom pa mama morala svoje tri fante rešiti iz volkovega trebuha …«.
Lik volka otroci naravnost obožujejo in ko poslušajo ali gledajo pravljico, kjer nastopa, ponavadi komaj čakajo, da se srečajo z njim. Volk namreč pooseblja strah in nevarnost, hkrati pa otroci vedo, da je le volk iz pravljice.
Iz lipovega lesa izrezljana kozja družinica živi v majhni štali, kjer je tudi veliko starinskih predmetov iz naše kulturne dediščine.

Cena abonmaja: 25 €
Cena predstave: 6 €
Vstopnice in abonmaji se prodajo na otroka oziroma na sedišče.
Dva otroka – dve vstopnici.
1 odrasli spremljevalec pa ima vstopnico GRATIS.
Ta izjemna ugodnost velja samo za nakup abonmaja in prve predstave, zato pohitite z nakupim. 😉

Nakup, rezervacije in informacije:
070 788 235
Pošta in TIC Braslovče

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017 - 1632448803

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017

Podrobnosti Šivilski tečaj “Jezerska nit” za lepo oblečeno rit bo istočasno na istem mestu (Vrtec Veronikin kotiček) potekal posebej za ...

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017

Šiviljski tečaj Jezerska nit - za otroke in za odrasle 11.2.2017 - 1632448803

Podrobnosti
Šivilski tečaj “Jezerska nit” za lepo oblečeno rit bo istočasno na istem mestu (Vrtec Veronikin kotiček) potekal posebej za otroke in posebej za odrasle. Tako lahko mamice obiskujete tečaj zase, otročke pa vpišete na tečaj za najmlajše. Kako bi lepše skupaj (in hkrati vsak zase) preživeli te zimske sobotne dopoldneve?!

8-urni TEČAJ ŠIVANJA ZA OTROKE

Začetni tečaj šivanja za otroke je namenjen otrokom, starim vsaj 5 let, ki bi se radi naučili šivati.

Tečaj bo potekal štiri sobote (11. 2., 18. 2., 4. 3. in 11. 3.) od 9.00 do 11.30 ure v vrtcu Veronikin kotiček v Braslovčah. Cena tečaja, ki vključuje ves material in vse izdelke, ki jih bodo otroci zašili, znaša 30 EUR.

Na tečaju bod otroci spoznali šivanje, tako šivanje z rokami kot tudi šivanje s šivalnim strojem. Naučili se bodo pravilno prišiti gumb, napeljati sukanec, odrezati blago in narediti prve šive na šivalnem stroju. Izdelali bodo enostavne, pa vendar uporabne izdelke (drobižnico, trak za ušesa in cevast šal). Otroci si bodo sami izbrali blago in druge dodatke za okrasitev (gumbe, našitke, zadrge ipd.).

Podrobnejši program prejmete ob prijavi.
Prijava do 8.2., izvedba ob minimalno 6 prijavljenih udeležencih, maksimalno število: 8 udeležencev.

Tečaj ob izvajala Teja Božovič Holc, lastnica znamke Homemade by Teja, ki že nekaj let ustvarja res krasne šivane izdelke za otroke in odrasle.

15-urni TEČAJ ŠIVANJA ZA ODRASLE

Tečaj za odrasle bo potekal istočasno kot tečaj za otroke (v drugem prostoru), ker pa vključuje več ur, bo potekal dve soboti dlje.

Na tečaju boste spoznali osnove šivanja in si izdelali:
– bagy hlače iz novega materiala;
– krilo iz recikliranega materala.
Spoznali boste osnove šivanja, pripravo kroja, uporabo šiviulnega stroja. Material prejmete, le šivilne stroje potrebujete svoje (da se naučite delati na svojem, saj vsak deluje malenkost drugače).

Cena za 15-urni tečaj (z materialom) znaša 70 €.
Več informacij in posdrobnejši program prejmete ob prijavi.

Tečaj bo vodila Tanja Rovšink Voga, že dolgoletna šivilska mojstrica, ki je izdelala in reciklirala že marsikateri krasen kos oblačila.

Informacije in prijave na:
zikst3jezera@gmail.com ali na 070 785 253.

Smučanje Katschberg 11.2.2017 - 1632448803

Smučanje Katschberg 11.2.2017

Podrobnosti V soboto 11. 02. pripravljamo super smučarski izlet v Avstrijski Katschberg. Nabrušene smuči prinesite s seboj, za vse ostalo ...

Smučanje Katschberg 11.2.2017

Smučanje Katschberg 11.2.2017 - 1632448803

Podrobnosti
V soboto 11. 02. pripravljamo super smučarski izlet v Avstrijski Katschberg. Nabrušene smuči prinesite s seboj, za vse ostalo pa poskrbimo mi!

Prijavite se na mail: zikst3jezera@gmail.com ali na gsm 041 532 693 – Urška. Pridružite se nam na belih strminah. Cena izleta je 47 EUR za odralse in 32 EUR za otroke (letnik 2002-2010). V ceni je avtobusni prevoz do smučišča in nazaj ter celodnevna smučarska vozovnica.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite! Prijave sprejemamo do četrtka 09. 02.2017, zato pohitite s prijavami!

NOVIČKE

1. srednjeveški dan na gradu Žovnek, sobota, 21. 9. 2019

Program, informacije in napotki

Dogajalo se bo:
– viteški turnirski prostor za otroke;
– srednjeveški tabor z šotori (kovač, kuhar in drugi prikazi srednjeveškega življenja);
– srednjeveške / žovneške plesne točke Plesnega gledališča Braslovče;
– mečevanje;
– grajska malica in pijača TD Braslovče;
– Žovneška konjenica;
– delavnice in srednjeveške stojnice,
– razstava Friderika in Veronika g. Franca Kralja,
– druženje z grajsko gospo Hemo …

Pri dogodku pomaga in ga podpira tudi OBČINA BRASLOVČE.
Za varnost bodo skrbeli PGD Braslovče. Hvala.

Vstop prost.

POZOR: dogodka se udeležite na lastno odgovornost! Gibanje na gradu je omejeno, potrebna je pazljivost, saj gre za obnovljene ruševine. Število parkirišč je omejeno, zato predlagamo, da se več gostov pripelje skupaj ali/in se napotite na grad peš. Dostop do vrha gradu z avtom ni mogoč. Hvala za razumevanje.

V soboto na srednjeveškem dnevu se bo res veliko dogajalo, z nami bodo:
– Vitezi najemniki Celjskih grofov z viteškim turnirskim prostorom za otroke;
– Maistri Marpurgi s srednjeveškim taborom;
– celjski Vitezi Red zmaja z razstavo orožja;
– srednjeveški kovač iz Hrvaške;
– ustvarjalna “žovneška” delavnica za otroke;
– srednjeveška glasba in srednjeveški plesi: Plesno gledališče Braslovče, TD Šalek, Cesarsko kraljevi Ptuj;
– “kuhna” s hrano in pijačo TD Braslovče;
– Žovneški konjenik;
– foto razstava Friderik in Veronika g. Franca Kralja;
– TD Tabor – grajska gospoda.
Sodelujejo tudi člani KZD Žovnek, za veliko pomoč pri rediteljstvu in varnosti pa se že danes zahvaljujemo PGD Braslovče!

VARNOST
Vse obiskovalce pa prosimo in opozarjamo:
– dogodka se udeležujete na LASTNO ODGOVORNOST;
– prosimo bodite izjemno pozorni, previdni;
– starši pazijo svoje otroke, ki se gibajo po gradu le v njihovem spremstvu,
– ne gibamo se izven označenega prostora in kjer je označena nevarnost.

PARKIRIŠČA
Parkirišča bodo urejena, prav tako bo zagotovljeno rediteljstvo.
Zaradi narave gradu in okolice, pa smo vseeno žal omejeni s parkirišči. Le-ta bodo spodaj pod gradom na že obstoječem parkirišču levo in za ta dogodek pripravljenem desno ter ob cesti do vikend pod gradom.

Vseeno vas prosimo, da pridete s čim manj avtomobili, da se pripeljete skupaj, ali pridete tudi peš.

Hvala in se vidimo v soboto!

Pesniška nagrada Fanny Haussmann

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje

pesniško nagrado Fanny Haussmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za ciklus pesmi s poljubno tematiko.

Avtorice in avtorje vabimo, da na natečaj prijavijo ciklus pesmi, ki ne bo daljši od 200 verzov, pesmi pa so v izvirniku napisane v slovenskem jeziku. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati še v katerem drugem natečaju in predhodno ne smejo biti javno objavljene.

Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro; v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni s šifro, naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.

Ciklus pesmi in ovojnico z navedenimi podatki pošljite skupaj v večji ovojnici na naslov:

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom »Za pesniško nagrado Fanny Haussmann« najkasneje do 31. maja 2019.

Strokovna komisija v sestavi Marija Končina, Lidija Koceli, Peter Kolšek in Zoran Pevec bo izbrala pet nominiranih avtorjev, med katerimi bo določila zmagovalca, ki bo razglašen na prireditvi. Imena izbranih petih nominiranih avtorjev bodo objavljena v pomembnejših tiskanih medijih in na družabnih omrežjih, nominiranci pa prejmejo tudi pisno obvestilo. Dodatna pojasnila dobite na e-pošti zkst.program@siol.net in po telefonu 03 712 12 82 ali 031 867 167.

Zmagovalka ali zmagovalec prejme nagrado v višini 1.000 evrov. Nagrada bo podeljena ob izidu Revije za književnost in kulturo Vpogled septembra 2019. Ciklus pesmi zmagovalke ali zmagovalca, izbrane pesmi drugih štirih nominirancev in morebitni kakovostnejši ostali prispevki bodo objavljeni v reviji Vpogled (honorar ni predviden).

 

PROJEKT “SKUPN PLAC – UREDITEV PRIREDITVENEGA PROSTORA BRASLOVČE”

Na prireditvenem prostoru v Braslovčah stoji eden najstarejših in največjih kozolcev pri nas na Slovenskem. Prostor s pogledom na nekdanjo skakalnico, sosednjo Goro Oljko in razgledom čez hmeljišča je središče dogajanja tradicionalne prireditve Dan hmeljarjev. Z letom 2018 pa je ta prostor postal “Skupn plac”, saj smo s skupnim projektom Občine Braslovče, ZIKŠT 3 jezera in KD plesa in animacije Mavrica uspešno kandidirali za nepovratna sredstva v okviru LAS SSD in tako iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejeli sredstva za infrastrukturno in vsebinsko izvedbo projekta. »Skupn plac« je z majem 2018 odprl svoja »vrata« pod kozolcem, s pestro vsebino za vse generacije, s svojim osrednjim namenom povezovanja. Za vsakogar in za vse je to prostor dogajanja, druženja, izmenjave znanj, izkušenj, spoznavanja dediščine, gibanja in zabave.

 

Vpis v otroški abonma

Vpisujemo v otroški abonma za sezono 2018. V okviru abonmaja je 5 odličnih, kvalitetnih predstavih, ki jih izvajajo znana in dobra slovenska gledališča oziroma izvajalci. V goste prihajajo aktualni liki, znane in zanimive zgodbe, komični zapleti, šaljivi razpleti; poučne, atraktivne in zeeelo zabavne zgodbe.

Cena abonmaja: 25 € (5 € na predstavo); za otroke nad 3. let je vstopnica na sedišče; družinski popust 2 + 1.

Več informacij in vpis: info@3jezera.si in/ali 070 788 253

Celoten abonma pa tukaj: https://infoslo.si/content/uploads/2017/04/Plakat-otroški-abonma-2018.pdf

 

PROJEKTI

Doživljaj narave na Braslovškem jezeru

 

ZIKŠT 3 jezera, vodilni partner projekta,  je v partnerstvu z Občino Braslovče, s Turističnim društvom Braslovče in Podjetjem Titanic d.o.o. (PE Brunarica jezero)  na 2. javnem pozivu LAS Spodnje Savinjske doline (SSD) kandidiralo s projektom Doživljaj narave na Braslovškem jezeru in se uvrstilo med štirinajst projektov, ki se bodo v prihodnjih dveh letih sofinancirali iz sredstev LAS v okviru tematskega področja 2. – razvoj osnovnih storitev. Ocenjena vrednost projekta znaša 55.723,86 evrov, od tega v partnerstvu računamo na 39.972,91 evrov nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.

 

Cilj projekta je izboljšanje stanja infrastrukture ob jezeru za izboljšanje pogojev za aktivno preživljanje prostega časa in pogojev za gospodarski razvoj območja.

 

Aktivnosti:

A1: investicija in investicijsko vzdrževalna dela; nosilec Občina Braslovče

A2: priprava in izvedba interaktivne in digitalizirane učne poti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A3: izvedba programov; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A4: sezonsko urejanje okolice; nosilec Turistično društvo Braslovče

A5: promocija projekta in obveščanje javnosti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A6: koordinacija in administrativno vodenje projekta; nosilec Občina Braslovče 

ZIKŠT 3 jezera, kot vodilni partner projekta, prevzema izvedbo aktivnosti A2, v okviru katere bo vzpostavljena interaktivna gozdna učna pot okoli Braslovškega jezera z animiranim likom »Riba Biba«, in izvedbo aktivnosti A3, v okviru katerega bodo izvedena animirana vodenja skupin ter pilotni eko-kamp za otroke.

V okviru aktivnosti A5 bo ZIKŠT 3 jezera vseskozi tekoče obveščal javnost o izvajanju projekta in dogodkih, povezanih s projektom.

 

 

Povezave:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,

Program razvoja podeželja,

LAS Spodnje Savinjske doline

 

GALERIJA

Koncerti

 

Predstave

 

Delavnice in tečaji

 

Dogodki

 

Turizem Braslovče

 

 

Nazaj na vrh

KONCERTI

 

 Nazaj na vrh

PREDSTAVE

 

 Nazaj na vrh

DELAVNICE IN TEČAJI

 

 Nazaj na vrh

DOGODKI ZIKŠT

 

Nazaj na vrh

TURIZEM BRASLOVČE

POVPRAŠEVANJE