PZI – projekt za izvedbo Dom in vrt, Gradbeništvo, Obrt in Storitve

PZI – projekt za izvedbo

SEMDOM, Arhitektura in gradbeništvo

O nas

Smo mlado in dinamično slovensko podjetje, ki se lahko pohvali z večletnim delom v gradbeništvu in arhitekturi.

Pokrivamo vse faze projektiranja stanovanjskih, poslovnih in industrijskih stavb in vse faz gradbeništva od planiranja terena do izdelave temeljne plošče in zaključnih del na objektu.

Sodelovanje z arhitektom pripelje projekt k boljši prostorski zasnovi, funkcionalnosti in izkoristku prostora. Tako z arhitekturnimi idejami, željami investitorja in danimi pogoji ustvarimo in vodimo arhitekturno zasnovo, ki je odraz sodelovanja in medsebojnega zaupanja.
Nujnost projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je neizogibna, saj brez tega ne moremo pridobiti ustreznega dovoljenja za gradnjo. Mnogi investitorji pa se ne zavedajo, kako zelo potreben je tudi Projekt za izvedbo. Poleg tega, da je ta zakonsko določen in se njegova ustreznost preverja na samem gradbišču, brez njega praktično ne moremo začeti gradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
ZA ZAČETEK PROJEKTA

(Priskrbi stranka)

PROJEKT IZP

1.200 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)

PROJEKT DGD

2.100 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)

PROJEKT PZI

2.700 € + DDV

(150m2 bruto, kar je cca 120m2 neto)

PZI – Projekt za izvedbo je nadgradnja Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ta je dopolnjen s podrobnimi načrti, ki služijo gradnji objekta. Šele ko imamo v rokah PZI lahko zares začnemo z gradnjo, saj je ta tudi zakonsko določen. PZI – projekt za izvedbo se razlikuje od PGD-ja po tem, da vsebuje načrte s podrobnimi tehničnimi rašitvami in detajle ter dodatne izračune.

Iz arhitekturnih načrtov je razvidna podrobna sestava sten in drugih konstrukcijskih elementov, dimenzije odprtin in prostorov ter njihove obloge, splošno pa so določeni tudi vsi materiali, ki bodo uporabljeni v objektu. Določena so tudi mesta ogrevalnih in hladilnih naprav ter točke osvetlitve, itd.
Projekt za izvedbo pa vsebuje tudi načrt strojnih inštalacij, načrt elektroinštalacij, izračun statike, ipd.

Načrti, ki so sestavni del Projekta za izvedbo so bolj podrobni, kot načrti PGD-ja in zato lahko služijo za izdelavno popisov del in materiala. Šele na podlagi podatkov, ki jih vsebuje PZI – projekt za izvedbo se lahko lotimo izbire izvajalcev za posamezna področja.

Le s pomočjo PZI-ja je gradnja lahko res predvidljiva, kvalitetna in natančna. PZI – Projekt za izvedbo mora biti na gradbišču ves čas na voljo vsaj v enem izvodu, saj odgovorni nadzornik le tako lahko nadzira, če vsa dela res potekajo, kot je bilo zadano v PZI-ju. Na voljo pa mora biti tudi zato, ker nas na gradbišču lahko obišče gradbeni inšpektor.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot tudi Projekt za izvedbo lahko pridobite s pomočjo

PONUDBA PODJETJA

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAČETEK PROJEKTA - 1695875579

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAČETEK PROJEKTA

Pred pričetkom izdelave projekta investitor zagotovi/ni zajeto v ponudbi: Ustrezno lokacijsko informacijo za namen projektiranja (z grafičnimi podlogami v DWG ...

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAČETEK PROJEKTA

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAČETEK PROJEKTA - 1695875579

Pred pričetkom izdelave projekta investitor zagotovi/ni zajeto v ponudbi:

 • Ustrezno lokacijsko informacijo za namen projektiranja (z grafičnimi podlogami v DWG formatu).
 • Geodetski načrt
 • Geomehansko poročilo o nosilnosti tal

 

PROJEKT IZP - 1695875579

PROJEKT IZP

Pregled zakonodaje in zahtev, ki se navezujejo na vašo lokacijo gradnje. Dobitev projektnih pogojev Uskladitev idejne zasnove objekta Priprava idejne ...

PROJEKT IZP

PROJEKT IZP - 1695875579

 • Pregled zakonodaje in zahtev, ki se navezujejo na vašo lokacijo gradnje.
 • Dobitev projektnih pogojev
 • Uskladitev idejne zasnove objekta
 • Priprava idejne zasnove na podlagi vaših želja in veljavne zakonodaje

 

PROJEKT DGD - 1695875580

PROJEKT DGD

Priprava tehničnega poročila Vlaganje vlog za izdajo mnenja Vlaganje vloge za izdajo gradbenega dovoljenja Vlaganje vloge za izračun komunalnega prispevka ...

PROJEKT DGD

PROJEKT DGD - 1695875580

 • Priprava tehničnega poročila
 • Vlaganje vlog za izdajo mnenja
 • Vlaganje vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
 • Vlaganje vloge za izračun komunalnega prispevka
 • Reševanje detajlov

 

PROJEKT PZI - 1695875581

PROJEKT PZI

Končno usklajevanje detajlov Izris arhitekturnih načrtov, strojnih inštalacij, električnih inštalacij in gradbene konstrukcije (statika) Izdelava elaboratov Popis gradbenih in obrtniških ...

PROJEKT PZI

PROJEKT PZI - 1695875581

 • Končno usklajevanje detajlov
 • Izris arhitekturnih načrtov, strojnih inštalacij, električnih inštalacij in gradbene konstrukcije (statika)
 • Izdelava elaboratov
 • Popis gradbenih in obrtniških del
 • Izdelava tehničnega poročila
 • Prijava začetka gradnje

GALERIJA

KONTAKT

[contact-form-7 id="154" title="Post main contact SL"]